Holisztika

Kristálytan 1. rész

Mit és hogyan kommunikálnak a kristályos rendszerek?


 

A kristályos, azaz szabályos felépítésű szerkezettel bíró anyagok alapvető jelentőségűek az élet keletkezése és fenntartása során, hiszen az élet alapja a kristályos rendszerek energiafelvevő, -tároló és -leadási képessége. Ezáltal képesek a kristályos rendszerek kommunikálni, energia- kapcsolatba kerülni egymással.

 

Az emberben ez a kommunikáció a három ismert energetikai finomtesten keresztül zajlik, azaz az éter-, asztrál- és mentáltestek kölcsönhatásai által (TGyM 2010. július, Az ember energiarendszere c. cikk). Az energiatestek kapcsolatán keresztül működik az összes harmonizálási, gyógyítási eljárás is. Mivel ezek végeredménye a fizikai test sejtjeinek kristályrendszerében jelenik meg, az összes energetikai eljárás végeredményét kristálygyógyászatként foghatjuk fel.

 

A kristálygyógyászati alapelvek megértéséhez segítségül kell hívnunk a létsíkok rendszerét. A létsíkok magukba foglalják azokat az ősanyagi minőségeket, melyek a világegyetem alapvető építőelemeit jelentik energiaszinten. Az ókori görög szemlélet – lehetséges, hogy 2500 éves ázsiai kultúrkapcsolatokon keresztül – a föld-víz-tűz-levegő elemek megbomlott arányával magyarázta a betegségek létrejöttét. Az ötödik, vagyis az éter elemet nem használták (TGyM 2010. augusztus, Az 5 elem tana c. cikk). A helyes arányok visszaállítása volt a gyógyítás elméleti alapja. Ugyanez a négy elem jelenik meg az asztrológia 12 állatövi jegyében, háromszor ismétlődve. Minden nagy kultúrában az asztrológiai hatások felhasználása alapvető tudásanyag volt. Hippokratész, az orvostudomány atyja is alkalmazta ezeket az ismereteket.

 

Az ásványi létsíkot az emberben a gyökércsakra föld eleme képviseli, ez a szilárdító energia. A csontrendszerben található a nagy része, a többi szervekben azok feladatához képest valamilyen százalékarányban vesz részt. Az ásványi létsík szintjén található nyomelemek nem mutatnak életjelenségeket, hanem szilárd vázát alkotják a következő létsíkoknak. Mivel az ásvány nem él, ezért energiatesttel sem rendelkezik. Kristályszerkezete viszont asztrál- és mentálinformációk felvételére, tárolására és leadására is alkalmas.

 

A növényi létsíkot az emberben a hasi csakra víz eleme jellemzi, melyet fizikailag a sejtek kristályvizében oldott ásványi anyagok, vitaminok és enzimek energiarezgései határoznak meg. Egy másik szinten a víz elem a kommunikációt jelenti sejt, ember és világegyetem vonatkozásában. Ezért jó médiumok, vagyis vevők a finomabb információkra a vizes jegyek szülöttei (Rák, Skorpió, Halak). A növényi létsíkon található növényeknek és a fáknak már van éterteste, melynek nagysága az életerővel arányos. De asztráltesttel nem rendel- keznek, így érzelmeik sincsenek. Ennek ellenére képesek sejtjeik kristályvizében asztrál- és mentálinformációkat felvenni, tárolni és leadni, még finomabb energiaszinten, mint az ásványi létsík. A növénynek nem fáj, ha feldarabolják, mert nincs ún. érzékszervi tudata (látás, hallás, testérzet stb.).

 

A terapeuta saját csatornájának nyitottságától függ, hogy mennyire képes feltölteni az alkalmazott kristályt. Az aktivizált ásványt tovább adva a kezeltnek, a kristályenergiák annak az energiacsatornáit nyitják meg

 

Ezért az ásványi és növényi létsík nem képes új információt létrehozni, az állati és az emberi létsík már igen. Érzékszervekkel az állati létsíkon található érző lények, vagyis az állatok rendelkeznek, továbbá az ember is, mint érző és tudatos lény egyszerre. Az állati világ tűz eleme (köldökcsakra) energiaszinten a felsőbb emberi létsík működésének az alapját, lehetőségét adja meg. Az állati létsík sajátja az asztráltest, amely az érzelmek energiaterületét képviseli. Az alsó három világ lehetőségeit magába foglaló emberi létsíkon csak az ember rendelkezik mentáltesttel, azaz értelemmel. Az emberi világ szívcsakrájának levegő eleme tisztult állapotában már képes az alsóbb szinteket ellenőrizni. Nem az érzelmek uralják a tudatálla- potot, hanem a magasabb szelle- miség uralja a káros érzelmeket. Csak az ember képes arra, hogy az önmegvalósítása folyamán az összes létsík lehetőségeit kihasználva, azokat kitisztítva, tökéletes egységállapotba kerülhessen.

