Müller Péter rovata

Exkluzív - Kezdetben


Ezzel a szóval indul a Biblia:

„Kezdetben…”

„Böresith…”

„Ad inicium…”

Vagyis úgy kezdődik, hogy a legelső szó a „Kezdetben”…

Sokat elmélkedtek erről az egyetlen szóról. És sok könyvet is írtak róla.

A lényegük az, hogy a kezdetben minden benne már.

A kezdetben benne van a közepe és a vége is.

Rejtve, lappangva, tömören és láthatatlanul – de benne van.

Ahogy a magban benne van a növény jellege s talán sorsa is.

Más nem lehet, mint ami benne van, s az is akar lenni.

Ahogy – ma már tudjuk – genetikája van mindennek és mindenkinek.

Úgy is hívják Mózes első könyvét: Genezis.

Ez nemcsak azt jelenti, hogy valaha, az időbeli múltban, régesrégen elindult valami, hanem azt is, hogy most is az zajlik, ami elindult, és a jövőben is az alakul ki, ami csíra formájában már a legelején benne volt.

„Ezer mérföldes út is egy lépéssel kezdődik.”

Ezt Lao-ce mondta.

De arról nem szól, hogy ebben az első lépésben már benne van az irány, az igyekezet, a hit, a reménység.

Közben persze lehet másfelé is kanyarodni.

De csak úgy, mint egy folyó, mely elindult a tenger felé.

Mehet erre, mehet arra, kanyaroghat, megtorpanhat – de végül mégis csak oda jut, ahová elindult.

„A jó kezdet!” – mondják a zenészek.

Vagyis, hogy az első hangok mindent eldöntenek.

Ahogy indul az egész, olyan lesz a vége.

„Rossz kezdetnek rosszabb lesz vége majd!”

Ezt Shakespeare mondatja Hamlettel, és

mikor? Amikor az anyja, a királyné, hozzáment férje gyilkosához, Claudius királyhoz.

És tudjuk, mi történik.

Mindhárman meghalnak.

A királynét megmérgezik, a királyt megölik és Hamletet egy mérgezett karddal ledöfik.

A „rossz kezdet” benne volt a levegőben.

Nemcsak akkor, amikor Hamlet ezt kimondja, valahol a történet közepén, hanem mindjárt a tragédia elején.

Egy őr a várfokon azt mondja katona társának:

„Köszönöm, hogy felváltasz. Kemény hideg van. S nem jól vagyok.”

Valami van már a levegőben.

Lappang a baj.

Érzi az egyszerű ember is.

Nem jól van.

Beteg.

Katona ilyet ritkán mond ki – de ő kimondja.

Rosszul van.

Még nem tört ki a nyavalya, de már ott lappang benne.

És mindenkiben.

Az egész ország beteg.

„Rohad az államgépben valami” – mondják, nem sokkal ezután.

És valóban az történik később, hogy nemcsak a történet főszereplői halnak meg és őrülnek meg, de az egész állam összeroppan.

A király meghal, a királyfi is – és egy idegen hatalom foglalja el Dánia trónusát, miközben eltakaríttatja a színről a halottakat.

Új világ indul.

Shakespeare tudja a titkot.

Hogy az elején benne van már a vége is.

Minden darabjának elején megjelenik annak az ideának az első pillanatban talán még semmit sem jelentő mondata, melyből később kibomlik majd az egész tragédia.

Ugyanezen a felismerésen alapszik az asztrológiában a radix horoszkóp jelentősége.

Hogy az időnek azt a minőségét, amikor fölbukkanunk a világ színpadán, lényünkben hordozzuk és éljük – sorsunk nem más, mint ennek a magban elrejtett titoknak a szép vagy csúnya, bölcs vagy ostoba, nagy ívű vagy kisszerű, jó vagy rossz kibontása.

Ez a kezdet misztériuma.

Roppant sűrű.

És a jövővel terhes.

A Biblia nem más, mint ennek az egyetlen szónak, a „Kezdetben”-nek a kibomlása.

Müller Péter
XVIII. évfolyam 1. szám

Címkék: ezotéria, Müller Péter

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.