Jóga - Meditáció

A sorsod a kezedben van

Asztrológia és meditáció

Azt gondolják az emberek, hogy a csillagokban meg van írva a sorsunk, azonban tudatosságunktól függ, hogy az adott bolygóállás hogyan hat. A bolygóállások mindig helyzeteket jeleznek, és nem határozzák meg viselkedésünket. Soha nem az adott helyzet, hanem az arra adott válaszunk (gondolataink, szavaink, tetteink) alakítják lelki és testi jólétünket.


A bolygóállások mindig helyzeteket jeleznek, és nem határozzák meg viselkedésünket

 

A radix, a gyökér- vagy születési horoszkóp elősegíti az önismeretet. Megmutatja a személyiség lehetőségeit, korlátait. Erénymeditációk segítségével a radix horoszkópban jelzett személyiség ideálisan tiszta, isteni dimenzióját lehet megközelíteni, megvalósítani a testi világban. Az egyes planétákra jellemző pozitív minőségek fejlesztéséhez alkalmazhatók az általánosan ismert meditációs rendszerek (lásd Természetgyógyász Magazin, 2011. július: „Aktív meditáció”). Ha valaki nem meditál, vagyis nem fejleszti a jellemét, akkor a bolygóállásokból azt az adott helyzetet hozza be, amilyen a tudatállapota. Ezekből a meghatározottságokból meditáció nélkül képtelen kilépni. Ha elkezdi önmagát fejleszteni, az erényeket megerősíti mentál-, asztrál- és fizikai szinten, akkor feloldja, felülírja előző életi karmáit. Az előző életi „szanszkarái” (lenyomatai) határozzák meg ez életi planétaállásait a születési idejével. Ha tanítást kap, megtudja, hogy mit kell fejlesztenie ebben az életében. A „keményebb” bolygóállások nagyobb kihívást, ugyanakkor nagyobb erejű megvalósítást, „győzelmet” is jelentenek (a saját egón).

 

Az egyes személyeknél egy adott égi planétaállásnál az asztrálsíkhoz képest magasabb energiaszinten elhelyezkedő mentálüzenetek működésbe lépnek. Természetéhez képest az üzenet jó esetben tágítja, káros esetben szűkíti az asztrálcsatornákat a fej felett, így több vagy kevesebb energiát kap az adott planétasugárzás rezgésén a hozzá tartozó szerv. Ha már egyszer beszűkült a csatorna, meditáció nélküli esetben magától nehezen nyílik meg újra. Az adott szervek egyre kisebb energiaszintűek lesznek az évek során. Bekövetkezhet a betegség, az öregség és a halál, amelyek tulajdonképpen összefoglalásai az energiavesztés különböző fokozatainak. Ezért már megelőzésképpen érdemes legalább szintfenntartó módszereket alkalmazni, melyeket összefoglaló módon a természetgyógyászatban javasolt eljárások írnak elő. Ha már bekövetkezett a rendetlen életvitel miatti hanyatlás, akkor is lehet életmódváltással és mindenképpen külső segítséggel visszatérni a viszonylagos egységhez.

 

Az élet során a planéták által kifejezett negatív érzelmek energiaként megjelenve szerv- vagy testrészszinten kellemetlen érzeteket okoznak. A hatásmechanizmus úgy jön létre, hogy először a mentálüzenet aktivizálódik, ez megzavarja a tudatállapotot, másképp választ a személy bizonyos döntéskényszerben. A testi érzet hatására befeszülnek az izmok, az illető a helyzetből menekülni akar vagy támadással válaszol. Meditációs állapotban rákérdezéssel képesek vagyunk felismerni a káros mentálüzeneteket, majd a szervi tudatalattikban a negatív érzelmeket a mantrák pozitív rezgésével addig tisztítjuk, töltjük, míg olyan szint alá csökkennek, ami már nem planétacsatorokoz zavaró érzelmet vagy kellemetlen testi érzetet, feszültséget.

