Holisztika

Az ember mint „egykristály”

Az ember, a Földanya és a kozmikus környezet kölcsönhatásai

A tudati evolúció célja és végállomása a legmagasabb szintű információs struktúra létrehozása: ez pedig a tökéletes egységállapotban lévő emberi lény. Ahogy a korábbi cikkekben megállapítottuk, az egész világegyetem és ezen belül az élővilág kristályszerkezetekből áll össze. A megvalósított állapot úgy jelenik meg a fizikai testben, hogy a sejtek kristályszerkezete a legnagyobb rendezettségbe kerül, az ember „egykristállyá” válik. A legtökéletesebb fizikai szintű kristályszerkezettel a gyémánt bír. Ezért használják a keleti filozófiák azt a hasonlatot, hogy a testi-lelki fejlődés során a személy a feketeszénből gyémánttá válik. A buddhizmus legmagasabb szintű tanításait az ún. Gyémánt út, a Vadzsrajána foglalja egységbe, mely az elkötelezett gyakorlónak egy életen belüli teljes felébredettséget kínál fel.


Az egész világegyetem és ezen belül az élővilág kristályszerkezetekből áll össze

 

Az előző cikkekben a lelki-tudati tényezők voltak előtérben, miáltal az olvasók megismerték az emberi energiarendszer felépítését (Természetgyógyász Magazin, 2010. július), az ebben zajló folyamatokat (Az 5 elem tana; augusztusi szám), többek között a létsíkok felépítését az ember és a világegyetem szintjén (Kristálytan I-II.; szeptemberi és októberi szám), továbbá ezek hagyományos tisztítási módszereit (Hangok, jelek, kéztartások; novemberi és decemberi szám).

 

Most a környezettel való kölcsönhatásokat vesszük vizsgálat alá. Rögtön kiderül, hogy a környezet visszahatásai, fizikai tényezőnek tűnve, mégis a személy tudatállapotának függvényei, annak termékei, korábbi kisugárzásai. Az elemi szintű földsugárzásokat úgy is felfoghatjuk, hogy ezek a korábbi életekben kiszórt odok, energetikai információk, azaz tettek, szavak és gondolatok visszahatásai (lásd később!). A több ezer éves mester-tanítvány beavatási rendszerek ritkán vagy nem is foglalkoznak a földsugárzásokkal, mivel ezek tudatállapot- függőek, így visszahatásuk a tanítvány fejlődése során egyre csökken.

 

Kristályos, azaz szabályos felépítésű belső szerkezettel rendelkező anyagok alapvető jelentőségűek az élet keletkezésében és fenntartásában. Az emberi energiarendszer szilárd és folyadékkristályai tárolják az élethez szükséges információkat. Ezek vagy mérhetők fizikai műszerrel, vagy a magasabb információs struktúrák hatásait tükrözik. Kísérletek szerint mérőműszerekkel ellenőrizhető módon egy pohár energetizált víz elektromos vezetőképessége, viszkozitása, dielektromos állandója és a felületi feszültsége megváltozik a kezelés előtti állapothoz képest. Mentálüzenet, például a szeretet szó hatására különleges, lefényképezhető kristályszerkezet jön létre.

 

Az emberi szervezetben található vízmolekulák - tulajdonképpen az extra- és intracelluláris folyadékot alkotva - akkor adják az egészséges, harmonikus állapotot, amennyiben a vízmolekulák által képviselt mágneses dipólusok egy irányban állnak. Ez annyit jelent, hogy a szervezet folyadékállománya kristályos állapotú víz. Az ember a tökéletes tudat megvalósult állapotában a már említett tökéletes „egykristállyá” válik.

