Holisztika

Boldog, akinek angyala van

A mennyei küldöttek reneszánsza

  A más szférákból származó szárnyas lények manapság újra sokat beszéltetnek magukról, legyen szó bár angyalvásárokról, - szemináriumokról vagy a témáról szóló könyvekről. Az bizonyos, hogy  aki őrangyalt tudhat maga mellett, annak könnyebb dolga van az életben. Sőt nemrégiben Salzburgban még angyalkongresszust is szerveztek, amelyen részt vett a téma számos szakértője.


   

   

  Az angyalok Isten küldöttei, akiknek az a feladatuk, hogy kísérjenek és segítsenek minket életutunkon. Így szól a hagyomány, legyen szó bár a kereszténységről, a  hinduizmusról vagy az iszlámról. Az angyalok folyton körülöttünk vannak, még ha nem is veszünk tudomást róluk.

   

  Vajon valóban vannak angyalok, vagy csupán a fantázia termékei? Sokan hisznek benne, hogy léteznek ezek a fénylények, ám amíg az ember nem éli át saját maga ezt a tapasztalatot, addig kénytelen mások elbeszéléseire támaszkodni.

   

   

  Az angyali küldöttek és lenyűgöző felismeréseik

  Az angyaloknak csatornákra van szükségük ahhoz, hogy kommunikálhassanak azokkal, akik szerint az égi küldöttek valóban léteznek. Ha nem lennének olyan emberek, akik fogadják üzeneteiket, akkor szegényebbek lennénk az angyalokról és munkálkodásukról szóló tudással.

   

  Korunk egyik legnagyobb angyalszakértőjének, Diana Coopernek szilárd meggyőződése, hogy jelenleg a tudatváltás időszakát éljük, és ezért nagy szükségünk van az angyalok segítségére. Egyrészt azért, hogy védelmezzenek bennünket és megszüntessék a szorongásunkat, másrészt azért, hogy segítsenek nekünk túlnőni földi horizontunkon. Minél inkább megnyílik előttünk az angyalok világa és bölcsességük részévé válik az életünknek, annál inkább hozzájárulunk egy barátságosabb és harmonikusabb világhoz. A téma szakértői jól beillesztették a fénylényeket  a saját életükbe, és szívesen megosztják velük kapcsolatban szerzett tapasztalataikat a többi emberrel.

   

   

  Egy hercegnő az angyalokkal beszélget

  Martha-Louise norvég hercegnő szilárdan hisz az angyalok áldásos hatásában, még könyvet is írt az angyalokkal való találkozásairól, és világszerte ismertté vált mint angyali követ. Az első találkozására ezekkel a szárnyas lényekkel 27 évesen került sor, és az angyalok azóta is hozzátartoznak a mindennapjaihoz. Velük él, és szeretné, ha más emberek életének is részesei lehetnének. Hogy sok ember elveszítette az angyalokkal való kapcsolatot, vagy soha nem is tapasztalt meg ilyesmit, azt a hercegnő annak tulajdonítja, hogy sokan már a saját szívükkel sem állnak kapcsolatban, mindent intellektuális módon próbálnak meg definiálni.

   

  Elmondása szerint érzékeny antennák szükségeltetnek ahhoz, hogy megértsük az angyalok nyelvét. Minden ember élhet ennek az ősi kapcsolatnak a lehetőségeivel, de mindenkinek magának kell kipróbálnia, hogyan találhatja meg a hozzájuk vezető utat. Útmutatást természetesen lehet ehhez kapni, kínál ilyen jellegű tanfolyamokat maga a hercegnő is, aki társalapítója volt egy oslói spirituális központnak. A kurzusok között találunk angyalkommunikációs tréningeket, öngyógyító és kézrátételes szemináriumokat, illetve az elhunytakkal való kapcsolatfelvétel módszereit. Ez utóbbi miatt a hercegnőt nemcsak a királyi családon belül, hanem a nyilvánosság részéről is érte kritika, mivel ez ellentmond a keresztény hagyományoknak.

   

   

   
   

  „A meghasadt égből érkeznek,

  ahonnan békés rezgés árad szét,

  és mennyei muzsikájuk ott lebeg

  az egész fáradt világ fölött"

   

  (William Shakespeare)

   

  Népszerű sógornője, Mette-Marit koronahercegnő azonban nagy rajongója Märtha-Louisenak, főként ez utóbbi gyógyító képességeinek. A hercegnő gyógyítóközpontjában a gyerekeket is szívesen látják. Mivel a gyerekek életükben inkább hallgatnak a szívükre, általában a felnőtteknél könnyebben felveszik a kapcsolatot az angyalokkal.

