Holisztika

Földsugárzás és tudatállapot

Az emberi energiarendszer pontosan leképezi a Naprendszer planétáinak energiarezgéseit


A földsugárzások az egyén ok-okozati viszonyait tükrözik a környezettel

 

A történelmi Buddha tanítása szerint a világ jelenségei önmagukban nem jók és nem rosszak, a tiszta tudatban azok nem keltenek hullámzásokat, érzelmeket. A környezet rezgései az egyén tudatosságától függően visszatükröződnek, visszaverődnek annak saját elhomályosultságai szerint. Az emberi energiarendszer asztrálsíkján interferenciák, állóhullámok keletkeznek, melyeket földsugárzásnak neveznek, miután látszólag a földből jönnek.

 

A földsugárzások is az egyén ok-okozati viszonyait tükrözik a környezettel. Ez azt jelenti, hogy azokban az illető által korábban kisugárzott jó és rossz gondolatainak, beszédének, tetteinek az energiaviszonyai mutatkoznak meg. Egy megvilágosodott tudatú személy számára megszűnnek a földsugárzások káprázatai. Minél anyagba ragadtabb egy tudatállapot, annál inkább hoz létre a környezettel energiahullámokat, melyek kölcsönhatásba lépnek az adott szervi rezgésekkel, csökkentve azok energiaszintjét, míg betegséget nem okoznak.

 

 

Mindenki a maga valóságát teremti

A földsugárzások tehát az adott tudatállapotok visszatükröződését képviselik a világegyetemet alkotó alapelemek viszonylatában. Így jelzik, hogy mennyire valósította meg az egyén az elemek feletti uralmat, ami valójában a gondolatai és érzelmei feletti uralmat is jelenti.

Magas tudatszint, tisztább tudatállapot esetén a csakrák nyitottak az adott auraburkok szintjén

 

Az emberi energiarendszer a mikrokozmosz- makrokozmosz összefüggése alapján pontosan leképzi a világegyetem háttérsugárzásai előtt mozgó Naprendszer planétáinak energiarezgéseit. Sok ezer év óta az égi mechanika pontos megfigyelése, majd az asztrológiai planétasugárzások asztrálsíkon érzékelhető hatásainak rögzítése a földi élővilágra, továbbá a negatív hatások lehetőségek szerinti tisztítása mindig is a kultúrák legmagasabb szintű feladatai közé tartoztak.

 

A Földanya is felfogható élőlénynek, ahol a kialakult birodalmak, országok fizikai kiterjedése egyfajta energiakisugárzások köré szerveződött. A régi asztronómia (csillagászat) szükségszerűen Föld-középpontú volt – az asztrológia ma is az –, mert a makrokozmosz a Föld bolygón keresztül fejti ki az itt élő emberre hatását. Ez az információközlés az ún. elemi szintű földsugárzásokon keresztül is megvalósul.

 

Adott elemi sugárzáson, auraburkon egy adott földsugárzási fajta rezgéseivel képes kapcsolatba kerülni a személy asztrálteste. Ahogy az öt alsó elemi szintű csakra képviseli rendre a föld, víz, tűz, levegő és térűr elemeket, úgy az is megfigyelhető, hogy az ember alsó négy ún. ez életi asztrálsíkú auraburka közül az első burok a föld elem rezgésével van kölcsönhatásban a Földanyán keresztül a Naprendszerrel és a világegyetemmel, a második burok a víz elemével, a harmadik burok a tűz elemével, végül a negyedik auraburok a levegő elemével. Így a planétasugárzások is ebben a négy burokban tartják a kapcsolatukat a fizikai testet alkotó szervek állapotával. A két felső, nem elemi szintű 3. szem és a koronacsakra az alsó öt csakra tisztaságának függvényében lesz nyitott. Annyira, amennyire a saját belső mandaláját az illető képes volt megvalósítani.