 

A vízmolekulák mágneses dipólus felépítése úgy jön létre, hogy a H2O vízmolekulából a 16 atomsúlyú oxigénatom negatív töltéssel bír az egyik oldalon, míg a hozzá kapcsolódó két egy- egy atomsúlyú hidrogénatom pozitív töltésével alkotja a dipólus másik oldalát. A gyakorlatban a vízmolekulák nagyobb csoportokba rendeződve összetapadnak. Ez a mágneses dipólus beáll a statikus (állandó) mágnes erővonalainak az irányába. Gondoljunk az iránytűre, amely szintén mágneses dipólus, és felveszi a Föld felszínén végigfutó statikus mágneses tér irányát. A dinamikus (váltakozó áram által létrehozott) mágneses tér frekvenciájától és hullámalakjától függően kifejthet harmonikus hatást is a kristályszerkezetre. Azonban sokféle olyan rezgést is ismerünk, melyek szinte szétrázzák az élethez szükséges információkat.

 

A műszerekkel mérhető hatások

Először is tisztázzuk, mik azok a környezeti sugárzások, melyeknek az élő szervezetre való hatását a mai tudomány képes mérőműszerekkel érzékelni.

 

 

A minden egyes emberi sejtben lévő kristályállapotú víz tükrözi az egyén megvalósítási fokát. Tükrözi az életmódját, táplálkozási szokásait, a környezettel való harmóniáját

 

Ezeket feloszthatjuk természetes forrásból eredő, valamint mesterséges, technikai jellegű sugárzásokra. Természetes forrásból származhatnak például elektromágneses (mozgó elektromos töltések által létrehozott) hullámok. A Földnek statikus elektromágneses terén kívül sokféle különböző amplitúdójú és frekvenciájú dinamikus elektromágneses tere van. Ezek egy részét azok az örvényáramok hozzák létre, melyek a Föld tengely körüli forgásából és a Föld belsejében található, a megolvadt magmában úszó szilárd magnak a földfelszínhez képest lemaradt forgásából adódnak. Utóbbi dinamóként működik, viszonylag kisebb frekvenciatartományban, 0,1 herztől (rezgés/másodperc) néhány ezer herzig. Egy másik közismert rezgés a 7,83 Hz-es Schumann-hullám, mely a földfelszín és az ionoszféra között keletkezik. A szervezet számára hasznos és szükséges Schumann-hullám jellemzői időjárási front esetén megváltoznak. A változás az idegrendszerre hatva közérzetromláshoz, levertséghez vezet. Másrészt a szükséges hullámok terjedését csökkenti például a vasbeton épületek árnyékoló hatása. Az ilyenben lakók gyakrabban szenvednek vegetatív panaszoktól.

 

Néhányszor 10 kHz-es frekvencián a Föld egyéb mágneses tereinek a változásai érzékelhetők. A Napból érkeznek az ún. szolárhullámok több MHz-es rezgései, melyek a sarki fényt is gerjesztik. Fentiek hiánya, többlete (fokozott naptevékenység) vagy elhangolódása hathat időjárási frontokra (a levegő iontartalmára is, mely elektrosztatikus tér), miáltal megterhelő az emberi szervezet számára. Ezek a hatások befolyásolják, illetőleg szétrázzák a sejtekben található víz szerkezetét.

 

Az elektrosztatikus (álló töltések által létrehozott) tér viszonylag ritkább a természetben. Földrengések előtt a kőzetfeszülések létrehozhatnak a piezoelektromos jelenséghez hasonló hatást. Többek között erre lehetnek érzékenyek a földrengés előtt néhány órával menekülő állatok, rovarok.

 

Környezetünkben a mesterséges sugárzások legnagyobb része szintén elektromágneses természetű. (Az egyéb természetes és mesterséges háttérsugárzásra nem térünk ki.) Az 50 Hz-es hálózati frekvencián van az egyik energiamaximum, a másik pedig a rádiótelefonok ismert sugárzásain. A közép- és rövidhullámú rádiózás már szinte elhanyagolható energiaszintű ezekhez képest.

