Müller Péter rovata

Exkluzív - A hűség ezoterikus jelentése


A hűség mai értelmezése testi természetű. Ha valaki azt mondja: "hűséges vagyok a férjemhez" - azt jelenti, hogy nem csalta meg őt. Mással nem került szexuális kapcsolatba. Van ennél egy fokkal mélyebb jelentése is, amikor a "hűség" azt jelenti, hogy jóban-rosszban kitartok mellette.

Ez már komolyabb dolog. A hűséges férj vagy barát nem a külső körülményektől teszi függővé a kapcsolatot.

Van egy benső kapocs, mely a két embert összeköti, és ez nem függ az időtől.

Nem függ hangulatoktól, szerencsétől, érdektől, bajtól, örömtől, betegségtől. Kívül minden változik - belül nem.

Ez a hűség kibírja az élet forgandóságát.

De az ilyen már nagy ritkaság manapság!

Ritkák az életen át tartó barátságok.

Egyszerűen azért, mert változunk.

Nemcsak a körülményeink, mi magunk is változunk.

Érlelődünk. Öregszünk.

Életszerepeket vetünk el, s veszünk föl újakat.

Gyerekek, kamaszok, felnőttek, anyák, apák, nagyanyák, nagyapák leszünk.

Hivatásunk, munkahelyünk megváltozik.

Máshová költözünk.

Más emberré leszünk.

"Az élet tengerén" hajózunk, s ez bizony naponta változik.

Ebben az örökös átváltozásban nagyon ritka, hogy a horgonyt nem húzzuk föl.

Hogy a másikhoz való viszonyom - aki ugyanúgy változik, mint én - megmaradjon egy életen át.

A magyar irodalom két hatalmas egyénisége jó barátságban volt.

Nevet nem mondok, mert amit elmesélek, mint titkot bízták rám.

Két izzó szellemiség.

És mégis eljött egy pillanat, amikor üres csend állt közéjük.

Nem tudtak már miről beszélni.

Az egyik úgy érezte, hogy a másik "elhagyta a zászlót".

És innen kezdve elszakadt közöttük egy láthatatlan fonál.

Elszakadt a szeretetszál.

Megszűnt a barátság.

Kihűlt a kapcsolatuk.

Idegenné váltak egymás számára - csak a múltjuk tartotta össze őket.

Az idősebb úgy vélte, hogy a másik elárulta önmagát.

Eldobta a zászlót, melyet, úgy vélte, ketten fogtak.

S innen már nem tudtak továbbmenni, együtt.

Így volt-e vagy sem, nem tudom.

Szerintem az egyik sikertelen volt, a másik sikeres lett - az irigység is közéjük állhatott.

De ez még mindig nem az igazi hűség-hűtlenség fogalma.

Az embernek Isteni Énje van.

Nevezzük Atmannak, Felsőbbrendű Énnek.

Jézus Atyának nevezi, aki benne lakik.

És van az embernek egy egója, egy földi énje, egy személyisége.

Hűség a teljes azonosulás.

Amikor a kis én teljesen azonosul a Nagy Énnel.

Azt mondja és azt teszi, amit a Nagy Én mond és akar.

A hűség vagy hívség a hitnek a megnyilvánulása.

Hazádnak rendületlenül / légy híve, ó magyar!

A latin nyelvből képzett angol "fidelity", melyet a zenegépek oldalán látunk, a "High fidelity" ezt mondja ki: a gép az eredeti hangot a legmagasabb hűség fokán adja vissza.

Hűséges az ember csakis a benne lévő Istenhez lehet.

Ez nem egy személyhez, hanem létének centrumához, legbensőbb valójához s egyben a vállalt sorsfeladatához és a többi emberhez való hűségét is jelenti.

A külvilág viszontagságai ezt a kapcsolatot megkísérthetik.

Ilyenkor a teljes azonosulás meglazul.

Zavarossá válik, vagy megszűnik.

Hogy a géphasonlatnál maradjunk: adás ekkor is van, de a gép már nem tudja visszaadni, hűségesen.

Már nem High Fidelity.

Ahhoz, hogy valaki "hűséges" legyen, a centrumot önmagában fel kell ismernie.

Valódi önismeret kell hozzá.

Rátalálás lényünk középpontjára, Igazi Valónkra.

Hogy halljuk a Hangját.

S tudjuk, kihez vagyunk hűségesek!

A világi értelemben vett hűséghez, a társhoz, a baráthoz vagy akár egy ügyhöz való hűséghez pedig az kell, hogy mindenekelőtt önmagunkhoz legyünk hűek.

A mai hűtlenségek alapvető oka, hogy nem is ismerjük lényünk középpontját.

Nincs tengelyünk, centrumunk. Nincs változatlan "szívünk" - s ezért a külső körülmények, a változások és a kísértések szüntelenül kibillentenek minket az egyensúlyunkból.

Nincs viszonyítási alapunk.

Nem ismerjük magunkban azt, aki ebben a mulandó, változó világban nem múlik el, soha.

Tengely nélkül forgunk. S ezért egymással is hol együtt keringünk, hol összekoccanunk; néha megöleljük a másikat, néha messzire pörgünk, s elengedjük egymást.

Müller Péter
XV. évfolyam 11. szám

Címkék: ezotéria, Müller Péter

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.