Holisztika

Életünk és a chi


 

Életünk minőségét velünk született energiánk, valamint a környezetünkből napról napra felvett energia együttes szintje határozza meg

 

Vizsgálatokat végeztek a relaxációhoz kapcsolódó speciális mozgások hatásairól idősebb férfiakon és nőkön. A vizsgálatok célja a keleti technikák immunrendszerre gyakorolt hatásainak felmérése volt. Az eredmények igazolják, hogy ezek a gyakorlatok erősítik az immunrendszert, amely így hathatósabban képes felvenni a harcot a vírusok ellen.

 

A résztvevők átlagos életkora hetven év volt, ebben a korban már az immunrendszer nagymértékben sebezhetővé válik. Számos vírus hosszú ideig látensen jelen van a testben, fertőzi az idegsejteket, de a szervezet védekező mechanizmusa fiatalabb korban megakadályozza előretörésüket. Ilyen vírus például a fiatalkori bárányhimlő vírusa, mely idősebb korban az övsömör alapja lehet. Az életkor előrehaladtával, valamint a stresszterhelések növekedésével a vírusok iránti immunitás gyengül. A vizsgálatokat három csoportban végezték, egy részük számára a gyakorlatokat a nyugati társadalom emberéhez megfelelően alakították át, míg másik része az eredeti gyakorlatsort végezte, mely a kínai kultúra chivel való bánásmódjához, ezen belül is a harcművészetekhez kapcsolódott. Fél évvel később vizsgálták a résztvevők immunrendszerét és az általános fizikai állapotukat. Azok vérében, akik rendszeresen csak a lassú mozgásokat gyakorolták, az immunrendszer védekezőképessége szempontjából nagyon fontos sejtek ötven százalékkal megszaporodtak, de nem érezték magukat egészségesebbnek. Míg az eredeti kínai gyakorlatokat végzőknél az immunrendszer erősödése mellett már 50-60 napi gyakorlás után határozott kedélyállapotbéli változásokat is tapasztaltak, melyeket elsősorban az egészség érzetének megjelenésére vezettek vissza.

 

Az ismertetett vizsgálat egyike volt az első olyan felmérésnek, amely a magatartás és a gondolkozás együttes hatásának eredményeit kívánta feltárni.

 

A vizsgálatot végzők szerint eredményeik jól példázzák azt, hogy az elme, megfelelő nyugalmi állapotban, felül tud kerekedni az anyagi világon, és képes valami olyat mozgósítani, mely a kínai kúltura 5000 éves múltjában mindig is megvolt, a chit.

 

E gondolkozás szerint életünk minőségét velünk született energiáink, valamint a környezetünkből napról napra felvett energia együttes szintje határozza meg. Míg a velünk született energiánkkal csak gazdálkodni tudunk, de növelésére nem vagyunk képesek, addig a környezetünkből felvehető chi emelésére, hatásának változtatására számos lehetőségünk van. Ennek az az oka, hogy az egyén a környezetével egységes energetikai rendszert alkot, mely tágabb értelemben az egész világmindenséghez kapcsolódik, így lehetősége van mikrovilágunk energia-összetételének és -szintjének változtatására.

 

A chit magunkhoz vonzhatjuk és kisugározhatjuk – tudatosan vagy önkéntelenül.

 

Az elme megfelelő nyugalmi állapotban felül tud kerekedni az anyagi világon

 

A legtöbb ember nem, vagy csak igen kis mértékben tud gazdálkodni a világmindenség chijével. A chi működtetésének képessége emberré válásunkkal egy időben alakult ki, azt őseink sok tízezer éven keresztül hasznosították, ez volt életben maradásunk egyik alappillére. Ezt az adottságunkat az épített környezetbe való beköltözésünk, városaink kialakulása alapvetően befolyásolta. Képességeink ilyen irányú kihasználása ellen dolgoznak környezetünk azon kisugárzásai, amelyeket negatív terhelésekként élünk meg, azok a stresszterhek (stresszorok), melyek időszakosan vagy folyamatosan hatnak ránk.