 

A makrokozmosz a Föld bolygón keresztül fejti ki az itt élő emberre való hatását

 

Magas tudatszint, tisztább tudatállapot esetén a csakrák nyitottak az adott auraburkok szintjén. Ez azt jelenti, hogy a személy saját belső szeretetforrásával, vagyis saját isteni fénymagjával, vagy a buddhizmusban a saját tudata tiszta fényével kapcsolatban van, és ebből a pontból tölti az energiarendszere minden területét, az összes energiatestét és fizikai testének elemeit is táplálja. Tehát nem kívülről kapja az energiát, az „univerzumból”, hanem éppen azt tölti fel a tudatossága erejével, ezzel érve el a tökéletes harmóniát. Így egyre kevésbé hatnak rá a környezet rezgései. Fordítva, akadályozott energiaáramlás, „bedugult” csakrák esetén pedig az illető által korábban kisugárzott negativitások a földsugárzások formájában még jobban jeleznek, hogy oldja meg rejtett válságait. Ez a probléma megoldásának halogatásával egyre súlyosabbá váló betegségekig fajulhat.

 

Mindegyik csakra tölcsérszerűen tartalmazza azt a minimum tizenhat auraburkot, melyekből az alsó négy burok az ez életi információkat hordozza, az ötödiktől felfelé pedig a korábbi testekben tartózkodások lenyomatai találhatók. Beavatások formájában hozzáférhető az auraburkok nyitókódja, mellyel a sok ezer éves információk tisztítása lehetővé válik. A reinkarnációs utaztatások csak mentális játékoknak tűnnek, ha nincs meg hozzá a megfelelő beavatkozási képesség a felsőbb auraburkokban, illetve a hozzáférés a belső eredeti forráshoz. (Lásd: Természetgyógyász Magazin, 2012. március, „Beavatás” c. cikket!)

 

A sávrendszerek működése

A négy elemi jellegű földsugárzásfajtát különböző felépítésű sávrendszerekként tükrözi vissza az adott tisztaságú tudatállapot. Mindegyikben megtalálhatók az asztrológiai planétasugárzások energiavonalai a sávközéptől kétoldalt szimmetrikusan, ugyanakkor a kölcsönhatásban részt vevő egyén energiaállapotához képest pozitív (aura- és életerő-növelő) vagy éppen negatív (auracsökkentő) hatással. Még a töltőnek tartott Ley- vagy légvonalban is találhatunk negatív komponenseket, illetve a szívónak tartott légvonal is pozitívvá (vagy közömbössé) válik a gyakorlott személy számára.

 

Évekig feküdhet valaki pl. egy vízér energiasávjában, és nem történik kölcsönhatás, míg egy érzelmi válság hirtelen aktiválja azt

 

Az asztráltestet vezérlő ez vagy korábbi életi mentálüzenet határozza meg, hogy éppen milyen időszakban melyik szervre, testrészre „vonzódik be” egy elemi típusú földsugárzás. Évekig feküdhet valaki pl. egy vízér energiasávjában, és nem történik kölcsönhatás, míg egy érzelmi válság hirtelen aktiválja azt. Sőt a tapasztalat szerint még félméteres távolságból is egy adott szervet, testrészt képes megbetegíteni a kölcsönhatás, nyilván a szervi tudatalattiban letárolt káros információk függvényében, ugyanakkor más, a sávközéphez közelebbi szervek nem károsodnak.

 

A planéták naprendszerbeli útjuk során, a világegyetem háttérsugárzásai előtt elvonulva, a tizenkét jegyben háromszor ismétlődve áttranszformálják a földi lények felé a Kostól a Halakig rendre a tűz, föld, levegő és víz elem tulajdonságait, hogy ezzel a fejtől a lábfejig végigsugározva, átrezegtetve az érzelmi lerakódásokat a szervi tudatalattikban, azok megfelelő érzékelés és tudatállapot esetén tisztításra kerülhessenek.

