Holisztika

Szepes Mária - Varázsigék

Merre tartasz, ember?


Minden kötögető, szövögető asszonyt, gyereket, férfit a Sorsszövő Párkák hatalmas, rejtélyes energiája fűti, hajszolja akkor is, ha szükségből, passzióból, idegfeszültségből csattogtatja tűit, vagy húzogatja a szövőszék rúdját, mialatt ujjai szorgosan fűzik át a szálakat egymáson. Félelmetesen pontos, tévedhetetlenül zseniális dramaturgok e Sorsszövő Párkák, akiknek öntudatlan eszközei mi emberek vagyunk. S azért oly izgalmasak, csodálatosak, sokszor megrendítőek, főleg váratlanok a cselekedeteik, mert a tudatlan halandók előtt láthatatlanok. Ahogy a szőnyeg mintái is lassanként rajzolódnak ki érthetetlen részletekből teljessé. A ruhák darabjai is töredékek addig, míg össze nem illesztik őket védő vagy megszépítő öltözetekké.

 

Ugyanilyen kevéssé ismerjük fel viharosan ijesztő, ígéretes, sikert, kudarcot hordozó sorsfordulataink igazi célját, értelmét. Tervezünk, sértődötten sírunk, remélünk, örülünk, gyászolunk, keserűen haragszunk, tehetetlenül gyötrődünk, imádkozunk, hitünket vesztve átkozódunk, pótcselekvésekbe menekülünk, harcolunk, pirruszi győzelmeket aratunk, késve bánunk, elsietve cselekszünk vad erejű ingerek hatására, amelyeket a magunk ösztönzésének ötletének, képzetének vélünk. Holott mindezt a Párkák vitték véghez általunk egy olyan szükségszerű cél érdekében, amelyre különféle helyzetek, tapasztalatok, fárasztó, látszólag fölösleges igyekezetek segítségével ők képeztek ki bennünket. Saját hosszú életem e célratörő, utólag felismert értelmű élményeiről sokat írtam, beszéltem már, de most nem magamról, hanem olyan híres vagy kevéssé ismert emberekről akarok szólni, akiknek kudarcok, sikerek, veszteségek, csalódások, harcok mozaikjaiból fantasztikusan szép, vagy csak fontos, sőt történelemformáló megoldások születtek, amelyekhez nem jutottak volna el, ha sikerül az, ami nem sikerült, bár e kudarcot akkor reménytelen holtpontként keserűen élték meg.

 

Katona Klári, a kitűnő énekesnő nagyon vonzó, tehetséges ember, akit zeneszerzője, szövegírója magára hagyott, a tévében mesélte el, hogy e reménytelennek tűnő mélypont nélkül sohasem ébred rá saját vénájára, amelyből új íve nőtt karrierjének. Ezt előre jelezte egy ragyogó álmának üzenete, jelképe is. Álmában az Opera előkelő, vörös szőnyeges, fénybe borult palotájában volt, díszes balerinaruhában, lábán balettcipővel. Tudta, pillanatokkal az előadás megkezdése előtt van, amiben neki kell eltáncolni a főszerepet. Borzasztó félelem szakadt rá, hiszen ő sohasem balettozott, nem tanult táncolni. De nem volt ideje rettegni. Elhangzott a színpadra szólító csengő, s ő ott állt a rivalda előtt, szemben a közönséggel és… tökéletesen eltáncolta a szerepet. Ahogy addig, míg sikerszámait író zene- és szövegírói el nem hagyták, maga soha sem szerzett zenét, szöveget sem próbált írni dalaihoz. Az Opera pedig, ahol álmában ragyogóan spiccelt, hajlongott, repdesve ugrált, valójában a „rangos zene és tánc temploma”. Tehát amit csinált, nem akármilyen értékű, sikerű vállalkozássá lett.

A tehetség szívós kitartás és szorgalom nélkül sohasem bontakozik ki.

H. G. Wells labdarúgónak készült óriási ambícióval. S ha nem találja vesén egy hatalmas erővel elrúgott kemény labda, amelytől súlyos vesevérzést kapott, az irodalomban nem jelenik meg a tudományos-fantasztikus műfaj immár nélkülözhetetlen prófétája, ősforrása. H. G. Wells e vesevérzés után így írt erről önéletrajzában: "Így lett belőlem író." És mi történik a fiatal, ártatlan, gyerekszerető szüleinek válása miatt sebzett Diana hercegnővel, ha nem a sokkal idősebb, komolyabb, érzelmileg már máshová elkötelezett Edward trónörökössel köt "álomházasságot" a rideg udvari etikett szigorú protokollbilincseibe kényszerítve? Származása szerint ő éppen megfelelt az angol királyi érdekeknek. Neki azonban egyáltalán nem felelt meg e légkör. Sem szeretetéhsége, sem független jelleme nem volt képes elviselni ilyenfajta kötéseket. Szépsége, eleganciája, embersége, jeges szabályokból kitörő asszonyi, anyai szenvedélyessége szükségképpen vezetett a bekövetkezett tragédiasorozathoz. De vajon nem az ember jelleméből nő ki a sorsa? S e sors elkerülhetetlen.