 

Normál helyzetben a chi átjárja testünket, mozog, halad, pályája van, melyet az európai kultúrában meridiánoknak neveznek. A chi megjelenésének másik területe a földenergiák

 

világa, melyet a geomancia testesít meg. Ez az áramlás környezetünkben változik azon tényezők szerint, amelyeket a föld felszínén változtatott a természet vagy az ember. A föld felszínének átalakítása más oldalról is hatott az emberre, a házakkal megkezdődött az ember helyhez kötöttsége is. A régmúltban az ember szabadon választhatta meg lakóhelyét, természetes hát, hogy a számára kedvezőtlen információtartalommal bíró energetikai helyeket elkerülte. A helyhez kötött ember felismerte – legalábbis keleten – kiszolgáltatottságát, és különböző tárgyakkal, eszközökkel kezdte kompenzálni az őt ért külső rossz hatásokat.

 

A megkezdett úton továbbhaladtak, tudásuk fejlődött, és kialakult az orvoslásnak a testen belüli energiamozgásokkal foglalkozó része, és egy a környezetet átalakító, azt változtató tudomány. Felismerték azt, hogy a külső eszközökkel irányított chi mozgatása eszközök nélkül az agy energiájával is végezhető, és ekkor létrejött a chi testen belüli áramoltatásának agyi tevékenységgel és mozgással kombinált tudása.

 

A taoizmus ősi, a természetből vett mantrákkal a környezet szellemiségének tiszteletére összpontosít, elérve ezzel azt, hogy a természet világa megjelenik épített környezetünkben. Kína kezdeti animizmusa, amely szerint minden tárgynak megvan a maga szelleme, továbblépett, és a természetet magát ruházta fel szellemiséggel. Az ily módon létrejövő természethit olyan egyedülálló szertartásokat hozott létre, amelyek eredménye a tárgyakkal foglalkozó tudás, a feng shui, és az emberek belső világával foglalkozó tudás, a chi-kung. Ezt a szellemiséget – mely maga az információ – valami olyanhoz kellett kötni, ami mindenütt jelen van, legfeljebb nem azonos mennyiségben és minőségben, ez pedig a levegőhöz kapcsolódott. Nagy általánosságban elmondhatjuk hát, hogy ahol és amikor megjelenik a chi, akkor és ott az oxigén is megjelenik.

 

Őseink, akik száz, kétszáz évvel ezelőtt éltek, csak igen rövid ideig tudnák elviselni korunk ártalmait. Környezetünkre direkt módon csak igen korlátozottan tudunk hatni, nem lehet megakadályozni, hogy szomszédaink egyéni igényeik szerint alakítsák át azt. Lakóterünkben számos egészséget károsító berendezés található. A víz, gáz, fűtési vezetékek, csatornák, elektromos vezetékek hálózata, mikrohullámú sütő, televízió, számítógép. Ezek zavaró mezőket hoznak létre, megbontva homeosztázisunkat. Genetikai fejlődésünktől idegen, természetellenes, ártalmas sugárzások életünk minden pillanatában átjárják testünket, károsítva energiamezőnket. Ezekhez adódnak még földünk meglévő kisugárzásai, melyek közül számos ártó hatást fejt ki szervezetünkre, jelentőségük akkor nő meg, amikor folyamatosan hatnak ránk. A mesterségesen gerjesztett energiamező, mint óriásháló beborítja otthonainkat, munkahelyeinket, megakadályozva azt, hogy a kozmoszból direkt módon tudjunk felvenni energiát. A természetellenes környezet szélsőséges terheket ró az egyénre, hatással van az érzelmi reakciókra, kedvezőtlenül hat az agyi tevékenységre.