 

 

A műszerrel nem mérhető, tudatállapottól függő sugárzások

A földsugárzások közvetítik a világegyetem sugárzásait a Naprendszer asztrológiai planétasugárzásain keresztül az emberi szervezet számára, a makrokozmosz- mikrokozmosz analógia alapján. Így az emberre számottevő befolyással vannak az úgynevezett elemi (föld, víz, tűz, levegő és éter elem) típusú földsugárzások. A harmóniából kiesett ember, a mandaláját alkotó öt elemmel összeütközésbe kerülve, bevonzza a földsugárzásokat a tudatilag energiahiányos szervére, testrészére, hogy azok ott fizikailag is betegséget okozzanak, kényszerítve őt a változtatásra. Ha ezt valaki felismeri, és módszert is kap az egységhez való visszatéréshez, akkor fizikai létét hasznosan töltötte!

 

Az emberi energiarendszerre ható elemi típusú sugárzásokat az eszközös és eszköz nélküli (tisztán harmadik szemes) radiesztéziával szokásos érzékelni

 

Ugyanakkor léteznek auranövelő, egészségesítő földsugárzások is. Mivel utóbbiak a Földanya mai állapotának a pozitívnegatív arányát képviselik, ezért csak ennél az átlagnál alacsonyabb energiaszintű személyeket töltik. A lelki beállítottságú, módszerekkel és beavatásokkal rendelkező személyek feladata, hogy saját nyitott csatornájukon keresztül a Földanyát töltsék, és ezzel a többi érző és tudatos lény javára felajánlják törekvéseik eredményét. Jó esetben a környezettel való harmónia csökkenti, majd megszünteti a földsugárzások káros visszahatását a magas szintű gyakorlóra, mert már nincs szükség a figyelmeztetésre, a betegségre. A minden egyes emberi sejtben lévő kristályállapotú víz tükrözi az egyén megvalósítási fokát. Tükrözi az életmódját, táplálkozási szokásait, a környezettel való harmóniáját, ezen belül a földsugárzásokhoz való viszonyát, végül a kozmikus környezet sugárzásaira való érzékenységét.

 

A víz és a tűz elemnél, azaz a vízér- és magma- (tűzér) típusú sugárzásoknál számottevő hatást érzékelhetünk a szervezet dipóluskészletével való kölcsönhatásban.

 

vízérhatásnál a néhány métertől kb. 100 méter mélységig - a vízáteresztő rétegekben áramló víz ásványianyag- tartalmától függően - az áramló víz dipólusai kölcsönhatásba lépnek az élő szervezet dipólusaival. A tűz elem a szilárd kéreg alatt mozgó magma örvényáramaival hathat az élő szervezet dipólusaira. A Kárpát-medence alatti kontinentális talapzat kéregvastagsága csupán harmada a más helyeken mértnek. Ennek lehet olyan következménye, hogy a kéreg alatti magmaáramlások nagyobb mértékben kerülnek kölcsönhatásba az emberi test sejtjeivel a tűz elem rezgésén, mint más területeken. A tűz elem a köldökcsakrában és a solaris plexusban a létfenntartással kapcsolatos karmákat jobban megmozgathatja, aktivizálhatja.

 

A levegő elem a Földanya meridiánáramlásaival van kapcsolatban (lásd: A Földanya meridiánjai c. cikk, Természetgyógyász Magazin, 2002. március), míg a testben található éter vagy tér-űr elem a kozmikus sugárzással lép kölcsönhatásba (lásd később!).

 

 

A sugárzások érzékelése

A mérőműszerekkel nem mérhető, az emberi energiarendszerre ható elemi típusú sugárzásokat az eszközös és eszköz nélküli (tisztán harmadik szemes) radiesztéziával szokásos érzékelni. A történelmi források utalnak arra, hogy az eszközzel érzékelők főleg a víz elemmel kapcsolatos vízérsugárzásokat és a levegő elemmel összefüggő, most Ley- vagy Szent György-sugárzásnak nevezetteket mérték fel. A kínai fengshui nevében szereplő szél és víz is az elemi energiaminőségekre utal a középső művelendő mezőben, azaz az asztrálsíkon (lásd: Természetgyógyász Magazin, 2010. augusztus, Az 5 elem tana c. cikk). Úgy látszik, e tudomány kelet kezése idejében az emberek tudatszintje a mainál sokkal magasabb volt, így többnyire a 2. és 4. csakrát terhelték a környezeti sugárzások.

