Holisztika

Az auraburkok rendszere

Összehasonlító mérések és harmonizálás a finomtestekben

Az ember megfelelően kitisztított, felkészített érzékszervi tudataival a legfinomabb, legérzékenyebb és legsokoldalúbb mérőműszer. Ennek alapfeltétele a testi-lelki tisztaság, a mindennapos gyakorlás és a helyes életmód betartása. Az emberi energiarendszerben történő bármilyen tisztítás, beavatkozás előtt célszerű ismerni az abban a pillanatban fennálló energiahiányok rezgésinformációit, valamint azt, hogy azok mely energiatestben találhatók. Ha a kérdéses energiatestben a vizsgáló személy beavatott – azaz élő mester összekötötte őt ezen a rezgésterületen a saját tiszta fényével –, akkor képes magán és másokon energiaharmonizálást végezni.


 
 Az ember a legérzékenyebb és legsokoldalúbb mérőműszer. Ennek alapfeltétele  a testi-lelki tisztaság, a mindennapos gyakorlás és a helyes életmód
betartása

 

Ehhez a legcélszerűbb és legkézenfekvőbb az asztrológia szerv-érzelem- planétasugárzás összefüggésrendszerét ismerni és alkalmazni. Ugyanakkor egy energiarendszer vizsgálatakor meghatározhatjuk a beavatkozás előtti, majd utáni állapotot. Ha elhanyagolt, alacsony energiaszintű, csekély energiakeringtetéssel rendelkező személy a kezelt, akkor több lépcsőben célszerű a harmonizálást végezni. Ugyanis egy ilyen energiarendszer nem is képes felvenni azonnal a finom energiákat. Ezenkívül a lerakódott testi és lelki mérgek eltávozása túlságosan igénybe veheti a kezeltet.

 

Ezzel szemben egy gyakorlott, nyitott energiarendszerű személynél fennálló akadályt szinte másodpercek alatt sikerül felfedezni, és a tudatkapcsolat által ezzel egy időben beinduló energiafolyamat szinte átmossa az energiatesteket.

 

 

„A lényeg láthatatlan”

Legalábbis a nem kifinomult fizikai szem vagy az egyéb érzékszervi tudatok számára! Aki folyamatosan szennyezi a szervezetét (alkohol, drogok, dohány, rossz táplálkozás), annak az érzékszervei is eltompulnak. A körülötte lévő világból csak nagyon keveset fog fel, csak kevés dimenzióban képes érzékelni. A mai városi lakosság nagy része – auraburkai zártsága miatt –, valójában „élő halottként”, minimálisra csökkent életerővel és érzékelési képességgel éli az életét. (Lásd Természetgyógyász Magazin 2010. július: „Az ember energiarendszere” c. cikket!) Ezért van szüksége a felfokozott képi élményekre és a mellékveséjét stimuláló hangos, ütemes „zenére”.

 

A legsúlyosabb esetben az életerő elfogytával az asztrálcsatorna bezárul és az  asztráltest kilép a fizikai test rendszeréből, bekövetkezik a halál

 

A Schrödinger-hullámegyenletben az anyagi részecskék hullámtermészete fogalmazódik meg. (Lásd Természetgyógyász Magazin, 2011. november: „Buddha és a kvantumfizika” c. cikket!). Eszerint nem létezik kézzelfogható szilárd anyag, amit például atommagként vagy a körülötte keringő elektronként ismerünk. Csak az érzékszervi tudataink számára létezik az anyagi világnak egy ilyen megközelítése, amit megszoktunk, hogy ilyennek tapasztaljuk. A hullámból háromdimenziós kiterjedésű tárgyak lesznek a megfigyelő számára. Ugyanakkor a tér (vákuum) ugyanazon pontjában, egy szervben vagy a testen kívül is, egymástól függetlenül ott rezeg az éteri, asztrál- és mentálsík egyre finomabb dimenziótere, áthatva és nem zavarva a másikat.