 

A chi átjárja testünket, mozog, halad, pályája van

 

A minket érő stresszorok hatásai részben immunrendszerünk túlterhelésében jelentkeznek, életenergiánkat feléljük, és ezzel ellenálló képességünket csökkentjük, a Selye-féle Generális Adaptációs Szindróma (GAS) folyamat időbeli lefutását rövidítjük meg. Mit is jelent ez? A diagram középső része az ellenállás szakasza, az, amikor a minket ért terheléseket sikerrel tudjuk kivédeni. Ez a szakasz időben folyik le, terhelési szintünk magasságát viszont az egy időben ránk ható stresszorok adják, kevesebb stresszor hatása esetén az alacsonyabb. A diagram ellenállási szakaszába eső téglalap alatti terület közel állandó, melyet két tényező határoz meg, fizikai állapotunk és életenergia-szintünk. Ha e két tényező bármelyike kedvezőtlen értéken van, vagy túl sok stresszor hat ránk egy időben, akkor az ellenállás szakaszának ideje lerövidül, és átlépünk a kimerülés szakaszába.

 

Mindennek tükrében látható, hogy milyen nagy fontossággal bír, hogy növelni tudjuk tűrőképességünket, mely részben energiaszintünkön keresztül valósul meg. Bizonyos tárgyak, eszközök elhelyezésével lehet az egyént vagy közösséget károsító hatásokat kedvezőbbé tenni, harmonizálni a teret. Az így kialakuló tér erősíti immunrendszerünket, javítja egészségünket, de többet ér, ha növelni is tudjuk a rendszerünk energiaszintjét. A chi áramoltatására két fő technika alakult ki, az egyik az akupunktúra, mely csak közvetlenül az emberi testre tud hatni, a másik a chi-kung, mely az energiák áramoltatását valósítja meg úgy az emberi testben, mint az azt körülvevő egységes ember-tárgy energetikai rendszerben.

 

Az egyén számára minden okkult tudás csak akkor válik elérhetővé, ha annak már az alkalmazás pillanatában is legalább a felével rendelkezik. Keleten az energetikai ismeretet az anyatejjel szívják magukba az emberek, a hozzá kapcsolódó négy vagy öt elem ismerete évezredek alatt genetikailag kódolódott. Kelet tudásának alapelemei természetesen függetlenül attól, hogy tisztában vagyunk-e ezekkel vagy sem, hatnak világunkban. A Nyugat embere a tudomány misztériumában élt az elmúlt 400–500 évben, vizsgáljuk hát meg, hogy ez a tudás hogyan kapcsolódik a kelet évezredes tudásához. Tudásunk tükrében rá kell döbbenünk arra, hogy mi is rendelkezünk egy fél tudással, amely a teljes keleti tudás elsajátításában alapunk lehet. Múlt és jelen e tudásban teljes összhangban van, ezért a régmúlt tudását a ma ismereteinek tükrében vizsgálhatjuk.

 

 

Chi az épített környezetben

Épített környezetünkre közvetlenül csak az általunk uralt személyes terünkben tudunk hatni. Az épített környezet kedvezőtlen hatásait csak a XX. század második felében kezdtük érzékelni, kompenzálására megfelelő műszaki megoldások jelenleg nem állnak rendelkezésre. Az ember genetikai fejlődésének utolsó 150 éve – 4-5 generáció – csak egyetlen pillanatnak tekinthető. Egy faj életében alapvető genetikai szelekció csak tudatos kiválasztás esetén történhetett volna meg ezen idő alatt. Ha felismerjük a lakóterünkben, munkahelyünkön ható kedvezőtlen földenergiák létét, Hartmann-pontokat, víz- és érc-ereket, akkor bútoraink elmozdításával ezeket a folyamatosan ható stresszorokat el tudjuk kerülni. Számos eszköz szolgál erre, ezeknek az eszközöknek szenzora az agyunk, irányítója a testünk. Az érzékelés olyan képesség, amely genetikailag mindannnyiunkban kódoltan ott van, testünk érzékeli a föld kisugárzásait, a téren belüli energiamozgásokat, a lakásunkban elhelyezett tárgyak energiamódosító hatásait.

