Öngyógyítás

Szervezetünk öngyógyító képessége 

A természeti népeknél a mai napig úgy gondolják, hogy démonok vagy az elhunytak szellemei szállják meg az embereket, megbabonázva, elvarázsolva őket. Az istenek megbüntették azokat, akik vétkeztek az isteni rend ellen. A démonokat kiűzték, a haragvó isteneket áldozatokkal igyekezték kiengesztelni. Démokritosztól (Kr. e. 470–380) származik a következő mondat: Az emberek az istenekhez fohászkodnak egészségért (lásd ma: fehér köpenyes félistenek); fogalmuk sincs róla, hogy egészségük, gyógyulásuk kulcsa saját kezükben van. Ugyanebben az időben Hippokratész (Kr. e. 460–380) a következő álláspontra helyezkedett: A betegség nem kívülről jön, nem démonok vagy istenek idézik elő. Sokkal inkább a „physis”, a belső természet gyógyító ereje dönt egészség és betegség felett. Az orvosnak kizárólag erre, az ember bensőjében található gyógyító erőre kell figyelnie, ezt kell tudásával erősítenie. Paracelsustól (1493–1541) származik a következő kijelentés: Az orvos ereje a beteg természetében keresendő. 1957-ben prof. Paul Martini bonni klinikus figyelmeztetett: Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a „vis medicatrix naturae-t”, természetünk gyógyító erejét, amelynek köszönhetően sok beteg gyógyszer nélkül is meggyógyul. Ez a gyógyító erő a legfontosabb előfeltétele a gyógyszeres és a műtéti terápiák hatásosságának.

 

Nos, konkrétan mi is ez – természetünk gyógyító ereje? Mit értsünk „öngyógyító erő” alatt? És milyen a „természetes gyógymód”? Hosszú évekig kerestek olyan szervrendszert, amellyel megmagyarázható a mindnyájunkban működő természetes gyógyító erő. Sok elképzelés, elmélet született. Egyetlen sem adott a kérdésekre kielégítő választ. A választ tehát nem a szervek, hanem sejtek, sőt, a sejtekben található molekulák szintjén kellett keresni. Létezik a biológiában egy alapvető megállapítás: alkalmazkodás és kiválasztódás; adaptáció és szelekció. Az adaptáció a természetgyógyászati kutatásoktól nem ismeretlen fogalom: állandóan alkalmazkodunk – környezetünkhöz (táplálék, hőmérséklet, mozgás), a terheléshez. És ha a kiválasztódás szót halljuk, azonnal az evolúcióra gondolunk. Tudjuk, hogyan alakult ki az élet bolygónkon. Látjuk az állandó pusztulást és megújulást a természetben. Arról beszélünk, hogy testünk folyamatosan megújul: a molekulák és a sejtek szintjén. Ha felgyógyulunk egy betegségből, néhány nap alatt újra „minden rendben van”. A természet eltávolítja a régit, a gyulladás által károsodottat, a működésében sérültet – és mindezt új, jól működő struktúrákkal pótolja.

 

 

500 billiárd fehérje másodpercenként

Testünket kb. 75 billió, sejtmaggal rendelkező sejt alkotja; minden sejt kb. 35 000 génnel van felszerelve, és ezek a gének 35 000 proteint kódolnak, szabályosan beléjük vannak programozva. És ezek a proteinek (fehérjék) szabályoznak, működtetnek mindent a sejten belül és kívül: mit kell szintetizálni és lebontani, mit kell jelezni, szállítani stb. A 75 billió sejt mindegyike 5-10 milliárd fehérjemolekulát tartalmaz, amelyek átlagos élettartama kb. 2 nap. A mérleg egyszerű: testünkben minden másodpercben 5x1017 számú, tehát 500 billiárd új, rendkívül bonyolult szerkezetű fehérjemolekula keletkezik. Még egyszer: mindez minden egyes másodpercben!

 

E génekkel és különösen ezzel a rendkívül élénk fehérje-anyagcserével a természetnek valami alapvető dolog van a birtokában. Ez az élet leglényegibb folyamata. Minden élőlényben megvan ez a tulajdonság, minden rózsa, minden féreg, minden állat, minden ember rendelkezik e képességgel: a gének a törvényhozók; a fehérjék a végrehajtók. A fehérjék az élet és az evolúció építőkövei és szerszámai.

 

Az élet kibontakozása egy ősi, egyszerű struktúrából, tudományosan elfogadott tény. Az ivarsejtekben zajló genetikai mutációk, rekombináció és az utódok sokasága az egyedek sokféleségét teszi lehetővé. És ez a sokféleség a feltétele annak, hogy az utódok közül kiválasztódjanak a legmegfelelőbb mértékben alkalmazkodó egyedek.

 

Az időben korlátozott élet fenntartása, tehát az egyed egészségének fenntartása, elengedhetetlen feltétele az élet kibontakozásának hosszú távon. Az embernek egészségesnek kell maradnia, hogy egészséges génállományt tudjon átörökíteni a következő generációnak. És a természet minden élőlénynek nyújtja az esélyt, hogy teljesíthesse ezt a feladatot: a természet megőrzi egészségünket. A legfontosabb kérdés: hogyan képes erre a természet?