 

A káros érzelmek az asztrológiában

Már a kereszténység megjelenése előtti vallási rendszerekben, filozófiákban is alapvető szükséglet volt a káros érzelmek tisztítása. Erre dolgoztak ki életmódszabályokat és tisztítási módszereket. A buddhizmus harag, vágy, nemtudás hármasában a vágy tartalmazza a gőgöt, a mohóságot és az irigységet. Ugyanehhez az öt alapérzelemhez teszi hozzá hatodikként a védikus gyakorlat a lustaságot. Az asztrológia planétasugárzásainak az értelmezése is ezeket tartalmazza (lásd Természetgyógyász Magazin, 2010. szeptember, „Kristálytan I.” táblázat). A harag negatív Mars-energiának felel meg, a gőg negatív Nap, a mohóság negatív Merkúr, az irigység negatív Jupiter, a nem-tudás vagy butaság negatív Szaturnuszt jelent, mely utóbbi a tízparancsolat, vagyis az isteni törvény nem tudását mutatja. Vagyis nem tudja értelmezni az illető az ölés, lopás, hazugság, rosszindulat káros voltát. A lustaság tulajdonképpen a tamasztikus, mocsárban üldögélő személy akadályozó energiáinak felel meg, de jelenti a Szaturnusz egészséges folyamataival szembeszegülő ego játékát is.

 

A radix, a gyökér- vagy születési horoszkóp elősegíti az önismeretet. Megmutatja a személyiség lehetőségeit, korlátait

 

A hagyományos asztrológiában szereplő hét látható planétából még fennmaradt a Hold és a Vénusz. Az előbbi negatív értelmezésének a kulcsszava az anyai, szülői féltést jelképezi, az utóbbi pedig a féltékenységet, szerelemféltést. Mindezen érzelmekre meditációs állapotban sorban rákérdezve szülők, nagyszülők, testvérek, párkapcsolatok, gyermekek, szomszédok, munkatársak stb. vonatkozásában, tisztításokat, feltöltéseket vagyunk képesek végezni energiarendszerünkben. A fej feletti négy ez életi auraburok közötti planétacsatornák megnyílnak és feltöltik a hozzájuk csatlakozó szerveket. A szervek – energiaszintjük növekedése következtében – kidobják magukból a lerakódott testi és lelki mérgeket, ezáltal egészségesednek. Továbbá erőt kap a gyakorló hétköznapi összeütközéseinek feloldásához. Képes nyitottabb csatornáin keresztül energiát adni környezetének, ezáltal felemelni a konfliktusokban szereplőket, és nem leigázni azokat. Így válik igazán győztessé!

 

A meditációs folyamatot segítheti Hold, Mars, Nap stb. jellegű gyümölcsök, konyha- és gyógynövények fogyasztása. Mindenki saját maga is felfedezheti a természeti környezetben található ásványok és növények segítő energiáját. Az egyes planétákhoz és azokhoz a csillagképekhez, ahol azok uralkodnak, hasonló tulajdonságok tartoznak. A csillagképek rögzítettek, a bolygók pedig körbejárásuk folytán a különböző életterületekre beviszik jellemzőiket, és a személy tudatosságától függően fejtik ki pozitív vagy negatív tulajdonságaikat. Ráhangolódással, rákérdezéssel meditációs állapotban megtudhatjuk, hogy milyen tisztán és milyen erősen jönnek be az adott planéta pozitív tulajdonságai. Ezt százalékos arányban is meg lehet határozni, ami mutatja a fej feletti asztrálcsatorna nyitottságát. Ha ez harminc százalék alatt van, akkor a harmonikusnak tartott szögállások sem képesek kifejteni kedvező hatásukat, ugyanis nincs kidolgozva a jellemben a pozitív tényező. Ilyen „bedugult” esetben nem lehet arra számítani, hogy majd jön egy trigon állás, és akkor milyen jó lesz. Ha hetven százalék felett rendelkezik valaki az adott bolygó pozitív erényével, akkor az olyan károsnak tartott, akadályozó szögkapcsolatok, mint a kvadrát vagy szembenállás esetében is a segítő jelentéstartalmak lépnek előtérbe.

