Jóga - Meditáció

Mitől leszünk boldogok?

Hogyan válhatnak a nehézségeink a legjobb barátainkká?

Harmóniában élni önmagunkkal és a többi emberrel - mindnyájan erről álmodunk. A valóság azonban gyakran másképp néz ki: stressz, elégedetlenség, félelem, depresszió, félreértések és betegségek nehezítik meg az életünket. Hogyan tudnánk ezt megváltoztatni? Van-e titkos recept a boldogságra? Ezekre a kérdésekre ad választ cikkünk.


 

A titok nyitja egyszerű: a gyógyulás önmagunkban rejlik. A legfontosabb parancs vállalni önmagunkért a felelősséget, szellemi és testi téren egyaránt. Szellemünk mágikus erőkkel rendelkezik: minél jobban ismerjük és minél inkább hasznosítjuk azokat, annál jobban önmagunk sorsának kovácsaivá válunk, és többé nem külső erők uralkodnak majd rajtunk. Elkezdünk valóban élni, és ezzel elindulunk a boldogság felé vezető úton.

 

Ennek az előfeltétele, hogy az itt-és-most állapotában éljünk. Hogy elfogadjuk azt, ami adott. Ne meneküljünk, ne keressünk kifogásokat, ne építsünk légvárakat, ne kívánkozzunk a múltba vagy a jövőbe. Mert csak a jelenben élhetünk, és csak ott, ahol valóban vagyunk. Így aztán a kérdés: Miért éppen én?, amelyet akkor teszünk fel, ha valami baj ér minket, mindjárt teljesen más fényben tűnik fel.

 

A Miért éppen én? azt jelenti ugyanis, hogy éppen rólam van szó! Hogy a szóban forgó betegség, szerelmi bánat, munkahelyi vagy anyagi probléma bizonyos okok miatt pontosan engem érint. Elfogadni azt, hogy a nehézségeink a tanítómestereink, és hogy a valóságban a legjobb barátaink, hihetetlen felszabadulást jelent, és egyben rendkívül érdekes folyamatot. A spiritualitás ugyanis nem megszakítható folyamat, nem olyan gondolati konstrukció, amellyel időnként kokettálunk. Kifejezésre jut mindennapi életünkben, abban, amit gondolunk, mondunk és teszünk. Erre is érvényes az a kijelentés, hogy csak az a jó létezik, amit meg is teszünk.

 

Vezessen minket az élet 

Az odaadás az élet megváltója és megszabadítója. Ám a valódi odaadástól a legtöbben félnek. Attól félnek, hogy elveszítik kicsi énüket, félnek az ürességtől. Ezért az emberek harcolnak a körülményeik ellen, és megpróbálják az ideálisat megteremteni. De vajon honnan tudjuk, számunkra mi az ideális?

 

Alapvetően nem tudjuk, hanem egy olyan elképzelést, olyat ideát követünk, amelyről meg sem tudnánk mondani, honnan került hozzánk. Az odaadás az első lépés a boldogság felé. A kérdés csak az, ki vagy mi felé kell odaadással fordulnunk. Sokak számára ez a munkájuk, másoknak egy kapcsolat, a harmadiknak a társadalmi felelősségvállalás vagy a hobbi. Sokféle lehetőség adódik, és ezekkel nincs is gond. Az igazi odaadás azonban az, amelynek tárgya saját belső lényünk, az igazi énünk. Ha azzal kapcsolatba kerülünk, feladhatjuk a kontrollt, és engedhetjük, hogy belső bölcsességünk vezessen minket. De amíg ez nem tudatos, addig védekezünk ellene és ellenállunk neki.