 

Az auraburkok érzékeléséhez kifinomult érzékszervi tudatokra van szükség. Ha valakinek az életerővel arányos étertestmérete az általános 20-30 centiméterről kedvező életmódja miatt 2 méter fölé nő, akkor nemcsak szerveinek működése lesz jobb, hanem  érzékszervi tudatai is tisztulni kezdenek. Felvesz olyan rezgéseket is a külvilágból, melyeket a mai átlagember képtelen érzékelni. Legegyszerűbb a testérzettudathoz tartozó tapintóérzék kitisztulására gondolni. Ekkor a tenyérrel és ujjbegyekkel való energiaérzékelés is hozzátartozik a mindennapokhoz. Gondoljunk egy piacra, amikor kiválogathatjuk magunknak a jó rezgésű zöldséget, gyümölcsöt, és a kellemetlenül vibrálókat visszatesszük.

 

Ugyanezt az érzékelési képességet alkalmazzák sokan az éterikus test hibáinak felderítésére. Az étertest viszonylag sűrű rezgéseit a legtöbb erre nyitott személy képes érzékelni. Az asztráltest ennél ritkább négy alsó ez életi auraburkát és a kristályok, gyógynövények, homeopatikus szerek hasonló asztrálrezgéseit is lehetséges ily módon ellenőrizni. A hasonló rezgéstartomány miatt az utóbbiakban tárolt energiákkal lehet az asztráltest említett burkait feltölteni valamilyen mértékben.

 

 Az emberi energiarendszer asztrálsíkját alkotó auraburkok rendszere alkalmas  arra, hogy megfelelő érzékelési módszer rel információkat kaphassunk egy személy „egész”-ségi állapotáról

 

Az ötödik auraburoktól felfelé, az ott tárolt korábbi életekbeli karmikus információk tisztítása már csak az azokba való belépési kóddal, vagyis beavatással rendelkezőknek sikerül. Minden auraburok tartalmaz egy hozzáférési vagy nyitókódot, kulcsot. Az auraburkok sorába való egyenkénti belépés biztosítja a különböző finomságú dimenziórezgésekkel való kapcsolatfelvételt, így a gyakorló saját feltöltődése minden síkon és időtartományban megvalósul, illetve a néhány méteren belül tartózkodó erre nyitott személyek is kézrátétel és egyéb manuális eljárás nélkül, közvetlenül megkapják a harmonizáló térinformációkat.

 

A szervek energiaszintjének összehasonlítása

Sokkal sikeresebben képes valaki értékelni és viszonyítani egymáshoz a világ jelenségeit, ha egy energiaszint-összehasonlítási módszer birtokában van. (A táblázatokban feltüntetett ± értékeket a kilencvenes évek elején mérte a szerző.) A mediális információfelvételek, pl. a radiesztézia lényege, hogy gondolati ráhangolódással, kérdésfeltevéssel kezdjük az érzékelést, akár eszközös, akár eszköz nélküli módszerrel dolgozunk. Gyakorlással elérhető, hogy a radiesztéta egy előre meghatározott sugárzásegységhez viszonyítva pozitív (+1, +2, +4 stb.) rezgésinformációkra is képes kérdésfeltevéssel ráhangolódni. Továbbá ennek sokszorosára, valamint töredékére is pozitív (+1/2, +1/4 stb.) és negatív (–1/2, –1/4, –1/8, –1/16 stb.) irányban. A pozitív sugárzási jellemző auranövelő, egészségesítő hatást jelent, a negatív sugárzás pedig káros, auracsökkentő, betegítő hatást. (Lásd a 2. táblázatot a következő oldalon!)

 

Az emberi energiarendszer asztrálsíkját alkotó auraburkok rendszere alkalmas arra, hogy megfelelő érzékelési módszerrel információkat kaphassunk egy személy „egész”- ségi állapotáról. Az auraburkok között a koronacsakrába érkező asztrálcsatorna nyitottsága egyértelműen megmutatja az illető fizikai szerveit töltő energiafolyamat minőségét és mennyiségét. Az asztrálcsatorna nyitottságát viszont a kauzál- és mentálsík információi határozzák meg. A csatorna beszűkülése negatív érzelmi hatásra az adott érzelemhez kapcsolódó planétasugárzás- rezgésen következik be, mely a több ezer éves asztrológiai megfigyelések szerint szintén adott szervekkel van kapcsolatban. (Lásd Természetgyógyász Magazin 2010. szeptember és október: „Kristálytan I–II.” c. cikkeket!)