 

A Földanya energiaállapota is befolyásolja az egyén energiaviszonyait. Az epigenetika kimutatta, hogy 10–15 év alatt is változik a sejtmagban tárolt DNS-kód, a táplálkozás, az érzelmi állapot és a környezeti hatások függvényében

 

Ugyanezt találjuk a régi Tibetben, a buddhizmust megelőző samanisztikus bőn hagyományban. A tanításokban megszemélyesítik a földsugárzások energiaformáit: a Föld alatt élnek az ún. nágák (kígyószerű lények), akik a víz és a levegő urai. Ezek az embereknek bizonyos betegségeket okozhatnak, melyek megelőzésére a nágáknak felajánlásokat szoktak tenni. Hatásukat speciális mantrák kimondásával lehet közömbösíteni. E mantrákhoz beavatásokat kaphat a leendő gyakorló Magyarországon is, a tibeti buddhizmus itteni centrumaiban, amikor időszakonként a vezető lámák idelátogatnak. A négy fő hagyományos vonal a nyingma, a szákja, a karmakagyü és a gelugpa.

 

Ha valaki egy megtalált vízér középvonalába teszi a tenyerét, akkor testének a víz elemmel való viszonyát fogja tükrözni a kapott érzet. Ha hideget, illetve szurkálást érez, akkor ez fokozottabb összeütközést jelez a víz elemmel, a második csakrájának a nyitottsága nem kielégítő. Ha a személy langyosat vagy egyre melegebbet érez, az általában egy nyitottabb gyakorlóra jellemző.

 

Ilyenkor a vízér káros összetevője a gyakorlás során egyre kevésbé sugároz vissza az illetőre. Ha valaki évek alatt a lelki-tudati fejlődése során időnként ellenőrzi az elemekkel való kapcsolatát, akkor azt fogja tapasztalni, hogy keletegyre kevésbé kerül kölcsönhatásba azokkal, nem hatnak a testi érzeteire. Az a jó eset, amikor már a meleget sem érzi az adott vízérkísérlet során. Ez nem azonos azzal az esettel, amikor valaki annyira „bedugult” állapotú, hogy érzéketlenné vált a környezeti sugárzásokra.

 

 

A Hartmann-sugárzás

A föld elemmel való összeütközést mutatja a Hartmann-sávnak nevezett sugárzás. A múlt század közepére az emberek gyökércsakrája - mely a föld elemmel van kapcsolatban - annyira beszűkült, hogy a korábban a radiesztéták mérési küszöbe alatti kis mértékű sugárzás érzékelhető szintűvé vált. A 2,5 m rácstávolságúnak tartott sugárzás, mely az átlagszintet mutatja, teljesen tudatállapot-függő. Betegség esetén az illető szempontjából ráhangolódva, 1,5 m-re, sőt súlyos esetben 0,8 m-re is szűkülhet a rácstávolság. Itt az ágyáthelyezés nem segít, energetikai tisztításra van szükség.

 

Nyilván a beavatásokkal rendelkező gyakorló a tisztulása függvényében a csakrák során felfelé halad. A kliens gyökércsakrájának tisztulása során a Hartmann-sávok akár több tíz méterre távolodhatnak egymástól, ezzel elérve a 100 évvel ezelőtti átlagos állapotot. A fekvőhely változtatása különben is csak rövid távú megoldás, mert a kliens egy idő után megint bevonzza a sugárzásokat. Közepes távon erősen feltöltött kristálykészlettel lehet segíteni. Utóbbi esetet Tibetben úgy fejezik ki, hogy a kristályok megfelelő helyen való elhelyezésével felajánlásokat tesznek a nágáknak. A hosszú távú megoldás mindenképpen az életmód-változtatás és a meditációs-tudattisztítási módszerek mindennapos alkalmazása. Ezáltal a csakrák nyitottsága egyre inkább csökkenti az elemektől való függést. Végül a gyakorló úgymond uralja az elemeket, megvalósítva a saját mandaláját.