 

Mindenkinek magának kell eldöntenie, mi a fontos számára, és ennek megfelelően csoportosítania az energiáit. A menedzsernek ugyanúgy, mint a sportolónak

 

Az élet mindig vezet minket. A külső körülmények, legyünk bár dolgozók vagy munkanélküliek, éljünk párkapcsolatban vagy egy kolostorban, legyünk szabadok vagy rabok, végül mindig a megfelelő feltételek. Már tudniillik ahhoz, amire szükségünk van a felébredéshez. Amikor végre felnézünk és többé nem védekezünk az adott életkörülményeink ellen, akkor kezdődik el a tulajdonképpeni út.

 

Igent mondani arra, ami adott, ez jelenti az igazi odaadást. Ebben az odaadásban, amely nem ismeri a "ha" és a "de" kifogásokat, feloldódik a múlt és a jövő. Elkezdünk a jelenben élni, és ez mindent megváltoztat! A boldogság pillanatai - és ilyenek mindannyiunk életében vannak – megmutatják, milyen a jelenben létezni. Az idő egy pillanatra megáll, és lehetővé teszi számunkra, hogy jelen legyünk. Ha csodálattal nézünk egy gyönyörű virágot, ha zenét hallgatva megnyílik a szívünk, ha megcsodáljuk a naplementét - ezek mind a boldogság pillanatai. Ilyenkor még az egónk sem létezik, ezért vagyunk képesek megtapasztalni a boldogságot.

 

Az odaadás mély ellazuláshoz vezet. Abban a pillanatban megszűnik minden harc, és előáll a béke. Az odaadáshoz azonban el kell engednünk magunkat, és nem szabad feltételeket szabnunk. Amíg létezik a "ha - akkor", addig az nem odaadás.

 

A valódi elengedettséghez nélkülözhetetlen az alázat. Amíg valamit akarunk, addig nem beszélhetünk odaadásról. A feltétlen odaadás a szívből jön, és a szív alázata. Nem vár nyereségre, hanem teljesen nyitott arra, ami az adott pillanatban történik, elfogadja, ami adott. Ez semmiképpen sem tévesztendő össze a beletörődéssel. A valódi elfogadás azt jelenti, hogy egyetértünk azzal, ami történik, mivel ez az élet folyamata. Olyan ez, mint egy hullám az óceánban, amely jól érzi magát az egész részeként.

 

 

Buddha útja akkor nyílik meg, ha elcsendesedünk és nyitottá válunk a szeretet és az együttérzés világára

 

Ebben az összefüggésben említi a „misztikus esküvőt“, minden idők misztikus szerzői eleven szavakkal írtak le. Ezt tekinthetjük a szív és a szellem összekapcsolódásának is, amikor összefolynak az ellentétes pólusok, a jin és a jang.

 

 

Növekedés együttérzés és szeretet révén 

A buddhizmusban az együttérzés fontos szerepet játszik. Bodhiszattva megtestesíti ezt az érzést. A Buddha útja alapjában véve olyan út, amely nyitottságot és állandó elengedettséget feltételez: tartás, megragadás és elutasítás nélkül, csak a lét a fontos. Ebben az összefüggésben beszélhetünk vízszintes és függőleges szintről. A vízszintes magatartást valamennyien ismerjük: idetartozik az idegesség, a becsvágy, a rohanás, a kapzsiság, a harag, a túlzott önértékelés. Ez az út nem ismer együttérzést, kemény és merev. A függőleges út, Buddha útja, akkor nyílik meg, ha szakítunk korábbi szokásainkkal. Ha elcsendesedünk és megnyílunk a szeretet és az együttérzés világa előtt. Ez nem tűnik k önnyűnek, de a valóságban bármikor lehetséges.

 

Ha ezt a fajta magatartást nem valósítjuk meg a magunk szabad akaratából, általában külső körülmények kényszerítenek majd rá: depresszió, emberi és anyagi veszteségek. Ha azonban sikerül megőriznünk ezt a helyzetet, elfogadni, és nem elmenekülni tőle, akkor mindegy, mi magunk vagyunk-e az érintettek vagy emberek körülöttünk, akkor valóban érzékelni fogjuk a valóságot. És ebből nő ki az együttérzés, abból a szeretet, a szeretet pedig békét hoz.