 

A különleges energiafelület

Akár az étertest anyagosabb dimenziósíkjára, akár az asztráltest ritkább dimenzióterére hangolódva egy adott személy esetén találunk olyan energiafelületet, melytől kifelé gyorsan csökken az energiaszint, a test felé pedig erőteljesen nő. Érdekes, hogy ennek az energiafelületnek az abszolút értékben vett erősségét pontosan egyenlőnek találjuk az átlag-tudat állapothoz tartozó 2,3–2,7 méteres Hartmannsávismétlődés 30 cm-esnek tartott sávjában található 5 centiméteres középvonal negatív erősségével, illetve a föld elem Curry-sugárzása középvonalának pozitív erősségével. (Lásd Természetgyógyász Magazin 2012. augusztus: „A földsugárzások hálórendszerei” c. cikket!) Úgy látszik, hogy a természetben ez univerzális energiafelület-erősségnek mutatkozik (!). Ezt a gyakorlatban értelemszerűen az életerő-energiákra +1 értéknek fogadhatjuk el, míg ugyanezt a káros energiákra –1-es értékként.

 

Átlagember első auraburkának erősségértékei

 

Egy átlagember mellkasa előtt az említett különleges energiafelületet az 1. auraburok szintjén 0,5-0,6 méterre találjuk. Ennek erősségét +1-nek véve, ettől kifelé érzékelhetjük a +1/2-es, a +1/4-es, a +1/8-as stb. egyre csökkenő erősségű energiafelületeket. (Ezek ugyancsak az 1. burok csökkenő erősségeit jelentik, és nem a magasabb rezgésű 2., 3. stb. burkokra vonatkoznak.) Az érzékelő személy lassan hátrál, kezét közben előre-hátra mozgatva tapogatja az egyre ritkuló energiaburkokat. Csak ezek határfelületeinél lehet érzékelni a tenyérben változást. (Lásd az 1. táblázatot és az ábrát!)

 

Átlagemberi +1 értéknél +1/2 +1/4 +1/8 +1/16 +1/32 +1/64
auranagyság 0,5–0,6 m 0,7–0,8 m 1–1,2 m 1,4–1,6 m 2–2,2 m 2,9–3,1 m 4,1–4,3 m
 1. táblázat

 

Csak bizonyos meghatározott értékeket vehetnek fel az energiaváltások, energiafelületek, pontosan úgy, ahogy az elektronok is csak meghatározott pályákon keringhetnek, kötött energiaszinteken tartózkodhatnak a kvantumfizikai szabályok szerint. Például tenyérrel vagy ujjbegyekkel érzékelhetően a +1-es és a +1/2-es erősségű auraburkok között nincs más átmeneti réteg, nem létezik például +¾3/4 értékhez kötött auraburok-erősség.

 

Planéták, színeik Mai átlag Mai átlag Beteg Beteg Betegségek jellemző példái, működések akadályai
        –           +      –       +  
Nap
arany napsárga
 –1/2  +3000, +10000 –2, –4, –8  +150, +1000 Marssal együtt agyvérzés és szívinfarktus
Hold ezüst tejfehér  –1/4, –1/2  +3000, +10000  fizikai –2, -4 lelki –4, –10  + 1000 alatt Meddőség, Marssal méh- és gyomorvérzés. Lelki betegségek
Merkúr világoskék  –1/4, –1/2  +3000, +10000  –2, –4  +1000 alatt Nyugtalan, ideges, hiperaktív, fáradt, szívritmuszavar. Marssal tüdővérzés, bélvérzés, Szaturnusszal
és Plútóval tüdődaganat
Vénusz rózsaszín  –1/4,–1/2  +3000, +10000  –1, –3  +1000 alatt Marssal együtt gyulladások, vese, petefészek, női mell, nyirkok, nyálkahártyák (arcüreg, orrüreg stb.)
Mars vörös  –1/32, –1/8  +50 +500  –1/2, –2  +10, +50 Gyulladások, epe, máj, férfi nemi szervek, lép, vérképzési zavarok
Jupiter bíborvörös  –1/4 –1/2  +7000, +20000  –1, –3  +2000 alatt Máj, részben hasnyálmirigy és pajzsmirigy, kövérség, jóindulatú daganat, a növekedés és bőség ± jellemzői
Szaturnusz fekete vagy színtelen  –1/16 –1/2  +15, +30  –2, –4, –6  +30, +50-re nő! Csontok, ízületek, fogak, bőr, hallás, kövek, lerakódások a vastagbélben, erekben, rosszindulatú
daganatok, szűkítés, áramlási zavarok vérben,nyirokban, húgyutakban
Uránusz villámkék  –1/4 alatt  +500,+3000  –1/2, –2  +10, +50-re csökken Idegrendszer, alsó lábszár, visszértágulat, hirtelen betegségek (szívinfarktus)
Neptunusz halványlila  –1/4, –1/2  +3000, +7000  fizikai –1, -3 lelki –5, –10  +2000 alatt Nyirokfolyadék, kaotikus,szétszórt személyiség, alkohol és kábítószer, médiumitás vagy káprázatok
Plútó sötétzöld  –1/32, –1/8  +30, +200  –1, –2 súlyos –5, –10  +30 alatt Súlyos gyulladások, fertőzések, nemi betegségek, rosszindulatú daganatok
           

