Müller Péter rovata

Válaszol a jóskönyv - A Taóban élni


A Ji Kinget, a „Változások könyvét” Richard Wilhelm hozta el Kínából az 1920-as évek közepén.
Előtte is létezett már néhány fordítás, de ezekben az ősi tudás megközelíthetetlen maradt.

Wilhelm tudós volt, sinológus, fél életét Kínában töltötte, ahol kutatásaiban  segítségére volt Lao Naj-hszüan kínai bölcs, aki nemcsak segített neki az ősi nagy könyvek, a Nagy Tanítás, a Közép és mérték című művek megértésében, hanem ő volt az első, aki, ahogy mondja: „a Változások könyvének csodáját megnyitotta előttem. Megigézve vándoroltam keresztül-kasul értő vezetése mellett ebben az idegen, mégis oly meghitten ismerős világban! A fordításra csak a szöveg kimerítő átbeszélése után került sor. A német változatot aztán visszafordítottuk kínaira, s csak akkor fogadtuk el a fordítást, amikor a visszafordított szöveg immár maradéktalanul kifejezte az eredeti értelmét.”
Kitört a világháború.
Lao úr elutazott Csü-fuba, Konfucius hajdani lakóhelyére, akinek leszármazottaival rokoni kapcsolatban állt.
Wilhelm Csingtaóba került, s mint a kínai Vöröskereszt dolgozója átélte a város ostromát, miközben elmerült a kínai bölcselet olvasásában.
„Legboldogabb azonban – meséli – egy öreg kínai volt, aki úgy elmerült a szent könyv
olvasásában, hogy még a közelébe lecsapódó gránát sem tudta kimozdítani nyugalmából. Odanyúlt, hogy megfogja a föl nem robbant lövedéket, de gyorsan visszarántotta a kezét, mondván, hogy nagyon forró, és mintha mi sem történt volna, ismét könyveibe mélyedt.”
A háború után Wilhelm folytatta a munkát öreg mesterével, akivel a „belső szárnyalás
felejthetetlen óráit töltötte el”.
Ismerjük ezt az élményt.
Aki életében csak egyszer is valódi kapcsolatba került a könyv szellemével, ezt érezte.
Megérintette valami csoda.
Egy személyes üzenet, ami csak neki szól.
Mintha valóban egy bölcs szellem sietne
ilyenkor a segítségére, aki ismeri az életét. De nem ezt a történetet akartam elmesélni.
Wilhelm egy kis faluban élt, melyben sohasem tapasztalt szárazság volt. Mivel ez már a falu lakóinak életét fenyegette, úgy döntöttek, hogy hívnak egy „esőcsinálót”.
A német tudós először látott ilyen ősi
varázslót.
Szekéren érkezett a kisöreg.
Mikor beért a falu közepére, leszállt a kocsijáról.
Undorral beleszagolt a levegőbe.
Majd keresett a mezőn egy magányos csőszkunyhót.
– Hagyjanak egyedül – mondta a falu lakóinak –, ne is szóljanak hozzám!
Ha ételt hoznak, tegyék az ajtóm elé!
Így is történt.
Három nappal később – mondja Wilhelm – nemcsak zuhogni kezdett az eső, de hó is
esett, ami az évnek ebben a szakaszában még sohasem fordult elő itt.
Wilhelm kutató volt, német tudós, kíváncsi volt a „csoda” magyarázatára.
Mivel tudott kínaiul, megkérdezte az öreg varázslót, hogyan csinálta ezt.
Az esőcsináló a következőt felelte:
– Nézze, én egy olyan helyről jöttem, ahol az emberek belül rendben vannak. Harmóniában élnek a taóval, ami azt jelenti, hogy az időjárás is rendben van.
Mikor megérkeztem ide, láttam, hogy az emberek nincsenek rendben.
Félő volt, hogy engem is megfertőznek.
Ezért zárkóztam a kunyhóba, s parancsoltam meg nekik, hogy ne is érintkezzenek
velem. Amikor egyedül maradtam, addig őriztem a magányomat, míg újra rendbe nem jöttem magammal.
Erre aztán természetesen megeredt az eső.
Ebben a történetben minden benne van.
A Ji King titka.
Lelki tanácsa.
Bölcselete. És mágiája.
Minden egyes kérdésünk ilyen „rendetlen helyzetből” születik.
És minden válasz arra vonatkozik, hogyan tegyünk rendet.
Magunkat először – és aztán a környezetünket.
Hasonlít ez ahhoz, mint amikor egy lehangolt hangszert fölhangolunk, és a zenére és a
harmóniára alkalmassá tesszük.
Minden jósjel megmutatja, hol estünk ki a taóból.
És azt is, hogy miért.
Tanácsot ad arra, hogy mi módon csinálhatunk életünkben „esőt” – illetve figyelmeztet, hogy bizonyos gondolatok, érzések és tettek hogyan vezetnek további diszharmóniához, melyben az életünk még nehezebb és „szárazabb” lesz.
A történet egyébként arra is figyelmeztet, hogy a belső és a külső összefügg.
És hogy minden romlás csakis belülről javítható.

Müller Péter
XVI. évfolyam 11. szám

Címkék: ezotéria, Ji King, jóskönyv

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.