 

Chi az egészségben

Nehéz elhinni, de nincs olyan módszerünk, amivel mérhetnénk az egészségi állapotot, az orvosi tankönyvek nem határozzák meg az egészség fogalmát. Nem ismerünk olyan folyamatot, amellyel figyelemmel lehetne kísérni, hogy ki mikor és mennyire egészséges, csak azt tudjuk, mikor beteg valaki, mert ilyenkor valami nincs rendben. A nyugati orvostudományban az egészség gyakorlati meghatározása az, hogyha valaki nem beteg. Ez a hozzáállás vezet oda, hogy mire beteg lesz valaki, addigra már egészsége károsult. Kelet embere elsősorban a betegség megelőzését tekinti célnak. A régi kínai szemlélet szerint egy-egy család addig fizetett orvosának, amíg egészséges volt, valakit újra egészségessé tenni az orvos kötelessége volt, melyért honorárium nem járt. E kétfajta gondolkozás is megmutatkozik az orvos betegségre vonatkozó kérdésfeltevésében, más-más módon teszik fel; „Mi baja van?” – kérdezi az egyik, míg a másikat az érdekli, hogy „Miért beteg?”. A „Mi baja van?” kérdés

 

a nyugati orvos szájából hangzik el. Első pillanatra ügy tűnhet, hogy a kérdésfeltevés kettőssége nem rejt magában semmi újszerűt, mégis a keleti orvos kérdésében, a „Miért beteg?”-ben benne van, hogy nála van mértékegysége a betegségnek, amelyet az egészséges állapothoz hasonlít. Van még egy további gond, ha nem tudjuk mérni az egészséget, hogyan tudnánk azt megőrizni, biztosítani?

Genetikai fejlődésünktől idegen, természetellenes, ártalmas sugárzások életünk minden pillanatában átjárják testünket, károsítják energiamezőnket

 

Érdemes egy pillantást vetni az egészség kínai meghatározására. Ők az „energiarendszer”-rel határozzák meg az egészséget, mivel ez egy magasabb és érzékenyebb szint, mint a hús és vér szintje. Az energiarendszer a fizikai test vezérlő rendszere, ez a váz. Az irányítás és ellenőrzés sorrendje a következő:

 

Energiarendszerünk akkor van megfelelő állapotban, ha harmonikusan működik, úgy, ahogyan az adott személynek szüksége van rá. Ez energiaszinten négy alapkövetelmény kielégítését jelenti: szabadon áramoljon, legyen kiegyensúlyozott, legyen megfelelő minőségű, végül legyen elegendő mennyiségű. Mindezt a négy kritériumot akkor tudjuk kielégíteni, ha agyunk megfelelő nyugalmi állapotban és testünk mozgásban van.

 

 

Chi a betegségekben

Betegségeink keletkezésének számtalan miértje van, de a legjelentősebb részét mégis az agyunk által generált betegségek teszik ki. Ha az agyunk által kibocsátott energiák beteggé tudnak tenni, akkor ezek miért nem tudnak egészségessé tenni minket? A válasz egyszerű, TUDNAK, de ez sok munkát, tréningezést igényel. Nem elég arra gondolni (koncentrálni), hogy egészséges a szervezetünk, hanem ezt következetesen, hosszú ideig kell tennünk. Ez az igazi nehézség a dologban. Egészségesnek képzelem magam, mert most éppen jól vagyok, de pár perc múlva fájni kezd valamim, és akkor már a betegségre gondolok, és leépítettem az előző gyógyulást. Agyunk egyetlen pillanat alatt képes minden hibát kijavítani energetikai leképeződésünkben, de fizikai testünkben ez mégsem jelentkezik rögtön. Nem tüneti kezelés történik ezen a szinten, amely megszabadít a betegség tüneteitől, hanem az agy a „Miért beteg?” kérdésére adja meg a választ. A sejtek regenerálódásának ciklusai vannak: 7 nap, 7 hét, 7 hónap, 7 év, attól függően, hogy milyen sejtről van szó. Testünk minden sejtje másodpercenként hatmillió információt kap. Ha eközben félelmeink előhozzák a betegség képét, akkor leállhat ez a regenerálódási folyamat, a másodpercenkénti hatmillió információból ezt az egyet elrontottuk.