Érdekes tapasztalat, hogy csak a kettes számrendszer tört számú vagy sokszoros energiaarányai jelennek meg. Ugyanakkor a táblázat példájánál látható, hogy az egymás utáni erősségek távolságarányai az 1,41-es (négyzetgyök 2) szorzóval nőnek. Ha a +1-es távolság nő, a többi érték távolsága is önműködően négyzetgyök 2-vel szorzódik.

 

Ugyanakkor a +1-es határfelülettől a test felé közelítve gyorsan sűrűsödik az auraerősség: mintegy 10 cm-enként +10, +100, +1000, +10 000 értékeket vesz fel. (Lásd az ábrát!) Nem a testfelületnél érzékelhetjük az energiaűrűség maximumát, hanem a test középvonalában találjuk a maximális energiaszintet. A mellkastól 50-60 cm-re található +1-es felület esetén a test középvonalában a más módszerrel mérhető, +50 000 értéket kapjuk, mely a 2. táblázat összes planétaértékének összegzéséből jön ki. Ha pl. beavatás következtében megnő az illető auraerőssége, akkor pl. százszoros energiaértékhez kb. 5 méteres auranagyság tartozik sugárirányban, ahol a +1-et érzékelhetjük (átmérőben 10 m). Ez a belső középvonalban +5 millió egységet jelent (az előbbi +50 ezret megszorozva százzal).

 

A planétasugárzás-jellemzők mérése

Szerveken külön-külön is elvégezhetjük ezt a mérést, úgy, hogy az adott szerv jó működését mutató pozitív energiamaximumot és az ott működő káros érzelmek okozta negatív értéket mérjük. A fej feletti asztrálcsatorna tudatos megnyitásával végzett energiaharmonizáció a planétasugárzások negatív értékét csökkenti és a pozitív értékét növeli. A különböző rezgésű szervek energiaszintje összeadódva adja ki az adott szervezetre jellemző energiaértékeket. Mérőszámokat adva az egyes planétasugárzás-jellemzőknek, meghatározható és összehasonlítható a nem gyakorló átlagember, a különböző súlyossági fokú betegségekben szenvedők és a gyakorlott energetikai terapeuták energiaszintje, tulajdonképpen az asztrálcsatorna áteresztőképességét mutatva.

 

Az emberi lélek magjában ott van az egész világegyetem felépítése és annak összes információja

 

A pozitív és negatív értékek aránya a 2. táblázatban láthatóan, jó esetben az egészségesnek tekintett átlagembernél tízezerszeres is lehet. A betegnek tartott állapot esetén ez az arány akár néhány százra csökken. A legsúlyosabb esetben az életerő elfogytával az asztrálcsatorna bezárul, és az asztráltest kilép a fizikai test rendszeréből, bekövetkezik a halál.

 

Viszonyításképpen, egy enyhe vagy erősebb izomláz –1/64-nek vagy –1/32-nek érzékelhető az előbbiekben meghatározott egység energiaszintjéhez képest. Egy nem súlyos megfázás a mellkasi nyirkokban –1/4, –1/2 sugárzásegység- erősségű lehet, míg egy térdfájás akár –1, –3 egység is, nem vizsgálva a hozzá tartozó planétaminőségeket. Ez egyébként izomláz, illetve bármilyen gyulladás esetén negatív Mars-sugárzásnak felel meg. A térd esetében szintén lehet gyulladás, és ezen kívül az akadályozottság, merevség összetevőt a negatív Szaturnusz-rezgés adja.