 

Ilyenkor valóban meggyógyulhatnak a betegségek, vagy egyszerűen eltűnhetnek, miután sok közülük diszharmónia miatt alakul ki. Adjunk engedélyt saját magunknak arra, hogy önmagunk legyünk, és másoknak is, hogy olyanok legyenek, amilyenek. Amitabha, a szeretet és a bölcsesség buddhája szeretettel tekint mindenre, és mindent úgy szeret, amilyen. Ez a buddha-tudat mindannyiunk számára elérhető, és elvezet a bölcsességhez és a felébredéshez.

 

A neurotikus szorongások, például klausztrofóbia vagy tömegiszony esetén meg kell nézni, mitől is félünk valójában

 

Meditáció a több odaadásért és bizalomért

Ha ezt a meditációs gyakorlatot rendszeresen elvégezzük, megnő bennünk a csend iránti bizalom és önmagunk érzékelése. Ebből a bizalomból odaadás fejlődik ki mindazon dolgok iránt, amelyek minden ember bensőjében élnek, megváltoztathatatlanok és örökek. Ez a csendben megérezhető lét, amely mély békét hoz, mindig is ott volt.

 

• Használjunk ki napi fél órát, lehetőleg mindig ugyanakkor, amikor elvonulunk egy csendes helyre, ahol senki nem zavar. Ez lehet otthon vagy a természetben, a lényeg, hogy jól érezzük magunkat.

 

• Üljünk le egyenes háttal és szilárdan egy alátétre (párna, szék, a fű), és először is figyeljünk a légzésünkre.

 

• Érezzük, ahogy ettől megnyugszunk. Ne várjunk semmit, csak üljünk ott és hagyjuk, hogy képek, gondolatok és érzések suhanjanak keresztül rajtunk. Ne ítélkezzünk!

 

• Engedjük történni a dolgokat, próbáljuk meg a képeket és gondolatokat nem megváltoztatni. Fogadjuk el a szépet és a kevésbé szépet egyaránt.

 

• Érezzük, ahogyan mindennek a közepén vagyunk, csendes szemlélők, akik nem azonosítják magukat a gondolataikkal és érzéseikkel.

 

 

Az elefánt, aki úgy reszketett, mint a nyárfalevél - történet félelem ellen 

Élt egyszer egy elefánt, akinek szörnyű múltja volt, mert valaha egy kegyetlen királyhoz tartozott, aki arra tanította be az elefántokat, hogy mozdulatlanul álljanak. Az idomárok megkötözték az állatokat, és ha csak egy kicsit is megmozdultak, megverték őket. Az elefánt azonban sem arról nem tehetett, hogy időnként megmozdult, sem arról, hogy képtelen volt elviselni a fájdalmat. Egy nap ebből a dilemmájából legyőzhetetlen erő mozdította ki: elszakította a kötelékeit, elmenekült az erdőbe, és soha többé nem látta senki.

 

Jelen lenni a pillanatban elégedettséget hoz. Mindegy, egy virágban gyönyörködünk-e, vagy zenét hallgatunk, vagy más, hétköznapi csodák részesei vagyunk

 

Az elefánt azonban borzasztóan félt attól, hogy az idomárok rátalálnak. Ha megrezzent egy levél vagy neszezett egy egérke, az elefánt rettenetesen megijedt. A fa szelleme már régóta figyelte őt, és megesett rajta a szíve.

 

Egy nap odakiáltotta az elefántnak, aki éppen halálra rémült, hogy olyasmitől fél, ami nem is létezik. Megmutatta neki a valóságot: az erdőben nem élnek kegyetlen idomárok, az erdő békés hely olyan lakókkal, akiktől nem kell félni. Csak ekkor értette meg az elefánt, hogy egy fantomtól félt. A valóság más volt! Ez segített neki megszabadulni a félelmeitől, és attól kezdve boldogan és elégedetten élt az erdőben. 