 

Az említett négy létsík szo- ros kapcsolatban van egymással, méghozzá az asztrológiai planétasugárzások rezgésein keresztül. Pontosan úgy működnek a kristályos rendszerekben ezek a sugárzások, mint egy rádióadó és vevő egymásra hangolt rezgőkörei. Csak azt a rezgést adják-veszik, amire az adott kristályrács hangolva van! Ha az azonos kristályrácsok rezgésállapotainál az egyik magasabb energiaszinten van, a másik kisebben, akkor a különböző nagyságú energiák kiegyenlítődésre törekednek egymás között. Tehát két karneol marsikus rezgése – amennyiben hatókörön belüli közelségbe kerülnek – képes kiegyenlítődni, de egy karneol  és egy vénuszi rezgésű rózsakvarc már nem kommunikál egymással.

 

Ugyanakkor egy pohár forrásvíz széles spektrumú információtárolásra és -átvitelre alkalmas, hasonlóan a tiszta kvarckristályhoz vagy a gyémánthoz. A gyógyvizek magas ásványianyagtartalma szervetlen kristályokból áll, ezért nehezen épül be a szerves vegyületeket tartalmazó sejtfolyadékba. Mégis, a rá jellemző rezgéstartomány információit átviszi, és ezáltal harmonizál.

 

Az ókori és a mai gyakorlat

A gyakorlatban már több ezer éve használják a drágaköveket az energiarendszer harmonizálására. Annak a személynek kommunikál a szervezete egy nem feltöltött kristály szerkeze- tével, akinek elég nagy az energiatere, esetleg többméteres az éterteste, és abban a meridiánáramlások nyitottak. Az ókorban még igaz volt, hogy az asztrálban lényegesen magasabb energiaszintű embereknél az adott diszharmonikus területre helyezett azonos rezgésű kristály önműködően kezd kommunikálni a kezelt belső energiájával. Az illető nyitott, jó állapotában tölti a viselt kristályt, energiavesztett állapotában pedig azt energiatárolóként használva, abból töltekezik, energiát von ki belőle.

 

Az emberek úgy vonzódhatnak bizonyos színű kövekhez, amilyen rezgésen fizikai síkú nyomelem hiányuk, illetve asztrálon vagy mentálon érzelmi problémájuk van, így próbálva valahonnan energiát szerezni

 

Az asztrálsíkú kommunikáció hatása csak akkor érvényesül, ha vagy a kristályt viselő személynek eredetileg magasabb energiaszintje van – ez az ókori eset –, vagy jelenleg a boltban kapható kristályhoz képest sok ezerszeres energiaszintre van feltöltve a használt kristály.

 

A mai embe- rek asztrálsíkú energiaszintje ugyanis töredéke a réginek. Ha a fej feletti négy burok közül valamelyikben beszűkül az asztrálcsatorna (pl. káros érzelem vagy mentálüzenet hatására), akkor az adott szervek hetekig-hónapokig, esetleg évekig kevesebb asztrálenergiát kapnak.

 

A csatornát szűkítő tényezők (asztrál- és mentálhatások) kiküszöbölésével a csatorna megnyílik, harmonizálódik a szerv működése.  A feltöltött, azaz aktivizált kristályokkal lehet csak kielégítő, maradandó hatást elérni.

 

A terapeuta saját csatornájának nyitottságától függ, hogy mennyire képes feltölteni az alkalmazott kristályt. Az aktivizált ásványt tovább adva a kezeltnek, a kristályenergiák annak az energiacsatornáit nyitják meg. Az az asztrálcsatorna nyílik, amelyik megfelel az adott kristály rezgésének. Így az ehhez csatlakozó szerv az étertest energiáján töltődik, azaz az életereje növekedni kezd. A nem feltöltött kristályok pedig, például marokkőként, az ásványianyagtartalmukkal töltik az étertestfizikai test együttest. Tulajdonképpen a nyomelemtartalmuk vándorol át az élő szervezet kristályrendszerébe (lásd később is!).

 

A karmikus nyitáshoz az ötödik auraburoktól felfelé ezen a síkon nyitott, élő személy közreműködése, személyes átadása szükséges. Ez csak akkor sikerül, ha a kezelt képes a mentálnyitásra, elengedésre. Általában a betegséggel járó kellemetlen fizikai tünetek enyhülésével kezd mentálisan is nyílni az illető. Ha a terapeuta tudatosítja a kezeltben az adott mentál- akadály fajtáját, akkor az könnyebben tisztul, ha az illető a szívkinyitást elősegítő pozitív jelentéstartalmakat gyakorol. Ilyen néhány mentáltisztító belső üzenet: a szeretet, öröm, együttérzés, szerénység, bizalom, a megbocsátás, köszönet, bátorság, hála, tisztelet, az önzetlenség, békesség, türelem, kedvesség.