 

Az egyén környezetével egységes energetikai rendszert alkot, mely tágabb értelemben az egész világmindenséghez kapcsolódik

 

Felmerül még egy kérdés; testünkben szabadon kell áramolni az energiáknak, melynek irányítására agyunk képes, de csak azon az energiaszinten, ahogyan annak évmilliókon keresztül működnie kellett. Ha blokkjaink energiaszintje magasabb, mint amihez agyunk hozzászokott, akkor egyetlen lehetőségünk maradt, meg kell tanítani agyunkat az ezzel való bánásra is, hogy a chi irányítására ezen a szinten is képes legyen. A gyógyítás mindig a testen belüli energiablokkok megszüntetésével kezdődik, az energiapályák szabaddá tételével, a betegség jellegének megfelelő sorrendiségben alkalmazott, elemekhez kötött energiákkal.

 

Az ősi Kínában alakult ki a nagy jelentőséggel bíró energiacsatornák (meridiánok) tana, mely a kínai orvoslás alapvető része. Maga az energiatan spekulatívnak tűnhet, de az agy által létrehozott rendszert évezredek tapasztalata finomította, rendszerbe foglalta. Látjuk, hogy e több ezer éves rendszerben mindent az agyunk irányít. Ha ez így van, akkor bármit elérhetünk magunkkal, csak egyetlen dolog szükséges, kontrollálni kell tudni agyunk működését. A tudatos agyi tevékenység megteremtésén keresztül elérhetjük a minket körülvevő és bennünk meglévő energiák felismerését, mozgatását, az egészség megszerzését és megőrzését. Külső és belső energiánk harmonikus egysége adja az egészséget, e harmónia megteremtésében a chi fontos szerepet tölt be, mozgatásának technikája fontos eszköz a gyógyító kezében.

 

 

A chi hatása a depresszióra

Stressz, depresszió, allergia napjainkban oly sűrűn elhangzó szavak, tartalmukat nem is mindig határoljuk pontosan körül, nem figyelünk fel arra, hogy milyen szoros kapcsolatban vannak egymással. A stressz maga egy olyan élettani folyamat, melyben szervezetünk válaszreakciókat ad az életünkre ható megnyilatkozásokra, ennek megfelelően ez lehet az előrevivő eustressz és a szervezetet károsító a distressz. Minden olyan esemény, folyamat, amely erősít minket, az eustresszként fogható fel, így ha életenergiánkat tudjuk növelni, akkor ezzel stressztűrő képességünk növekszik. Maga a stressz tehát se nem jó, se nem rossz, egyszerűen része életünknek. Probléma akkor jelentkezik, ha a stresszorok együttes értéke – stresszterhelésünk – olymértékű lesz, hogy a GAS (lásd 1. ábra) folyamat ábrájának ellenállásszakasza annyira lecsökken, hogy nincs ideje szervezetünknek az ellenállás kifejtésére. Ilyenkor átlépünk a folyamat harmadik szakaszába, a kimerülés fázisába. Ez az időszak az, amikor szervezetünk védekező reakciói már nem képesek minden területen védelmet nyújtani, mely ebben az esetben a legkisebb veszélyt jelentő területeket engedi ki először ellenőrzése alól. Számos stresszor érint bennünket, ezek egy része már beépült testünkbe, hiszen ott minden olyan stresszor elraktározódik, amit fogamzásunk pillanatától kaptunk környezetünktől. Egy részüket napi tevékenységünk folyamán kapjuk és mentális szinten csak a felületileg érint meg minket, ilyen lehet egy jelentéktelen közlekedési affér, ettől rövid idő alatt megszabadulunk. Családi, munkahelyi konfliktusaink már hosszabb ideig dolgoznak bennünk, azokat számos esetben elraktározzuk magunkban, dolgoznak bennünk, folyamatos stresszterhelést okozva.