 

 

A boldogság nyomában 

Olyan nincs, hogy valaki folyamatosan, megállás nélkül boldog. Ám vannak olyan érzések, amelyek megakadályozzák a boldogság érzését: például a harag, az irigység és a féltékenység. A boldogság eléréséhez azonban nincsen mindenki számára érvényes módszer. Az egyik lehetőség, hogy életünk boldog pillanatait szemügyre vesszük és megfigyeljük, így kitalálhatjuk, hogy bizonyos körülmények között és időpontban történtek. Az alapos figyelem felébreszti a szellemet, és megérthetjük, mi váltotta ki az érzést, ezzel pedig már nagy lépést tettünk a boldogság irányába.

 

Hasonlóképpen kezelhetők a szorongások is, ha szemügyre vesszük, vajon valóban létezik-e félelmünk kiváltója. Ha nem, érdemes a félelemmel addig várni, amíg a kritikus szituáció valóban elérkezik, különben csak elpazaroljuk az energiánkat és elmulasztunk valóban boldog pillanatokat.

 

Ami a betegséget illeti, az nagyon komplex jelenség, és a bölcs és jó ember is lehet beteg. Akkor maradunk meg a bölcsesség oldalán, ha elfogadjuk, ami adott, és nem spekulálunk olyasmin, amit nem ismerünk. Az emberek mindjárt könnyebben viselik a betegségüket, ha nem kell azon törniük a fejüket, vajon mit követtek el, milyen büntetés fejében mérték rájuk a szenvedést.

 

 A természeti élmények segítenek megtalálni belső békénket. Ily módon megszabadulhatunk a hétköznapok feszültségétől és új energiát nyerhetünk

 

Az egészség azt jelenti, hogy test, szellem és lélek egységet képez, és optimális módon együttműködik. Ez nagyban rokon a boldogsággal. A testünk akkor működik a legjobban, ha békén hagyjuk, ha hallgatunk a jelzéseire. Ha azt esszük, amihez kedvünk van, ha olyan mozgást választunk, amit szívesen végzünk. Ilyenkor ugyanis elégedettség jár át minket, és az elégedettség az egészség előfeltétele. Ugyanígy a szervezet azt is jelzi, ha megbetegedett.

 

A boldogság fontos jellemzője, hogy független mindattól, amit az ember tapasztal. Ehhez a mechanizmust kell megfigyelni: mi vezet boldogsághoz, és mi boldogtalansághoz? Nagyon valószínű, hogy ha valaki barátságos és nyitott, akkor ő maga is boldogabb lesz. Ha valóban erre vágyunk, mindenekelőtt békésnek kell lennünk. Aki tartósan jó magokat vet el, az boldog lesz.

 

Tippek az elcsendesedéshez

• Menjünk sokat a természetbe! Keressünk fel csendes helyeket, és fogjuk fel minden érzékszervünkkel a természetet: a levelek susogását, a patak csobogását, a madarak énekét, a növények illatát, az ég mélységét.

 

 

• Üljünk le háttal egy erős fatörzsnek! Érezzük a fa erejét és energiáját, szívjuk magunkba! Mondjunk érte köszönetet a fa szellemének.

 

• Üljünk le egy békés helyen. Csukjuk be a szemünket, lélegezzünk mélyen és ritmikusan. Próbáljunk befelé hallgatózni és nézni. Ezzel életre keltjük alvó érzékszerveinket.

 

• Nap mint nap hallgassunk egy bizonyos időre! Figyeljük, mit változtat ez meg bennünk.

 

• Ha lehet, csatlakozzunk egy meditációs csoporthoz.

M. L.
XIV. évfolyam 2. szám

Címkék: boldogság, meditáció

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.