   

   

  Aki legyőzte a halált

  Isabelle von Falloist villámcsapásként ért a tragikus hír, hogy leukémiában szenved. Kocogás közben esett össze váratlanul, és ezzel indult el az a többéves szenvedéstörténet, amelynek végén az angyalok segítségével végül eredményesen győzte le a halált.

   

  Ma már a sors figyelmeztetésének látja a betegségét, hiszen ez hozta el az életébe az angyalokat. Korábban a zene iránti szeretete adott hitet neki ahhoz, hogy az állandó fájdalmak ellenére is tovább éljen. Azután ahogy az angyalok átvették az irányító szerepet az életében, teljesen új korszaka kezdődött. Ma úgy érzi, az a feladata, hogy hozzásegítse az embereket megtalálni valódi hivatásukat. Ehhez a maga részéről médiumként és angyali küldöttként járul hozzá. Időközben könyveket is írt a témáról, illetve előadásokon és szemináriumokon adja tovább a tudását. Koncertzongorista pályáját is feladta spirituális munkájáért. Zenei adottságai azonban nem mentek veszendőbe, gyönyörű zenével aláfestett meditációs CD-je mindenkinek segítséget nyújt az angyalok felé vezető út megtalálásához. Az angyali üzeneteket pedig újabban egy rádióadón is rendszeresen közvetíti.

   

  Az ima vezetett el az angyalok világába

  A valaha rádiós szerkesztőként és tévés műsorvezetőként dolgozó Sabrina Fox ma már nem tudná elképzelni az életét angyalok nélkül. Számára az angyalok bölcs tanítók, akikkel véleménye szerint minden embernek tanácsos személyesen felvenni a kapcsolatot. Hogy ez hogyan történhet meg, ahhoz a könyvében ad számtalan tanácsot. Az elsődleges előfeltételnek az imát és az elcsendesedést látja. „A szívből jövő ima a szellemi világ kulcsa. Ez egy időre a nyugtalan elmét is kikapcsolja. Ez a feltétele annak, hogy egyáltalán képesek legyünk észrevenni az angyali üdvözletet" - írja.

   

  Mette-Marit norvég koronahercegnő nagy rajongója angyalokkal foglalkozó sógornőjének

   

  Könyvein túl Sabrina Fox szobrokat is alkot, ez a gyakorlati munka adja meg a finomabb anyagú világgal fennálló kapcsolatának ellensúlyát. Angyalszobrok mellett világi motívumok is megtalálhatók a művei között. Számára a spiritualitás nem valamiféle emelkedett dolog, hanem a mindennapokban, minden pillanatban jelen lévő létező. Ugyanerre biztatja az embereket is: legyenek jelen a pillanatban, kapcsolódjanak össze a láthatatlan világgal, mégis gyökerezzenek szilárdan az anyagi világban.

   

   

  Egy különleges angyalszakértő

  Az Oroszországban született Jana Haas ma a Boden-tó mellett él, ahol a 2005-ben általa életre hívott Cosmogetic Intézetet vezeti Überlingenben. Gyerekkora óta tisztánlátónak számít, és tudását manapság előadásokon és workshopokon osztja meg az emberekkel. Itt arra tanítja a résztvevőket, hogyan vehetik fel maguk is a kapcsolatot a szellemek világával. A kozmogetikus gyógyítást oktató tanfolyamokon elsősorban az öngyógyítást oktatják.

   

  Saját bevallása szerint családjában generációkra visszanyúló hagyománya van a szellemi gyógyításnak és a tisztánlátásnak, már a dédanyja, a nagymamája és az édesanyja is foglalkozott ilyesmivel, ő pedig kislányként úgy nőtt fel, hogy természetesnek vette a családban a gyógyítók jelenlétét. Gyerekkora óta tisztában volt tehát azzal, hogy ő is gyógyítóként fogja majd keresni a kenyerét. Az angyalokkal 20 éves kora óta tudatosan kereste a kapcsolatot, azóta, amióta észrevette, hogy tudja a választ a hozzá forduló emberek kérdéseire. Terápiás munkája során az angyalok fény formájában jelennek meg neki, formák, színek, szimbólumok alakjában. Ma már nagyrészt tudatosan képes kommunikálni velük.

