Müller Péter rovata

A vonások jelentéséről - Sorsfeladatunk

Válaszol a Jóskönyv


Amit most elmondok, csakis a „haladóknak” szól.
Azoknak, akik már régóta foglalkoznak a Ji Kinggel, s kísérletezni akarnak vele.
Évekkel ezelőtt egy csöndes és összeszedett állapotomban kipróbáltam valami olyasmit, amit sehol sem olvastam még: az egész életemre kértem jóslatot.
Megkérdeztem, mi az én sorsfeladatom.
Asztrológiában ezt a radixhoroszkóp rejti.
A radixhoroszkóp annak a pontosan kiszámított időpillanatnak a minőségi képe, amikor megszülettünk.
Ez sok évtizeddel ezelőtt volt, s életem végéig érvényes; ez az a testi és lelki szerepem, melyet itt, a „világot jelentő deszkákon”, a földön el kell játszanom.
A horoszkóp sorsfeladata egy egész életre szól.
Nos, én valami olyasmit kérdeztem a Jóskönyvtől, hogy az ő nyelvén mi lenne az én radixhoroszkópom? Mi az a sorsfeladat, amelynek megoldására ebben az életemben vállalkoztam?
Ez azért szokatlan kérdés, mert a Ji Kingtől a jelen pillanatára kérdezünk, a „most”-ra, ami lehet, hogy régi gyökerekből ered s jövőbeli termést hoz, de a választ a kérdés időpontja rejti magában.
Itt pedig emlékezetemben visszaszálltam a születésem idejére, s olyasmit kérdeztem, ami egész életemre érvényes.
A válasz a Hsziao Hszü jele volt: A kicsi összegyűjtése.
A döbbenetes az volt, hogy e jósjelben megtaláltam mindazt, amire szellemi mesterem húsz év óta nevel, időnként olyan szigorral, hogy azt is mondta már: „Ha nem tudod megoldani ebben az életben, újra vissza kell jönnöd miatta.”
Vagyis, mint a bukott diák, osztályismétlésre ítélem magamat.
És ez az „új osztály” – egy egész küzdelmes élet – azzal a tudattal lesz terhelve, hogy itt olyan feladatokból kell vizsgáznom újra, melyekben megbuktam már.
De miből bukhatok?
Hiúságból.
Nagyravágyásból.
„A Hszü összegyűjtést, megszelídítést jelent. Amit szelídíteni kell, az a nagyravágyás, az ambíció, a »mindent azonnal akarok!« Légy szelíd, óvatos, alkalmazkodó. Hajt a lendület, az akarat, a teremtő vágy – de mindezt még meg kell szelídítened. Nyers még az erőd s túl önös. Óvakodj erőd alkalmazásától, mert az most úgyis csak agresszió és durvaság lenne, vagy még inkább: hisztéria Becsüld meg a kicsit. Haladj lépésről lépésre. Taktikád lágy legyen, ne kemény!”
Máshol azt mondja:
„A tanítvány egyetlen tál rizst úgy köszön meg, mint Isten legnagyobb és legcsodálatosabb adományát.
Az is.
Az Érett Lélek tudja, hogy nincs nagy és kicsi. Csak a nagyravágyó képzeli, hogy Élet és Dicsőség csak a csúcson van, a lépésről lépésre való menetelben nincs. A lassú érés és a fokozatos kibontakozás a Hsziao Hszü lényege. Ebbe a folyamatba nem szabad türelmetlenül beleavatkozni. Bár késztetésed megvan hozzá. A nagy jang erőket azért kell visszafogni, mert még nem egyensúlyosak, még gőgösek, önzők, hiúk, nagyravágyók. Most még csak rontani tudnak a helyzeten, s főleg rossz karmákat gyűjteni az egó türelmetlen mohóságával Még nincs bizalmad abban, hogy Isten adja – hanem azt mondod: Inkább én elveszem!
Belesimulni Isten akaratába – ez ennek a jósjelnek a feladata.
Elnézést, hogy magamról beszélek.
Aki ismer, tudja, hogy ez az én sorsfeladatom.
Sok évvel ezelőtt írtam is erről a „Kígyó és kereszt” s a „Lomb és gyökér” c. műveimben.
Akkor még csak a mesterem tanított – nem ismertem ezt a jósjelet.
De sokszor beszélt erről; ekkor nyitotta meg előző életeim felhozhatatlan mélységben heverő sikereinek, de főleg a bukásainak történetét. Elmondta, hogy minden élet: vállalkozás. S én arra vállalkoztam, hogy megoldom azt, amit sok-sok évvel később ebben a jósjelben, mint feladatot, megtaláltam.
Mindezt azért mondom el, mert sokszor fölmerül a kérdés: meddig tart egy jóslat?
Mikor jár le egy-egy jósjel hatása?
Lehet kérni éves jóslatot.
Ez olyasféle, mint az asztrológiában a szolárhoroszkóp.
Megpróbáltam, s kértem egy életre szóló tanácsot is.
Vagyis olyan tömörségre kényszerítettem a könyv szellemiségét, hogy feleljen arra, hogy miről szól ez az egész?
Vagyis mi az életem főmotívuma.
Zenében is van ilyen.
Sokfelé elágazik egy szimfónia, több tétele s bonyolult hangszerelése is lehet, de azért mindig van egy vagy két főmotívuma.
Maga a mű nem egyéb, mint ennek a kibontása, s végső soron a témában jelzett probléma megoldása.
De a válasz, hogy meddig tart egy jósjel hatása, nem ilyen egyszerű.
Egy szimfónia kb. 45 percig tart. Rá is van írva a hanglemezre, percnyi pontossággal.
De csak azért, mert a zeneszerző a zenei problémát ennyi idő alatt meg is oldja.
Az élet ennél sokkal bonyolultabb.
A válasz azonban egyszerű.
Minden probléma, és így a jósjelben kapott sorsfeladat addig tart, míg meg nem oldjuk.
Ha nem oldjuk meg, akkor vagy benne maradunk a drámában, vagy továbblépünk ugyan, de a sorsfeladat visszatér.
Mindaddig, míg meg nem oldjuk.
Én az egész életemre kértem tanácsot, a jóskönyv a „Kicsi összegyűjtését” adta, de a mesteri szó azt is hozzátette, ha nem tudod megoldani, újra vissza kell jönnöd miatta.
Az időtartam tőlünk is függ.

Müller Péter
IX. évfolyam 10. szám

Címkék: Ji King, jóskönyv

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.