 

A gyors lefolyású (heveny) betegségeknél a szervek homeosztázisát visszaállító túlműködés miatt néhány napra lehet mérni –1, –4 közötti káros érték, melynek szerepe a stresszfeldolgozás mellett a környezettől való energiakérés is. Ugyanis az átlagember beavatások hiányában nem képes a saját felső részéből lekérni, „csatornázni” energiát, így kénytelen „od-vámpírkodni”, hogy helyreállhasson szervezete homeosztázisa, egyensúlyi helyzete. Ha a család viszonylag elfogadó, szeretetteljes, akkor egy idő után ez sikerül, bár a család átlag-energiaszintjének csökkenése árán. Amennyiben nem áll helyre a szervezet önszabályozó rendszere, akkor a krónikus, degeneratív betegségek fázisa következik, egy még kisebb pozitív és egy nagyobb negatív szervi energiaszint vagy planétaérték mellett. Ekkor a pozitív ± arány még tovább csökken, akár száz alá is.

 

A lelki betegségek, mentális zavarok, kaotikus, szétszórt személyiségek esetén –az ezzel összefüggő rezgéseken – testi tünetet nem okozó akár –4, –8-as értékeket is kaphatunk. Azonban szív, agy, vese, máj, hasnyálmirigy és tüdő esetében a –4, –8 érték már a szívinfarktus, agyvérzés tüneteit, továbbá a szervi funkciók leállását mutatja.

 

 A tiszta tudati tevékenység kifényesíti az asztrálsík csakráit

 

A Szaturnusznál érdekes jelenséget látunk. Az optimális pozitív érték +15-re áll be gyakorlónál. A +30 feletti érték pedig nem javulást jelent, hanem egyre nagyobb akadályozottságot, az isteni törvény (ne ölj, ne lopj, ne hazudj) megsértése miatt! Ugyanekkor a negatív érték is erősen nő, míg a saját kibocsátott rosszindulata el nem pusztítja az illetőt.

 

Finomenergetikai anatómia

A teremtés kiindulópontja a kiterjedés nélküli pont. Az emberi lélek magjában ott van az egész világegyetem felépítése és annak összes információja, mintegy hologramként, archetipikus mintaként vagy lenyomatként. A lélekmag hozza létre az energiarendszer különböző síkjait.

 

Az emberi tökéletes tudatrendszert jelképező buddhista sztúpa épületének felfelé szűkülő tudatkúpjának csúcsán látjuk a Napot és a Holdat tartalmazó aranykoronát, mintegy megkoronázva a teremtés folyamatát, a férfi és női alapelv egy pontban (!) való egysültségi állapotával. A tudatsík vagy kauzálsík szinte anyagtalan dimenziórezgése az eredeti hajvonaltól 8 ujjnyira hátrafelé a fejtetőn az ún. tudatcsatornán, vagy más néven központi energiacsatornán keresztül kommunikál az alsóbb energiatestekkel. A tudatcsatorna pontosan a test középvonalában megy végig, és a köldök alatt négyujjnyira végződik (lásd az ábrán!). Ez párhuzamosan halad és végződik a gerincvelővel azonos magasságban. A tiszta tudati tevékenység tiszta fényt bocsát át a tudatcsatornán, mely átadódik az asztrálsík csakráiba, majd onnan a még sűrűbb testi-szervi síkra. (Lásd később is!)

 

Általában 13-16 rétegűre készítik a megvalósított tiszta energiarendszert jelképező sztúpák felső tudatkúpját, de létezik egy thaiföldi sztúpa, mely 23 réteget tartalmaz. Utóbbiak által jelképezett kauzálsíkú tudatrétegek vezérlik a hozzájuk tartozó auraburkokat. Legalább a 1–13. auraburok nyitókódját beavatásként megkapva, energiarendszerébe olvasztva, a gyakorló képes saját magán és az erre nyitott másokon is sok ezer éves karmikus információkat tisztítani.