 

Az emberek elemekkel való konfliktusai, összeütközései jelennek meg a Föld környezetszennyeződésében, őserdők irtásában, árvizekben, földrengésekben, iszaplavinákban, az ózonlyuk létrejöttében stb.

 

Azok a radiesztéták, akik nem tudnak a fentiekről, saját tudatállapotuk szerint kérdeznek rá a sugárzásokra, így a kliens szempontjából hamis eredményt kapnak. Különben is egy nem meditáló, húsevő személy által vett információ igazságtartalma legfeljebb 20 százalék.

 

Ezért mielőtt valaki foglalkozásszerűen szeretne másokon segíteni, először a saját tisztasági fokát lenne célszerű növelnie, a korábbi cikkekben leírt módszerekkel.

 

 

A Földanya és az ember kölcsönhatása

A Földanya energiaállapota is befolyásolja az egyén energiaviszonyait oly módon, hogy a kozmikus hatások jó részét képes levédeni a Föld védőburka. Ez a védőburok az elektromágneses tartomány legkülönbözőbb széles sávú rezgésein képes hatását kifejteni. Azonban az emberiség romló tudatállapota a védőburok sérüléseit, gyengülését okozza (lásd később!). Ez kihat a sejtek örökítőállományában lévő információkra is. A kozmikus sugárzás a sejtek genetikus örökítőanyagát bombázva - az abban levő információkat megváltoztatva - korlátozza az új sejtek osztódását. Ezzel közvetve elhasználódást, öregedést okoz.

 

Már az 1960-as években kimutatták, hogy egy élő sejt ötven-egynéhány osztódás, reprodukció után elveszíti ezt a képességét, megöregszik. Amennyiben a DNS-RNS örökítőanyagából a környezeti sugárzások nem ütik ki a megfelelő örökítőinformációkat - mely előállhat a Föld bolygó burkának vagy az egyén helyes életmódja miatti saját erős aurájának a védelme következtében -, akkor ötvennél lényegesen többször képes a sejt reprodukálni, létrehozni önmagát. A tér-űr elem feletti uralom megszerzésével a kozmikus sugárzás káros hatásai lecsökkennek, a test megfiatalodik.

 

A nem gyakorló átlagember káros érzelmeit a szervek sejtjei energetikailag tárolják, melyek aztán évek, évtizedek múlva betegségeket okoznak. Az epigenetika kimutatta, hogy 10-15 év alatt is változik a sejtmagban tárolt DNS-kód, a táplálkozás, az érzelmi állapot és a környezeti hatások függvényében. Ha az adott személy diszharmonikus állapotban van, akkor az ettől eldeformálódott DNS ezt az információt írja be a sejt kristályvizébe, amely hosszú távon betegséget, öregséget és halált okoz. Elvileg hétévente lecserélődik a szervezet minden sejtje. Azt gondolhatnánk, hogy ez önműködően tisztulást okoz. Azonban csak akkor viszi a DNS információja a sejtek kristályvizét az egységállapot felé, ha az életmód ezt indokolja.

 

A Kárpát-medence torokcsakráját Pozsony városa képviseli, ahol az országgyűléseket tartották egy időszakban

 

A tér-űr elemet hordozó torokcsakra szorosan összefügg a fejtetőn a hajvonaltól hátrafelé nyolcujjnyira található bindu csakrával. A binduban termelődő isteni nektár, ha nincs tudatosan felfogva a torokcsakrában, akkor a torkon keresztülcsepegve a köldökcsakrába jut, ahol az emésztés tüzében elég, valójában kárba vész. A torokcsakra testi tulajdonságai közé tartozik e különleges nektár hasznosítása.