 

Az asztrálcsatornákat tisztíthatjuk, tágíthatjuk a planéták tiszta tulajdonságainak behívásával. Meditációs állapotban el lehet képzelni egy-egy planéta nagyon tiszta, isteni archetípusát. Ekkor egyszerre képes belépni és működni az energiarendszerben annak tulajdonság-együttese. Azonban az asztrálsík feletti mentálüzenetek, ha nincsenek közömbösítve, akkor egy idő után újból működésbe léphetnek, ismét beszűkítve az asztrálszint csatornáit.

 

Ha valaki nem meditál, vagyis nem fejleszti a jellemét, akkor a bolygóállásokból azt az adott helyzetet hozza be, amilyen a tudatállapota

 

Tudattisztításhoz sok lehetőséget találunk a védikus kultúra istenképmásainak bensőséges ismeretében is. Például Ganésa több bolygóprincípium energiáit egyesíti magában, többek között ő képviseli az értelmet, ugyanakkor az akadályok legyőzője is. Laksmi a bőség mellett a megkülönböztetőképesség, az igazság felismerésének erejét is mutatja, közvetíti. A hindu templomokban a bejárathoz közeli külön szentélyben istenségként tisztelik a bolygókat, melyeket jantrák (jelképek) formájában ábrázolnak, így ezen erények energiáit megtapasztalhatják az erre nyitott odalátogatók (lásd Természetgyógyász Magazin, 2010. december, „Jelképek és szimbólumok”).

 

 

A korábbi életek információinak hatása

Az élet során a fizikai test elvesztett energiájának következtében a szellemtest kilép, és különböző körülmények között új testet talál a tudata. A legmegterhelőbb mindig a kilépés és az újjászületés folyamata (lásd Természetgyógyász Magazin, 2011. február, „Az újraszületések láncolata”). Természetszerűen a halál, vagyis a fizikai test elhagyása a káros információk, programok felhalmozódása miatt következik be. Ez minden életvégnél így van, akár betegség, akár baleset miatt történt. Egy jó meditációs téma, a saját előző életvégeket megelőző néhány évre ráhangolódva a haragokat, a rosszindulatokat, irigységeket stb. kitisztítjuk, ugyanakkor mentálüzenetként szeretettel, örömmel stb. feltöltjük. A korábbi életek karmikus információi a négy ez életi auraburok feletti 5–16 auraburokban tárolódnak, azok beszűkülését okozva. Ezek is tisztíthatók, amennyiben a gyakorló például Gyémánt Út buddhista beavatásokkal rendelkezik.

 

Megfigyelhető, hogy az ez életi család felmenőinek életvégprogramjai is találkoznak a szülöttben,és együttesen fellépve csökkentik annak életenergiáját, élethosszát. A felnőttkori események, megtámadtatások sokszor kora gyermekkorban gyökereznek. Egy–hároméves korban a tapasztalat szerint az előző életvégtől visszafelé számolva egy-, két-, háromévnyire történt megtámadtatások, betegségek információi jönnek fel, főleg gyermekbetegségeket és sérüléseket okozva. Ugyanakkor a szülők hasonló rezgésű energiahiányai a gyermektől energiát kérve is letárolódnak a jelenlegi tudatalattijába. Ezek a hatások együttesen aztán a felnőttkorban okoznak akadályokat, vagy nem kitisztított esetben átkerülnek a következő életekbe is.

 

Bizonyos események – melyek a szülők adott életkorában történtek – a szülöttben is, ha nem is fizikai szinten, de érzelmileg befolyással bírnak ugyanabban az életévben. Tehát fel lehet előre készülni hasonló eseményekre, azok okainak múltbeli tisztításával. Azzal, hogy ezekre az időszakokra tisztítást végzünk, jó mentálüzeneteket küldünk a többi résztvevő, szereplő felé. A család mentálüzeneteinek a tisztításakor a már régen meghaltak és esetleg közben újjászületettek is kapnak energiatöltést. A meditáló beavatottságától, vagyis a felső részével való kapcsolatának hatásosságától függően segíti a régen kilépettek újratestesülését, ha azok karmáik miatt még nem kaptak új fizikai testet, mert például éhes szellem állapotba kerültek.

