Holisztika

Betegségek képe a vérben

Az emberiség a vérnek nagy jelentőséget tulajdonít, ami a fizikai, anyagi világon túli, szellemi-lelki régiókba mutat

A 60-as évek elején Hannelore Auras-Blank rutinszerű laboratóriumi vérvizsgálatok végzése során meglepő és távlati következményekkel járó jelenségre lett figyelmes. A vérkenet vastagon felvitt rétegein olyan jelenségek mutatkoztak, amelyek képszerű formákat alkottak. A kutatónő ezután azzal kísérletezett, hogy a vért nem a szokás szerinti vékony rétegben kente fel, hanem a tárgylemez egészén vastagabban. Ekkor beigazolódott, hogy a vérben olyan képi információk válnak láthatóvá, amelyek szervekre emlékeztetnek.


A vérben csak olyan jelenségek jelennek meg, amelyek valamilyen formában a szervezet harmonikus rezgésétől eltérnek

 

A kutatónő férje orvosi praxisában kezdte módszeresen vizsgálni a képstruktúrák jelenségét a vérben. Egy időközben szabványosított eljárással több ezer vérkenet készült, amelyek eredménye ígéretes volt, és sejteni engedte, hogy talán újfajta diagnosztikai módszerrel állnak szemben. Ma, 30 éves, több mint 15 000 pácienssel végzett kutatómunka után Hannelore Auras-Blank számára magától értetődő bizonyosság, hogy néhány csepp vérből megbízható következtetéseket lehet levonni testi betegségekre - és ami a lényeg, sokkal a klinikai tünetek és panaszok megjelenése előtt.

 

Az "aurasszkópia", vagy "Auras-teszt" (Hannelore Auras-Blank nevére utalva) kidolgozását követően Wittenben (Németország) megalapították a "Holisztikus Vérdiagnosztikai Intézetet", és a kutatás már nem arra irányul, hogy a vér valóban kép formájában a testre vonatkozó információkat hordoz-e, hanem arra, hogyan és miért keletkezhetnek ilyen formák.

 

A Hannelore Auras-Blank által kifejlesztett vérdiagnosztikának nem csak az az előnye, hogy olcsó, kockázatmentes és egyszerűen kivitelezhető, hanem főképpen a kifejezőereje miatt. A vizsgálathoz a pácienstől egy szabványos eljárás szerint néhány csepp vért vesznek az ujjbegyéből. Ezt a vért tárgylemezre kenik, szárítják, festékkel kezelik és végül mikroszkóp alatt 1250-szeres nagyítás mellett optikailag analizálják. Ennek során a preparálás eredményeként keletkezett kontúrokat szemrevételezik.

 

A felvételen egy vérkristály látható. A kristály alakzatai és színei funkcionális zavarokra vagy súlyosabb elváltozásokra utalhatnak. Ezen a felvételen a kör pereme, amely a bőrt és a nyálkahártyákat reprezentálja, széles fehér gyűrűként rajzolódik ki. Ez bőr- vagy nyálkahártya-betegségre utal, egészséges embernél ugyanis a kör peremén is láthatók kristályrajzolatok

 

Feltűnő és alapvető a diagnózis szempontjából, hogy a vérben csak olyan jelenségek jelennek meg, amelyek valamilyen formában a szervezet harmonikus rezgésétől eltérnek: ha a szervezet egészséges, a vér sem mutat fel semmiféle szembeötlő jegyet, ahol azonban a szervezetben zavar vagy betegség lép fel, az a vérben is megmutatkozik, mégpedig különböző módon. Gyakran a megbetegedett szervek képei rajzolódnak ki. Így például betegségek esetén miniatürizált hasnyálmirigy, vastag- és vékonybél, továbbá vérerek is - mégpedig úgy, hogy egyértelműen következtetni lehet a betegség helyére. Továbbá mesterségesen beültetett vagy az operációknál a szervezetben maradt tárgyak alakzatai, mint például varrófonál-szálacskák vagy a műtéti varratok megerősítésére használt kapcsok tűnnek elő. A szívritmus-szabályozók képei nem jelennek meg, mert ezek nyilván betagozódnak a szervezet saját rezgéseibe.

 

Informatív lehet a vér színe is. Diagnosztikai szempontból fontos az a tény, hogy a képek besorolása mindig azonos rendezőelvet kövessen. Csak így lehetséges a betegséggócok egzakt lokalizálása.

 

Az Auras-teszt

A vérkenetek sok éven át folytatott megfigyelése alapján Hannelore Auras-Blank egy további jelenség nyomára bukkant, amely szerinte mindenekelőtt a rák korai felismerését teszi lehetővé. A tárgylemezen ugyanis a vér nem mindig egyformán homogén szerkezetű. Ha nem áll fenn rákhajlam, a vér homogén, egyenletes. Rákhajlam kialakulása esetén elkezdődik a vérszérum enyhe szétesése, amely sok évig vagy évtizedig fennállhat, míg valóban rákká alakul. Ez azért rendkívül lassú folytamat, mert sok külső és belső tényezőtől függ.

 

Az itt látható formát is a vérben található ásványi anyagok alkotják. A művészien szép csillag egy nemrégiben megoperált epehólyagot jelez

 

Míg az aurasszkópiánál a mikroszkóp alatt végzett munkához a vért meg kell festeni, az Aurastesztet ugyanazzal a kenetkészítési technikával, de festés nélkül végzik. Így létrejött egy időközben bevált teszteljárás, amit jelentősebb költségek és mikroszkópos nagyítás nélkül minden orvosi rendelőben alkalmazni lehetne.