 

Légzésünk és tartásunk szintén folyamatosan ható stresszorokat eredményez, tüdőnknek csak egy kis részét használjuk normális légzés esetén (10–15%), a szükséges oxigén biztosítására megnő a légzésszámunk, ezen keresztül a pulzusszámunk, amely szívizmainkat terheli, kifáradnak. Rossz tartásunk következtében izmaink 10–40%-os előfeszített állapotban vannak folyamatosan, ezek jelentős mértékben növelik stresszterhelésünk szintjét. Van még egy igen fontos stresszorcsoport, amely életünkben az egyik legnagyobb problémát jelenti, amely kiváltja a depressziót.

 

A chi megfelelő áramoltatását segíti a chi-kung és az akupunktúra

 

A depresszióról beszélve arra gondolunk, hogy tél van, hiányzik a fény, de ez valójában csak pont az „i”-n. Mi is valójában a depresszió? Ki ne tapasztalta volna életében, hogy történik vele valami, maga az esemény teljesen ártatlannak tűnik, nincs is különösebb jelentősége, mégis a vártnál sokkal rosszabbul reagál rá. Üldözöttnek, kiszolgáltatottnak, szerencsétlennek érezzük magunkat. Ilyenkor elindulhat egy folyamat, a régmúltban rosszul megélt esemény tudattalan felszínre kerülése, és ennek hatására a mában megtesszük az első lépést a depresszió felé. Mindaz, amit nem értünk viselkedésünkben, nagyrészt múltunkban gyökerezik. Gyerekkorunkban, abban a korban, amikor még nem tudtuk az eseményeket teljes valójukban átlátni, szemlélni. Történik valami a 3 éves gyerekkel, ez akár egy ártatlan játék is lehet a felnőtt számára, esetleg jó tréfa. Csakhogy a gyerek ezt az élményt veszélyként éli meg. A veszély azonnali és elsődleges felismerésére vagyunk genetikailag kódolva, ez volt túlélésünk záloga (ezzel a kínai energiatan részletesen foglalkozik, és Selye János stresszelméletének is alapját képezi). A félelem nem törlődik ki az emlékekből, elraktározódik tudatunk legmélyén, elássuk, falakat építünk köré magunkban. Eltelik 15-20 év, és hasonló szituációba kerülünk, mint amikor a félelmeinket elraktároztuk. Felnőtt vagyok, átlátom a helyzet minden oldalát, tudom, nincs mitől félnem, mégis rosszul reagálok az eseményre, valami nagyon furcsát élek át. Miért van ez így? A válasz igen egyszerű, most sok év után a hasonló helyzetben leomlanak a falak, és a 3 éves koromban elraktározott emlék hirtelen feltámad, és azt élem át, amit háromévesen megéltem, várva a vigasztaló védelmet.

 

A múltunkban gyökeredző depresszióinkat három összetevő generálja a jelenben: az önmagunkról alkotott negatív elképzelések, élményeink negatív értékelése és a jövő negatív szemlélete. Ezek a depresszióink valódi alapjait felerősítő tényezők, ilyenkor igen erős stresszor hat ránk, és az egyébként is meglévőkkel együtt már túllépi tűrőképességünk határát, jó, ha ilyenkor megússzuk egy virágpor-allergiával.

 

Ha az említett hatásokat nyugodt, kiegyensúlyozott állapotban éljük meg, akkor szembe tudunk vele nézni. Felismerjük a régmúltban történtek ártatlan voltát, és örökre töröljük emlékezetünkből, ez történik a chi-kung gyakorlása közben. Egy-egy gyakorlás kezdetén megszabadulunk a napi terhek okozta stresszoroktól. A gyakorlás későbbi szakaszában az alkalmazott aktív meditáció visszanyúl az életünk előző szakaszaiban összegyűjtött stresszorokhoz, így a gyermekkorunk depressziót kiváltó emlékeihez is, ezeket oldja és örökre megszabadulunk tőlük. És még nem tettünk mást, csak meglévő életenergiáinkat csoportosítottuk át úgy, hogy egy ebben a pillanatban jelentkező stresszornak jobban ellent tudjunk állni, azaz az adaptációs diagram ellenállásszakasza időben megnyúlik. Nézzük meg ennek útját: Meditáció › Mantrák › Önhipnózis › Felnövekvés a világhoz.

