Müller Péter rovata

Válaszol a Jóskönyv - Ven király és a mágia


A hagyomány szerint a Ji King jelenlegi formáját egy Ven nevű bölcs mester fedezte fel időszámításunk előtt több mint ezer esztendővel.

A kínai történelem roppant régi. Már a régi római birodalom idején is nagyon öreg volt. A jelenlegi helyzetét pedig csak akkor érthetnéd meg, ha elképzelnéd, mi lett volna Rómával, ha nem semmisült volna meg, ha ma is Cézár, Ovidius, Vergilius és Néró utódai kormányoznák a hol kisebb, hol nagyobb világbirodalmat.

Nos, Ven korában éppen véres zsarnokság volt.

A diktátor, Seng uralma kísértetiesen hasonlított a sztálinizmushoz.

Perverz, beteg, szadista világ volt.

Ven börtönbe került, mert féltek tőle. Sok évig sínylődött ott, embertelen körülmények között. S itt, a pokolban, megálmodta az univerzális teremtés és az emberi élet titkát, a Ji Kinget.

Pontosabban nem is megálmodta, hanem ahogy mondják: "megalkotta".

Ez fontos szó, talán még beszélünk róla egyszer.

Előtte is élt már a Ji King, több ezer éve.

Ez az őstudás a legendás Fu Szi császár alkotása volt, mely a régmúlt aranykor tudását rögzítette. Leírta, hogy az őserők és ősideák hogyan helyezkednek el az "Ég"-ben, a meg nem nyilvánuló világ örök rendjében. Időtlen, örök állapotot tükrözött. Az aranykori harmónia "Ég előtti" titkát.

Ven azonban már hanyatló korban élt. Nagy bajban volt népével együtt, s azon gondolkodott, hogyan lehet ezt az örök bölcsességet lehozni a földre, a mulandó, földi és veszedelmesen romló világban.

Fő kérdése az volt, hogyan tudja átélni a fogság borzalmait, hogyan tud megmenekülni onnan, s végső soron hogyan tudja megdönteni az eszelős zsarnok, Seng hatalmát. Hogyan tud a pokoli világ helyett egy emberséges birodalmat teremteni.

Célja saját és népe sorsának a megváltása volt.

Erre a régi, "Ég előtti" Ji nem volt alkalmas, mivel ez a mozdulatlan aranykori lét harmonikus állapotát tükrözte, az aranykorba pedig visszatérni nem lehet.

Ezért Ven megreformálta az ősi hagyományt! Hatalmas bátorság kellett ehhez, és isteni invenció.

Olyan alapokhoz nyúlt hozzá, amelyen népének szent hagyománya nyugodott, lényegében a taoizmus előtti, mozdíthatatlan ősigazsághoz, s azt mondta, amit több mint ezer évvel később Jézus, hogy az "újbort nem szabad a régi, csakis az új tömlőbe tölteni".

Ven célja egyértelműen a tudás mindennapi alkalmazása volt. S ezért lehozta az égit a földre.

Hatalmas gondolati forradalom volt ez, mely a mai napig áthatja a Ji King szellemét: aki nem tudja lefordítani most már Ven művét és több ezer éves mondatait a ma élő emberek nyelvére és életére, annak kezében halott marad ez a könyv.

Több jósjel, így elsősorban a Kút és az Áldozati edény kifejezetten arról szól, hogy élő nem az marad, ami a múlt kőbe vésett dogmáihoz ragaszkodik, hanem csak az, ami képes önmagát megőrizve megújítani. De erről szól a Tartósság jele is, mely lényegében azt mondja, hogy tartós nem az lesz, ami kezdeti és ősi állapotához ragaszkodik, hanem ami naponta képes újjászülni magát.

Ezért írtam - s mertem megírni - a Jóskönyvet.

Próbáltam megkeresni minden háromezer éves kínai képjel és mondat mögött a ma is érvényes új jelentést.

A világon semmi sem új - minden csak megújul.

Ha képes rá.

Ven a börtönben azt kutatta, hogyan lehet önmaga és népe sorsát üdvösen megújítani.

A börtönőrök és a verőlegények azt hitték, hogy falra firkált hosszú és szaggatott vonalakkal a rabságának napjait számolja. Fogalmuk sem volt, hogy egy atombombánál is veszedelmes eszközt készít elő, a szabadulásra.

Az ő Ji Kingje nem jövendőmondó könyv, nem csak metafizika, hanem mágikus eszköz, mely a dolgok kimenetelét nem előre látja, passzívan és tehetetlenül, hanem az élet eljövendő alakulásába aktívan beleavatkozik.

Olyan harci taktikát alkalmaz, amellyel az ember sorsát a rabságból a szabadságba tudja emelni.

A sanyarú külvilághoz való bölcs alkalmazkodás csak az egyik stratégiai eszköze a könyvnek, olyankor, amikor a világtörvények éppen erre kényszerítenek valakit, s amikor a lélek szempontjából éppen ez a "nem szeretem" állapot az üdvös.

De a másik eszköz a felébredés, a megvilágosodás, a felemelés, a pozitív változások tudatos előidézésének a művészete.

Más szóval: a mágia. Vagyis a Szent Tudás alkalmazásának művészete.

Ven a tudománya révén szabadult ki a börtönből. Rokonai ennek révén győzték le Seng uralmát, törték le a zsarnokság hatalmát, s indították el Csou herceggel - aki később lényeges kommentárt írt Ven munkájához - Kína új, virágzó korát. Ez már nem mozdulatlan aranykor volt, hanem sűrű, emberi történelem, de - főleg a kezdeti időkben - magán hordozta azt a szépséget és bölcsességet, melyet Ven a börtönben alkotott.

Ven utódaitól a megtisztelő "király" címet kapta.

Sose volt király.

Csakis a szellem birodalmában.

Mégis úgy tekintenek rá, mint a Csou-birodalom örökös urára.

A Változások Könyvének mind a 64 jelét egyénileg is megélte.

Mint egy 64 részes teleregény, olyan volt az élete.

A legendák elmesélik, hogy Ven "király" hogyan használta a saját művét, s hogy a különféle jósjelekben éppen mit élt meg, s mit csinált.

Vagyis hogyan alkalmazta művét a saját életére.

Müller Péter
XIV. évfolyam 4. szám

Címkék: ezotéria, Ji King, jóskönyv

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.