Holisztika

Sikerlajtorja és kudarcörvény


 

A siker és a kudarc ikertestvérek, mint Kasztór és Polüdeukész (azaz Castor és Pollux). A legendás ikerpár hőstetteiről híres. Hamar kitűntek a lovak megfékezésében, az ökölvívásban, az íjászatban. Közösen indultak el feleséget szerezni. Ám a két lány, akit elraboltak, már más mátkája volt. Emiatt a vőlegények megtámadták őket, és Kasztór elesett a küzdelemben. Polüdeukész ugyan lelőtte nyilával testvére gyilkosát, de Kasztór elvesztése miatt érzett fájdalma ezzel a bosszúval sem enyhült. Hiába hívta őt Zeusz az Olümposzra. Gyásza csak akkor enyhült, amikor Zeusz megengedte, hogy halhatatlanságát megoszthatja testvérével, és felváltva tartózkodhatnak az égben és az alvilágban. Úgyhogy együtt többé nem lehettek, de a kapcsolatuk megmaradt.

 

A végleteknek ezt a széttéphetetlen összetartozását számtalan variációban felismerhetjük. Ilyen a siker és kudarc között feszülő ív is, mint a hegy és völgy, a hiány és a többlet, a növekedés és csökkenés, a szerencse és balsors.

 

De elég, ha a dinamikájukat próbáljuk megérteni, amely az öröm kontra frusztráltság élményével gazdagítja lelkünket. Mert az, hogy valami célba ér vagy meghiúsul, igen különböző érzéssel tölt el bennünket. Fókuszálnunk kell az „ikerpár” működésében fellelhető paradoxonokat is, a rengeteg ellentmondást, önellentmondást és a nyomukba szegődő sok- sok ellenérzést is. Mert a két véglet nyújtotta tapasztalat ritkán hagyja hidegen az embert. Túl azon az igyekezeten, amely az embereket sikerorientált vagy kudarcot kerülő kategóriákba próbálja osztani, az sem bogozható ki könnyen, hogy miként függnek össze ezek a tulajdonságok a motivációval, érdekeinkkel, érdeklődésünkkel, tehetségünkkel.

 

Mindannyian ismerjük már kisiskolás korunktól a görcsösen igyekvő eminenseket, akiket irigy társai strébernek tartanak, és a kellemes, könnyed kapcsolatokat építő gyerekeket, akiknek lelki nyugalmát nem veszélyeztetik a gyengébb érdemjegyek. Csak pusztán átmenni egy vizsgán ugyanúgy siker lehet, mint jeleskedni. Meg kell figyelnünk önmagunkon is, mennyire függünk az elismerésektől, a jutalmaktól, a megerősítésektől, a kapott mintáktól, és mennyire vagyunk öntörvényűek, belsőleg vezéreltek. Van, akit húzni kell a megelőlegezett jobb osztályzattal, mást elkedvetlenít, ha érdemtelenül jutalmazzák. Megalázónak érzi. Vagyis nem mondhatjuk ki, hogy a siker egyértelműen mindig a jobb jegy, míg a kudarc a rémek réme, amit száműznünk kell életünkből.

 

Etimológiailag vizsgálván a kérdést azt kell tudnunk, hogy a siker szó a sikér kifejezéssel, vagyis a gabonák fehérjeanyagával kapcsolatos. A sikér segít a talajban való megragadásban. A sikértelen gabonaszem nem ragadós, nem tud megtapadni, vagyis életképtelen, nem hatékony. A kudarc német jövevényszó, „kurz” = rövid, kurta, sovány jelentéssel. A „Zu kurz kommen” közmondás értelmében megrövidül, rosszul jár, a rövidebbet húzza. (Einen kurz schieben.) Ez az etimológia híven utal a siker többlettel, míg a kudarc hiánnyal való összefüggésére. A siker valójában tőke, amely kamatozik, a többlet energiájával megsokszorozza önmagát, felfelé futó spirálon halad. A kudarc hiánymenete lefelé húzó örvényhez hasonlítható leginkább, uzsorakamathoz hasonló módon termeli újra a negatívumot. Az űr, a mélység, az árnyék természetével analóg.

 

Matematikailag nézve a siker a hatványozódás, a kudarc a gyökvonás művelete. Mégis, mind az emelkedésnek, mind a süllyedésnek van egy végpontja, ahol az átfordulás bekövetkezik: az örvény mélypontján el lehet rugaszkodni és mintegy kilőhetjük magunkat. A siker magaslatáról pedig nagyot lehet zuhanni.

 

Aki nem érti ezt a szinusz hullámzást a telítődés és üresedés folyamatában, nem lesz képes megfejteni a siker és kudarc titkát. Azok a sikerfilozófiák, amelyek egypólusúnak tekintvén a világot csak a határtalan sikert fókuszálják, félrevezetők. Jobb, ha tudjuk, hogy a siker legfőbb titka a sikertelenségben van. Minthogy a kudarcban az összesűrűsödött frusztráltsági energia lesz képes új dimenzióba emelni bennünket. Mivel a siker valóban az új, a magasabb dimenzió.
Hasonlatos ez a probléma megoldásához is, amely szintén mindig újabb síkokat jelent. A megoldódás vagy feloldódás a probléma olyan eltűnése, ahogyan a só oldódik fel a vízben. Valójában persze a kristály szerkezete változik meg.

 

Istár azért lehetett a szerelem istennője, mert megjárta szerelméért a poklokat.
A nagy gyógyítók maguk is át kell, hogy essenek a gyógyulási folyamatokon, hogy értsék a betegségek hiánydinamikáját. Amikor a sikert szinte a szerencsével azonosítjuk, akkor is a magasabb dimenziót pásztázzuk. Hiszen a véletlen, a váratlan, a dolgok történésének szintje, a fizikai érzékelésen túli világból származó jel összetalálkozásáról van szó a bennünk lévővel. A szerencse nem irányítható, nem engedelmeskedik az akaratnak, nem lehet kiszámítani – és forgandó. A sok egymásnak ellentmondó megfigyelés, amely a szólásokból kirajzolódik, jól mutatják a kérdéssel kapcsolatos bizonytalanságokat.

 

Ezekben a szerencse éppen úgy isteni, mint vak, ugyanúgy a bátraké, mint a bolondoké, próbáljuk elérni, megalapozni, máskor az ér utol bennünket, ránk mosolyog vagy elkerül, de mindenképpen ritka madár.

 

Vessünk egy pillantást arra is, milyen pszichológiai okok szerepelhetnek a siker és a kudarc történeteiben. A türelmetlenség és a félelem biztos, hogy kevéssé tesz nyitottá bennünket a jó cselekedetek nyomán elérhető siker irányába. A félelmeket jobbára elég nehéz fülön csípni. Szériakudarc esetén sokszor kirajzolódik az ismeretlentől való félelem, hiszen a siker új dimenzió, ahol új kapaszkodókat kell találnunk. Tanulmányok félbeszakításánál, kapcsolatokból való kilépésnél, az élet egyéb próbáinál gyakran láthatjuk, hogy a megtorpanás visszatart a siker szárnyaira való felkapaszkodástól.

 

Az önmegvalósítás korában arra sincs egyértelmű válasz, hogy kinek mi a siker, személyiségének melyik szegmense teljesedik ki, és főleg melyik szegmens rovására. De akár az anyagi, akár az érzelmi biztonság a fókuszált, vagy a spirituális távlat, soha ne felejtsük el, hogy ez az ikerpár széttéphetetlen, és váltva vannak az égben és az alvilágban.

László Ruth
XVII. évfolyam 9. szám

Címkék: holisztika

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.