   

  Jana meglátása szerint az emberek feladata elsősorban nem az, hogy az angyalokat, hanem hogy önmagukat lássák, tudomásul vegyék a saját lényüket, a gondolataikat és az érzéseiket, a légzésüket. Az is fontos, hogy bízzanak önmagukban és a többi emberben. Ezáltal olyannyira szuverénné válnak, hogy az emberek jóságában való hit által eljutnak a magasabb világokban és a fénylényekben való hithez. Ebben azok a blokádok akadályozzák meg őket, amelyek a csalódások miatt alakulnak ki, és emiatt bezárkóznak és lezárják önnön erősségeiket is. Ilyenkor nyújthatnak segítséget az angyalok, akik azt mondják:

   

  minden problémát a félelem okoz, és minden megoldás a szeretetben található. Elsősorban is önmagunk szeretetében, amely azután ahhoz vezet, hogy másokat is szeressünk, és végül elérkezzünk az isteni szeretethez.

   

  Jana munkájának része az ilyen blokádok feloldása, amelyekre ma már csak  csoportfoglalkozások keretében kerít sort. Ez nagyon jól működik, és általa több embert ér el egyszerre. Ezen kívül gyógyítókat képez ki, és tisztánlátásra oktatja a téma iránt érdeklődőket. Elvben ugyanis bárki elsajátíthatja ez utóbbi képességet, bár ezt az adottságukat természetesen előbb fel kell ébreszteni. Az embereknek előbb a saját szívükhöz vezető utat kell megtalálniuk, és utána juthatnak el magasabb tudati szintre.

   

   

  Értsük meg az angyalok nyelvét!

  Az angyalok nem adnak jóslatokat, hiszen a jövőt mindenki maga alakítja a saját tetteivel. Aki azonban megérti az angyalok nyelvét, az sok fájdalmat takaríthat meg, mivel felkészülhet bizonyos eseményekre, és megnyerheti a szükséges belátást. Elkerülhetünk például baleseteket, ha megtanulunk a belső hangunkra hallgatni. Ez a belső hang nem más, mint az angyalok által kibocsátott rezgés. Ha fejlesztjük az intuíciónkat és kommunikálunk az angyalokkal, akkor az életünk sokkal szebb és könnyebb lesz.

   

  A halál után a lélek tovább fejlődik az asztrális világban, állítja Jana Haas. Ennek során angyalok kísérik, a lélek állapotától függően. Az őrangyal mindig mellette áll, és soha nem hagyja el a lelket. Gyerekek halála esetén előfordulhat, hogy a lélek már a születés előtt elhatározta, hogy nem fog sok időt tölteni a földön. Ilyenkor csak korlátozott mennyiségű tapasztalat gyűjtésére nyílik lehetősége. Az inkarnáció előtt a lélek az őrangyal segítségével választja ki azokat a súlyponti feladatokat, amelyeket ebben az életben meg kell oldania, például türelem, megbocsátás, jóság. Az ember csupán néhány fix pontot hoz magával az életébe, néha azonban eltávolodik ezektől. Ezeket az eltévelyedéseket betegségek, balesetek, szerencsétlenségek és egyebek korrigálják. Mindenkinek arra van szüksége, hogy segítséget kapjon kijelölt útjának megtalálásához. Ilyenkor hihetetlenül hasznos az angyalokkal való kommunikáció.

   

   

  Ami a halottakat illeti, Jana Haas szerint mindig előre kell nézni, már a régi mondás is úgy tartotta: temessétek el a halottak, és kövessétek az élőket! Ez azonban azt is jelenti, hogy az embernek kifejezésre kell juttatnia a gyászát, hogy ezt a feladatot megoldhassa. Ezért jogos az elhunytak után tudakozódni. Ha valaki megkéri rá, megkérdezi a lélek őrangyalát, hogyan érzi magát az elhunyt lelke és mire van szüksége: üzenetre, szertartásra stb. Néha a lélek a földön marad és hozzátapad az hátramaradottak aurájához. Ha egy lélek már inkarnálódott, akkor tanácsos békén hagyni. Ilyenkor ennek a léleknek az őrangyala is elhúzza a függönyt, s lehet tudni, hogy az adott lélek már nem az asztrálvilágban létezik, hanem újrakezdte a földön.

   

   

  Vegyük fel a kapcsolatot az angyalokkal!

  Mindenki kapcsolatba léphet az angyalokkal, az angyalszakértők ahhoz is tanácsot tudnak adni, hogyan lehet ezt kivitelezni. Például csend, ima, kontempláció, meditáció vagy a belső érzékenység megőrzése révén. Ha a szellem nyugtalan és a gondolatok megállás nélkül önmagunk körül forognak, akkor nem hallhatjuk meg az angyalokat.