 

 

A valódi teremtő erő

Az egy pontba összpontosított gondolat a valódi teremtő erő. Ha a környezetből, az univerzumból veszi fel az ember az energiát, ennek a következménye a mai általános energiavesztett állapot. Alapvetően szükséges, hogy a tiszta isteni énjéhez térjen mindenki vissza, mert ebből a kapcsolatból nyert energiától tisztul meg a világegyetem minden térben és időben.

 

1. kép: A felső kúpján 23 réteggel rendelkező thaiföldi sztúpa   2. kép: A tari sztúpa a kúp alakú felső részén látható aranykoronával

 

A meditáció „összpontosítása” a harmadik szemnél található lélekmagban történik, amely a csakrák központi magjába küldi a megfogalmazott megvalósítani kívánt erény, planétasugárzás vagy kristályenergia tiszta fényének megfelelő rezgést. A csakrák kúpformájúak, így esetükben a kúp kiindulópontja tekinthető a központi magnak. A csakrák a környezettel kommunikálva bevezetik az energiát a saját központjukba, ugyanakkor ebből a pontból a tudaterő tisztasága függvényében töltik is a környezetüket.

 

Lehet az energiabekérő vizualizációt elemenként (föld, víz, tűz, levegő) is végezni, ezzel a csakrákban megjelenő alsó négy auraburok harmonizációja történik meg. A személy beavatottságához képest az alsó négy ez életi auraburok feletti 5–16. burkok is tisztulhatnak. A 10–13– 16. burok feletti beavatkozási képességnél a csakrákból egyre kevesebb káros információ sodródik ki a meditáció alatt a környezetbe. Ugyanis a magas szintű gyakorló a tudatsíkú szívcentrumában egy kiterjedés nélküli pontban – a vákuum és az anyagi világ határán – tudaterejének és tudattisztaságának megfelelően képes átalakítani a káros rezgéseket pozitív, azaz életerő-növelő rezgésekké.

 

Az egyre finomabb minőségű auraburkok változó dimenziósugárzású terekben jelennek meg. A finomenergetikai szubatomi minőségű anyag a legmagasabb auraburkoknál feloldódik a térben. És visszafelé, a gondolati erő hatására keletkezik a térben szubatomi szintű anyagi minőség, mely az auraburkokon keresztül besűrűsödik a fizikai test irányába. A test adott területeire is átmegy ez a finomenergia, mely érezhetően megtisztítja, átlényegíti a sűrűbb testi dimenziót. Ez a tiszta fény a biofotonok által hat a test egészséges sejtmolekuláris folyamataira. (Lásd Természetgyógyász Magazin 2012. május: „Az élet fénye” c. cikket!)

 

A cél az, hogy a testünk anyaga váljon „fénnyé”, ami azt jelenti, hogy a jól  működő testben nem jelenik meg a betegség

 

A fény, mint az erények fénye, jóság és tisztaság stb., kézzelfoghatóvá válik. Ha nincs tiszta fény, akkor ennek hiányállapota, a szellemi sötétség, az erények hiánya (anyagi szinten a biofoto- nok hiánya) adja a betegséget. A fény is gondolati teremtés által jön létre. Ha valaki tudatosan beviszi az auraburkaiba a tiszta fényt, azzal mintegy megtermékenyíti azokat, tiszta anyagi minőséget teremt a fizikai világban, az anyagi testben. Minden dimenzióba be kell vinnünk az erények rezgéseit (szeretet, öröm, együttérzés, lelki egyensúly, bölcsesség, békesség és így tovább). Így minden szinten megtapasztalható az öröm, mentálban, asztrálban és végül testi szinten is, amikor az érzékszervi tudatokban megjelenik a tiszta fény, mert kitisztultak az akadályokat jelentő negatív érzések és érzelmek.

 

A cél az, hogy a testünk anyaga váljon „fénynyé”, ami azt jelenti, hogy a jól működő testben nem jelenik meg a betegség. Az aranykori és az ezüstkori tudatállapotra volt és lesz (!) jellemző, hogy a tudatban nem jelenik meg semmilyen negatív gondolat, és ez a tudati tisztaság tükröződik a testi állapotban. A sejt, amikor egészséges, koherens, tiszta biofotonmezőt hoz létre. Ez a tiszta fény nem interferál, nem kerül rezonanciába a környező negatív rezgésekkel.

Majoros János Károly
XVIII. évfolyam 9. szám

Címkék: auraburkok, energiarendszer, ezotéria

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.