 

Ha a mentálátvitel mellett feltöltött szilárd kristályokat is alkalmazunk az asztrálnyitáshoz, akkor képes hasznosulni az étertest-fizikai test együttesben az eljárás végeredménye.

Az emberek tudatállapota vonzza azokat a betegségeket, amelyek a legfontosabb szerveket, szervrendszereket gyengítik. A harag különösen a marsikus szervekben, az epében (epés megjegyzések) és a férfi nemi szervekben halmozódik fel, de bárhol a szervezetben gyulladást okozhat

 

Az ember elsősorban a szüleivel, rokonaival, munkatársaival van energetikai kapcsolatban. A környezetből pozitív, auranövelő és negatív, azaz auracsökkentő információkat kaphat. A személy tudatállapotához, mentálhozzáállásához, energetikai állapotához képest a különböző környezeti hatásokat elviseli, ha viszonylagosan nyitott csatornákkal rendelkezik, melyen keresztül utántöltést kap. Azonban beszűkült csatornák esetén nem képes magát utántölteni, így a szervezete betegségekkel válaszol. Ugyanakkor energiahiányos területein energiát kér környezetéből. Az energiakérés történhet az ásványi, növényi, állati és emberi világból. Ez megvalósulhat a táplálkozással, az ásványi anyagok, vitaminok, gyógynövények, zöldségek, gyümölcsök formájában kedvező hatással, amely az életerőt növeli. Az állati létsíkkal való kapcsolat, ha az húsfogyasztásban nyilvánul meg, rövid távon életerő-növelő hatású is lehet, de hosszú távon a húsban felgyűlt fizikai és érzelmi mérgek mindenképpen károsak. Ez életerőcsökkenésként és öregedésként jelenik meg. A háziállatokkal való kapcsolat (pl. kutyával, macskával) rövid távon lehet gyógyító hatású, mert az állat nagyobb életerejét, étertestét leszívja a vele kapcsolatban levő ember. Hosszú távon ez sem javasolt a ragaszkodás károssága miatt. A meditációs módszereket nem ismerő személyek ahelyett, hogy a saját felső részükkel való kapcsolatfelvételt erősítenék, gyógyító mód- szerként ajánlják az erőteljes energiával rendelkező lovakkal és delfinekkel való terápiás módszereket, főleg sérült gyermekek számára. Ezek a gyermekek saját szüleik tudatállapota miatt váltak ilyenné. Ebből következik, hogy saját szüleiket kellene elsősorban kezelésnek alávetni.

 

A terapeuta képességei

A mentál- és kauzálsíkon dolgozó terapeuta életmódjától, beavatottságától, megvalósítási képességétől függően „uralja” az asztrálsíkot. Ha az asztrálcsatornái nyitottak, nem szükséges az asztrológiai állásokhoz, eseményekhez kötni a kristályterekkel való munkát, egy személy vagy egy kristály feltöltésének az időszakát. Legalábbis ez a kívánatos, elérendő  állapot. A fejtetőn a homlok tetejétől négyujjnyira hátrafelé található a koronacsakra asztrálsíkú beömlőnyílása és nyolcujjnyira a buddhisták tudatcsatornája. Utóbbin keresztül a buddhák Tiszta Földjeivel, másképpen a mennyországi rezgésekkel, információkkal lép kapcsolatba a beavatott gyakorló. A Tiszta Föld elnevezés azt fejezi ki, hogy ebben a tudatállapotban már nincsenek káros érzelmek. A kereszténységben ez megfelel a mennyországi szintnek, ahogy egy angyal nem haragszik, irigykedik stb. Ebben a tudatállapotban legalább részben tartózkodó terapeuta már nem tesz saját információt a kezelt személybe vagy kristályba.

 

Az indiai védikus megvalósítók esetében – a sok évtizedes vagy -életes gyakorlás következtében –, miután asztrálban a kundalini erő felment a koronacsakráig, az asztrálcsatorna teljes nyitottsága miatt a középső energiatest látszólag eltűnik. Az alsó és felső energiatestek már nincsenek elválasztásban, az ég és a föld a tökéletes megvalósítás következtében összeér. Ugyanez történik a korábban említett gyakor- lók esetében is, csak ott nem használják a kundalini fogalmát.