   

  Az angyalokat nem kényszeríthetjük semmire, és önmaguktól nem avatkoznak bele az életünkbe. Ha mégis, akkor csak vészhelyzetben. Arra ugyanis megkérhetjük őket, hogy aktívan vegyenek részt az életünkben. Ha pedig hiszünk nekik, akkor ez meg is történik. Néha közvetlenül, néha közvetetten, ám mindenképpen eltart egy bizonyos ideig, amíg érezhetővé válik a hatásuk.

   

  Az angyalok a legkülönfélébb módokon nyilvánulhatnak meg. Gyakran közvetlen testi érzékelések formájában, az öt érzékszerven át. Meleg vagy hideg, szélfuvallat, virágillat - mindezek bármelyike lehet az angyal megnyilvánulása. Vagy megszólalhat egy belső hang, amely olyan üzenetet hoz, amilyenre éppen szükségünk van, amire választ kerestünk. Nagyon fontos azonban, hogy elegendő időt és teret szánjunk az angyal utáni hallgatózásra.

   

  A személyes őrangyal

  A mi kultúrkörünkben számos ember úgy nő fel, hogy hisz a személyes őrangyal létezésében. A nagyon kicsi gyerekek még láthatják is, sőt beszélhetnek is vele. Ám minél inkább belenövünk a hétköznapok világába, annál nehezebben vesszük fel a kapcsolatot egy másik valósággal.

   

  Hogy manapság mind több ember keresi a kapcsolatot az őrangyalával, az minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy az áttörés, a változás korában élünk. Sokan megtapasztalták már, hogy a régi értékrendszerük többé nem működik, nem hoz nekik beteljesülést és boldogságot. Ezért aztán mind erősebb lesz az új értékek utáni vágy, és ezzel együtt az útkeresés, a saját igényeinknek megfelelő lelki út kutatása. Ennek a feladatnak a megoldásában értékes segítséget jelenthet a személyes őrangyal, aki ismeri a lelkünk útjait. Ha bízunk benne és rátámaszkodunk a vezetésére, úgyszólván belépünk az angyalok iskolájába, akkor az életünk új fordulatot vehet. Mert akkor kezdünk el igazán befelé fordulni és saját belső hangunkra hallgatni. Többé nem vakon cselekszünk és a saját érdekeink ellen, hanem kutatjuk a cselekedeteink értelmét. Egyre jobban megérezzük, fontos-e számunkra egy döntés, és új módjait fedezzük fel életünk olyan jellegű alakításában, amely valóban értelmes és nem külső nyomásnak engedelmeskedik.

   

  Miért van szárnyuk az angyaloknak?

  Hogy az angyalok szárnyat viselnek, az mindannyiunk számára természetesnek látszik, hiszen a művészet évszázadok óta így ábrázolta őket. Ez azonban nem volt mindig így. A 4. századig ezeknek a fénylényeknek nem volt szárnyuk, csak azután szerelte fel őket ezzel a keresztény hitvilág.

   

  Mivel az angyalok nem anyagi lények, a szárnyuknak is csak szimbolikus jelentése van. Egyfelől a madarakra emlékeztetnek, amelyek ég és föld között lebegnek, és amire az ember a saját erejéből nem képes. Másfelől a súlytalanságot szimbolizálják, amellyel egyik helyről a másikra képesek lebegni.

   

  Ahogyan a tisztánlátók beszámolnak róla, az angyalokat lobogó lángokra emlékeztető, világító energiamező veszi körül. Ez a fajta észlelés is kifejezésre jut a szárnyas ábrázolásban. Bár az angyalok úgynevezett androgün lények, vagyis a mi felfogásunk szerint se nem férfiak, se nem nők, a művészet mégis gyakran férfiként vagy nőként ábrázolja őket. Akik pedig képesek arra, hogy lássák az angyalokat, azok is megerősítik, hogy vannak férfias és nőies jellegű angyalok.

   

   

  Őrangyal-meditáció Jana Haas szerint

  Mindennap szenteljünk elegendő időt arra, hogy az angyalokat behívjuk az életünkbe. 15 perc nagyjából elegendő. A legjobb, ha kialakítjuk a saját személyes angyalrituálénkat. Ehhez felállíthatunk például egy angyalfigurát, gyertyát gyújthatunk, angyalkártyát vethetünk vagy olyan zenét hallgathatunk, amely harmonikus belső állapotba hoz minket. De a rózsa vagy a liliom finom illata akár önmagában is elegendő ahhoz, hogy magunkhoz vonzzuk a fény lényeit.

