Holisztika

Meghallani a "sugallatot"...

A jövőérzékelés parapszichológiája

Kivel ne történt volna meg, hogy valamilyen váratlan esemény előtt furcsa érzései támadtak, ki ne gondolta volna még úgy, hogy a dolgok, mintha időnként előrevetítenék az árnyukat?

 

Sokan számoltak be arról, hogy egy balesetet csak az utolsó pillanatban kerültek el, mert valahogy megérezték azt, hogy valami történni fog, mások - egy titokzatos belső hangra hallgatva - fontos döntésüket másították meg az utolsó pillanatban, végül is helyesen.

 

Vajon ilyenkor tényleg a jövő "sugallatát" halljuk, vagy mindezek okai pusztán a szerencsés véletlenek?


 

Bármilyen képtelennek tűnhet, bizony a jövő üzenni tud. A leírtakhoz hasonló eseteken túl, számos tudományos vizsgálat igazolja, hogy a jövőérzékelés létező képesség, sőt - anélkül, hogy tudnánk róla - nagyon is gyakran használjuk a kiszámíthatatlan helyzetekben. Nevezhetjük ezt ösztönnek vagy megérzésnek, esetleg intuíciónak, pedig van rá szakkifejezés: prekogníció, vagy magyarul jövőérzékelés. Definíciója pedig: információszerzés olyan jövőbeni eseményekről és állapotokról, amik a jelen állapotából logikai úton kikövetkeztethetetlenek. A prekogníciót hosszú évtizedek óta világszerte több kutatóintézetben vizsgálják, nálunk Magyarországon a SZINTÉZIS PSZI Labor foglalkozik vele. Az eredményekről Paulinyi Tamás írót, pszi-kutatót, a SZINTÉZIS Szabadegyetem igazgatóját és laborvezetőjét kérdeztük:

 

- Kiknél lehet mérni ezt a képességet és milyen eredménnyel, találtak már igazi parafenomént?

 

- Furcsának tűnhet, de a jövőérzékelés alapszinten bárkinél kimutatható, s bár laborunkban elsősorban szabadegyetemünk hallgatói gyakorlatoznak, köztük is akadnak kiemelkedőbb képességűek. Az igazi parafenomének nagyon ritkák, inkább úgy mondanám, mindenkinél előfordulhatnak megdöbbentő esetek. Hozzáteszem, a megérzések inkább a tudatalatti és a tudattalan folyamatokban működőképesek igazán.

 

Paulinyi Tamás vezeti a prekogníciós kísérletet

 

- Hogyan lehet ezt a képességet kutatni, hogyan zajlanak a PSZI-Laborban a kísérletek?

 

- Meglepő módon viszonylag egyszerűen, nálunk háromféleképp is vizsgálni lehet. Az egyik esetben egy számítógép képernyőjén látható szürke mandala ábrát kell színessé "varázsolni", amihez az alany részéről az kell, hogy előre megérezze azt a véletlenszerű pillanatot, amikor egy gombot megnyomva a mandala utóbb kiszínesedik. Ezek a kísérletek statisztikailag könnyen értékelhetők, és döntő módon eredményesek. Egy másik módszernél a résztvevőnek egy olyan színes fotóról kell előzetes leírást adni, amit csak ezután sorsol ki véletlenszerűen egy számítógép tucatnyi más közül. A harmadik a legegyszerűbb, itt nem a tudat, hanem a test "válaszol"…

 

- Ez mit jelent, esetleg a mozdulatokról vagy a testbeszédről van szó?

 

- Nem egészen. A minket érő ingerek hatása, például a bőrellenállás változásában is jól tetten érhető. Egy váratlan zajra adott reakció a monitor grafikonján markáns jelet rajzol, ebben eddig persze még nincs semmi "parafenomenális". Ami igazán megdöbbentő, az az, hogy gyakran a véletlenszerűen adott hangingert megelőzően is megfigyelhető az idegi válasz, holott a relaxáló alanynak semmi támpontja nincs a tényleges hanghatás előtt, hogy mikor is kell "előre" megijednie. Ezek a reflexszerű előjelek egyébként két-három másodperccel előzik meg a váratlan hangot, ami aztán a második "normális" görbét produkálja.

 

A bőrellenállás már a hangjelzés előtt megváltozik

 

- Lehet, hogy ilyen "vészjelzések" a hirtelen támadt előérzetek?

 

- Ez nagyon is valószínű és evolúciósan is indokolt lehet. Ahogy említettem, ezek a megérzések ritkán tudatosodnak, jóval inkább a döntéseinkben és a cselekvéseinkben nyilvánulnak meg, gyakran magunk sem tudjuk egy adott helyzetben, hogy miért úgy cselekszünk, ahogy. Ez azért is van így, mert ezeket a jeleket tudatosságunk vagy elnyomja, vagy utólagosan téves okokkal magyarázza. Amit nehéz megtanulni, az a "belső sugallatok" észrevétele.

 

- Egyáltalán tanítható a jövő érzékelése, vagy ehhez születni kell?

 

- A nagy látnokok kiemelkedő képességeihez a tanulás nem elég, azonban a megérzések tudatosabb használata tanulható és tanítható. Ez nem azt jelenti, hogy minden előre láthatóvá válik, inkább a tendenciák felismerése az igazi eredmény, valamint annak az átérzése, hogy intuíciónk akkor működik helyesen, ha a lelkiállapotunk is harmonikus. Laborgyakorlataink így nem parafenoméneket nevelnek, hanem hétköznapi emberek szemét nyitják fel képességeik meglétére és használhatóságára.

 

Helyes megérzésre a mandala kiszínesedik. Az alany már az inger előtt reagál a hangra

 

- Végül, milyen jövőjét látja a jövőérzékelés kutatásának?

 

- A jövőérzékelés csak egy a pszi-képességek számtalan csodája közül, amelyeknek alaposabb megismerésével végső soron saját magunkat és sorsunk valódibb mozgatórugóit ismerhetjük meg, s ami még fontos lehet, hogy mindezt tudományos értelemben is valósként. Ebben bízom, ezt látom fontos útnak.

I. S.
XIV. évfolyam 5. szám

Címkék: jövőérzékelés, jövőkutatás, parapszichológia, pszi, pszi-kutatás, Szintézis Szabadegyetem

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.