 

A szubatomi szintű energiakapcsolatok kvantumfizikai összefüggésrendszere hozhat létre kölcsönhatást az emberi energiarendszer finomanyagi asztrálteste és a planéták által képviselt rezgésállapotok között. A földsugárzások planétasugárzás rezgésinformációi többek között a biofoton-kommunikációt befolyásolják az elektromágneses hullámok nagyfrekvenciás tartományában, az adott személy tudatállapotához képest sejtszinten előálló energiaablakokban. Egy pontos frekvencia, továbbá egy alulról és felülről behatárolt energiaszint képes csak az adott sejtmembrán potenciálgátját és a sejtmembránon kommunikáló receptorok neurotranszmitter-forgalmát befolyásolni. (Lásd: Természetgyógyász Magazin, 2012. január: „Az ember mágneses mezői" c. cikket!)

 

A macskák szívesen fekszenek akár két vízér kereszteződésébe is, mert a  vízérközepekben érzékelhető pozitív összetevő energiáiban „melegednek”

 

 

Azért tűnnek nagy áthatolóképességűnek a földsugárzások, mert több tíz méter földrétegen keresztül is egy adott talajrétegben mozgó vízmolekula elektromágneses tere kölcsönhatásba  kerülhet az élő szervezetek sejtfolyamataival. A föld elem Hartmann-sugárzása, a tűz elem és a levegő elem sugárzásai is köthetők az elektromágneses tartomány valamely különleges rezgéséhez és sejtenergia-ablak szintjéhez.

 

Az asztrálesemények, vagyis a különleges planétaállások (telihold, újhold, nap- és holdfogyatkozás, keresztkvadrát stb.) megsokszorozzák a földsugárzások hatását bizonyos időszakokban. Ez az emberekre hatva felhozhat olyan feszültségeket is, melyek különben rejtve maradnának. A balesetek, erőszakos cselekmények is megsokszorozódnak. Az 1999. augusztus 11-i napfogyatkozáskor a csúcsidőszakban az asztrálsík erőssége kb. 3 ezerszeresére nőtt, a Ley-vonalakon ellenőrizve. A régóta súlyos betegek közül ilyenkor lényegesen többen hagyják el a testüket, könnyebb ilyenkor az öt elemből való kilépés folyamata. Nagyobb is az esélyük a kilépőknek jókívánságokkal a fénybe kerülni. Ezeket a különleges napokat százszoros vagy éppen 10 milliószoros napnak nevezik a tibeti naptárban, jelezve az időszak fontosságát.

 

 

A radiesztéták feladatai

A legtöbb embernek az egyes auraburka sincs megnyitva a feje tetején, a koronacsakrában, így szerveik nem kapnak elegendő energia-utántöltést. Ezért a környezetből, gyerekeikből, háziállataikból, elfogyasztott állatokból stb. próbálnak energiát szerezni, azonban függésbe kerülnek azokkal. Az illető egyre csökkenő energiaszintje a legkülönbözőbb betegségekben nyilvánul meg. A radiesztéták és egyéb mediális eljárásokat alkalmazók tevékenysége hat jó esetben abba az irányba, hogy ezekre a tényezőkre felhívják az emberek figyelmét.

 

 Az érzékelések igazságtartalma nagyban függ az azt végző személy energiarendszerének tisztaságától

 

A Hartmann-sávnak nevezett, tulajdonképpen a föld elemmel való konfliktust jelző sugárzásfajta felfogható olyan formában, hogy az egyénnek mennyire tiszta a gyökércsakrája. (Lásd Természetgyógyász Magazin, 2011. január, „Az ember mint egykristály”, 2011. szeptember, „Az emberi energiarendszer egységesítése”, 2011. december, „Állapotfelmérés az emberi energiarendszerben” c. cikkeket!) Mivel az érzékelések igazságtartalma nagyban függ az azt végző személy energiarendszerének tisztaságától, ezért a Hartmann-sávok ismétlődését 2,5 méteresnek mérő radiesztéta méréseinek igazságtartalma legfeljebb 20 százalékos. Ennek tudható be, hogy több, ugyanazon a területen méréseket végző radiesztéta eredményei legfeljebb 20-30 százalékban egyeznek. Annak a radiesztétának az érzékelését lehet elfogadni, aki saját szempontjából legalább 10-30 (vagy több) méteres sávtávolságokat érzékel. Ennek az eredménynek az eléréséhez tudattisztítási gyakorlat szükséges.