 

Az egészség fenntartásában és visszanyerésében döntő jelentőségű folyamat a fehérjemolekulák termelődése (fehérje-anyagcsere vagy protein-turnover). Ez a folyamat nem véletlenszerű, kiválasztódás jellegű. Az egészség fenntartása és a gyógyulás csak a fehérje-anyagcserében zajló kiválasztódással magyarázható.

 

 

Az élet molekulái nem vesznek kárba

Azt egy ideje tudjuk, miként kódolódnak és szintetizálódnak a proteinek. További sorsuk azonban rejtély maradt. A biokémikusok eddig azt feltételezték, hogy a fehérjemolekulák lebontása véletlenszerűen történik. Az erre utaló folyamatokat, „leleteket” helyesen derítették ki, de tévesen értelmezték. Pontosabban megvizsgálva minden vizsgálati eredmény a proteinek lebomlásának kiválasztódó jellegét támasztja alá: a természet nem „dobja a kukába” válogatás nélkül ezeket a fontos molekulákat. Az evolúció lényegét adó kiválasztódás bennünk is, minden egyes sejtünkben, folyamatosan tovább zajlik, különben nem maradnánk egészségesek, és nem is tudnánk egyetlen betegségből sem felépülni.

 

A gyógynövények is kemoterápiás gyógyszerek, enzimeket vagy receptorokat kell blokkolniuk, különben nem lenne semmilyen hatásuk

 

A fehérje-anyagcserében zajló kiválasztódás a lényeges építőelem a természetes gyógymódok tudományos fundamentumában: az elöregedett, működésképtelen fehérjéket eliminálja, eltávolítja szervezetünk; az új, működésképes és stabil struktúrájú proteineket ellenben megőrzi. Ezzel minden sejt a legjobb teljesítményszinten tartja magát. Csak így képes a szervezet nagy egészében ellátni feladatait. Minden egyes sejt proteinjenek minőségétől függ a nagyobb funkcionális egységek (pl. a szív és a keringés szervrendszerének, a mozgás szervrendszerének, az idegrendszernek, az anyagcsere szerveinek stb.) teljesítménye.

 

A funkció igénybevétele a fiatalodást segíti

E szervrendszerek minden sejtjét az érintett rendszernek megfelelő környezeti hatásai tartják működésben: táplálékfeldolgozás, anyagcsere, nyomás, húzás, mozgás, hideg, meleg, szellemi igénybevétel, szociális kötődések stb. A protein-anyagcserét, a megújulási és megfiatalodási rátát magas szinten kell tartani. Megfelelő „természetes” eljárásokkal igyekszünk sarkallni ezeket a fehérjemegújító aktivitásokat, a sejtjeinkben folyamatosan zajló fiatalodási folyamatokat.

 

E természetes hatások lényegében olyan környezeti feltételek, amelyek évmilliók alatt érzékszervek és specializált szervrendszerek kialakulásához vezettek, ugyanakkor állandóan igénybe is veszik ezeket, segítve fennmaradásukat és működésüket. A sejt- és szervműködés minden, az élettani viszonyoknak megfelelő teljesítményfokozódás – pl. az idegrendszerben, izmokban vagy az agyban – a vérkeringés és az oxigénfelvétel, valamint a glukóz sejtekbe irányuló beáramlásának fokozódásához vezet. Ezek hatására javul és egyúttal magasabb szinten marad a sejtek teljesítménye. Összefoglalva: funkció, illetve a funkciók ismételt igénybevételének hiányában nem működik megfelelő mértékben a proteinek molekuláris szintű szelekciója.

 

 

A gyógyszerek blokkolják a specifikus proteinteljesítményt

A gyógyszerek hatása a fentiekben ismertetett hatásoktól merőben különbözik: nem fokozza, hanem csökkenti a molekuláris szintű protein-anyagcserét. A gyógyszeres terápiával foglalkozó szakembernek két lehetőség áll rendelkezésére:

 

1. Olyan anyagokat adunk a szervezetnek, amelyekből nem képes kellő mennyiséget termelni: pl. az emésztőszervrendszer működését biztosító enzimeket, hormonokat (pajzsmirigyhormonok, inzulin), védekező anyagokat passzív immunizáláshoz, a vegetatív idegrendszer ingerületátvivő anyagait (pl. dopamin).

 

2. Bizonyos eltéréseket visszakényszerít az élettani normatartományba. Pl.:

 

Blokkoljuk az angiotenzint átalakító enzimet, ezzel csökkentve a magas vérnyomást.

 

Nitrátokkal tágítjuk a szív koszorúereit.

 

Digitálisszal megnyitjuk a szívizomsejtek ioncsatornáit a kalcium-ionok előtt.

 

Ugyanakkor kalciumcsatorna-blokkolókkal bezárjuk az érfali sejtek ioncsatornáit.

