Holisztika

Hangok, jelek és kéztartások

Az emberi energiarendszer harmonizálása 1. rész


Alapvető kívánalom a spirituális rendszerekben az emberi energiarendszer tisztítása, harmonizálása. Ezek vallási filozófiák rendszerein keresztül kerültek kidolgozásra és továbbadásra, mester-tanítvány vonalakon keresztül. A testen, beszéden, tudaton keresztül hatnak, tehát cselekedettel, kimondott szóval, gondolattal lehet működtetni a tisztító hatást. Az emberi energiarendszer harmonizálása megvalósulhat mantra (hangrezgés), jantra (jel, minta) és mudra (kéztartás) által.

 

Az úgynevezett formális meditációt, azaz minden külső és belső előírást megtartó módszert a helyes testtartás, légzés és vizualizáció mellett végzik. A helyes testtartás az energiacsatornák nyitottságát segíti elő, a légzés biztosítja az energiák áramlását, a vizualizáció pedig létrehozza a tudati kapcsolatot a felső világokkal. Ugyanakkor a mantra kimondása a beszédre fejti ki kedvező hatását, a mantrafüzér (mála) szemenkénti morzsolgatása a testet tisztítja a cselekedet által. Az összegzett hatás érvényesüléséhez vizualizáció társul az előzőekhez, mely fény- és energiaformákon keresztül a tudatra fejti ki kedvező hatását. A fény- és energiaformák elképzelését a jantra ábrája segíti a látástudaton keresztül. A meditáció közben pedig a kéztartás módja (mudra) elősegíti az idegi kapcsolatok működését, így megkönnyíti a fizikai testben a gyakorlat eredményének a megvalósulását.

 

 

A felajánlások tisztító hatása

Ugyanakkor a tisztító módszereket úgy alkották meg, hogy azok az ún. érzékszervi tudatokon keresztül is kifejtik a harmonizáló hatásukat. Hagyományosan az egyéni energiarendszer tisztítása előtt, a felsőbb szintekkel való jó kapcsolat érdekében, minden vallási rendszerben az oltáron felajánlásokat végeznek. A felajánlások tárgyai mutatják meg az ember és a világegyetem kapcsolatát kifejező mandala jelentéstartalmát. A gyertya- vagy mécsesfelajánlás például a buddhizmusban a tudat tiszta fényét jelképezi. A felajánlás erejét növeli, ha a valóságos egy-kettő mécses mellett gondolatban több millió mécsest ajánlunk fel. A látástudat tisztulása érdekében virágfelajánlást szoktak végezni, a gyakorlatban és gondolatban is. A látástudat és az ezzel kapcsolatban lévő föld elem a mandala déli oldalán helyezkedik el. Az ízérzékkel kapcsolatos felajánlást süteményekkel szokták megvalósítani, ez a mandala keleti oldalának, továbbá a víz elemnek a harmóniáját hozza létre. A mandala nyugati oldala a szaglástudattal van összefüggésben, a tűz elem tisztulását jelképezi az energiarendszerben. Itt füstölő- vagy egyéb illatfelajánlást szokás végezni a tisztulás érdekében. A mandala északi oldala a levegő elemet és a hallástudatot jelképezi. Ezért itt zeneszerszám és zenefelajánlást végeznek a tisztulás és a magasabb szintekkel való kapcsolatfelvétel céljából. Végül a mandala középpontjában, a tér-űr elemben zajlik le az előző négy elem játéka. A tér-űr elem testérzettudattal vagy tapintással van kapcsolatban, ezért a gyakorlatban selymeket szoktak felajánlani.