 

Az élet során a planéták által kifejezett negatív érzelmek energiaként megjelenve szerv- vagy testrészszinten kellemetlen érzeteket okoznak

 

Nem az a fontos, hogy kik voltunk előző életeinkben, milyen szereplőként vettünk részt a világ eseményeiben. A reinkarnációs utaztatások sokszor ilyen történeteket hoznak fel a múltból, de ezek gyakran nem saját élmények, hanem a térből, vagyis a kollektív tudatból felvett, az illető energiahiányával megegyező rezgésen keresztül bejövő történetek. Különben is a spirituális tanítók nem javasolják az előző életi történetek tudatosítását. Úgy tartják, hogy éppen elég ez az egy ego is erre az életre, nem kell hozzá még többet szerezni. Tehát nem a történeteket keressük a múltban, nem kíváncsiskodunk, hanem azok érzelmi töltésére hangolódunk rá. Már csak azért is, mert utóbbit lehetséges kitisztítani meditációs módszerekkel. Nem a történetet másítjuk meg, hanem a hozzá kapcsolt érzelmeket írjuk át.

 

 

Az asztrológiai házak jelentése szerinti tisztítások

A planétáknak megfeleltethetünk harmonikus és diszharmonikus érzelmeket, tulajdonságokat. Utóbbiak az adott jegyben, vagyis a jelzett testrészen, szerven betegséget, konfliktust hozhatnak létre (lásd Természetgyógyász Magazin, 2011. április, „A horoszkóp mint mandala”). Megnézzük, hogy hányadik ház jut erre a jegyre, ugyanakkor van-e benne születéskori planéta vagy házcsúcs, illetve ezekre fontos szöghelyzetben másik planéta. A ház és a planéta jelentéstartalma utal az életterületen elkövetett diszharmonikus gondolatokra, beszédre, cselekedetekre, ugyanakkor a ház sorszáma arra is utal, hogy kivel szemben követte el azokat a személy. Például ha a IV-es házat – amely az otthonszakaszt és a szülőket is jelzi – diszharmonikus Mars támadja, az adott testrészen gyulladásos betegség jöhet létre, a harag mértékének megfelelően. Ráadásul olyan időszakban robban ki a betegség, amikor egy jelenlegi planétaállás azt aktivizálja. Azonban, ha az egyén és szülei ellentéteiket megoldják, akkor egészségi szempontból nem alakul ki probléma.

 

Tehát nem a személyes születési képlet határozza meg formailag megváltoztathatatlan, fatális módon az egyén betegségeit, hanem az illető mentális tulajdonságai, viselkedése, életmódja hat vissza ok-okozat alapján. Ez más diagnosztikus eljárásokból is következtethető, azonban a kozmikus hatások képlete sok egyéb mást is elárul a szülöttről. Az időbeli változás folyamatát láthatjuk úgy, hogy az aktuális égi planétaállásokat időszakonként összehasonlítjuk az alapképlet adataival. Így hónapokkal korábban ráhangolódhatunk a leendő esemény rezonanciáira, tisztíthatjuk a jelzett testrészt. Ezzel elérjük, hogy az időpont elérkeztekor a diszharmonikusnak mondott állásnál nem a káros jelentéstartalmak fognak érvényesülni. A pozitív, hasznos oldal hat, hiszen nem szükséges figyelmeztetni a szülöttet. Ilyen esetben figyelhetünk meg például egy Szaturnusz-kvadrátnál „küszöb”-átlépést, magasabb szintre kerülést.

 

Az 1-es ház és annak uralkodója, továbbá ezek fényszögkapcsolatai a többi planétákkal a szülött belső hajlamaira és a külső megjelenésére is rávilágít. Ha a szülött belső világa harmonikus, akkor a külső világban, a szemben lévő 7. házban is ez az energia jelenik meg. A 7. ház, a házasságszakasz, mint szerződéses viszony, eltér az 5. ház szerelmi jelentésétől. A 3-as házhoz tartozó egyéb szerződéses viszonyokhoz hasonlóan, ha nincs a felekben a végrehajtáshoz elég energia, egymástól kérik azt ellenségeskedés formájában. Így a házastársak sokszor nyílt ellenséggé válnak, de a szülők is időnként titkos, időnként nyílt ellenségként nyilvánulnak meg az energiaviszonyokban.

