Müller Péter rovata

Exkluzív - Gyerekasztrológia


Különleges csillagállás alatt született ez a könyv. Az ország egyik legkitűnőbb asztrológusa, s több könyv szerzője, Rákos Péter összefogott a nagyszerű íróval, a gyermeklelkek páratlan ismerőjével, Böszörményi Gyulával, a "Gergő" könyvek varázslatos mesemondójával, s ketten együtt írtak egy könyvet. Tudós és művész találkozásából született ez a mű - a Gyerekasztrológia. De hogyan írták ezt ketten?

 

Rákos Péter leírta több évtizedes kutatásainak és gazdag tapasztalatainak eredményeit, Böszörményi pedig beleélte, bele álmodta magát a tizenkét típusba, lélekbe, sorsba, s teremtett magából sokféle kislányt és kisfiút, Kost, Ikreket, Bikát... tizenkét archetípust, sőt összetéveszthetetlen, egyéni jellemet, apró kis hősöket, eleven lényeket, akikben felismerhetjük nemcsak gyermekeinket és unokáinkat, de önmagunkat is.

 

A bravúr még nagyobb (nem is láttam még ilyent), mert leírja, hogy mit üzennek ezek a gyerekek nekünk felnőtteknek, mégpedig nem "általában", hanem először születéstől 15 hónapos korukig, aztán 2 és fél éves korukig, majd 6 és 8 éves korukig. Szinte előttünk nőnek fel ezek az emberkék, s bújnak bele a szerzők először az újszülöttbe, majd a kisbabába és a nagyobb gyerekbe - s ahogy érik a gyermek tudata, egyre erőteljesebb színekkel és az élet legapróbb részleteire is figyelő érzékenységgel írják le, ki mit gondol, érez, hogyan viselkedik, mi jellemének erénye és gyengéje, mi a titka, hogyan kell a szülőknek bánni vele.

 

És végül a szerzők a szülőkbe is "belebújnak", "szülőtanodát" nyitnak, s elmagyarázzák, mit kell tudniuk, ha gyermekük Ikrek, Rák... stb.

 

Ez már valódi kis beavatás az asztrológia mélyebb titkaiba, s Rákos Péter, aki kutatásai és rendkívül gazdag tapasztalatai alapján otthon van ezekben a titkokban, s pontosan tudja, mi a különbség az általános típustan s egy adott egyéni horoszkóp bonyolult összetevőinek elemzése között, nem mulasztja el sohasem megjegyezni, hogy - bár ezek az "ősjellemek ott vannak lelkünk mélyén s életünk zenéjében dominánsan szólnak, a valóság azonban jóval összetettebb - nincs két egyforma ember, s nincs két egyforma probléma sem.

 

De az "őstípusok" végre itt vannak előttünk, rendkívül olvasmányosan, s mivel ez a tizenkét állatövi jel a Nap-hős sorsának állomásait is jelzi, vagyis azt a tizenkét stációt, amelyen valamennyien átmegyünk s amelynek misztériumát előbb-utóbb át kell élnünk, Böszörményi, a meseíró még egy nagy segítséget ad felnőttnek, gyereknek egyaránt: leírja, hogy egy-egy jel hogyan jelenik meg a mesék és népmesék világában, milyenek lennének gyerekeink és unokáink, mint mesehősök.

 

Mindegyik gyerek más mesében jár, és más próbatételei vannak. És más-más mesehős sorsában ismerhet magára.

 

Az Oroszlán például elindul megkeresni a saját királyságát, ezért az énérzet, a szó legjobb értelmében vett sugárzó éntudat életének döntő kérdésévé válik. Itt bomlik ki teljes pompájában a lélek énteremtő ragyogása, s az Oroszlán-baba hamarosan Napja lesz családjának, sőt egész környezetének is. Ezért a szerzők értő és érzékeny tanácsot adnak a szülőknek, hogyan kell ezt a misztériumot helyesen gondozni, hogyan kell egy Oroszlán-lélek természetes, központi ragyogását megérteni, sőt egészségesen kibontani - s ugyanakkor túlzott kényeztetéssel hogyan lehet egy ilyen emberkét egy életre tönkretenni. A kényeztetés persze mindenkinek árt, de egyiknek sem annyira, mint az Oroszlán-típusnak, akinek a Nap-énje ragyog, és középpontnak lenni: sorsfeladata - ugyanakkor a túlpuffadt öntudat, a gőg, a hiúság és a "csakis rólam szól az élet" egész életének legnagyobb kísértése. Az igazi önérzet egyszerre ragyogó és erős - s ugyanakkor szerény és magától értetődő. S hogy ilyenné legyen az Oroszlán emberke, jórészt a szülein múlik.

