Jóga - Meditáció
 1   2   3  >> 3 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

A belső csend művészete

» Részletek

A meditáció fajtái

A meditáció elneve zés a latin „meditari” igéből ered, melynek jelentései esszenciálisan magukba foglalják az ismert meditációs technikák lényegét: elmélkedik, szemlélődik, gondolkodik; készül valamire, tenni szándékozik valamit; gyakorolja magát valamiben. Az indoeurópai „med” gyökből származik, jelentése: gondolkodni, elmélkedni. Ugyanezt a gyököt találjuk a „medicare” szóban is, mely „orvosolni, gyógyítani” jelentésű.

» Részletek

A me­gúju­lás jó­gá­ja 1. rész

Éle­te­rőnk meg­őr­zé­sét, egyé­ni bol­do­gu­lá­sun­kat va­la­mi lény­ege­sen több se­gí­ti, mint a na­pi kö­te­le­ző – gya­kran si­ke­res – fe­la­da­ta­ink tel­je­sí­té­se, vagy ép­pen elis­me­ré­s- i­gé­nyünk ki­elé­gü­lé­se.

» Részletek

A sorsod a kezedben van

Azt gondolják az emberek, hogy a csillagokban meg van írva a sorsunk, azonban tudatosságunktól függ, hogy az adott bolygóállás hogyan hat. A bolygóállások mindig helyzeteket jeleznek, és nem határozzák meg viselkedésünket. Soha nem az adott helyzet, hanem az arra adott válaszunk (gondolataink, szavaink, tetteink) alakítják lelki és testi jólétünket.

» Részletek

Aktív meditáció

A járványokat, háborúkat, gazdasági válságokat az emberek tudatállapotának közös hibái hívják elő, amelyek aztán fizikai síkon is megjelennek

» Részletek

Áldott állapot

» Részletek

Életünk reformja: mozgás, jóga, meditáció

» Részletek

Életünk reformja: mozgás, jóga, meditáció 3. rész

» Részletek

Életünk reformja: mozgás, jóga, meditáció 4. rész

» Részletek

Életünk reformja: mozgás, meditáció 1. rész

Nem január 1-jén kell lezárni valamit és elkezdeni mást az életünkben, hanem amikor egyéni sorsunk küld figyelmeztető jeleket. Előfordulhat, hogy fiatalon vagy idősebb korban életfáradtságot érzünk, már szinte mindenféle feladatneurózisban szenvedünk. Elhanyagoltnak érezzük magunkat, segítenünk kellene másokat, de segítségre szorulunk – kimerültek belső erőtartalékaink.  

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.