 

Tudattisztításhoz sok lehetőséget találunk a védikus kultúra istenképmásainak bensőséges ismeretében. Ganésa (1. kép) több bolygóprincípium energiáit egyesíti magában. Laksmi (2. kép) az igazság felismerésének erejét is mutatja

 

A szülött anyagi helyzetét a 2. ház jelzi, továbbá a szemben lévő 8. ház, mely a mások által nyert előnyökre vagy általuk elszenvedett veszteségekre utal. Az összes ház asztráljelentése fel van töltve a szülők és a rokonság sokgenerációs mentálüzeneteivel, melyek végül is a szülöttön fejtik ki segítő vagy akadályozó hatásaikat. Rokonságon belül is lehet ettől felfelé vagy lefelé anyagi kilengés, az adott személy korábbi életi hozott információi szerint. Az illető népszerűségét vagy népszerűtlenségét jelölő Hold, a 2. házat általában jelentő Bika jegy ura, a Vénusz és a bőséget szimbolizáló Jupiter asztrálcsatornáinak nyitottsága befolyásolja az anyagi viszonyokat. Előfordulhat, hogy a gyorsan változó Hold vagy a Jupiter asztrálcsatornái beszűkülnek az illető feje felett, mégis képes mások uralásával, lopással, csalással szerezni magának előnyöket. A nem-ártást követő eljárások azt ajánlják, hogy lehetőleg olyan foglalkozást (6. ház) válasszunk, mely nem mások kárára van, mert idővel karmikusan visszahat a kibocsátott diszharmonikus energia.

 

A 3. ház, mint a mozgás, utazás, kommunikáció területének akadályait tisztíthatjuk a testvérekkel, szomszédokkal való összeütközések eredeti káros érzelmeinek a feltárásával. Azért keletkezik például egy szomszéddal való konfliktus, hogy jelezzen egy testvérrel ugyanezen a rezgésen lévő energiahiányt. A beszédhibák, kommunikációs akadályok szintén a családi energiahiányokra hívják fel a figyelmet ezen az életterületen. Főleg a rokonság körében elkövetett négy szóbeli ártás, vagyis a hazugság, rágalom, durva beszéd és fecsegés negatív hatása ütközhet itt ki. A fecsegés, mint energiaszerzési és haszontalan időtöltési módszer a négy beszéd által elkövethető ártásban manapság egyre komolyabb helyet foglal el. A szemben lévő 9. ház energiái mint külföldi kapcsolatok és magas szellemi fejlődés – akkor tudnak érvényesülni, ha 3. ház jelentéséhez kapcsolódó merkurikus és a 9-eshez tartozó jupiteri csatornákat kitisztítjuk.

 

A 4. ház, mint otthonszakasz és a szemben álló 10. ház, mint a karrier lehetőségeit hordozó életterület függ össze leginkább a szülők által kibocsátott energiákkal. A szülöttnek áldást adó, ezzel a sikerét megalapozó vagy éppen annak energiáját elszívó szülői viselkedés formálja a történéseket. Ugyanakkor a szülők együttélésének harmonikus vagy diszharmonikus viszonyának az információi valamilyen mértékben az összes többi házban is megjelennek. A 4. ház jelentése hasonul a Rák jegyhez, a 10.-é a Bak jegyhez. Az előbbihez tartozó holdikus csatorna a befogadás, elfogadás, népszerűség mentáltartalmaival bővíthető, míg az utóbbihoz tartozó szaturnikus csatorna az isteni törvény betartásának az eszményével tisztítható, tágítható.

 

Az 5. ház a férfi-nő szerelmi kapcsolatokat, a gyermekáldást, továbbá a vállalkozások által kapható vagy elveszthető anyagi javakat mutatja. Az Oroszlán jeggyel hasonulva a Nap-csatorna áteresztőképessége fontos, ugyanakkor a marsikus csatorna adja a férfierőt. Továbbá a kapcsolatban részt vevők egymás felé való nyitottságát a befogadást képviselő Hold-csatorna és a női rezgéseket, harmóniát, szépséget szimbolizáló Vénusz-csatorna tágassága határozza meg. A szemben álló 11. ház a Vízöntő jegy jellemzőivel feltöltekezve a barátok, segítők uránuszi energiáját hordozza.