 

 

A chi szerepe a sportban

Testünk mozgásra teremtetett, az élet minden pillanata mozgás, karban kell tartani a rendszert. Mozognak kezeink, gerincünk, ülés közben is működtetjük izmainkat, a tüdő állandó pulzáló mozgást végez. Életünk az elmúlt 50-100 évben teljesen megváltozott, szinte alig terheljük magunkat, ha mégis, akkor ezek a mozgások teljesen egysíkúak, mindig ugyanazokra az izomcsoportokra épülnek, ízületeink egyoldalúan kopnak, izmaink az egyenletes egyirányú terhelés következtében merevekké válnak, kifáradnak. Sportoljunk hát! A nagy kérdés az, hogy mit? Mindenki a saját maga által elképzelt úton szeret járni – teniszezünk, úszunk, tornázunk, futunk és még folytathatnám a sort. Ez jó, de elegendő? Gondoljuk csak végig, mit is tettünk magunkkal, izmainkat dolgoztattuk, számos esetben ezáltal egyirányú terhelést létrehozva. A fizikai síkon végzett teljesítmények növelésével izomzatunkat terheltük, ezzel bizonyos biokémiai folyamatokat indítottunk be. Élettani szempontból igen hasznos a mozgás, hiszen vércukrunk, vérünk zsírtartalmának elégetésében, koleszterinszintünk csökkentésében segítségünkre van. A napi tevékenységünk okozta stresszterheléseket, ha nem is direkt módon, de egyértelműen csökkentettük. De mi van problémáinkkal, mi van azokkal a tényezőkkel, amik életünkre hatnak? Sokszor mondjuk, hogy sportolás közben mindent elfelejtünk, ami bánt, ami az életünket terheli. Csakhogy amikor befejezzük a napi vagy heti mozgáspenzumot, akkor problémáink már újra előtörnek, ott vannak agyunkban.

 

A taoizmus a természetből vett mantrákkal a környezet szellemiségének tiszteletére összpontosít

 

Mentális szintű tehermentesítésünkben a sport csak időszakosan van segítségünkre, ezen a területen a keleti aktív mozgásokhoz kötött meditációs technikák más úton járnak. Mozgás és meditáció látszólag két ellentétes tevékenység, mégis e kettőt együttesen alkalmazzák, együtt adja a teljes embert. Légy bárki, sportoló, hobbiból mozgó vagy csak egyszerűen „ember”, a mozgásra, összeszedettségre szükséged van, méghozzá olyan mozgásra, amely nem egyoldalúan terheli izmaidat, nem egyoldalúan terheli személyedet és nem csak fizikai testedre hat. A mozgás életünk elemi része, mozogjunk, de legyünk ott teljes személyünkkel, ahogyan a keleti zen buddhisták mondják, légy „egyhegyű”. Röviden: „Ha eszem, akkor eszem, ha alszom, akkor alszom”, és teljesítményed rohamosan nőni fog.

 

Kelet számos technikája alkalmas arra, hogy a ránk napról napra, óráról órára nehezedő stresszterheket levegye vállunkról, ilyen például a meditáció, számos légzéstechnika, de izmaink statikusból dinamikus mozgásba való átváltásában ezek nem segítenek. Vannak azután olyan technikák, melyek a chi gyűjtésére teszik alkalmassá az embert. Kelet egyik technikája, amely a harcművészetek, az önfejlesztés és a keleti gyógyítás alapjait is képezi, alkalmassá tesz minket e három előzőekben említett terület egyidejű gyakorlására, és ez a chi-kung.

Dr. Berend Róbert
IX. évfolyam 12. szám

Címkék: chi, ezotéria

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.