 

 

A hangrezgések hatás mechanizmusa

Komoly jelentősége van a hangokkal és rezgésekkel való tisztításnak, nemcsak a formális meditációk alatt, hanem a gyógyításban is. Egyrészt a hallástudaton keresztül történik a harmonizálás, másrészt a különböző méretű, ezáltal más hangerejű és hangmagasságú kürtök, dobok, csengők, hangtálak fizikai hangrezgései a kisebb-nagyobb üreges vagy tömör szervekre vagy testrészekre fejtik ki hatásukat. A kisebb méretű belső elválasztású mirigyekre magasabb rezgések hatnak, a több centiméteres tömör és üreges szervekre azok önrezgését elérő közepes hangok fejtik ki hatásukat. A nagyobb egységek, mint a fej vagy hasüreg, egyre mélyebb hangokra reagálnak. Végül a legmélyebb hangok a legnagyobb térfogatú üregrezonátorként szereplő mellkast rezegtetik át. Amikor a hangszer rezgésszáma eléri a belső szerv vagy testi rezonátor önrezgését, akkor a harmonikus hang mintegy kirázza a negatív információkat. A különböző hangmagasságú rezgések a viszonylag sűrű éterikus testben is kifejtik tisztító hatásukat. Ahhoz, hogy a hangterápia maradandó hatást érjen el, a magasabb energiatestekben (asztrál- és mentáltestben) is célszerű harmonizációt végezni! (Lásd Természetgyógyász Magazin, 2010. július, Emberi energiarendszer c. cikk.)

 

Az emberi hangot is lehet hangrezgés által tisztításra felhasználni. Közismert az ún. Omozás. Az A-O-UM-nak hangzó rezegtetés a köldöktől indul az A hanggal, a szív-mellkas magasságában az O hangot rezegtetik, míg a fejben az M hang vibrál. Az OM-ozást a testüregek belső rezgésének felismerésén keresztül vehették be a gyakorlati előírások közé. A védikus tudomány a világegyetem alaprezgésének tartja az OM hangzót. Sőt, az OM hangzó hozta létre a ma látható világegyetemet. Ahogy az Ótestamentum szerint az Ige, vagyis a kimondott szó által történt a világ teremtése.

 

A mostani, „modern” emberek nem ismernek tisztítási módszereket, és az a „trendi”, hogy felpörgetik, túlfeszítik az érzékeiket a lecsillapításuk helyett. Csakhogy ez a lelki értékek elvesztésével és tudatszintcsökkentéssel jár. A felpörgés hatása olyan, mint a hiperaktív gyerek rohangászása, amivel tulajdonképpen a bedugult meridiánjait tisztítja. A diszkóban a villódzó fények, a tv-ben a gyors képváltások a látástudatot zavarják össze, túlfeszítik a húrt. Az erős hangok és fények az érzékszervi tudatokat csak eltompítják. Olyan hatású, mint a kábítószer vagy alkohol. A kábításra az jellemző, hogy szétrázza a feljött negatív tartalmakat, információkat, de nem oldja meg, nem tisztítja meg azokat. A helyes tanítások és módszerek ismerete kivezet ebből az állapotból.

 

 

A mantra működése

A mantra hangrezgése minden síkon hat, beavatástól függően a gyakorló legfelső energiatestétől lefelé végigrezgi, áttisztítja, feltölti az energiarendszert.  Mentálsíkon a megfelelő motiváció beindítja a folyamatot, asztrálsíkon a káros érzelmek, ragaszkodások tisztulnak (harag, vágy, nem-tudás). A gyakorlatban a mantráról készített mandala, azaz jantra nézése elősegíti a meditáció folyamatát, továbbá annak általában mellkason viselése is kifejti a mentálsíkot nyitó hatását. A buddhizmusban a meditációban a káros érzelmeket nyersanyagként használjuk fel, és azokat bölcsességé alakítjuk. Tehát nem elhatároljuk magunkat a haragtól, irigységtől, mohóságtól, gőgtől, nem-tudástól, hanem első lépésben felismerjük magunkban ezeket az érzelmeket, majd megfelelő módszerekkel átalakítjuk bölcsességgé.