 

Mindenki saját maga is felfedezheti a természeti környezetben található ásványok és növények segítő energiáját

 

A 6. ház munka és betegség jelentésű. Ez a ház rámutat, hogy milyen jellegű szellemi vagy fizikai tevékenységhez vonzódik a szülött, ezen belül akadályokkal vagy segítő energiákkal találkozik. A 2. háznál már említett foglalkozásokat érdemes elkerülni. A betegségeket szintén említett módon a szervekhez csatlakozó csatornák beszűkülése okozza. A Nap helyzete és fényszögkapcsolatai az életerő nagyságával, minőségével kapcsolatos, ezért a gőg, valamint a jelenlegi és a korábbi életi apákkal való viszony tisztítása alapvető. A Hold energiája a nedvkeringést (vér, nyirok) és ezáltal közvetve a szervi működéseket intézi: az anyákhoz való ragaszkodás, féltés tisztítandó. A féltés jó ellenszere például a bizalom, amelyet a felsőbb szintekkel való jó kapcsolat táplál. Továbbá maga a 6. ház és ennek uralkodója milyen szervekkel, testrészekkel van összeköttetésben más planéták fényszögkapcsolatain keresztül. Ezért érdemes naponta szervfeltöltő és érzelemtisztító meditációkat végezni.

 

A 6. házzal szemben a 12. ház az elvonult tevékenység és titkos ellenségek jelentésű. Van egy olyan tibeti mondás, hogy ne szerezz magadnak ellenségeket, mert a következő életekben gyerekeidként születnek meg. Nyilván, hogy gondoskodhassanak róluk, kiegyenlítsék energiamérlegüket, számlájukat egymás felé. Így a szülők némely energiahiányukkal titkos ellenségként foghatók fel.

 

Az egyéni horoszkópban a felsorolt házcsúcsokkal, a házak uralkodó planétáinak a helyzetével, továbbá az adott házakban tartózkodó planétákkal a vizsgált időszakban kapcsolatba kerülő égi planéták tiszta tulajdonságaira meditálva, azok jelentéstartalmát bekérve, tisztíthatók az akadályok.

 

Kérdésfeltevések a meditáció folyamatában

A történelmi Buddha nem alkalmazott isten fogalmat, hanem a hatás-ellenhatás, vagyis az ok és okozat viszonyát tárta fel. Más rendszerekben az isteni kegyelem a térben mindenki számára hozzáférhető. Valójában az Isten önmagában nem bocsátja meg a vétkeket, hanem a felső szintek felé forduló személy saját nyitása, bízó hite adja meg a kulcsot a mennyországi „bűntelen” állapot eléréséhez. Az isteni megbocsátás, feloldozás igazából abban áll, hogy Isten erőt ad a helyes tettekhez, így az illető lehetőséget kap arra, hogy előző életei karmikus számláit elrendezze. A történelmi Buddha a nem-ártás előírásait három fő csoportba rendezi: háromféle tett, négy szóbeli és három gondolati ártás elkerülését írja elő, ugyanakkor megmagyarázza a helyes eljárást a lények felé.

 

Az élet során a fizikai test elvesztett energiájának következtében a szellemtest kilép, és különböző körülmények között új testet talál a tudata

 

A 3 helytelen tett:

1. Más élete elvételének tiltása. Ez minden érző (állat) vagy tudatos lényre (ember) vonatkozik. Ugyanakkor a helyes út a lények segítése, védelmezése, megmentése. A képzett tudat olyannyira betartja a „nem-ártást”, hogy képtelen az alacsony szférásokra jellemző tettekre, beszédre és gondolatra. Egy bogarat sem tapos el, kikerüli, mert tiszteli az érző lények életét.

