Holisztika

Óh, azok a csodálatos angyalok

Hogy mentális erőnk életre keljen...

  A betegség nemcsak testi zavar, többnyire lelki okai is vannak. Ennek megfelelően tehát ha újra egészségesek akarunk lenni, nemcsak a testünket, hanem a lelkünket is ápolnunk kell. Ebben kaphatunk segítséget az angyaloktól. Inspirációjuk hozzásegít ahhoz, hogy pozitív szuggesztiókat fejlesszünk ki és serkentsük belső gyógyulásunkat.  


   

  Manapság is számos ember ápol szoros kapcsolatot az angyalokkal. Egy német közvélemény-kutatás szerint a német lakosság 60 százaléka hisz az égi küldöttekben, az Egyesült Államokban pedig az arányuk 68 százalék. Számukra magától értetődő dolog, hogy ezek a lények védenek és kísérnek minket. Sokan nyílt párbeszédet folytatnak velük, leveleket, verseket írnak hozzájuk, vagy angyalnaplót vezetnek. Dalokat énekelnek róluk, vagy vászonra festik őket. Mások meditáció vagy csendes ima keretében próbálnak meg kapcsolatba lépni az égi lényekkel. Főként a gyerekek találják meg könnyedén a hozzájuk vezető utat. Az isteni követek iránti vágy összeköt minket velük.

   

  Mihelyt megkísérelünk ráhangolódni az angyalok világára, és rájuk irányítani gondolatainkat, érzéseinket és egész tevékenységünket, új horizontok nyílnak meg előttünk. Súlyos helyzetekben mellettünk állnak, például akkor, ha kiégettnek vagy magányosnak érezzük magunkat. Néha lehet az a benyomásunk, hogy másnak könnyebben sikerül felvennie a kapcsolatot az angyalokkal, csak nekünk nem, és feltesszük a kérdést: talán nem vagyok elég jó? Talán valamit rosszul csinálok? Ilyenkor jusson eszünkbe, hogy az angyalok eltérő utakon-módokon közelítenek meg minket. Mindenkinek a lelkében jelennek meg szellemi lények, akik a finom anyagok szintjén válnak csak láthatóvá.

   

  Az angyalok mindenütt ott vannak. A virágzó mező különösen alkalmas arra, hogy felvegyük velük a kapcsolatot

   

  A hozzájuk vezető út felfedező utazás saját belső világunkba. Elsősorban a szívünket akarják elérni, nem az értelmünket. Éppen ezért az angyalokat ne magunkon kívül keressük, ott úgysem találunk rájuk, hanem saját magunkban. Ezt a belső világot tanulhatjuk meg felfedezni és megismerni. A szemünk számára láthatatlan, de lelkileg megérezhető belső valóság fényhidat képez az angyalok világába. Ezek a lények nem a felhők szélén üldögélnek, ahogyan a festményeken ábrázolják őket, hanem belül közelítenek hozzánk. Minél intenzívebb kapcsolatot tartunk velük, annál erősebben érezzük majd fényes rezgésüket. A bánat és a szükség óráiban, vagy ha betegek vagyunk, különösen erőteljesen támaszkodhatunk rájuk.

   

  Az angyalok nem szabnak feltételeket, és nem kritizálnak bennünket, ha véletlenül hibát követtünk el. Szelíd belső hangon nyugtatnak meg minket, és iránymutatást adnak, hogyan győzhetjük le lelki szinten a kóros zavarokat. Ma már tudományos igazolást nyert, milyen nagy szerepet játszik lelkiállapotunk egészségünk megőrzésében.

   

   

  A betegség mint spirituális tanulási folyamat

  Minden betegség esélyt kínál arra, hogy befelé forduljunk és a lelkünket tanulmányozzuk. Mi, emberek a földi életre rendezkedtünk be ahhoz, hogy fejleszthessük spirituális életünket. Ennek során különféle leckéket kell megtanulnunk, amelyek a legkülönfélébb formában jelentkezhetnek: problémák, betegségek és más, néha igen nehéz feladatok képében. Az így szerzett tapasztalatok olykor fájdalmasak, de kétségkívül edzik a lelket.

   

  Ha jó kapcsolatunk van is az angyalokkal, és nagyon a szívünkhöz nőttek, akkor sem kerülnek el minket a gondok. Ugyanakkor a fénylények mindig mellettünk állnak és védelmeznek minket.

   

  Mentális erőink serkentik a gyógyulási folyamatokat. Az angyalok energiájának támogatásával valóban csodák történhetnek

   

  A tudattalanunkban felbukkanó képekről tudjuk, hogy meg is valósulhatnak. A negatív képzetek sikertelenséghez vezetnek, a pozitívak viszont sikert hoznak. Dr. Joseph Murphy szerint tudattalanunk nem arra reagál, hogy mit tartunk jónak vagy rossznak, kizárólag a gondolatainkra. Éppen ezért egy dolog megvalósításának legjobb módszere, ha vizualizáljuk. Olyan erősen kell elképzelnünk és olyan türelmesen kell lelki szemeinkkel rákoncentrálnunk, mintha az adott dolgot a valóságban is látnánk.

