Holisztika

Bátorság

amikor a szívünk a helyén van...


Már máskor is előfordult velem, hogy álmomban kezdtem el valamit, de ébrenlétben fejeztem be. Ez történt most is. Írnunk kellett - diákok voltunk - egy dolgozatot a bátorságról. Én persze nem írtam meg, csak elővettem egy papírfecnit, és ráírtam a címet. Azt gondoltam, pillanatok alatt megírom, de nem sikerült hozzákezdenem. Az jutott eszembe, hogy Arisztotelész is értekezett valamelyik írásában a bátorságról, de ez erény volt nála, vagy tulajdonság? Esetleg lelkiállapot? Erre a dilemmára ébredtem, és rögtön elhatároztam, pótolom az álombeli mulasztásomat. Hát íme.

 

A bátorság több, mint egy szokványos tulajdonság, mert összetettebb. Mindenekelőtt cselekvésben ölt formát, valami véghezvitt feladattal, amelyhez az akadályok miatt igen nagy elszántságra van szükség. Az efféle rendíthetetlenség a hittel is összefügg. Aki tántoríthatatlan abban, amire az erejét szánja, annak hinnie kell, hogy mást nem tehet, és hogy véghez tudja vinni, kétely és félelem nélkül. Igen. Ez a félelemnélküliség fontos összetevője a bátorságnak. Végveszélyben is megőrzi lélekjelenlétét, hét ördögtől sem fél. Mintha ezer lelke vagy ezer élete lenne. Nemcsak saját árnyékától nem ijed meg, de szembenéz az ellenséggel, és merészen szembe is száll vele.

 

Ezért helyesebb az erő szempontjából vizsgálnunk a bátorságot, mintsem tulajdonságként kezelni. Hiszen a tulajdonságok egyébként is párban működnek bennünk, egymást ellensúlyozzák. Ily módon nem lehet egy emberen örök bélyeg, hogy tettre kész vagy meghunyászkodó, merész vagy gyáva. Lelki dinamikánkban maga a tapasztalat is átfordít bennünket életünk során extrovertáltba, illetve introvertáltba, őszintébe és elkendőzőbe, bízni tudóba és csalódottba.

 

Amikor jól megütjük a bokánkat, mert jóhiszeműek voltunk és átvágtak bennünket, vagy lelkességünket lelombozzák, automatikusan stratégiát váltunk.

 

Az erény oldaláról sem vizsgálható teljes körűen a bátorság, bár a jó és hibás tulajdonságaink kategorizálása bevett szokás még a lelki-szellemi iskolázásokban is. Hiszen vannak olyan helyzetek, amikor tűrni kell a tétlenséget. Nelson Mandelának például 30 év börtönt kellett eltűrnie, anélkül, hogy erejét megtörték volna. Mint lelkiállapot sem fedi teljesen azt a hősies kitartást, amely a bátorság eredendő jellemzője. Ahhoz, hogy valaki úgynevezett halálmegvető bátorsággal küzdjön, az mindenképpen mélyebb, mint egy lelkiállapot.

 

Az ilyen elszántságok ereje a szív erejéhez kötődik. A szív erejéhez, amelyben együtt van a szeretet, a bölcsesség és az akarat. A szív pedig az Oroszlán asztrológiai jelhez tartozik, amelynek uralkodó bolygója a Nap. Nem véletlen, hogy nagy uralkodók sokszor kapcsolatba hozhatók oroszláni attribútumokkal. Például Oroszlánszívű Richard.

 

De ezúttal inkább egy ezópusi mesén keresztül érzékeltetjük, hogy az "oroszlánrész" mennyivel dominánsabb, mint egy kutyának (kos) dukáló rész. A mese variációi között többféle állat is szerepel az oroszlán mellett: kutya és farkas, más verziókban róka és szamár. De a lényegen mit sem változtat:

 

Az oroszlán két társával közös vadászatra indul.

 

Amikor a közösen ejtett zsákmányon osztozkodnának, az oroszlán az erősebb jogán az egész zsákmányt magának követelné.

 

Ebben már a gőgös túlkapás is tetten érhető, az uralkodói véna, az alattvalók által támogatott büszke kiemeltség. Mindig kapcsolódik a naperőhöz, az aranyerőhöz.

 

A tarot is az oroszlánnal hozza kapcsolatba az erőt: a 11. kártya képén az oroszlán száját tartja egy fiatal nő.

 

A bátorságot nem szabad összetéveszteni az esztelen vakmerőséggel vagy az erőszakkal.

 

Az előbbi a zabolázatlan féktelenség jele, míg a mérték a harcnak is a legfontosabb eleme.

 

Az utóbbi lényegében álerő, az álcázott belső bizonytalanság. Ismeretes a katonák külső keménysége és belső esendő engedelmessége. Ami vakon követi a feletteseik parancsát, az a puha, feminin részük.

 

Ha az igazi, a jó bátorságot a naperővel hozzuk analógiába, az akár lényünk isteni szikrája is lehetne, amellyel vesszük és legyőzzük az akadályokat életünk során, miközben a beteljesedés felé haladunk.

 

Az arany maga az örök élet jelképe, amelynek az idő nem árt, nem rozsdásodik.

 

A naperő a szem, a látás, az éberség, a tudás, amelynek érvényt kell szereznünk.

 

Mint ilyen, az igazsággal is analógiában áll, amely magatartásunkban a hősies helytállást kell hogy sugallja.

 

Héraklész egyik hőstette a nemeai oroszlán legyőzése volt. Az oroszlánbőr öltözékben fejedelmi tulajdonságot hordoz.

 

A rengeteg mitológiai, történelmi, építészeti, heraldikai oroszlánábrázolás rejtve és nyíltan hódol az élethez annyira fontos erő előtt. Megidézi, tiszteli, segítségül hívja. Források, templomok, hídfők, kapuk, sírok őrzője. Idő és időtlenség megfogalmazásában is el lehet tűnődnünk egy egyiptomi örökségen:

 

Ozirisz/Szarapisz egyik attribútuma az időt jelképező kígyóval övezett háromfejű állat. A három állat a farkas, az oroszlán és a kutya. A középső, az oroszlán a jelent jelképezi. Fontos üzenete ez a gondolatnak, hogy az élet, a tettek a jelenben zajlanak. Az emlék és a képzelet más dimenzió.

 

A nyitott szemmel alvó oroszlán az éberség jelképe.

 

Az ébren lévő az aktív harcé.

 

Az arszlán, a szívdöglesztő gavallér, a világfi, az aranyifjú, a ficsúr, a dandy nem csupán hangzásbeli hasonlóságot sugall, hanem az igazi szerelem múlhatatlan értékét. Ennek kicsit olcsóbb, modern változata a macsó.

 

Az alkímiában a vörös oroszlán  az örök élet elixírje. A szfinx emberfejű és oroszlántestű alakja lenyűgöző. Még nyugalma is az erőt sugározza.

 

Remélem, sikerült érzékeltetnem a bátorság többletét az egyszerű akarattal szemben.

 

A török hódoltság idejéből származó Bátor személynév is őrzi a vágyat és hitet, hogy az újszülött fiú kiváló lesz a hősiességben.

László Ruth
XV. évfolyam 8. szám

Címkék: holisztika

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.