 

 

Az érzelmek és a nyomelemek, vitaminok

A kristályos rendszerek belső diszharmóniájuk esetén a környezetből az adott létsíkoknak megfelelő energiaszinteken energiákat kérnek, ugyanakkor a szervezet az adott érzelmeknek megfelelően nyomelemeket, vitaminokat veszít anyagcseréje folyamán.

 

 

A kiürített anyagok fajtái az asztrológiai planétasugárzásokkal jellemezhetők. Azt a pszichoneuro-immunológia tudománya kutatja, hogy milyen tünetegyütteshez, betegséghez tartozik egy adott érzelmi, mentális háttér, mely energetikai úton a szervi működéseket befolyásolja. A sok ezer éves asztrológiai leírásokban már megtaláljuk azokat az alapelveket, hogy melyik érzelem milyen szervnek és planétának felel meg, az pedig milyen fémes vagy nem fémes elemmel van kapcsolatban. A vitaminokat tulajdonságaik szerint szintén hozzárendelhetjük a megfelelő planétákhoz. Például az állati létsíkon megjelenő harag az alatta lévő növényi létsíkon C-vitaminvesztést okoz, illetve fokozottabb igényt jelent. Ugyanez a haraghatás az ásványi létsíkon vasvesztést, illetve fokozottabb vasigényt támaszt. Ugyanis a harag asztrálsíkú jelentéstartalma megfelel a Mars bolygónak, melynek féme a vas és vitaminja a C-vitamin. Egy nyirokproblémás (allergiás, ízületes, daganatos), azaz Neptun-hiányos személy cinkhiányban szenved, egy féltékeny, azaz Vénusz-hiányos rezet kér, egy ideges, azaz uránuszi problémás magnéziumhiányos stb. (lásd később is!).

 

Az előbbiek szerint levezetve, az érzelmi hiányok okozzák a nyomelemhiányokat. Ez fordítva is igaz: ha már fennáll a nyomelem- és vitaminhiány, ez folyamatos érzelmi feszültséget okoz! Az emberek azért viselkednek rosszul, mert hiányérzeteik vannak. A hiány arra készteti az illetőt, hogy konfliktusok által az étertestén keresztül nyomelemeket szívjon le a környezetéből (házastársából, gyerekéből, kutyájából), a felsőbb testekben pedig szeretetet kérjen (kény- szerítsen ki) a kinyilvánított haragja, irigysége, mohósága, féltékenysége stb. által.

 

Az emberek úgy vonzódhatnak bizonyos színű kövekhez, amilyen rezgésen fizikai síkú nyomelemhiányuk, illetve asztrálon vagy mentálon érzelmi problémájuk van, így próbálva valahonnan energiát szerezni. Tehát érdemes olyan nyomelemet szedni, amit tartalmaz a kedvenc köve! Ha nincs feltöltve a viselt kő, akkor nem asztrálsíkon keresztül történik meg az energiacsere, hanem mint már korábban említettük, a viselő személy nyomelemmel való feltöltöttségét befolyásolja az éteri síkon keresztül. Ugyanis az energiahiányos, következésképpen nyomelemhiányos személy képes kivenni a kristályrácsból a neki hiányzó nyomelemet. Így a kristályrács az energiahiány nagyságától függően néhány hónap alatt tönkremehet. Ekkor a kristály átlátszóságától függően fényét veszti, belül megrepedezik, összetöredezik a kristályszerkezete. Erre az esetre mondták az ókorban, hogy az illetőt szerencsétlenség fogja érni, mert a viselt kő állapota mutatta a személy diszharmonikus állapotát.

 

Az asztrálsíkot alkotó 16 auraburok energiáit a koronacsakrába érkező energiacsatorna közvetíti az egyén számára. E csatorna az alsó négy auraburkon keresztülhatoló áramlása sok kis szivárványszínű csatornából áll. Ezek a vöröstől az ibolyáig teljes spektrumot átfogva, összességükben fehér fényt adnak. Csak ebben a négy alsó, ehhez az élethez kapcsolódó burokban találunk planétasugárzásokat. A vörös megfelel a Mars csatornájának, a napsárga vagy aranyszínű a Napénak, a tejfehér és ezüstszínű a Holdénak, a zöld és rózsaszín a Vénuszénak, a világoskék vagy borostyánsárga a Merkúrénak, a bíbor a Jupiterének. A Szaturnusz csatornája tiszta állapotában színtelen, átlátszó dimenziósugárzást hordoz. Ezért a fekete köveket, például az ónixot szokták a Szaturnuszhoz sorolni. Ahogy a feketeszénből a tökéletesen átlátszó kristályszerkezetű gyémánt lesz, ez jelképezi az önmegvalósítás folyamatát is!