 

És ez csak egyetlen példa a sok ezer apró és roppant hasznos tanács közül. Azért emelem ki, mert Oroszlán-unokám van, és amit Rákos és Böszörményi javasolnak, azt naponta alkalmazom nála. Örökké szerepel például,mindenkit pillanatok alatt elvarázsol - ha belép valahová, azonnal róla szól a világ -, de én ezt "nem veszem észre", nem válok a közönségévé, s azon túl, hogy nagyon szeretem(legszívesebben leborulnék Őfelsége előtt!), sohasem éreztetem vele, hogy varázshatalmába kerültem.

 

Igen, ez az, ami a modern lélektan tudományából éppúgy hiányzik, mint hétköznapi tapasztalatainkból: nincs karakterológiánk. 

 

Emberismeretünkből - és önismeretünkből is! - hiányzik a típustan. Hogy az Isten állatkertjében másfajta "állatok" vannak, más természettel és más sorsfeladattal. Amíg ezeket a típusokat nem ismerjük fel önmagunkban és főleg másokban, addig nincs emberismeretünk sem, és e titkok ismerete nélkül embert nevelni nem lehet. 

 

Amíg nem tudom, kicsoda a gyermekem, hogy az Örök Ember sorsának éppen melyik mitikus állomásán jár, addig nevelni sem tudom, mert nem ismerem lényének titkos természetét.

 

Még az új autóhoz is adnak egy szervizkönyvet.

 

Mert minden típus - bár hasonló, általános elvek működtetik - de mégis más.

 

Az asztrológia az egyetlen hiteles típustan.

 

Nem azokon az olcsó szinteken persze,melyeket ma úton-útfélen lehet olvasgatni. Az igazi asztrológia éppúgy elkéri a véle foglalkozó tudós életét,mint bármilyen tudomány vagy művészet. Csak sok évtized kutatása, tapasztalata s főleg egy egész életmunkája és odaadása vezet azokhoz a titkos ajtókhoz, melyeket egyáltalán érdemes és szabad kinyitni.

 

A Gyerekasztrológia hiteles munka. Még akkor is, ha játékos, közérthető nyelven szól.

 

"Szervizkönyv" ez gyerekeinkhez, unokáinkhoz, s önmagunkhoz is persze, mert nincs fontosabb feladat manapság, mint a piaci ponyva-horoszkópia ártalmas és hamis információi után megismerni, milyen valódi jellemet és sorsfeladatot rejt egy-egy állatövi jegy.

 

Még egy fontos dolog.

 

Az ősi tudás közelebb van a művészethez,mint a mai értelembe vett tudományhoz. Meggyőződésem, hogy igazi ezotériát csak író tud írni, vagy olyan valaki, aki írói, művészi tehetséggel van megáldva.

 

Nem azért, mert az író szépen ír, hanem azért, mert gazdagon.

 

Az emberi lélek végtelenül gazdag - s róla írni csakis gazdagon lehet. Elevenen.

 

Ezt a megelevenítő erőt, az emberismeretnek a bőségét találtam ebben a könyvben, olyan lelki erényeket és hibákat, apró trükköket, titkos buktatókat, jellemrajzokat, pontos megfigyelések gazdagságát, melyeket észrevenni és főleg leírni csakis író tud. Átélten. Léleklátó ismerettel.

 

Életről beszélni csak élettelien lehet. Mert akikről ír, nem sémák, hanem eleven hús-vér emberek.

 

Az ilyen könyveket nemcsak azért olvassuk szívesen, mert élvezetesek, hanem azért is, mert igazak. Igazság és élet - mint tudjuk - összetartoznak. Életet adni betűnek pedig csakis írók tudnak. Hőseik megelevenednek bennünk.

Müller Péter
XI. évfolyam 5. szám

Címkék: ezotéria, Müller Péter

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.