   

  A gyógyulási folyamat pozitív belső képekkel indul. Ha gondolatainkat be is szűkíti a fájdalom, a levertség és az elesettség, pozitív képekkel mégis fordulatot idézhetünk elő. Néha nem is vagyunk tudatában önnön negatív beprogramozottságunknak, amely rossz hatást gyakorol ránk. A szuggesztiós terápia atyja, Émile Coué felismerte, hogy sok ember azért beteg, mert azt hiszi, beteg, és nem tudja elképzelni, hogy újra egészséges legyen. Ha a betegség áldozatának látjuk magunkat, akkor az azt jelenti, hogy elfogadjuk a betegséget, és megadjuk magunkat neki.

   


  A betegség arra szólít fel minket, hogy lépjünk kapcsolatba a fénylényekkel. A terapeuta munkája során is aktívak lehetnek

   

  A pozitív, imaginációs képek hatását a tudományos orvoslás placébóvizsgálatai is igazolják. Egy gyógyszer hatásosságának tesztelésére azonos tünetekkel bíró kísérleti alanyokat választanak ki, és két csoportba osztják őket. Az egyik csoport tagjai a vizsgálni kívánt orvosságot kapják, míg a másik csoport tagjai hatóanyag nélküli gyógyszert, például szőlőcukrot, desztillált vizet, fiziológiás sóoldatot. Az úgynevezett kettős vakpróba lényege, hogy se az orvosok, se maguk a betegek nem tudják, melyikük mit kap. A titokról csak a vizsgálat végén lebben fel a fátyol. Az ilyen tesztek végeredménye megdöbbentő: még a szőlőcukor vagy a desztillált víz is képes elképzelt gyógyító hatása miatt csökkenteni a gyulladást, enyhíteni a fájdalmat vagy nyugalmat hozni.

   

  Az Egyesült Államokban ilyen vizsgálatokat látszólagos operációkkal is végeztek. A sebész ennek során legföljebb apró, felületes vágást tett a beteg felületen. Az eredmény nagyon meglepő volt: a csak látszólag megműtött páciensek között a gyógyulási arány ugyanolyan magas volt, mint a valóban megoperáltak között.

   

   

  Hogyan használhatjuk ki az angyalok energiáját

  Az angyalokhoz kapcsolódva különösen hatékonyan használhatjuk ki a vizualizáció erejét egészségünk megtartására vagy visszanyerésére. Ez nem annyira technika, mint szellemi gyakorlat. Az angyaloknak köszönhetően mindig körülvesz bennünket a gyógyító energia. Az égi küldöttek megtalálhatók ott, ahol beteg emberek vannak, mivel ott speciális fényrezgést terjesztenek. Ennek már sok áldott ember élvezhette az előnyeit. Erről árulkodik a régi zsidó mondás is: Ne állj a betegágy lábához, mert az az angyal helye.

   

  A szenvedéssel teli tapasztalatok egyikünk életéből sem maradnak ki. Ezeket lássuk olyan feladatoknak, amelyek elősegítik spirituális fejlődésünket

   

  Betegségünk felhívás arra, hogy vegyük fel a kapcsolatot a fénylényekkel. Ennek olyan magától értetődőnek kellene lenni, mint ahogyan orvoshoz fordulunk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne menjünk orvoshoz, az angyalok a terápia közben is aktívak. Nyíljunk meg gyógyító erejük előtt. Vizualizáljuk csendben és ellazultan az isteni fény meleg sugarait. Ezek a sugarak áthatolnak a testünkön és a lelkünkön, és feloldhatják betegségünket. Mindig gondoljunk arra: minden jó lesz!

   

  Ezt a gyógyító, isteni fényt arra is felhasználhatjuk, hogy más beteg emberek számára vizualizáljuk. Az elképzelt képeket tudatosan áttehetjük másokra, akkor is, ha másutt vannak. Ha megtanultunk saját magunkon segíteni, másoknak is kezet nyújthatunk. Szellemünk képességei ugyanis messze túlnyúlnak saját aprócska énünk határain.

   

   

  Fénygyógyító meditáció betegek számára

  Az angyalokkal való kapcsolatunk főként a betegség óráiban lehet nagyon hasznos. A gyógyító fényt valósággal magunkba szívhatjuk és újra egészségesek lehetünk. A fénymeditációhoz keressünk kényelmes pozíciót. Húzódjunk vissza, hallgassunk lazító hatású zenét, és hagyjuk, hogy a következő megerősítések hassanak ránk:

   

  Minden gondolattól megszabadulok.

  Percről percre egyre lazább vagyok, míg végül semmit nem érzek a testemben.

  Légvételem nyugodt és egyenletes.

  Elképzelem, ahogy minden légvétellel egyre mélyebben befelé csúszom.

  Jól érzem magam.

  Abszolút csendet érzek, mély békét és elengedettséget.

  Testem és szellemem tudatára hagyatkozom, és teljes bizalommal merülök alá a lelkembe.

   


  Súlyos betegségekre is áll: minden gyógyulási folyamat pozitív várakozási beállítottsággal kezdődik

   

  Lényem legbensőbb részében vagyok.