 

Ahogy az ősi szellemi és gyakorlati tudásanyagból kiderül, a radiesztétáknak és egyéb mediális információkat felvevőknek elsősorban az asztrológiai planétasugárzások mérését, érzékelését célszerű elsajátítani, a szervek asztrológiai jelentéstartalmának pozitív és negatív információinak ismeretanyagán keresztül. Azért, hogy ez egyre nagyobb igazságtartalommal megtörténhessen, elsősorban a saját alsó négy ez életi auraburkainak tisztítását célszerű ismernie az érzékelő személynek.

 

 

A struktúrasugárzások természete

A test energiái a tudatállapot minősége által meghatározva nemcsak a földsugárzások elemi szintű információival vannak kapcsolatban, hanem az épületek, használati tárgyak anyagától és formájától függő ún. struktúrasugárzásaival is. Ezt a hatást sok ezer éve ismeri a feng-shui, amikor gerendák függőleges sugárzására, építészeti megoldások, éles sarkok kisugárzásának kivetülésére hívja fel a figyelmet. A struktúrasugárzások nemcsak élszerű formában jelennek meg. A legtöbb gyakorlati tapasztalat a hengerszimmetrikus tárgyakat körbevevő energiaburkokkal kapcsolatos. Egy 10-15 centiméteres virágcserép például 20-30 centiméteres távolságig, míg egy 40 centiméteres akár két-három méter távolságig is kelt maga körül szökőkútszerűen és hagymahéjrétegződéseknek megfelelő sugárzásokat, ahol a belső mag mindig pozitív. Innen kifelé haladva találunk egy nulla energiaértékű határfelületet, majd továbbhaladva először növekvő, majd csökkenő erejű negatív energiaburkokat. Egyéni érzékenységtől és tudattisztaságtól függően hoz létre kölcsönhatást az adott tárgy energiakisugárzása, melyet a leszálló negatív sávban kézzel hideg energiaként érzékelhet a ráhangolódó. Az említett nagyméretű virágcserépből leszálló negatív struktúrasugárzás szemproblémákat, fejfájást okozhat hosszú távon az arra érzékeny személyben. Szerencsére többnyire a struktúrasugárzások gyengék, egy faajtón sem hatolnak át a szomszéd helyiségbe. A tapasztalat szerint egy erősen feltöltött 1 cm-esnél nem nagyobb kvarckristályt a nagy cserepek peremén belül elhelyezve, a negatív burkok eltűnnek (a feltöltés mértékében!), ugyanakkor a pozitív burkok megmaradnak, de ezek nem zavaróak. Továbbá pl. egy középső függőleges vasrudat tartalmazó zongora- vagy egyéb szék struktúrasugárzása hosszú távon altesti gyulladásokat okozhat (egyéni érzékenység esetén), ezeknél is alkalmazható a vasrúdra közvetlenül odaerősített feltöltött kristály.

 

Azért érdemes rövid távon arrébb tenni a fekhelyet, hogy a legerősebb  visszahatások ne ugyanazt a szervet támadják folyamatosan

 

A nagy egysíkú felületeknek, pl. a falaknak is van egyfajta struktúrasugárzása. A fal vastagságától és anyagától függően a faltól 0,5-1 méterre érzékelhető párhuzamos energiafelületet sokan vízérnek mérik. Csupán az a feltűnő, hogy a felmért szoba rajzán majd minden vízér a falak mentén vagy a szoba közepén fut, a falakkal párhuzamosan.

 

 

Létezik-e „földsugárzáskompenzáció”?