 

Minél tisztább a torokcsakra, annál kevésbé hat a tér-űr sugárzás káros összetevője. Ez egyrészt a hosszabb élet lehetőségét mutatja, másrészt egy önműködő energia-transzformációt ad a tér energiájából! Ismerünk keleti szentek életéből olyan történeteket, akik különleges módszerek alkalmazásával, például Hosszú Élet Buddha fény- és energiaformán meditálva 150-300, sőt 600 éves élettartamot értek el. Azok a jógik, akik hónapokra eltemettetik magukat levegő és táplálék nélkül, nyelvüket a torkukba hajlítva felfogják a binduból csepegő nektárt. Ez az eset ritkán spontán is előállhat, vagy az ún. pránaevők 21 napos böjtje után is.
(Akik az élő mester beavatásai nélkül esetleg belehalnak a kísérletbe.)

 

 

Az ember hatása a környezetre

Az emberek elemekkel való konfliktusai, összeütközései jelennek meg a Föld környezetszennyezésében, őserdők irtásában, árvizekben, földrengésekben, iszaplavinákban, az ózonlyuk létrejöttében stb. Továbbmenve, a gazdasági válságok is tudatállapot-függőek, sőt a különböző országok politikai helyzetét is az ott élő emberek tudatállapota vonzza be.

 

Egy átlagember nem tudja, honnan jönnek az ártó hatások, ezért célszerű magyarázatot adni a terület, az élőhely energetikai viszonyairól, és hogyan lehet megszabadulni a romboló erőktől, a karmák visszahatásaitól. Hozzátartozik a Kárpát-medencében élők saját egységállapotának visszaállításához, hogy ismereteik legyenek a terület energiavesztésének a történetéről.

 

Például a buddhizmus szerint nincs csoportkarma, legfeljebb az egyéni karmák adódnak össze bizonyos esetekben. Az adott helyen az olyan lelkek, tudatok születnek újjá, akiknek ott aktivizálódhat a terület jelentéstartalmával összefüggő korábbi életi karmájuk.

 

A Kárpát-medence Nyilas jegy alaprezgése a 9-es mundán-ház magas szellemi jelentéstartalmát adja. Amennyiben az ideszületők módszereket tanulnak, akkor a magas szellemi fejlődésben nemcsak ennek a területnek a rezgésszintjét emelik fel, hanem tevékenységük hatással van az egész Föld állapotára. Egyébként a Kárpát-medencén belül szívcsakrának tartott terület a Föld bolygó mint személy szempontjából az agyalapi mirigy rezgésének felel meg, ha a Kárpátok vonulatát egy emberi agynak feleltetjük meg.

 

Szétesett kristályszerkezet és egységes kristályszerkezet
 
 

Ahogy egy élő ember káros mentálprogramok és negatív érzelmek hatására „széteshet”, úgy egy terület a káros energiák felszaporodása következtében is feldarabolódhat, ahogy láttuk azt a török korban: az ország három részre szakadása. Mivel a programok nem tisztultak - maguktól nem is fognak -, ezért következett be az első világháború utáni még több részre szakadás. A feltételezések szerint legalább 3-4 ezer évvel ezelőtti káros információkban keresendő a Kárpát-medencei szétdarabolódás gyökéroka.

 

A szomszédokkal való konfliktus bevonzását több ezer éves karmának foghatjuk fel. Ez az energia nincs megtisztítva, még ma is hat. Az asztrológiai nyílt (7. ház) és titkos ellenségek (12. ház) energiájának a kiegyenlítése, a szomszédokkal való kommunikációs akadályok (3. ház) feloldása, egyén és országok szintjén is, meditációs, tudattisztítási eljárások témái lehetnének.

 

Magyarországon ezer évvel ezelőtt a lakott terület 2-3 napi járófölddel a határ után kezdődött. Ez az ún. gyepűelve, mely megnehezítette az ellenség előrenyomulását. Manapság megszűntek a népek közötti összeütközéseket elhatároló üres területek, fizikailag és tudatilag is. A környezettel való összeütközést valamennyire elhárító üres tér az egyéni embernél is leszűkült, gondoljunk a tanyáról a faluba, a faluból a városba költözés hatásaira. A három lépés távolság nem volt betartható a városban, az emberek szinte ledobták az energiaburkukat az utóbbi száz évben. A stresszelmélet kidolgozója, dr. Selye János patkányokkal való kísérleteiből kiderült, hogy az összezárt egyedek nem bírták egymás közelségét és összemarták egymást. Néhány hét elteltével felboncolva a patkányokat, jó részüknél gyomorfekély és szívinfarktus jeleit találták meg. Ezt a jelenséget aztán elnevezték menedzsertípusú betegségnek. A betegségek nagy részénél a fenti energiaviszonyok állnak a háttérben.