 

Már több ezer éve használják a drágaköveket az energiarendszer harmonizálására

 

A hagyományos hét planéta után felfedezett Uránusz világoskékvillámkék színnel jellemezhető, a Neptun sötétkékkel és lilával, a Plútó pedig feketével és sötétzölddel. Ahogy az emberiség (illetve az egyén) fejlődik, kapcsolatba kerülhet a Plútó feletti magasabb dimenziósugárzású, X-től a XXI-ig számozható, ún. hipotetikus planétákkal. Ezeket az ismert bolygók további oktávjainak, magasabb rezgé- seinek foghatjuk fel.

 

Egy-egy planétához a gyakorlatban többféle kristályt is társíthatunk, anyaguk, illetve színük szerint. Ezek belső szerkezete finomságokban eltér egymástól, így azokat az alaprezgés felsőbb kapcsolatának is tekinthetjük, tehát az említett hipotetikus planéták rezgéseinek. Hasonlóan foghatjuk fel ahhoz, ahogy az általános, olcsóbb kvarckristály-módosulatok mellett alkalmazni lehet a keményebb és drágább, magasabb rezgésű berilleket, korundokat, úgy a marsi rezgéshez alapban karneolt választhatunk, majd a fino- mabb gránátkövet, végül a rubint. 

 

Asztrológia és a kristálytan

Gyakorlatilag az összes betegség az asztrológiai planétasugárzások érzelmi típusaival jellemezhető, illetve ezek keverékével. Az asztrológusok által a kis és a nagy szerencsétlenség bolygójának tartott Mars és Szaturnusz rezgésein követik el az emberek a legtöbb hibát, és ebből kifolyólag kapják a visszajelzéseket a súlyos betegségek, illetve egyéb akadályok formájában. Az összes planéta hasz- nos jelentéstartalmának ismeretében, azokat a mindennapokban betartva és gyakorolva, ki lehet lépni az asztrálsík meghatározottságából. Ehhez a sokat emlegetett élő mester által képviselt beavatási rendszerekkel való személyes kapcsolat az alapfeltétel, hogy a szülött képes legyen a saját káros érzelmeit, ezáltal az asztrálsík energiáit uralni.

 

E két bolygó jelentéstartalmának megfelelően az emberek tudatállapota vonzza azokat a betegségeket, amelyek a legfontosabb szerveket, szervrendszereket gyengítik. A harag különösen a marsikus szervekben, az epében (epés megjegyzések) és a férfi nemi szervekben halmozódik fel, de bárhol a szervezetben gyulladást okozhat. A gyulladásra jellemző vöröses szín a bőrfelszínen szintén a harag marsikus jellegére utal. Kétféle módon lehet a gyulladásokat, de bármilyen más káros energiafelhalmozódást csökkenteni:

 

1. Elvezetni a káros energiát.

2. Hasznos, azaz gyógyító, nyugtató és ezáltal harmonizáló energiával feltölteni a szervet vagy a testrészt.  A népi gyógyászatban ezek kombinációi terjedtek el: légúti gyulladás esetén főtt vöröshagyma a mellkasra, ízületi problémáknál káposztalevekbe csomagolás stb. Az alkalmazott növények egyrészt magukba szívják a káros rezgéseket, másrészt a felhasznált növényekben található harmonizáló rezgés tölti is az adott területet. Az iszappakolások, gyógyvizes fürdők is egyrészt kivonják a káros rezgéseket, másrészt nyomelemtartalmuknak megfelelő harmonizáló rezgésekkel töltik fel a szervezetet.

 

A szaturnuszi betegségek eredetileg a csont- rendszerrel, ízületekkel, a kalcium-anyagcserével (mellékpajzsmirigy), az összes merevséget okozó tudatállapottal (csontritkulás, csonttörés), az áramlási akadályokkal (kőképződés, lerakódások, érszűkület) függenek össze. Mint tudjuk, a Szaturnusz alap- jelentése az isteni törvény betartása, azaz ne ölj, ne lopj, ne hazudj. Ennek a nem tudása, vagy- is a butaság hozza létre agyérelmeszesedés és egyéb tünetek következtében az időskori elbutulást. Mivel a Szaturnusz negatív jelentése a rosszindulatot is tartalmazza, ezért az összes rosszindulatú daganat is ennek a tudatállapotnak a következménye. Ugyanis nagyrészt a húsfogyasztás, azaz az ölésben való részvétel, így a rosszindulat energiái okozzák a daganato- kat. A Szaturnuszhoz tartozik növényi létsíkon az összes fekete, sötétkék bogyó, melyek flavonoid-, azaz daganatellenes hatóanyag-tartalmukkal az életet támogatják, az életvégprogramot okozó húsfogyasztással szemben.