 

Természetesen mégis sok kérdés merül fel, amelyeket az uralkodó tudományos álláspont alapján nehezen, illetve egyáltalán nem lehet megválaszolni. Nyilvánvalóan a szárítási eljárás során zajlik le a vérkeneten belül egy formaképződési folyamat a vérben raktározott információk alapján. De mi irányítja ezt a formaképződést? Hogyan szállít a vér "információkat"? És egyáltalán hogyan kerülnek azok a vérbe? Pontos diagnosztikai eredmény, úgy tűnik, csak akkor lehetséges, ha a vért a bal kéz gyűrűsujjának ujjbegyéből veszik, és nem érintkezik alkohollal. Ezt sem tudják még, miért van ez így.

 

Továbbá az is megmutatkozott, hogy a vér információintenzitása összefügg a szervezet ellenálló képességével. Minél jobban érvényesül az utóbbi, annál világosabb információk rajzolódnak ki a vérkenetben. Néhány héttel az ember halála előtt igen kevéssé informatív a kenet. Mi lehet a magyarázat minderre? Az az orvosi szemléletmód, amely szerint a vér csak arra szolgál, hogy a sejtekhez és szövetekhez tápanyagokat szállítson, mindezekre a kérdésekre nehezen tud választ adni.

 

A csíkokra emlékeztető formák gyomorrákot jeleznek

 

Vannak azonban olyan magyarázatok is, amelyek a túlságosan szűk látókörű, mechanikus világszemléleten túlmutatnak. Már az Ótestamentumban ezt olvashatjuk: "A vér maga az élet", és a népi bölcsességek is a vér és a jó közérzet közti sokrétű összefüggésekről szólnak. Ismert szólásmondások: valakinek bizonyos képességek "a vérében vannak", vagy hogy a haragtól "felforr a vére". Ezekből arra lehet következtetni, hogy az emberiség a vérnek nagy jelentőséget tulajdonít, ami a fizikai, anyagi világon túli, szellemi-lelki régiókba mutat.

 

A vér kapcsot alkot a szellem tevékenységével a földön, tehát az anyagi világban! Ez olyan egyszerűen hangzik, mégis magában rejti az emberi vérről szóló ismeretek kulcsát. Sajnos azonban napjainkban alig folynak ennek az elméletnek az elmélyítésére irányuló kutatások. Az világos, hogy a híd vagy kapocs lényege, hogy két végpont között kapcsolatot teremt, amiről információk továbbítására asszociálhatunk. Elképzelhető ugyanakkor, hogy az élővilágban az információk is - mint minden egyéb - formák képében fejeződnek ki. Minden folyamat - úgy nagy, mint mikroszkopikus léptékben - közvetlenül a mindenkori eseménynek megfelelő formaképző impulzushoz vezet, és feltételezhető, hogy az ősi antik szemléletnek "pars pro toto" (részben az egész) igaza van: meghatározott, arra alkalmas részekben visszatükröződik az egész.

 

Ha figyelembe vesszük a holisztikus szemléletű távol-keleti medicina állítását, miszerint az ember negyedik ujja a víz elemnek felel meg, továbbá azt a közelmúltban publikált felfedezést, miszerint a víz rendkívüli "emlékezőképességgel" rendelkezik, és valószínűsítjük, hogy az információk szállítása szempontjából ez a „memória" valószínűleg a vérben is döntő szerepet játszik, közelebb járunk a rejtély magyarázatához.

 

A vizsgálathoz a pácienstől egy szabványos eljárás szerint néhány csepp vért vesznek az ujjbegyéből

 

Marad az a megválaszolandó kérdés, hogy milyen impulzusok "oltják be" az információkat a vízbe, illetve a vérbe. Azonban ezzel a kérdéssel eltávolodunk a tisztán durva anyagi-fizikai folyamatoktól. Kövessük ismét a fent említett hídhasonlatot. A vérnek nem csak az a feladata, hogy a testtől a lélekhez továbbítson információkat, hanem fordítva is, sőt! Talán még fontosabb, hogy impulzusokat juttat el a testnek, amelyeket az éltető lélek küld a vér útján. A szellem aktiválja a testet. Ezzel magyarázható, hogy miért csak a test és lélek közti szoros kapcsolat ideje alatt jönnek létre pontos formaalkotó impulzusok, míg ezek a halál közeledtével egyre gyengülnek.

 

Még ha el is fogadjuk az emberi lélek létét, mint a testet irányító, létrehozó információt, marad a kérdés, mi által, hogyan képeződnek le az anyagi valóságban ezek az impulzusok. Ezt a rejtélyes folyamatot ahhoz hasonlíthatjuk, amikor a fazekas, ujjának nyomásával, az agyagból szép vagy rút formákat alakít ki. Ugyanígy hat az emberi lélek is az anyagi világra. Már a tudományt is foglalkoztatja, hogy valószínűleg létezik a természetben valamilyen sajátos erő, amely a fizikai testnek formát ad. Már a 20-as évek óta feltételezik az ún. "morfogenetikus mezők" létét, amelyek az anyagra hatnak, anélkül, hogy bárki is tisztában lenne vele, pontosan miről is van szó.

- tamás -
XV. évfolyam 7. szám

Címkék: psziché, vér, vérdiagnosztika

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.