 

2. Más dolgai eltulajdonításának tiltása. Ez tárgy vagy szellemi termék is lehet. Ugyanakkor az adakozás, mások anyagi segítése a pozitív oldal. A történelmi Buddha tanításaival feloldotta a kasztok határait. A szerzetesrendbe belépő királynak vagy földművesnek is ugyanazon kötelezettségei és jogai voltak az előírások szerint. Az ún. világiak, akik nem léptek be a rendbe, adományokkal, támogatásokkal szerezhettek érdemeket.

 

3. Helytelen viselkedés elkerülése az érzéki örömök tekintetében. Van olyan leírás, ahol a házasságtörést teszik ide. Szélesebben értve nemcsak a szexuális élvezetek, kicsapongások tartoznak ide, hanem bármely testi öröm okozása falánksággal, kábító- és élénkítőszerek használata által, mert az általuk megszerzett öröm csupán időleges és részleges lehet. Ugyanis a tudat tiszta természetében található öröm határtalan, ezt kell felfedezni a meditáció eszköztárával. A korábbi káros érzelmek és mentálüzenetek akadályozzák ezzel az örömforrással való kapcsolatfelvételt, ezért próbálkoznak az emberek az érzékkielégítés különböző formáival.

 

A négy szóbeli ártás:

4. A hazug beszéd elkerülése. Igaztalan vádaskodás, amivel energiát kíván nyerni az elkövető az őt meghallgatótól.

 

5. A rágalmazás elkerülése. Ez a hazugság még kifinomultabb formája valaki felé irányítva.

 

6. A durva beszéd elkerülése. Hangoskodással, káromlással kifejezett szeretethiányos beszédforma.

 

Már a kereszténység megjelenése előtti vallási rendszerekben is alapvető szükséglet volt a káros érzelmek tisztítása

 

7. A haszontalan fecsegés mellőzése. Nemcsak beszéddel, locsogással követhető el, mellyel szintén energiát kérnek a hallgatótól. A fecsegés bármilyen felesleges időtöltés, mely elvonja a figyelmet az élet fontos dolgaitól, a bölcsesség megtanulásától és alkalmazásától. Ilyen például a nem tanulságos szerelmes regények, krimik, pletykaújságok olvasása, a tévénézés, híres emberek életének kiteregetése, indiszkréció. Ne ezekből nyerjen energiát az ember, hanem a saját felső részéből. Akkor alkalmazhatja a kedves, szép, jó energiájú, másokat töltő, felemelő, azok hasznát szolgáló, tanító beszédet.

 

A három gondolati ártás:

8. Mohóság, mely szükségleten felüli gyűjtést jelent, esetleg mások megkárosításával. Ekkor átmegy lopásba is. Ehhez a ponthoz szokták tenni az irigységet is, ami nem az illetőhöz tartozó javak, tulajdonságok megkívánását jelenti.

 

9. Rosszakarat. Abból kíván energiát nyerni a személy, hogy rossz kívánságokat küld ki a térbe valakinek vagy valakiknek. Az tud tényleg jót kívánni, aki saját energiaadás nélkül, vagyis od-kapcsolat létrehozásának elkerülésével, a felső részével való kapcsolat által képes a környezetének segíteni.

 

10. Alapvető butaság, hibás nézet, vagyis téves elképzelés, ami eltérít az isteni úttól, a tudat tiszta természetének a megismerésétől.

 

A fenti tíz pontot tehát meditációs segédletként használhatjuk. Az éppen megoldandó akadállyal kapcsolatosan pontonként rákérdezünk, hogy milyen és ki általi ez életi vagy korábbi életi mentálüzenet hozta létre. Amennyiben eltaláltuk a rezgést, arra az életterületre és időre pozitív üzenetet küldünk. Ekkor érezzük a tisztító energiafolyamatok beindulását a megfelelő planétacsatornák megnyílásával és az ennek következtében előálló testi és lelki megkönnyebbülést. Kérjük, hogy a témával kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat juttassák el a szerkesztőség e-mail címére: tgym@mail.datanet.hu, vagy a szerzőhöz.

Majoros János Károly
XVII. évfolyam 8. szám

Címkék: asztrológia, ezotéria, meditáció, sors

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.