 

 

A kisfokútól kezdve a súlyos allergiáig, az ízületi gyulladásokon keresztül a daganatos betegségekig ugyanazon szervek, szervrendszerek energiahiánya figyelhető meg kisebb- nagyobb mértékben. A károsodás az immunrendszer részeiben jelenik meg: például a vastagbél energiahiánya, mely a ragaszkodással, haraggal, rosszindulattal van összefüggésben, a nyirokszervek gyulladásai harag miatt, a nyirok-keringés akadályozottsága, mely szaturnuszi, míg maga a nyirokfolyadék vénuszi és neptuni jelentéstartamú. A Vénusz pozitív jelentése a harmónia és a szépség, a negatív pedig a félté- kenység, ami tulajdonképpen az emberi szeretet hiányát jelenti. Továbbá a Nap-hiány, mint élet- erőhiány, a szívcsakrához tartozó csecsemő- miriggyel van kapcsolatban (mely mentálban az életörömmel függ össze). A lép szaturnuszi és marsikus jelentésű együttesen, és így az említett hiányok szintén az immunrendszer gyengülését okozzák. Az összes olyan kórképben, melyben energetikailag szerepelnek az említett planéták által képviselt negatív érzelmek, azok az ener- giahiány mértékének megfelelően egyre súlyo- sabb betegségeket okoznak.

 

Ismert, hogy a Kárpát-medence talajaiból két nyomelem hiányzik, a jód és a szelén, ezért azok a megtermelt zöldségben-gyümölcsben sem jelennek meg. (Az ásványi anyagban elszegénye- dett földekből az utóbbi évtizedekben sok más is hiányzik.) Így ezek pótlásra szorulnak. A jód jupiteri elem, a pajzsmirigy jó működéséhez, az anyagcseréhez elengedhetetlen. A Jupiter pozitív jelentése az isteni szeretet adása és a bőség, a negatív pedig az irigység, mely tulajdonképpen a bőség hiánya. Továbbá az anyagcserével kapcsolatos a negatív merkurikus jelentéstartalmú mohóság is, mint anyaggyűjtés vagy falánkság. Az irigy, a mohó és a falánk személy jupiteri és merkurikus asztrálcsatornái beszűkülésével az anyagi síkról próbálja pótolni az energiahiányait.

 

Például bulémiás lesz, és a bevitt többletet kihányja, mert már a gyomra sem befogadó, vagy meghízik, a jupiteri bőséget, kiterjedést kívánva utánozni. A fogyókúra nem megoldás, csak szenved az illető az asztrálmentál hiányaitól. Az energiatesteket célszerű kezelni, harmonizálni, és ezáltal a tudatállapot megváltozik. A szelén holdikus rezgésű, mely mint tudjuk, a befogadással kapcsolatos energia. A Kárpát-medence területén az említett káros érzelmeket még a talajminőség is kimutatja. Olyan tudatok vonzódnak ide, akik ezeken az érzelmi rezgéseken energiahiányosak. A terület a Nyilas jegy hatása alatt állva a magas szellemi fejlődés lehetőségét adja meg. Az ide születettek, módszereket tanulva, kitisztíthatják akadályaikat, hiányaikat.

 

A legfontosabb planétapárosok a Nap–Hold, a Mars–Vénusz és a Jupiter–Szaturnusz. Jelentéstartalmuk a hagyományosan általuk képviselt fémekkel is összefügg. A Nap az aranyat képviseli, a Hold az ezüstöt, illetve nyomelemként a szelént. A Mars a vasanyagcserével van kapcso- latban. A Vénusz a rézzel, a mangánnal és a krómmal függ össze. Mivel a Vénusz a szépség jelképe is, fémtárgyak felületi krómozása ezzel van kapcsolatban. Egyébként a króm-oxid festékként zöld színű. Ez a szívcsakra a szívkinyitás színe is, annak fő Nap jelentéstartalma mellett. Króm szükséges a hasnyálmirigy jó működéséhez, mely részben vénuszi szerv (szeretethiány, túlzott cukorfogyasztás). A smaragd is krómtartal mú, szívkinyitó szereppel, energiával rendelkezik. Ez az egyik szerelemkő a vénuszi rózsaszín rodonit mellett. Rézoxid-tartalmú a zöld malachit. Egy rézdrótot lángba tartva azt zöldre színezi. Mangán is szük- séges nyomelemként a szervezet jó működéséhez. Ilyen tartal- mú a rózsaszín rózsakvarc és a manganin.

