Holisztika

Ütés

Az ütőképességnek is megvan a testi-lelki szintje


 

Az ököljogtól a finomabb ütőhangszerekig - mint például a cintányér vagy triangulum - terjedő íven igen kiterjedten tanulmányozható az ütés. Úgy pozitív, mint negatív értelemben. Pozitív értelemben az adu kijátszását, vagyis a győzelmet jelenti. Telitalálat, a megütött, azaz elért főnyeremény. Ám ha pofonról, verésről, csapásról, ütlegelésről szólunk, abban a pozitívum lényegesen rejtettebb. Mint abban is, aki a stresszes életvitelében oly módon keres enyhülést, hogy időnként "kiüti magát". Ezen értendő, hogy eszméletlenségig lerészegedik.

 

A sportban is van egy közvetlenebb és közvetettebb ütésvonatkozás: az ökölvívásban a test a püfölés tárgya, kiütéssel az ellenfelet a szó szoros értelmében leterítik. A labdajátékokban - például pingpong vagy tenisz - ütőt használunk.

 

A verés, mint fenyítő eszköz, nagyon is az élet tartozéka volt minden időben. A tanítók verték a gyerekeket, körmöst és fenekelést kaptak. Ma már tilos az iskolában ez a fenyítés. Egy-egy vétekre kiszabott botozás számszerűsített formája volt a huszonöt vagy negyven botütés. A hajókon a renitenskedő legényt kikötötték az oszlophoz, és a kapitány jelenlétében ostorozták meg, mindenki okulására. Ezekhez a riasztó agresszivitásokhoz megvannak a kellő eszközök is. A furkósbot, a kalapács, a korbács és így tovább. Az állatok kínzása, betörése, munkára való erőszakos kényszerítése, járomba hajtása sem történik soha simán, erőszakmentesen. Mind az igába való belevonás, mind az idomítás sok-sok korbácsolással történik.

 

Az ütésnek ez a fizikai fájdalomhoz fűződő vonatkozása kemény valóság. A fiúgyerekeknél szinte kikerülhetetlen követelmény az erők efféle összemérése. Jó esetben ez a bunyóhajlam áttevődik más, elvontabb szintre. De kisiskolás korban rangot jelent a legjobb verekedőnek lenni, akivel nem érdemes összeakasztani a bajuszt. Ez a tekintély legalább olyan érvényű, mint a jó tanulóság, persze csak akkor, ha a puskázásban segítőkész és nem stréber. Mint ahogyan a legerősebbnek is illik a védelmező és igazságtevő szerepét is felvállalni és betölteni. A kocsmai verekedők nem jutnak túl ezen a gyerekes hőzöngésen, amikor alkoholvezérelt babérokra törnek. Megverekedni valakivel nemcsak sportban lehet, hanem gyakran a mindennapi helyzetekben is. Kulturáltabb szinten kommunikációs csörtében. Ugyanilyen fontos kiverekedni magunkat szorult helyzetből. Ez bizony sokszor nem sikerül a társadalmi dzsungelben. A felülkerekedés kifejezés jól átvezet bennünket a fizikai síkról a lelki tapasztalatok színterére.

 

A vesszőfutás egy 19. századig érvényben lévő katonai büntetést jelentett. Ez úgy zajlott, hogy több száz katona sorfalat képezett, az elítéltnek közöttük kellett átfutnia, miközben azok vesszővel jókat húztak rá. Átvitt értelemben ma is használjuk a vesszőfutás kifejezést a kínos és megalázó helyzetek sorozatára, ha azokból alig sikerül kivergődnünk.

 

A fizikai fájdalomnál sokkal markánsabb hatás, ha az embert szíven ütik. Ez a "szavak korbácsával" történik. Nehezen gyógyulnak például a szülők által ütött sebek. Anyák olykor azzal évődnek, hogy szülötteik amolyan becsúszott elemek, cseppet sem várt vagy akart lények. Az ilyen anyák nemigen vetnek számot azzal, hogy lelki ataxiájuk mennyire romboló hatású. Apák is tudnak ordenáré módon kifakadni, ha például azon dühöngenek, hogy minek nemzették meg utódaikat. Szíven ütni a szeretetlenséggel lehet leginkább, mert a szeretet a legfontosabb az életben. Rengeteg buktatón, paradox helyzeten keresztül vezet az út a spirituális, úgynevezett tizenkét dimenziós szeretethez. Egyáltalán nem könnyű azt megélni. Nem véletlen a statisztikákat vezető rengeteg szívhalál.

 

A manapság annyira divatos rágalomhadjáratnak is a szavak korbácsai az eszközei. Irigységből, indulatból, bosszúból kipécézni valakit és kígyót-békát kiabálni rá. Az önostorozás ennek éppen az ellenkezője. Hihetetlen érzelmi örvénybe tudnak bedarálódni azok az emberek, akik mindent megbánnak, notórius elégedetlenkedők, egyfolytában bűntudatban őrlődnek, és lelkiismeret-furdalásuk energiáját nem képesek a változtatásra felhasználni. Vagyis újólag mindent ugyanúgy rosszul csinálnak. Az ilyen siránkozó önalábecsülésnek van egy olyan játszma jellege, hogy a másik védje, támogassa, biztassa őket. Ám ez nem minden esetben sikerül, és ha az ellenszenv ráragad, amit kivált, kétszeresen lesz sújtva.

 

A rivalizációs agresszió sem fog kihalni a viselkedésmintázatból. Noha ma már nem vagyunk lovas nemzetnek mondhatók, a nyeregből mégis kiütjük azt, akinek a helyére akarunk kerülni.

 

Rengeteg durvaság, tapintatlanság, bántás üt sebet a lelkünkön. A szemrehányásnak, gúnynak, örökös korholásnak, vádaskodásnak megannyi játszmájában vámpírolódunk, veszítjük el lelki energiáinkat. Érdekes látni, mennyire együtt van az ütés hatása a fizikai-lelki-szellemi szinten. A nyelv pszichoszomatikus. Az ütéshez kapcsolódó gesztus, karmozdulat őrződik a kifejezésekben: a kötélgyártók a kötelet "verik"; a "sujtás" a ruhák zsinórdíszén a sújt igéből alakult ki: az ütésnyom csíkja, sávja, vonala fejeződik ki a zsinórdíszben. A "csapás" is több mindent jelent: utat a bozótban, amelyet vágni kell a nagy karmozdulatokkal, miként az aratók a rendet vágják, de az istencsapásnak tartott természeti katasztrófák is a nagy ütések csoportjába sorolhatók: a cunami, az árvíz, a szárazság, a régebbi idők sáskajárása, a földrengés, a hurrikán, a tűzvészek és így tovább.

 

Néha ezeket sorscsapásnak is nevezzük; a bolond embert "ütődöttnek" mondjuk; az "ütem" a zenében a hangsúlyos ritmus közé eső tempó. Az információ is "beüt", "talál", "átjön", bár ez anyagtalanabb, mint a fentiekben idézett ütközetek. Nemrégiben egy álomfejtés kapcsán jött egy ilyen informatív kupán csapás.

 

Az érintett azt álmodta, hogy betörtek a házába. Először arra gondolt, veszélyt jelez az álma. De a revelatív hatás azzal volt kapcsolatos, hogy neki kellene kitörnie elefántcsonttornyából, korlátaiból, passzivitásaiból.

Ez igazán meg- és felrázta. "Ez ütött!" - összegezte a hatást. Elindított egy változást.

László Ruth
XV. évfolyam 6. szám

Címkék: holisztika

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.