 

Egy híres indiai jógi tanítása szerint a mantra védelmező falakat emel a különböző vibrációk ellen, egy szikra a tűzből. Ez a tűz (a lélekszikra, mely az eredendő szeretetforrással van kapcsolatban) mindenki szívében ott ég, bár az átlagembernél az egó takarása miatt alig látszik. Az ima személyes konzultáció Istennel, a meditáció önmagunk analizálását jelenti. A tudattisztítási eljárásokban ez a három tényező sokszor egyszerre szerepel. Hiszen létezik a mantrameditáció eljárása, amikor a mantra recitálása önműködően érzelmi tisztulást eredményez. Továbbá az előre megfogalmazott szövegű imák mantraként működnek.

 

A szent iratok szanszkrit nyelven, tömör formában megfogalmazott tanácsai is mantrák. A szentek, tanítók által költött versek, énekek (bhadzsanok) rezgései imaként és mantraként is használatosak. A költészet is olyan tudatállapot, melyben a felsőbb szintekkel kapcsolatban levő szentek életvezetési tanácsai kerülnek fizikai szintű megjelenítésre, megfogalmazásra.

 

A felsőbb szintekről a fizikai test irányába történő energiaáramlás végső hasznosulását a gyakorló „nem-ártásnak” megfelelő táplálkozása, továbbá nyomelemekkel és vitaminokkal való ellátottsága adja meg. A szerveket alkotó sejtekben található kristályos állapotú víz szerkezete szabályosabbá válik.

 

A legismertebb buddhista alapmantra a hat világot tisztító Csenrézi (tibeti) vagy Avalokitésvara (szanszkrit) mantrája, azaz Minden Buddha Szeretetteljes Együttérzésének energiarezgése. Az eredeti indiai változatot Om mani padme hum-ként ismerjük. A tibeti buddhista változatban Om mani peme hung-nak ejtik. Az om-ról már esett szó. A mani a kívánságteljesítő drágakő, amelyet Csenrézi a kezei között tart. A peme a lótusz, ami a legnagyobb tisztaság jelképe, végül a hung a tibeti változatban erőt jelent. Az Om-manipeme- hung mantra hat szótagja továbbá a létforgatag hat világát tisztítja. A hat világból kettő testtel bír, ez az emberi és az állati világ. A további négy világ nem rendelkezik fizikai testtel, de asztráltesttel és tudattal igen. Csak az emberi világ alkalmas arra a hat közül, hogy elérhessük a megvilágosodást, és ezáltal kilépjünk a létforgatagból.

 

A hat szótagú mantrával azért tisztítjuk magunkat, hogy kedvező születést érjünk el. A fehér om szótag tisztítja a „gőgös istenek” világát, és ezzel a gyakorló gőgje (mások lenézése) is tisztul. (Lásd az előző oldalon felül a tibeti imazászló színes betűit!) A zöld ma szótag tisztítja a viszálykodó és irigykedő „félistenek világát”. És ezzel a gyakorló saját negatív érzelmei is tisztulnak. A sárga ni szótag eloszlatja az emberi életnek (világnak) a – kettős szemléletből eredő – nyomorúságát: a születés, az öregség, a betegség és a halál okát és okozatát is. A világoskék pe szótag tisztítja a butaságtól, nem-tudástól szenvedő állatok világát. A vörös me szótag tisztítja a mohóságtól szenvedő préták, azaz éhes szellemek világát. Végül a mélykék hung szótag tisztítja a rosszindulattól szenvedő pokolbéli lények világát.

 

Hetedik szótagként a hri magszótag a Csenrézi tudatsíkú szívcentrumában helyezkedik el. A meditáló a vizualizációban ezt a szeretetközpontot képzeli el a saját szívcentrumában, a Minden Buddhák Szeretetével való egyesültségi állapot elérése végett. Ha egy érző lény (állat) vagy tudatos lény (ember) meghallja ezt a mantrát, már ez is elindíthatja a megszabadulás felé vezető úton! Nyilván az állatnak először embernek kell születnie a további fejlődéséhez. Feltétlenül szükséges az ép hallástudat, hogy a mantra hangrezgéseinek az információi bejuthassanak az energiarendszerbe.

