Müller Péter rovata

Válaszol a Jóskönyv - A sorsteremtés művészete

       


Elérkeztünk oda, hogy végre komolyan beszélgethetünk.

Végre van egy kis tér, és komolyságunk hozzá. 

Olvasd el, kérlek, az előző oldalt.

Ez a spirituális alapja nemcsak az életnek, de a Ji Kingnek is.

Lényege: a mágia.

Most már látod, hogyan működik.

Semmi köze azokhoz a bűvészmutatványokhoz, melyeket manapság mágiának gúnyolnak.

Ez nem hipnózis, nem kanálgörbítés, nem a gondolat hatalmával való visszaélés, nem a mai értelemben vett csodatett.

Ahogy a Ji King nem jövendőmondás.

Mágia az, amit leírtam.

Az Isten énteremtő, sorsteremtő, világteremtő hatalma.

A magyar "mag" szó, hitem szerint, a "mágia" gyökérszava (egyébként ez még a tudományos magyarázat szerint is perzsa-szkíta eredetű szó). A mag, a magas, a magvas, a magos, a magam és az önmagam, a mágus szónak sokféle mellékhajtása. (A Magor, magyar is. A mag népe.)

Lényege a rejtett teremtőcsíra létteremtő, világteremtő képessége.

Ez a mágia.

Ami úgy működik, ahogy az előző oldalon leírtam.

Ez, hogy úgy mondjam, az isteni pszichotechnikája. Megjelenik bennem egy képzet. (Hamvas úgy nevezi: életképzelet.)

Egy jövőcsíra.

Egy immagináció. (Mágia! Megint!)

Ezt kivetítem. (Viparyaja.)

A kivetített képbe belelépek.

Azonosítom magam vele.

S azzá válok, akinek elképzeltem magam.

Én teremtem - s azonosulok vele.

Az utolsó mozzanattal van a gond: elfelejtem, hogy mindezt Én műveltem!

A Ji King ezt az utolsó mozzanatot nem engedélyezi.

Nem engedélyezi a felejtést.

A Ji King, úgy is, mint metafizika, úgy is, mint jóskönyv (divináció), ahhoz szól bennem, aki engem és a sorsomat is megteremtette.

A kün-ci-hez, az Igaz Emberhez szól.

A mágushoz.

Érted?

Azzal beszél, aki téged és a sorsodat teremtette.

A kínai képjel ezt a titkot ábrázolja a könyv sok helyén.

A jósló bölcs a benned élő Mágussal beszél. 

És azt mondja, hogyha nem Ő hallgatja benned a jóslatot, meg sem érted!

A "közönséges ember" nem érti a teremtés mágiájának titkát, mert ő maga is teremtmény.

Abban a hiedelemben él, hogy mindent ő csinál - holott őt magát is úgy "csinálták".

Egy teremtmény is tud "teremteni", de csakis vakon, önösen, hibásan, tévesen.

Ezekre az önös teremtői kísérletekre mondja a könyv, hogy "baj, megszégyenülés".

Ezek a kísérletek, melyeket az egónk, saját rövidlátó céljai érdekében tesz, mind kiesnek a Taóból, vagyis az isteni rendből.

Letérnek az Útról.

A Jóskönyv az isteni Utat mutatja, s ezt csak is a bennünk lakó, felébredt lélek, a kínai kün-ce, az Igaz Ember, a görög dikaiosz, a héber caddik, vagy az a keresztény ember ért, aki a metanoia (tudatváltozás, megtérés) állapotán átment már.

Az Igaz Ember mindenkiben él - abban is, aki nem ébredt rá.

Az ilyenben az ihlet fölvillanó fényében jelenik meg, nagyon rövid időre. 

Egyetlen pillanatnyi fény is világossá tesz.

Ezt a fölvillanó fényt használja ki a Jóskönyv, hogy megszólítson.

Azt mondja, hogy sorsodat eddig is te csináltad - ezután is te fogod.

Tedd azt bölcsen.

Körültekintően.

A magas szellemvilágnak tetszően.

Művészien.

Járj az Úton.

Ne térj le róla. 

Ehhez a tanácshoz ad még egy mély - a világ minden szintjén megvalósuló - tanítást.

Ez pedig az, hogy a világteremtő Mágus, éppúgy, mint a benned lévő Mágus minták alapján dolgozik.

Teremtési minták, erőtervek alapján.

Rejtett számtörvények alapján.

Ez a 64 jósjel.

Ezek dinamikus sémák.

Ősképek.

Ősdrámák őshelyzetei.

Ha teremtünk, csakis ezt ismételhetjük. Valamelyikben közülük benne vagyunk, s mibennünk van.

Ha a víz hópehellyé akar válni: csakis a csipkés mintát követheti. A szép zene csakis a hangok formaalkotó törvényeit követheti.

Mintán kívül nem jön létre a teremtés. Csak torz varázslat és hangzavar.

Ha az ember sorsát teremti: csakis valamelyik jósjel (kua) erőterében tudja ezt megtenni.

A sorsteremtő Mágusnak ismernie kell a teremtési minták erőterét.

Ez az élet művészetének és a harmóniának a titkos alapja.

Az volt, amit valaha teremtettem. Az van, amit nemrég teremtettem. Az lesz, amit most teremtek.

Ennyi. 

Müller Péter
XIV. évfolyam 7. szám

Címkék: ásványi anyag, ezotéria, Ji King, jóskönyv, nyomelem

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.