A földsugárzások kompenzálására általában alkalmazott, egy középpontból kifelé, néhány méteres távolságra sugárzó alkalmazások is struktúrasugárzók. Jó esetben nem az ágy alá teszik, hanem mellé, ezáltal a szökőkútszerű negatív kisugárzása nem az ott fekvő testén megy keresztül. Egyébként egy 20-25 cm-es négyzet sarkaiban 4 fémpénz és középre is egy darab elhelyezése ugyanezt a hatást kelti. Ennek a formációnak a különböző anyagokból elkészült modelljeit ajánlják a „földsugárzások ellen”. Mivel egészen más rezgéstartományban hatnak, mint az erős áthatolóképességű földsugárzások, nem alkalmasak a tényleges kölcsönhatás megszüntetésére az ott fekvő személy és a környezet között. Csupán az eszközzel érzékelő radiesztéta mérési érzékenységét hangolják el a struktúrasugárzók, aki ezért nem mér ott földsugárzást. Aki a kezével biztosan képes érzékelni pl. egy vízérközepet, az a sugárzó eszköz elhelyezése után is ugyanúgy érzi azt. Mégis sok esetben legalább mentális segítséget kap az ott fekvő, azáltal, hogy valaki foglalkozott problémáival. A tudatállapot általában vakhittel való módosításával valamenynyire befolyásolható a földsugárzások pillanatnyi hatása az egyénre. Néhány hétig valóban jobban érezheti magát, azonban a „vakhite” elfogytával újra visszaesik.

 

A leszálló negatív struktúrasugárzás szemproblémákat, fejfájást okozhat hosszú távon az arra érzékeny személyben

 

Szerencsére már a 90-es évek elején lejárt az ideje a tükörrel, alufóliával való földsugárzáskompenzálási módszereknek. Az említetteket ágyneműtartóba helyezve, az anyagukra jellemző legfeljebb félméteres kisugárzásukkal szintén az érzékelő személy mérőképességét befolyásolták.

 

Általában véve az a „földsugárzás-kompenzálási” módszer vehető komolyan, mely az adott személy energiarendszerét tisztítja meg. Az a jó védelmi rendszer, amely az egyén energiatesteiben fejti ki hatását. Bármely kompenzálási eljárás hatásfokát az mutatja, hogy mennyire növeli meg az ott fekvő személy étertestének a nagyságát és alsó négy asztrálburkának nyitottságát. A belső nyitottság az, ami hosszú távon eredményt ad. Nem a külső, hanem a belső védelem a lényeg, vagyis a saját harag, irigység, mohóság, gőg, nem tudás átalakítása bölcsességgé!

 

A földsugárzásoktól az elemekkel való helyes kapcsolat, vagyis a semlegesség állapotának elérése véd meg (mint képletesen a nemesgázok állapota), nem kerül azokkal interakcióba a személy. A semleges állapot elérésével az egyén kilép az ok-okozat dimenziójából is. Erről a különleges állapotról szól a buddhizmus Szív-szútrája és Gyémánt-szútrája. Ilyenkor a tudatosság „egy pontban” van, vagyis a Nirvána állapotban. Ekkor „mindenen túl van”, miközben itt a fizikai világban cselekszik. Például a víz elem esetében ez azt jelenti, hogy az egyén tiszta tudatállapota által a sejtjei kristályállapotú vize nem lép rezgésszinten kölcsönhatásba a tartózkodási hely alatt elhaladó vízerek vízmoekuláival.

 

A kutya elkerüli a vízérközepeket

 

Amikor az emberek az állatok viselkedését figyelve választották ki a fekhelyüket, tulajdonképpen azok finomabb testérzet-érzékelését használták ki. Például a kutya elkerüli a vízérközepeket. Azonban ez nem biztosíték, mert egy kutya kisebb helyen elfér, mint egy ember. A macskák ezzel szemben szívesen fekszenek akár két vízér kereszteződésébe is, mert a vízérközepekben érzékelhető pozitív összetevő energiáiban „melegednek”, míg a vízerek negatív komponenseire kevésbé érzékenyek. Az ember is rendelkezhet ezzel a képességgel, csak a tudatát terhelő nyomás (stressz) miatt elvesztette érzékelési finomságát. Az öt érzékszervi tudat közül a látó és a tapintó érzék használható fel a gyakorlatban, megfelelő tudattisztítások után. A dél-afrikai sivatagos területeken például a busmanok képesek szagolni is a víz elem rezgéseit, és leásva a talajba, fél-egy méter mélyen lassan összegyűlő vizet találnak.

