Müller Péter rovata

Válaszol a jóskönyv - A Nehézség legyőzése


Ez a 29-es jósjel. 
Én adtam neki ezt a nevet.

A kínai Kan „veszélyt”, „szakadékot”, „sírgödröt” jelent. Maga a jósjel a „Víz” trigram megkettőzéséből áll, ezért Wilhelm egyszerűen csak Víz-nek fordítja.
Ez olyan élethelyzet, amikor a szellem az anyag fogságába kerül.
Amikor az Értelem alul-fölül az Érzések rabja lesz.
Már maga a tény sem jó.
Ez az a helyzet, amikor a Fényt elnyeli a Sötétség.
Nem fogadja be. Megpróbálja rabul ejteni, kioltani.
Ezzel a gondolattal indul a János evangéliuma.
„Őbenne volt az élet, és az élet az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.”
Hogy ez hová vezetett, tudjuk.
Erről szól az egész történet.
A Golgotához és a kereszthez vezetett!
Krisztus földi története valószínűleg ebben a jelben történt.
A „nehézséget” és a „veszélyt” nem az jelentette számára, hogy más ideológiát képviselt, mint a korabeli vallási és uralkodó politikai elit, hanem az, hogy gyűlölték őt.
Ezért nem állt le senkivel sem vitatkozni.
Tudta, hogy érvekkel nem lehet meggyőzni senkit.
Érzelmekkel állt szemben.
Önzéssel, hatalomszomjjal, indulatokkal, gyűlölettel, sötét érzésekkel, melyek aztán a Golgotán, s már a keresztre feszítése előtt is mind-mind megnyilvánultak, tombolva és tébolyultan.
„Bocsásd meg nékik, Uram, mert nem tudják, mit cselekszenek!”
Ezt kérte Jézus az Istentől.
Akit az érzelmei és indulatai vezetnek, nem tudja, mit cselekszik!
Nem a Tudás, az Értelem, nem a tiszta Ész irányítja a tetteit, hanem az ösztönei.
Az érdekei.
A hatalomféltése.
A zsigeri gyűlölete.
„Az indulatokkal – mondja a filozófus – nem lehet vitatkozni, mert amit akar, azért az egész lelkét dobja oda.”
Vagyis egész lényét az indulatai vezérlik.
A tettét, az akaratát, sőt még az „elveit” is – mert mindehhez még rendszerint valami ideológiai magyarázatot is kitalál.
Mielőtt ütne, még lefedezi magát valamiféle okos elvvel, elmélettel vagy morállal.
Csak hogy lehazudja
– még önmaga előtt is
– azt a tényt, hogy tettét primer, állati indulatok vezették.
Jellemző az a pillanat, amikor Jézust megütik, s ő így szól:
– Ha nincs igazam, bizonyítsd be, ha pedig igazam van, miért ütsz engem?!
Ez a szellem hangja a gödörben.
Föltehető, hogy ez a világ legnaivabb mondata.
De igaz.
Ami ebben a helyzetben a Ji King tanácsát illeti, az nem a jézusi út!
Itt van talán a legnagyobb különbség a taoista és a keresztény szemlélet között.
A tao nem híve a mártírsorsnak.
A keresztény vallás ellenben teli van mártírokkal.
Krisztus követése hosszú időn keresztül azt jelentette, hogy nyílt szemmel kellett a halába menni érte. A legtöbb apostola, tanítványa és követője erőszakos halállal halt meg.
Lao-ce nem.
Őt menekülés közben állították meg a határon.
Így vette rá egy föltehetően még nem teljesen elállatiasodott, értelmes határőr, hogy írja le a Tao te kinget.
És az Öreg Csecsemő leírta.
Aztán hagyták futni őt.
Ez persze csak legenda, de az igazságra nagyon jellemző.
A Ji King – Ven király munkája – egy börtönben született, ahol a könyörtelen zsarnok ártatlan emberek ezreit pusztította el. De maga a mű és minden rejtett kommentárja arról szól, hogyan lehet ebből a börtönből kiszabadulni, és legyőzni az elborult agyú zsarnok uralkodó hatalmát.
Vannak kínai könyvek, melyek úgy írják le a 64 jósjelet, mint Ven király életének 64 sorsállomását, a börtöntől a kiszabadulásán át egészen a zsarnok császár hatalmának megdöntéséig és az új kínai birodalom megteremtéséig.
A zsarnok Shang uralmának megdöntése után az új királynak még 99 (!) kiskirályt és
652 (!) feudális urat kellett legyőzni. Nehézség nehézség hátán, veszély veszély után. Erről az élethelyzetről szól a Ji King jósjele, a Kan.
Mindezek azonban csak külső dolgok.
A Kan jele csak azok számára jelent veszélyt, akikben a szellem elsüllyed az anyagba. Akik érzelmeiknek rabjai lesznek. Akik elvesztik magukban a fényt.
Akik megfeledkeznek a bennünk élő Isteni Énről.
Érdekes, hogy ehhez a „sötét és nehéz” jelhez fűződik a legbiztatóbb vélemény:
„Ha igaz vagy, szívedben hordod a sikert, és eredményes lesz, bármit cselekszel.”
Valójában itt a hitről és a hit elvesztéséről van szó.
A hívő ember jár a vízen.
A hitetlen elsüllyed.
Ebben a jelben vízen jársz. Vagy elsüllyedsz.

Müller Péter
XVII. évfolyam 7. szám

Címkék: ezotéria, Ji King, jóskönyv

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.