 

Ez az egyetlen ún. szabad mantra a buddhizmusban, tehát beavatás nélkül is lehetséges mondani. Mégis sokkal hatékonyabb, ha beavatást (vang) vagy engedélyt (lung) kap valaki a mantra használatához, ún. engedéllyel rendelkező tanítómester által. A Csenrézinek a négykarú fehér formája a legismertebb. Létezik Vörös Csenrézi forma, Ezerkarú Csenrézi, más néven Szerető Szemek, továbbá Oroszlánon Lovagló Csenrézi fény és energiaforma. Kínában álló női alakban tisztelik, Kuan-jin istenanya formájában, Japánban ugyanőt Kvannon istenasszonyként ismerik. Természetesen minden mantrához teljes vizualizáció is tartozik, azaz fény és energiaforma elképzelése, és az adott férfi, női vagy egyesültségben lévő buddhához tartozó magszótag ismerete.

 

A védikus kultúrában a legismertebb a Gayatri mantra, ezt mindenki tudja és énekli egész Indiában. A mindennapos éneklése megszabadít a betegségektől, minden bajt elhárít, minden vágyat kielégít, ha elég hittel-nyitottsággal énekli valaki. A Hari Krisna mantra szintén világszerte ismert. A krisnás „dzsapázók” a 108 szemes mantrafüzérrel napi 16 kört mantráznak teljes odaadással. Ez kb. két és fél órát vesz igénybe.

 

Érdekes, hogy a keresztény kultúrkörben a mantrázást túl gépiesnek tartják. Pedig a rózsafüzér, más néven szent olvasó szabályszerű imádkozása mantrázásnak felel meg. Ugyanúgy az imák számlálását szolgálja, mint keleten a 108 vagy a csuklón viselt 27 szemes mantrafüzér. Az ima vagy a mantra mennyisége, ha a megfelelő hozzáállással és tudatállapotban végzik, átalakul minőséggé, és tisztulást-harmonizációt ad, azaz visszatérést az elvesztett egységállapothoz! A helyes hozzáállás (a motiváció) a gyakorlás során keletkezett erényeknek a minden lény javára történő felajánlását jelenti. A megfelelő tudatállapot pedig a lenyugtatott elme melletti gyakorlásnál segíti a jobb és bal agyfélteke közötti összeköttetés létrejöttét, vagyis a hétköznapi tudatállapotban meglévő elválasztás csökkentését. Ez annyit jelent, hogy a hétköznapi tudatállapotban mérhető 20 herzes rezgéseknél a jobb agyféltekés tudatalatti, illetve a bal agyféltekével kapcsolatban levő hétköznapi vagy tudatos tudat elválasztódik egymástól. Az alfa-állapotra jellemző 7–14 Hz közötti agyrezgéseknél, amely a lenyugtatott elmeállapotban áll elő, az említett elválasztás kezd megszűnni az agyféltekék között. Ezért a meditációs állapot alkalmas a nem tudatos, például a gyermekkori kellemetlen információk felhozására. Lehetővé válik, hogy a tudatalattiban letárolt káros érzelmek feloldódjanak a mantrák hatására, és ezáltal megszűnnek a tudati akadályok.

 

Manapság a köznyelvben mantrának nevezik a pozitív jelentésű mentálüzeneteket. Ezek énmegerősítésként működnek, a gyakorló jelenlegi tudatszintjén hatnak. Elfedik, elkenik az eredeti tudatproblémát, nemhogy felhoznák és feloldanák. A kitalált mantrák kifejeznek mentáltartalmakat, kívánságokat, de csak a felhasználó szintjén, az egója sugalmazására. Az isteni rendszerek az egó feloldásával hatnak, a felső énnel való kapcsolatfelvétel által. Ehhez a kapcsolatfelvételhez adják a beavatást, mely nélkül a kitalált szöveg ismételgetése csak tudati játék.

Majoros János Károly
XVI. évfolyam 10. szám

Címkék: energiarendszer, hangok, jelek, kéztartások

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.