 

 

A Földanya „gyógyítása”

A régi korok magas tudatszintű nyomai jelennek meg a megalitikus kultúrák kőköreiben (Stonehenge), továbbá az egyiptomi és a világ más területein fellelhető piramisépítkezésekben, melyek energetikai célját ma csak találgatják. Valószínűleg a Föld meridiánvezetékeinek tekinthető szélesebb Ley-vonalak csomópontjaira épített kőkörökkel és piramisokkal a Naprendszer és a világegyetem rezgéseinek finomhangolásával, harmonizálásával „gyógyították” a Földet, a rajta élők energiarendszerét is beleértve.

 

A mexikói piramisok a feltevések szerint későbbiek, hozzávetőlegesen másfél-kétezer évesek. A teotihuacani, Mexikóvárostól negyven kilométerre északkeletre fekvő Nap- és Hold-piramis, továbbá a bolygóknak megfeleltethető kisebb piramisok is nyilván szertartások, energiamező-tisztítások számára készültek. A szertartások által néhány száz kilométeres körzetben képesek lehettek időszakonként feltölteni az asztrálsíkot, lecsillapítva a negatív rezgéseket, ezáltal közvetve csökkentve a területen a földsugárzások visszahatását. Ezek a magas szintű csillagászati és energetikai ismeretek nyilván néhány száz évvel később elvesztek, ezért tértek át az emberáldozatokra, az asztrálsík szellemvilágának a kielégítése céljából. Ez aztán a kultúra összeomlását okozta.

 

Ha a piramisok vagy egyéb szent helyek nincsenek feltöltve szellemi jelentéstartalommal, akkor gyakorlatilag csökkent hatásfokkal, egy átlag- tudatállapot szintjén működnek

 

Európában az antik görög és római kultúrában az adott földrajzi helyek energetikai archetípusához, szellemi rezgéséhez kötött istenségek templomaiban végzett szertartásokkal növelték a terület speciális rezgésszintjét. Tehát úgy tűnik, hogy nem passzívan használták ki a különleges helyeket energianyerés szempontjából. Ha a piramisok vagy egyéb szent helyek nincsenek feltöltve szellemi jelentéstartalommal, akkor gyakorlatilag csökkent hatásfokkal, átlag-tudatállapot szintjén működnek. Aki ez alatt van energiaszinten, az kap energiát a nem feltöltött helyekből is, aki pedig felette van, az tölti azt. Nem a Ley-vonalak csomópontjainak látogatása adja a betegségektől való megszabadulást – az csupán ideiglenes megoldás lehet –, hanem a szívcsakra nyitása, vagyis a hozzá tartozó pozitív tulajdonságok megvalósítása a személy életében. Maguk a Ley-központok is beszennyeződnek és egyre negatívabb energiát sugároznak ki magukból, ha az emberek nem változnak.

 

Indiában 1996-ban a „Maharudra jagja”- nak nevezett eljárás elvégzésére gyűltek össze a leghíresebb jógik és risik (bölcsek). A szertartással kimondottan azt a célt akarták elérni, hogy a Káli-júga hatásait csökkentsék az egész Földön.

 

E célból az indiai asztrológia hét fizikai és két szellemi planétája szimbólumainak megfelelő kilenc többméteres betonformát építtettek. Ezekben 3 héten keresztül éjjel-nappal tüzeket tápláltak, melyeket a bölcsek körülülve folyamatosan védikus mantrákat énekeltek, a Föld rezgésszintjét növelendő. Elképzelhető, hogy az 1999. augusztusi napfogyatkozás időszaka az égi keresztkvadráttal együtt a nostradamusi látomás ellenére e beavatkozás következtében telt el különösebb esemény nélkül. Ugyanez történik az egyes embereknél is a megfelelő szellemi gyakorlatok végzése esetén: a múlt okokozatát tisztítva, erényeket szerezve, a jövő kedvező irányba változik.

Majoros János Károly
XVIII. évfolyam 7. szám

Címkék: energiarendszer, ezotéria, földsugárzás, tudatállapot

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.