  Érzem az isteni fényszikrákat, amint eltöltik lelkem mélyét.

  Jobban figyelek erre a világos és meleg fényre.

  Ez a fény összeköti a lelkemet az isteni fénnyel.

  Pozitív rezgésekkel körülvéve most előhívom az angyalt.

  Feltöltődöm sugárzó gyógyító erővel.

  Lelkemben tárolom a gyógyító fényt.

  Az isteni fény átjárja testem minden sejtjét.

  Minden fájdalom porrá ég ebben a gyógyító fényben, minden betegség és bántalom feloldódik benne.

   


  Az affirmációk egyszerű, pozitívan megfogalmazott mondatok, képszerű  elképzelésekkel kombinálva, amelyeket hangosan vagy halkan ismételgetünk. Ezekhez a gyakorlatokhoz keressünk nyugodt helyet

   

  Az isteni fényáramlás harmonizálja testem működését.

  A gyógyító fény serkenti öngyógyító erőim működését.

  Egészséges a testem, a lelkem és a szellemem.

  Gyógyító fény árad el egész környezetemben.

  A gyógyító, isteni fényt beiktatom napi tudatomba.

  Lelkemet átjárja a boldogság, a béke, a nyugalom és a szeretet.

  Megújultam és tele vagyok életörömmel.

   

   

  Szellemünk, a kimeríthetetlen erőforrás

  Egy betegség fázisában odafordulásra, fényre és szeretetre van szükségünk. Elsősorban belső lényünket kell erősítenünk, hogy az „ami bent, az kint” szabályának megfelelően egészséges testben lakhasson. Ez a lelki megújulás többféle tényezőtől függ, ezek közül a legfontosabb a jó, világos gondolatok tudatos ápolása, ennek van ugyanis a legnagyobb hatása.

   

  Valamennyi gondolat eljut a tudattalanunkba, ahol feldolgozódik. Sajnos a negatívak is. Gondolkodásmódunk éppen ezért automatikusan visszatükröződik a testünkben és a mindennapjainkban. A tudattalannak óriási ereje van, amellyel képes befolyásolni közérzetünket, még ha ezzel nem mindig vagyunk is tisztában.

   

  A pozitív gondolkodás erősíti az immunrendszert, ritkábban betegszünk meg

   

  Ezt a hallatlan szellemi erőt fel kell fedeznünk és használnunk. Dr. Carl Simonton, az ismert amerikai orvos és onkológus azt mondta: „Belső lényünk olyan erőforrásokat jelent, amilyeneket a hagyományos pszichológiai módszerek nem érnek el. Ezek olyan gyógyító erőket nyitnak meg előttünk, amelyek messze túlnyúlnak megszokott értelmünk határain. Ráadásul megtanulhatjuk, hogyan vonjuk be tudatosan ezeket az erőket az életünkbe.”

   

  A nekünk ajándékozott képességek közül az egyik legfontosabb a képzelőerő. Imaginárius gondolati képek segítségével serkenthetjük szellemi növekedésünket, megtalálhatjuk belső békénket, megoldhatunk problémákat és jobb jövőt építhetünk. Semmi nem áll utunkban, hogy a pozitív, fénnyel telt vizualizációk hatásos impulzusát mindennapjaink valamennyi helyzetében kihasználjuk. A megfelelő hozzáállással csak csodálkozni fogunk, milyen nagyszerű változások adódnak ebből, és milyen álmainkat vagyunk képesek valóra váltani.

   

  Minden pozitív gondolat jó közérzetet szuggerál a tudatalattinkban. Ez arról  gondoskodik, hogy valóban jól érezzük magunkat

   

  Vizualizációs és gondolati képességeink jóvoltából lehetőségünk van arra, hogy sorsunkat pozitív vágányra tereljük. Mindaz, ami mentális és érzelmi intelligenciánk formájában jelen van a tudattalanunkban, kifejezésre jut mindennapi életünkben is. Ha tehát valamilyen hétköznapi helyzetünkön változtatni szeretnénk, akkor a változtatást pozitív gondolatok, elképzelések és érzések formájában kezdjük el, amelyek gazdagítják a tudattalanunkat. Ezek a szuggesztiók itt mátrixként hatnak. Bevésődnek, és hosszabb-rövidebb idő alatt megvalósulnak.

   

  A szuggesztiókat és affirmációkat (mindkét fogalom nagyjából ugyanazt jelenti) célzottan alkalmazhatjuk lelki és fizikai közérzetünk javítására vagy szellemi növekedésünk serkentésére. Az affirmációkat meggyőződéssel és érzelmi odaadással naponta többször jelenítsük meg lelki szemeink előtt. Ennek során képzeljük el, ahogyan napról napra egészségesebbek és boldogabbak vagyunk. Tudattalanunk megerősítő ereje kimeríthetetlen lehetőségeket tartogat, ha a nehézségek és akadályok legyőzéséről van szó.

  -nori-
  XIII. évfolyam 7. szám

  Címkék: angyalok

   Aktuális lapszámunk:
   2020. február

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.