 

 

A Kárpát-medence erőközpontjai

A Föld bolygót élő személynek lehet tekinteni, energiavezetékekkel, energiaközpontokkal. A Föld egyes területeinek is létezik saját jelentése. A Kárpát-medence földrajza például követi egy személy csakráinak a felépítését. A védikus tudományban a három nádi keresztezési pontjai adják meg a csakrák helyeit. A Duna folyása adja a középső fő nádi, a szusumná áramlását, a szőke Tisza női rezgése pedig a test bal oldalán húzódó idá nádit jelképezi, mely Hold-rezgésű. A dunántúli föld alatti vízkészlet megfeleltethető a test jobb oldalán futó pingalá nádinak, mely a férfias Nap-rezgést képviseli.

 

A terület gyökércsakrájának Nándorfehérvár - a mai Belgrád – feleltethető meg. Hunyadi János nándorfehérvári győzelme alapozta meg fiának, Mátyásnak utolsó sikeres magyar királyként való működését. Mátyás király uralkodásának utolsó öt évében Bécsben székelt, mely megfeleltethető a Kárpát-medence harmadik szemének. A király innen ellenőrizhette és uralhatta legjobban az országot energetikai szempontból. A Hunyadiak és Mátyás király karriertörténetének is tekinthető a gyökércsakrából történő elindulás és a felségterületet irányító harmadik szembe érkezés folyamata. A hercegségként induló Habsburgok felismerhették Bécs területének az energetikai jelentőségét. A környéket ellenőrzésük alá vonó politikájuk sikeressé vált, amikor Bécsbe tették át székhelyüket.

 

A Kárpát-medence torokcsakráját Pozsony városa képviseli, ahol az országgyűléseket tartották egy időszakban. A szívcsakra helyét mindenki ismeri: ez a Pilis - Dobogókő középponttal, melyet körbevesz egy 25-30 km-es egyenlő oldalú háromszögön belül Esztergom, Visegrád és a régi Alba Regia. Utóbbi, a koronázási királyváros a feltételezések szerint nem egyezik meg a mai Székesfehérvárral. Egykorú leírások szerint jó időben a várakból át lehetett látni a másik kettőbe (!). A Duna mint szusumná energiacsatorna mentén Budapest képviseli a solaris plexust, ahová az út- és vasúthálózat idegrendszere fut be. A terület köldökcsakrája, bár nem a szusumná mellett fekszik, legnagyobb valószínűséggel Pusztaszeren található meg, mint a Kárpátmedence földrajzi középpontjában. A második csakra városa még kérdőjeles, a Duna mentén ma legalábbis nem találunk fontosabb energiaközpontot, esetleg oldalt Pécs városát feleltethetjük meg, illetve a Tisza mentén Szegedet. Ezek után kérdezhetjük, hol van a még nem említett legfelső csakra? A koronacsakra a térben van(!).

 

Minél tisztább a torokcsakra, annál kevésbé hat a tér-űr sugárzás káros összetevője

 

A Duna által képviselt szusumna energiaáramlásában a tervezett bős-nagymarosi vízlépcső nemcsak fizikai, hanem mentális akadályt is jelentett volna. Továbbá a közvetlen közelben elhelyezkedő szívközpontra is blokkoló hatást fejthetett volna ki. A zöld mozgalmak egyfajta pozitív programként működve szerencsésen megakadályozták - a szakértők szerint - a Duna ipari csatornává züllesztését a nagymarosi vízlépcső lebontásával.

