Holisztika

Hiány - többlet

"...a hiány kóborol, odutlan állat..." (Weöres Sándor)

A hiány igen kegyetlen dolog, mert folytonosságban újratermelődik és az örvény lehúzó erejével hat ránk. Ennek a dinamikának az ellensúlyozásához a puszta ellenállás cseppet sem elég. Minden hiány csak a többlettel egyensúlyozódhat ki. Ám honnan, miből vagy miképpen lehet ezt a többletet elérni, megszerezni?


Úgy a saját életfeladatunkba való belenövekedésnél, mint a társadalmi-történelmi viszonyokhoz való alkalmazkodásban rengeteg hiány generálja a maga ördögi körét, a circulus vitiosust. Így alakul ki a manapság annyira divatos „identitásdiffúzió”, az állandósult szerepzavarok, a kényszerhelyzetek, az öntehetetlenség kínjai, egyszóval mindaz, amely életünket önmagunk perifériájára száműzi ahelyett, hogy saját centrumunkból, normális erőnléten bontakozna ki. Fontos eltűnődnünk életünk erőforrásain, illetve ezek lefokozódásának kóros körein, amelyek testi, lelki és szellemi szinten egyaránt végzik aknamunkájukat.

 

Az orvostudomány régóta feltárt bizonyos hiánybetegségeket, vitaminok, nyomelemek, tápanyagok életet veszélyeztető hiányát. Gondoljunk csak például a tengerészek skorbutjára vagy a vészes vérszegénységre, amelyek a mai időkben már csak a múlt adalékai szerencsére. Ezek a hiányok bizonyos anyagok adagolásával többé-kevésbé megszüntethetők.

 

A lelki hiánygazdálkodás helyrehozása már sokkal nehezebb, mert messze túlmutat a látható anyagvilágon. Az emberek lelki kapcsolatai abban a pszichológiai térben gyökereznek, amely nem nyújt kézenfekvő kapaszkodókat. Érinti a párkapcsolati problémákon túlmenően a családi tudattalan örökségét, a társadalmi-politikai hatásokat és az egész kulturális életvitelt. Ez a hiányszindróma, amely leginkább egy hétfejű sárkányhoz hasonlítható, felkészületlenül találta úgy az úgynevezett embertudományok, mint a gazdasági, politikai, vallási életünk kutatóit. A pszichológia régóta kutatja a "tanult tehetetlenség" viselkedési mintázatát, amelynek lényege, hogy csak rossz alternatívákat kínál, ezáltal kívül esik a szokványos döntéshelyzeti dilemmán, amikor legalább a külső ember biztonsággal tudja, mi lenne a helyes választás. Egy súlyosan vesebeteg író, aki több mint egy évtizedig járt dialízisre, úgy fogalmazott, hogy meg "akar" gyógyulni, és ha majd meggyógyul, megírja azt a témát, amelyet oly régóta keres magában. Én úgy éreztem, azért betegedett meg, mert soha nem írta meg ezt a témát.

 

Kornai János megfogalmazásában hiányról akkor beszélünk, "ha valamilyen komoly szándék megvalósításához szükséges inputok nem állnak rendelkezésre". Ilyen például az idő-, a koncepció- vagy információhiány. A képzettség, a szaktudás, a munkakedv, a munkafegyelem, az együttműködés ki nem elégítő volta. Az elköteleződés, az értelmes és megvalósítható cél hiánya, amely lefokozza a hatékonyságot. A méltányosság, a szabad választási lehetőség hiánya, amely kényszerű és hamis alternatívákat szül, csapdahelyzetek elé állítja az embert önérdekük érvényesítése és a közérdek tiszteletben tartásának konfliktusában. Ezek a csapdahelyzetek kiszolgáltatottakká, szorongóvá, akaratnélkülivé, zavarttá teszik az embert. Mert ha jó döntés nem lehetséges, lehet az ember aktív vagy passzív, tudhatja, hogy mi lenne a kielégítő, de az nem érhető el, akkor valóban a tehetetlenséget tanulja. Az ilyen önkorlátozó helyzetek azután igen veszteségesek. Ezek azok a kimenetelek, amelyek a további hiányoknak, veszteségeknek a generálói. A szeretethiány mellett a szellemi élet legfőbb hiányossága a hit hiánya. Aki nem érti a világ működésének rendjét - noha abban ritkán kételkedünk, hogy a Nap másnap is felkél -, azt a nihilizmus luciferi tagadásai lassan, de biztosan ellehetetlenítik, lelki energiái hiábavalóságokon őrlődnek fel. 

 

Van-e kiút az emberek többségének eme rossz hatásfokú biológiai, lelki és szellemi működésének ördögi köréből? Kitérhetünk-e korunk súlyos értékdiffúziójának szerteágazó kihívásai elől? Legyőzheti-e túlélési energiánk az önkárosító konfliktusviselés, a megterhelő életküzdelem (struggle for life) életidőnket csökkentő hatását? Hiszen tudjuk, hogy a struggle for life képlete annál nagyobb

 

- minél nagyobb az ellenállás a cél felé haladva;

- minél kevesebb eszköz áll rendelkezésre a cél megvalósításához;

- és minél távolabb van a cél a jelen állapottól.

 

És tudjuk, hogy a hiány és a többlet a kontinuum ellentétes pólusán feszítik a húrt.

Az ember biológiai/társadalmi/szellemi lény egyszerre, egyidejűleg. Életvitelünkben az ösztönök transzformációjának éppen olyan nagy szerepe van, mint a legmagasabb rendű szellemi befolyásnak. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ösztönök megfinomítása nélkül a szellemi hatások nem érhetnek el bennünket.

 

Azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy minden ember egyedi, megismételhetetlenül egyszeri teremtmény, önmagában való érték és teljesség. Személy, aki személyében Isten szentségének hordozója. Jogaink, méltóságunk, szabadságunk, törvény előtti egyenlőségünk ebből fakad, teremtettségünkből, a bennünk élő isteni szikra tesz bennünket egyenlővé. Ily módon minden emberi kapcsolat az isteni üzenet hordozója, még a diszharmonikus, kiegyenlítetlen játszmákból álló kapcsolat is. Mert nincs olyan aszimmetrikus, az emberség és emberiesség, a törődés, a figyelem, a barátság, az őszinteség, a hit és hagyomány hiányától roskadozó kapcsolat, amely az igazi szeretet többségétől ki ne egyenlítődne.

 

Vegyük tehát lajstromba a perspektívahiány, a csalódottság, a megrekedtség, a csökkent énerő, a változtatás lehetetlenségének sárkányfejeit, az elmulasztott vagy meg nem kapott lehetőségek variánsait, hogy világosan lássuk, mivel kell megverekednünk. És ne várjunk külső segítségre, mert minden neurózisért hatalmas uzsorakamatot kell fizetnünk.

 

Való igaz, hogy nem könnyű kitörnünk a veszteséget okozó genetikai kódból vagy a veszteség által generálódott genetikai programból. Minden befejezetlenség, lezáratlanság is a hiány örvényébe húz. Weöres Sándor szavaival élve odútlan állatként kóborol. 

László Ruth
XIV. évfolyam 2. szám

Címkék: holisztika

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.