 

Antihisztamin- és ún. protonpumpagátlókkal, hatóanyagokkal csökkentjük a gyomorsav termelődését stb.

 

Egy protein (lila szalag) térbeli struktúrájával a sejt felületén található receptorokhoz illeszkedik, ezzel meghatározott reakciókat kiváltva. Minden, ami a sejtben és a sejten kívül történik, proteinektől függ – ezért ezek a molekulák  alkotják az öngyógyító erők alapját

 

Tehát blokkolunk, elnyomunk, gátolunk. Antitrombotikus gyógyszerekről, antidepresszánsokról, antibiotikumokról, antiflogisztikumokról (gyulladásgátló), hatóanyagokról beszélünk. Mindeme gyógyszerhatóanyagok a fehérjemolekulákon fejtik ki hatásukat. Ez azt jelenti, hogy egy-egy megcélzott proteincsoport teljesítményét blokkoljuk.

 

Ezek alapján megérthetjük, hogy a gyógynövények is kemoterápiás gyógyszerek: hatóanyagaik, különösen a fő hatóanyagok, szintén proteinmolekulákhoz kötődnek. Enzimeket vagy receptorokat kell blokkolniuk, különben nem lenne semmilyen hatásuk.

 

Bármely figyelemre méltóak is a modern gyógyszerek hatásai – a gyógyszer önmagában nem gyógyít. Egészséget nem árulnak a gyógyszertárban. Ha a természetben, pontosabban az élet alapvető építőköveiben, a bennük zajló folyamatokban nem zajlanának folyamatosan megújító, javító, „fiatalító” folyamatok, az életben mindent a véletlen irányítana – akkor minden műtét halállal végződne, minden gyógyszer hatástalan lenne, és egyetlen „természetes gyógymódtól” sem várhatnánk a legcsekélyebb eredményt sem.

 

A kiválasztódás elve természeti törvény, amely minden egyes sejtünkben, lényünk legmélyén bennünk él! Csak fel kell fedeznünk. Akkor a klinikai-diagnosztikai részletek leírásától eljutunk a biológiai és terápiás jelenségek magyarázatáig.

 

A sokat emlegetett „természet gyógyító ereje” lényegében molekuláris szinten zajló fehérjeszelekció, amely szünet nélkül működik minden sejtünkben! E nélkül az élet, ahogy azt ismerjük, nem létezne. E folyamatokban gyökerezik az élet, az egészség és a gyógyulás.

 

Természetes terápia:  ne zavarjuk saját erőinket

Terápiás eszközeinkkel – lehetőleg mindenre kiterjedően – a következőkről kell gondoskodnunk:

 

1. Biztosítani a struktúra felépítéséhez és a sejtanyagcsere szempontjából szükséges anyagokat. Teljes tápértékű étrend, nem túl nagy adagok, könnyen emészthető módon elkészítve, gyakori kis adagokból álló étkezés – amely illeszkedik a károsodott, túlterhelt emésztő- szervrendszerhez.

 

2. Gondoskodnunk kell róla, hogy minden tápanyag megfelelő mértékben megemésztve és akadálytalanul eljusson minden sejthez. Meg kell akadályoznunk a belek felől jövő visszamérgeződést (intesztinális autointoxikáció, ami származhat nehezen emészthető szénhidrátok bakteriális lebontásából); a kötőszövetek elsalakosodását és az artériák falának elmeszesedését. Meg kell akadályozni a sejtben keletkező anyagcseretermékek pangását.

 

3. Gondoskodnunk kell természetes, a funkciót stimuláló ingerekről, amelyek hatására az elöregedett struktúrák lebomlanak és újakkal pótlódnak: ez lehet böjt, meleg és hideg ingerek, rendszeres testmozgás, fürdőzés, szaunázás stb.

 

4. Gondoskodnunk kell róla, hogy az anyagcseretermékek kiválasztódjanak a veséken, a beleken, a bőrön és a tüdőn keresztül (erre rengeteg, különféle természetes gyógymód, valamint életvezetési tanács létezik).

 

5. Az egészséges testben a lélek és a szellem is egészségesebb. Ezt számtalan alkalommal megfigyelhetjük! Oda kell fordulnunk mindenkihez, aki tanácsért, segítségért fordul hozzánk. Bátorságot, bizakodást, szeretetet, jóságot kell adnunk egymásnak. Így minden, ami a testben és a lélekben javulhat, gyorsabban és biztosabban javul. A félelem elmúlik!

 

Ha ezeket az alapelveket szem előtt tartva folytatjuk kezeléseinket, az valóban a természetnek és a beteg természetének megfelelő terápia lesz. Akkor segíthetünk magunknak abban, hogy egészségesek maradjunk, és abban, hogy visszataláljunk az egészséges rendbe. És akkor hálásak lehetünk, hogy létezik egy nagyon fejlett, nagyon specializált orvostudomány, amely eszközeivel képes megmenteni bennünket, ha a „természet ereje” erre egyedül nem képes.

-vörös-
XIII. évfolyam 7. szám

Címkék: öngyógyítás

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.