 

A  Jupiter a vörös foszfort képviseli, a Szaturnusz a kalciumot. Az elfogyasztott táplálékokból a tudatállapot függvényében szívódnak fel, és arányuk adja meg, hogy csontritkulás alakul ki, vagy éppen milyen lerakódások keletkeznek a szervezetben.

 

A kálium szervezetbeli funkciójából tudjuk, hogy hiánya izomgyengeséget, szívtágulást, szív- izomelhalást okoz. Ebből következik, hogy a kálium marsikus jellegű elem, mivel az asztrológiában az izomnak marsikus jelentése van. Ellenpárja, a nátrium, konyhasó-többletként bevíve, ödémát, nyirokpangást okoz a szervezetben. A nyirokkeringés vénuszi energiát képvisel, illetve az ödéma a Vénusz felső rezgésének, a Neptunnak negatív hatására vezethető vissza. Tehát kijelenthetjük, hogy a kálium-nátrium arány is Mars–Vénusz arányt modellez az emberi szervezetben.

 

A B6-vitamin utazási betegség, hányinger, továbbá növekedési zavarok esetén is használatos. Ebből arra következtethetünk, hogy az otthon elhagyása (a Rák jegy az otthonszakasz) miatti, az energetikailag a Rák jegyhez tartozó gyomor-anyaméh holdikus energiahiányát hivatott kiküszöbölni. Hasonló energiahiány jelentkezik az állapotos anyukák befogadásproblémájánál is, hányinger formájában.

 

A gyakorlatban egyszerűen és gyorsan ellenőrizhetjük, hogy milyen nyomelemből van éppen hiányunk. Ha van kéznél olyan készítmény, amely csak egy nyomelemet vagy vitamint tartalmaz, akkor ezt a tenyerünkben tartjuk egy-két percig egy lazított állapotban, és megfigyeljük, hogy elindul-e egy bizsergés a szervezetünkben. Utóbbi jelzi az információ- cserét a tabletta és a személy között. Ez persze csak egy viszonylag jobb energiakeringésű illető esetében történik meg. Ugyanezt tapasz- talhatjuk, ha nem feltöltött drágakövekkel kísérletezünk, miután ezek is nyomelemeket tartalmaznak a kristályrendszerükben.

 

Planéták
jegye
eleme
Pozitív tulajdonságok Negatív tulajdonságok Szervei, testrészei, működések
Nap
Oroszlán
tűz
vezetői képesség, tekintélyes, életerős, igazságszerető gőgös, önző, lenéző, zsarnoki, erőfecsérlő,
költekező
szív, nagyagy, hátgerinc, férfi jobb szeme, nő bal szeme,
alkar, életerő, vérkeringés, a test kémiai és fizikai ereje
Hold
Rák
víz
befogadó, termékeny,
népszerű
szeszélyes, változékony, túlérzékeny, népszerűtlen, féltő,
befogadásra képtelen
gyomor, kisagy, anyaméh, női mell, könyök, termékenység, menses,nedvkeringés
Merkúr
Ikrek , Szűz
levegő, föld
intelligens, okos, mozgékony, ügyes mohó, falánk, kapzsi,
szétszórt, hazug, felületes,csaló, buta,
kritikus
légcső, hangszálak, vékonybél, részben a vastagbél, mellékvese, részben a központi idegrendszer, tüdő, részben húgyutak, húgyhólyag, váll, felkar, beszélőképesség, kezek, lábak mozgatása, szívritmus
Vénusz
Bika, Mérleg
föld, levegő
harmonikus, finom, vidám,
formás, szép, művészi
féltékeny, birtokló, hiú,
pazarló, izléstelen,
hűtlen
vese, részben a hugyutak, vénák, részben a hasnyálmirigy, női mell formája, nyak, női nemi szervek,
női szexuális funkciók
Mars
Kos
tűz
energikus, bátor, egyenes,
segítő, védelmező, egészséges szexuálitás
erőszakos, ingerült,
dühös, haragos,
túlhajtott szexualitás
epe, férfi nemi szervek, artériák, izmok, vérképző szervek, részben a lép, részben a máj, a vér vastartalma, férfi szexuális funkciók, izomműködés, vérszegénység, gyulladások, sebesülések
Jupiter
Nyilas
tűz
szerencsés, jóakaró,
megértő, bőséges,
erkölcsös, megbocsájtó,
isteni szeretet adása
irigy, tékozló,
nagyravágyó,
szeretethiányos,
vakbuzgó
máj, pajzsmirigy, részben a hasnyálmirigy, csípő, combok, szétáradás, kiterjedés, kövérség, jóindulatú daganat
Szaturnusz
Bak
föld
kitartó, megfontolt,
fegyelmezett, alapos,
törvénytisztelő /isteni
törvény betartása/
bemerevült, gátlásos,
félős, korlátozó,
rosszindulatú, kegyetlen, rideg, buta
lép, bőr, csontok, izületek, térd, mellékpajzsmirigy, részben a vastagbél, mészháztartás, kőképződés, csonttörés, rosszindulatú daganat, érelmeszesedés
Uránusz
(Merkur felső
rezgése)
Vízöntő
levegő
zseniális, eredeti,
reformer, feltaláló
robbanékony,
válságokozó,
forradalmár, különc
részben a központi idegrendszer, mellékvese, alsó lábszár, idegpanaszok, izomgörcsök, neurózisok, fáradékonyság, keringési rendellenességek
Neptunusz
(Vénusz felső
rezgése)
Halak
víz
áldozatkész, önzetlen,
finoman megérző,
médiumi adottságok
zavaros, kaotikus, csaló,
ábrándos, irreális,
káprázatokat létrehozó,
narkotikumok
nyirokrendszer, csecsemőmirigy, lábfej érzékenysége, lúdtalp, meghűlési hajlam,pszichózisok, erjedési
folyamatok, mérgezések, alkohol
Plutó
(Mars felső
rezgése)
Skorpió
víz
nagy feladatok,
akaratérvényesítés jó
célból, halál és
ujjászületés, fehér mágia
pusztító, erőszakos,
rosszakaró, fanatikus,
túlzott szexualitás,
szexuálmágia,
feketemágia
nemi szervek, húgyhólyag, rosszindulatú daganat, rothadási folyamatok, gombák, mikroorganizmusok