 

A Kárpát-medence rezgésszintjének növelése

A generációk óta itt lakók sejtrezgései átveszik a Nyilas jegyű terület információját, a föld, a víz, a geotermikus tűz elem, a levegő és az ezeket az információkat letároló, a helyszínen termelt élelmiszerek rezgéseit. A legtöbb fogyasztásra alkalmas (?) állat genetikai állománya legfeljebb 8-12 százalékban különbözik az emberétől, a többi részben azonos. Ezért nyugodtan kijelenthetjük, hogy a húsevők kannibálok. Néhány évtized húsfogyasztás eltorzítja az elfogyasztója arcát és testét - ez a Szaturnusz bolygó hatása az ízületekre, csontokra, bőrre -, továbbá a tudatállapotban is változást okoz. Ezt a fajta hústermelő rendszert nem szabad és nem lehet büntetlenül sokáig csinálni. Az 1993- as Magyarországon ritka sáskajárás a túlzabálást (mohóságot) jelképezi, a sertésvész szintén mutatja, hogy talán mégsem kellene állatokat fogyasztani. Ugyanez megjelenik később az angliai marhavészben, továbbá világméretekben a madárinfluenza által képviselt energiában. Egyébként az emberi és állati vírusok információi a rosszindulat energiamintázatát hordozzák, mely szintén szaturnuszi hatás.

 

A húsfogyasztás miatti elsavasodásnak az ellentételezése az októberi dunántúli lúgos katasztrófa bevonzása (!). Az emlékezetes tiszai ciánszennyezés is a tudati mérgeket jelenti, azok bevonzását a fizikai síkra, figyelmeztetésként a változtatás szükségességére. Mindkét eset a Kárpát-medence jobb és bal oldali pránavezetékei mentén történt.

 

Az itteni éghajlat rendkívül alkalmas a helyes húsmentes élelmezést megalapozó gabonák, konyhanövények, növényi olajok és gyümölcsök - jó esetben vegyszermentes (bio) - termesztésére. A testi és tudati mérgek tisztulásával, ennek hatására bekövetkező tudatállapot-változás az alapja annak a szükségletnek a megértése, átlátása, hogy ne más élőlények élete elvételéből éljen valaki. A jövő jó irányba indulásának ez a feltétele. A húsfogyasztás energiahiány, mert az átlagember nem ismer energiafelvevő módszereket: de csak azért, mert nem tanították neki! Szerencsére a hivatalos orvoslás egyre több képviselője ismeri fel a húsfogyasztás hátrányait. A tudást a húsmentes termelési ágazatok gyakorlati eljárásairól, továbbá az erőszakmentes társadalmi mintát a már ezt művelőktől és azok követőitől lehetne eltanulni. Az állatok öléséből élő hústermelő ágazatok megszüntetésével, azok dolgozóit átirányítva, az időjárástól független öntözőrendszerek kialakításával az északi országokat is el lehetne látni jó minőségű termékekkel, a teljes hazai igényen felül.

 

A technika „fejlődésével” az energiahordozóktól való függés egyre érzékenyebb ponttá válik. Ez az irány nem biztos, hogy sokáig tartható, főleg, ha ez a tapasztalt tudatszintcsökkenéssel együtt jár. Utóbbi mindenképpen fokozottabb összeütközés lehetőségét hordozza világszinten. Már néhány közgazdász kezdi felismerni, hogy a termelés évenkénti néhány százalékos állandó bővítésének a kívánalma helytelen nézet, egy merev elképzelés következménye.

 

A helyzet fel- és megoldását a magasabb tudatszint, a kegyelmi állapotot hozó tudatállapot megjelenése adná. Vagy ami szintén a merev gondolkodási sémák feladását jelentené, az a hagyományos energiahordozók csapdájából való kilépés (kőolaj, gáz, szén), egy nem környezetszennyező, energetikailag magasabb rendű megoldás lehetőségével. Mindegyik eset bevonzható a fizikai világba, ha az elképzelés már megjelent a térben.

Majoros János Károly
XVII. évfolyam 1. szám

Címkék: energiarendszerek, környezeti kölcsönhatások

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.