   

  Kapcsoljuk ki a telefont, hogy senki ne zavarjon meg minket. A csendnek ezt az időszakát szánjuk arra, hogy előkészüljünk az angyal fogadására, imádkozzunk vagy kiélesítsük az érzékelésünket.

   

  A következő őrangyal-meditáció ahhoz nyújt segítséget, hogy felvegyük a kapcsolatot az őrangyalunkkal. Elvégezhetjük, valahányszor úgy érezzük, szükségünk van rá. A legjobb kora reggel, felkelés után, így kiegyensúlyozott belső tartással kezdhetjük a napot.

   

  Keressünk egy csendes helyet. Ülés közben lélegezzünk mélyen és nyugodtan a hasunkba, amíg az izmaink teljesen ellazulnak Képzeletben mondjuk ezt: „Összekapcsolódom a fénnyel telt szellemi világgal." Közben képzeljünk el egy fényoszlopot, amely az alapcsakrától a koponyacsakrán át az égig húzódik.

   

  Az angyalokat már ősidők óta szárnnyal ábrázolják. Ez annak a szimbóluma,
  hogy súlytalanul lebegnek egy másik szférában, tértől és időtől függetlenül

   

  Kérjünk áldást magunkra és azokra, akiket szeretünk. Közben elképzelhetünk egy fénykört, amely körülvesz minket és a szeretteinket. Most mondjuk azt: „Kérlek, védj meg!" Közben képzeljünk el egy fekvő nyolcast. Magunkban mondjuk a következő szavakat: „Kedves őrangyal, isten hozott az életemben! Kérlek, mondd meg nekem, milyen belső tulajdonságra lesz szükségem a következő lépésemhez!"

   

  Most koncentráljunk a szívcsakrára és kérdezzük meg: „Milyen belső tulajdonság fontos számomra a mai napon?" Figyeljünk a csendre és ügyeljünk rá, észreveszünk-e valamit a testünkben, amely korábban nem volt ott, például bizsergést vagy meleg érzést. Előfordulhat, hogy színeket látunk vagy valamilyen illatot érzünk.

   

  Hagyatkozzunk a belső intuíciónkra a kérdés megválaszolásakor, mert ennek az érzésnek általában igaza van.  Ez a rendszeres meditáció érzékenyebbé tesz minket az angyalok szavára, és a védettségnek olyan érzését közvetíti, amely nagyon hasznos lehet nehéz helyzetekben.

   

  Napjaink angyaltéma-tanítói

  Anselm Grün

  „Tetszik a gondolat, hogy léteznek angyalok. Gazdagítják a hitemet."

   

  A Benedek-rendi szerzetes és bestselleríró, Anselm Grün meghitt kapcsolatot ápol az angyalokkal. Számára a legfontosabb nyitottan fogadni őket, hogy részesei lehessenek az életünknek. Az angyalok az ő szemében életutunk értékes kísérői, a bölcsőtől a sírig. Főként a gyerekek személyes fejlődése szempontjából fontosak az angyalok, leginkább a személyes őrangyal. Ez utóbbi ugyanis a meghittség, a rendezettség és védettség érzését adja.

   

  „Gyakori tapasztalat, hogy éppen ott, ahol belső utunk véget ér, egy angyal kinyitja előttünk a mennyek kapuját, és életünket újra átjárja Isten. Ott, ahol már minden reményt feladtunk, hirtelen belép az életünkbe egy angyal, és ettől mindent más fényben látunk."

  Rüdiger Dahlke

  A neves író és orvos, Rüdiger Dahlke is hisz benne, hogy léteznek és mellettünk állnak az angyalok, hiszen mindezt saját magán is többször megtapasztalta. Meggyőződése, hogy azok az emberek, akik maguk mellett tudhatnak egy őrangyalt, nagyobb bátorsággal és  önbizalommal élik az életüket, és nagyobb biztonságban érzik magukat azért, mert meghitt viszonyt ápolnak lelki kísérőjükkel. „Mindez egyértelműen pozitív hatást gyakorol a testi és szellemi egészségünkre." Dahlke Őrangyal-meditáció című CD-jén segítséget nyújt ahhoz, hogy felvegyük a kapcsolatot az őrangyalunkkal.

  - mörk -
  XVII. évfolyam 2. szám

  Címkék: angyalterápia, őrangyal-meditáció

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.