 

 

 

Planéták
jegye
eleme
Fémes és
nemfémes
elemei
Színe Kristályai Nyomelemei Vitaminjai
Nap
Oroszlán
tűz
arany Oroszlánban napsárga,
Bikában aranybarna,
Mérlegben világoszöld
heliotrop sárga része,
tigrisszem aranya,
aventurin, krizopráz,
olivin
Részben a
kálium
Részben A
vit.
Hold
Rák
víz
ezüst Rákban fehér, ezüstfehér,
Bakban színtelen

holdkő, tejkvarc,
szelenit
hegyikristály,cirkon,
gyémánt

szelén B6 vit.
Merkúr
Ikrek , Szűz
levegő, föld
higany
kék foszfor
arzén, bróm
Ikrekben kék
Szűzben sárga
lápisz lazuli
kék achát, kék zafír,
citrin, sárgaachát, sárga
jáspis,sárga zafír, nefrit
magnézium B1 vit.
részben B2
vit.
Vénusz
Bika, Mérleg
föld, levegő
réz
mangán
króm
nátrium
Bikában barna,
Oroszlánban világoszöld,
Mérlegben rózsaszín,
Skorpióban sötétzöld
tigrisszem
krizokolla, smaragd
rózsakvarc, rodonit
rózsaszín turmalin,
manganin
malachit
réz, mangán,
króm, nátrium
A, részben E
vit.
Mars
Kos
tűz
vas, kálium Kosban vörös,
Skorpióban fekete
karneol, gránátkő
rubin
hematit
vas, kálium C, B12, K vit.
részben E vit.
Jupiter
Nyilas
tűz

ón
jód
vörös foszfor

Nyilasban bíbor
Bakban fekete
Kosban vörös
Szűzben agyagsárga
vörös jáspis
hópehely obszidián
sárga jáspis, jade
jód, foszfor Részben B2
és B12 vit.
Szaturnusz
Bak
föld
ólom
kalcium
szén
kén
Bakban fekete, szürke,
sötétkék
Rákban színtelen
onix, kalcedon
szodalit
hegyikristály, gyémánt
kálcium D vit.
Uránusz
(Merkur felső
rezgése)
Vízöntő
levegő
magnézium
titán
urán
Vízöntőben világoskék
Halakban kékeszöld
Oroszlánban zöldesfehér
türkiz,akvamarin,
amazonit
magnézium B1 vit.
Neptunusz
(Vénusz felső
rezgése)
Halak
víz
aluminium,
bárium,
kadmium
Halakban ibolya
Vízöntőben kékeszöld
ametiszt,akvamarin
zafír
cink u.a. mint a
Vénusz
Részben B3
vit.
Plutó
(Mars felső
rezgése)
Skorpió
víz
vas Skorpióban fekete,
sötétzöld
Kosban vörös
hematit, sólyomszem
malachit
karneol
vas u.a.
mint a Mars

 

 

 

 

 

 

Majoros János Károly
XVI. évfolyam 9. szám

Címkék: asztrológia, energetizálás, kristálygyógyászat, kristályos rendszerek, kristálytan, kristályterápia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.