 

Diana hercegnő boldog szerelemmel, méltósággal lett feleség, s szült két gyönyörű fiút a tőle végletesen különböző trónörökösnek. És éppen annyira képtelen volt beilleszkedni a számára kibírhatatlan, gyötrelmes udvari jégvilágba, csapdákat rejtő, könyörtelen elvárásokba, mint amennyire ő maga elviselhetetlennek tűnt dermesztő királynő anyósa számára. Akaratlanul elementárisan, állandóan sebezték, ingerelték egymást. Csak a Sorsszövő Párkák tudnak ilyen ördögi tragédiákat létrehozni.

 

 

És mi lett volna, ha a korábbi walesi herceg, a "Charming Prince" nem a trónról, hanem Mrs. Simpsonról mond le? Bizonyos, hogy a Párkákat ez kevésbé mulattatta volna.

 

Mi történik, ha Clinton hipokrita rágalmazói ellen a politikusok többsége kiáll oly módon, hogy hivatkozik az angol mentalitásra, amely szerint, ha egy férfi nem adja ki a társaságbeli hölgy nevét, akivel viszonya volt, azt gentlemannek nevezik és el is várják tőle ezt a magatartást.

 

Nem így történt. Noha a módszer, amellyel élnek, ugyancsak negatív értelemben minősíti azokat, akik nem tágítanak a világ legnagyobb hatalmú sikeres elnökének üldözésétől, lejáratásától, besározásától, aki mellett kiáll a legérdekeltebb személy, a felesége is. Az elnök népszerűbb lett tőle. Feleségét az Év Asszonyának választanák meg, ha ma népszavazás történne erről. A Lewinsky lány pedig a Time című lap portréja és szövege szerint mirigyzavarosan édességekkel tömi magát, vízilónagyságúra hízott, fut a paparazzik elől, s nyilván erősen bánja már a dollármilliók ellenére a szolgáltatást, amit az elnöknek nyújtott, noha az egyáltalában nem nevezhető "közösülésnek". Némileg a csicskás és a tiszt viszonylatához hasonlít pozitúrájában, mikor is a szolga a gazda csizmáját fényesítette. S mindehhez hozzájárult, hogy politikai okból a testére erősített lehallgatóval végezte e megalázó munkát. Ami pedig a zippzárgate- t illeti, minden értelmesen gondolkodó ember előtt nyilvánvaló, hogy melyikük húzta le a zippzárat. Hogy ennek az üres fejű, mohó szájú, tele zsebű lánynak mi lesz a jövője, megint csak a Párkákra tartozik.

 

Saját történelmét bizony nem az ember írja. Nála sokkal hatalmasabb láthatatlan titánok, akik tömegindulatokon át vérrel, könnyel vésik földbe, növényekbe, emberi lelkekbe, állati ösztönökbe parancsaikat. Őselemek által hajtják végre rejtélyes céljukat: tűzzel, vízzel, tájfunokkal, földrengésekkel, népirtó mészárlásokkal, fékezhetetlen járványokkal, vulkánerejű forradalmakkal.

 

A kevesek, bölcsek, sejtők, látnokok, a Biosz könyvét lapozó tudósok ha el is olvassák e borzalmas, nagyszerű dráma rejtjeleit, mit tehetnek? Sokat is, keveset is. Megfestik. Elektronmikroszkópon át rálesnek. Zene hangvarázslataiba rejtik. Versek ritmusában zaklatóan skandálják végeláthatatlanul. Regényekbe égetik. Teremtő Logoszonként zengetik meg, amelyek máglyákat gyújtanak. S ha maguk el is égnek e máglyákon, Bűvös Igéik olthatatlanná lesznek. Sem Kronosz, az idő, sem a sorsszövő végzetboszorkák nem tüntethetik el többé. Mert ami életre kelt, Öröktűz, a Földön és a kozmosz valamennyi dimenziójában.

 

E végtelen Logoszkondulást hallani, érteni annyi, mint az elmúlhatatlan Lét izzó parazsát hordozni. Akiben e parázs benne szolarizál, az beavatott. E teremtő mantrák számlálhatatlan orkánzengéséből említek meg itt néhányat:

 

I. A szellem kimeríthetetlen forrásból merít. E kimeríthetetlen forrás sohasem apad. Szintje mindörökre egyenletes marad.

II. A szeretet a lét legnagyobb hatalma. Nem fogyóeszköz. Attól növekszik szüntelenül, ha adsz belőle.

III. A gyűlölet rögeszme. Az érzelmek kéjesen halálos víziója és onániája. Lidércálom ébredés nélkül.

IV. A megismerés felébredés a határtalan, kiolthatatlan nagy Fénybe.

V. A szeretetből született megismerés a Remény és az öröm mérhetetlen mélységű óceánja.

VI. A szeretetből születő megismerés a Szárnyra kelt Isteni Szabadság.

Melyiket választod?

(Részlet)

Szepes Mária, 1999
XIV. évfolyam 4. szám

Címkék: sors, Szepes Mária

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.