Holisztika

Az emberi kapcsolatok jógája

Az emberi kapcsolatok mindenekelőtt energetikai folyamatok, és ritkán éljük meg a valódi szeretet által nyújtott teljességérzést.


 

Az emberek közötti sajátos dialektika némileg az alany és állítmány, a domború és homorú vagy az alak és háttér közötti dinamikához hasonlítható. Legyen szó gyermek és felnőtt, férfi és nő, baráti és kollegiális, segítő és segített közötti relációról. A dinamikát az ellentétes pólusok közötti feszültség működteti, ám ezen ellentétek mértéke igen különféle lehet. Ennek függvényében tolódhatnak el a kapcsolatok a győzelem/vereség, nyereség/veszteség, a rivalizációs agresszió, a féltékenység és így tovább mezejére. Ott pedig már tiszta szándékokról és érzésekről alig lehet beszélni, annál inkább hatalmi harcokról, neurotikus játszmákról, függőségi összefonódásról, egyszóval nagy-nagy energiapocsékolásról. Semmiképpen nem arról a dinamikus egyensúlyról, amely a jó működés lényege.

 

Amikor a kapcsolatok jógájáról beszélünk, erre az egyensúlyra kívánunk fókuszálni. A többféleképpen fordított szanszkrit szó jelentései közül ezúttal az egyesülést, egyesítést emeljük ki. Az egyensúly harmonikus összhangot jelent az én és te, az egyén és az univerzum, az aktuális jelen és a következmény és az egyes ember érzelme, akarata és értelme között. Csak a főbbeket említve.

 

Szükséges a magasabb világokkal való dinamikus egyensúlyról is szólnunk, hiszen az emberi kapcsolatoknak komoly karmikus előzményei vannak és hosszú folyamatokba való beilleszkedést is jelentenek. Miként a jóga fizikai, vitális, mentális, lelki és spirituális szinten fejti ki hatását, úgy az emberi kapcsolatok is természeti, társadalmi, történelmi, kulturális és családi környezetbe, helyzetekbe ágyazottak. Mind a magatartás, mind a viselkedés kifejezés a jógában is megtalálható egyesülés és harmónia holisztikus elveit tartalmazza. Kisiskolásoknál a magaviseletet ma is osztályozzák. A sokféle, esetenként fumigáló, olykor megerősítő impulzusok közepette mindig meg kell őriznünk az önmagunkhoz való hűséget, gerincünknek vissza kell tudni állni a függőlegesbe egy-egy kibillenés után. De ezeknek a viselkedési szabályoknak a lélekbe írottaknak kell lenniük. Bár mindig is voltak formálisan írott szabályok – Mózes törvénytáblái, Manu törvénykönyve, Patandjali jógaszútrái, az alkotmányok és jogszabályok –, a kimondatlanságoknak legalább akkora szerepük van, mint a láthatóvá tett előírásoknak. A jóga ez a láthatatlanul működő szellemi irány. Jól kifejezi ezt Weöres Sándor egy mondata: „Nekem a versírás a jógám.”

 

Talán az a legfontosabb, hogy mindig átváltódik tettekben. Gondolat – szó – tett széttéphetetlen egységben kell, hogy működjék.

 

A folytonos gyakorlás a nélkülözhetetlen eleme. Soha nem szabad abbahagyni, újból és újból át kell élni, meg kell élni és tapasztalni az élő tudását.

 

A viselkedés is ilyen élő folyamat, nincsenek aranyszabályai. Mert a kifakadásnak éppolyan fontos szerepe van, mint az angol hidegvérnek, a lefegyverző őszinteségnek, mint a tapintatnak, a szókimondásnak, mint az elhallgatásnak, a felháborodásnak, mint a szelídségnek, a nyitottságnak. A tökéletes magatartás nem valamiféle merev panel, amelyet magunkra húzhatunk, szajkózván a betanult szöveget. A beszédet is a nem várt szófordulatok teszik élvezetessé. A holt nyelveknek nincs jövőjük, mert a nyelvnek követnie kell az idők szavát, szellemét.

 

Az élő beszéd nagyon is analóg az eleven viselkedéssel, amely tele van fordulatok, meglepetések lehetőségeivel, amely készületlenül találhat bennünket. Ilyen esetben az alkalmazkodás magasiskoláját kell nyújtanunk, ahogyan feltaláljuk magunkat, válaszunk, megjegyzésünk „fején találja a szeget” a mellébeszélés helyett.

 

Fentebb már említettük, hogy az egyensúly mennyire nélkülözhetetlen eleme az emberek közötti kapcsolatoknak. Így például a humanitárius mozgalmak sem érnek el célt, ha annak vezetői mintegy kompenzálásképpen fordulnak kifelé „segítő szándékukkal”, miközben házuk tája, azaz intim kapcsolataik nincsenek rendben. Rengeteg guru, pásztor, úgynevezett spirituális vezető narcisztikus és exhibicionista indítékoktól vezérelve akar másoknak irányt mutatni, miközben belül konganak az ürességtől.

 

A kapcsolati kultúra – jógának is nevezhetjük – természetesen a család­ban kezdődik. Az anya, karján gyermekével – aki az emberiség jelképe –, minden időben az életszentség hordozásának, megtestesülésének a képe. Ugyanígy az áldott állapotban lévő nő. A modern kultúra tarkító és szétziláló ereje sokat módosított ezen az anya-gyermek kapcsolaton. Sok patológia is beleivódott, például a „mérgező szülők” témája vagy a gyesneurózis. Ha egy kismama azon tépelődik, hogy a két és fél éves gyerekét táncházba vigye-e kora délután vagy altassa, az elég beszédes a kismama lelkével kapcsolatban. A férfi-nő kapcsolatok elég markánsan a szülőkkel való relációkban gyökereznek. Ez nem kevésbé neuralgikus terület, mint a családi hangulatok, szerepek, dinamikai viszonyok, biztonságérzés, értékirányultság, társadalomba való beilleszkedés. Az egzisztenciateremtésnek is megvannak a maguk modern anomáliái. Az, hogy az ember milyen énfeladásokra képes/kényszerül a pénzkeresés ürügyén, vagy milyen függő helyzeteket alakít ki a jóléte érdekében, az hosszú köteteken keresztül lenne elemezhető. Probléma szokott lenni a kapcsolatokban az is, amikor nem egyenlő tempóban fejlődnek lelkileg a partnerek. Húsz és harminc év között a diákkapcsolatból felnőttkapcsolattá – házassággá, gyerekvállalássá – való átalakulás igénye a nőknél hamarabb bontakozik ki, mint a fiúknál. Ezekre a hosszú kapcsolatok megszakadására épülő harmincas szingli nők ma már szociológiai problémává nőtték ki magukat.

 

Való igaz, hogy a lelki fejlődésnek megvan a maga biológiai és társadalmi vonulata, és itt gyakran hasadás lép fel. Mivel azonban minden változás és fejlődés a pillanat és az állandóság által szabályozódik, a jóga alkalmazható a viselkedésre is. Hiszen az éppen a személyes és kozmikus tudat egyesítéséről szól.

László Ruth
XVI. évfolyam 1. szám

Címkék: holisztika

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.