Öngyógyítás

VIPASSZANA meditáció

Az élet művészete


  Dhamma Giri, meditációs központ Indiában

   

  Mindannyian a békét és a harmóniát keressük, mivel ezek hiányoznak leginkább életünkből. Az állandó feszültség, ingerültség, idegesség előbb-utóbb testi szinten jelentkező betegségekben is kiütközhet. Ráadásul az ember társas lény, társadalomban él. Így az idegesség, ingerültség áthatja a szenvedő ember környezetét, s ezzel párhuzamosan a környezetünkben lévőktől is számos olyan hatás érkezik, amelyek mögött ugyanez húzódik meg.

   

  Számos módszer létezik, amelyek a tüneteket igyekeznek kezelni, szerencsésebb esetben úgy, hogy a szervezet védekezőrendszerét erősítik. Szegedi András, a Vipasszana meditáció egyik magyarországi képviselője szerint azonban az okokat kell alaposan szemügyre venni és „gyógyítani”. Erre alkalmas a vipasszana meditáció, aminek segítségével megszabadulhatunk a vak reakciók börtönéből és képessé válhatunk az igazi cselekvésre.

   

  Ahhoz, hogy megszabaduljunk idegességünktől, rosszakarattól, gyűlölettől és más tudatunkban felhalmozott negativitástól, meg kell ismernünk azok valódi indítékát, a szenvedés okát. Ez egyszerű feladatnak látszik, hiszen hamar felfedezhetjük tudatunkban a szennyeződéseket. Ha bármikor negativitást vagy szennyeződést ültetünk el tudatunkban, elkerülhetetlenül idegesek, nyugtalanok leszünk. A leghétköznapibb szennyeződések akkor keletkeznek, amikor valaki nem úgy viselkedik velünk szemben, ahogy szeretnénk, vagy valami olyan dolog történik, amit nem szeretnénk. Csakhogy az életben általában olyan dolgok történnek, melyeket nem akarunk, és ez feszültségeket hoz létre bennünk.

   

  Amikor bármi nemkívánatos dolog történik, és mi ezekre reagálunk, haragot, félelmet vagy más negativitást hozunk létre önmagunkban. Léteznek olyan technikák, amelyek azt tanítják, ilyenkor tereljük el a figyelmünket. Például álljunk fel, igyunk egy pohár vizet, és mialatt iszunk, azt tapasztaljuk majd, hogy a harag nem növekszik tovább, sőt megszabadulunk tőle. Egy másik megoldás, ha elkezdünk számolni, vagy elkezdünk ismételni egy szót, kifejezést, mantrát. Még könnyebb lesz, ha egy istenség vagy egy szent ember nevét használjuk, akiben hiszünk. Tudatunkat ezáltal eltereljük, és bizonyos fokig megszabadulunk a haragtól.

   


  S. N. Goenka tanítása szerint vezetik a 10 napos meditációs tanfolyamokat
   

  Ez a megoldás sokat segít, s gyakorlásával a tudat valóban megszabadul az idegességtől. Szegedi András szerint azonban ez csak a tudat felszínén valósul meg, a tudati szennyeződések gyökerei továbbra is megmaradnak. Azáltal, hogy eltereljük a figyelmünket valami másra, a negativitásokat elnyomjuk a tudatalattiba, és ezen a szinten ugyanazt a szennyeződést hozzuk létre, sőt tovább növeljük azt. A felszínen béke és harmónia van ugyan, de a tudat mélyén az elnyomott negativitás szunnyadó vulkánját hozzuk létre, amely időnként heves kitörésekkel jön a felszínre.

   

  Arra nincs lehetőség, hogy a világ varázsütésre megváltozzon körülöttünk, és a jövőben kizárólag vágyaink szerint alakuljon életünk. A vipasszana tehát nem is jelenthet menekülést a mindennapi élet megpróbáltatásai és nehézségei elől. A figyelem elterelése a probléma elől való megfutamodás. A menekülés nem megoldás; szembe kell néznünk a problémával!

   

  Amint bármilyen tudati szennyeződést elkezdünk vizsgálni, az veszíteni kezd erejéből, lassan elsorvad és gyökerestül kipusztul. De amikor a harag felbukkan, olyan gyorsan felülkerekedik rajtunk, hogy észre sem vesszük. Majd a harag hatása alatt olyan dolgokat teszünk, melyek ártanak nekünk és másoknak egyaránt. Legközelebb, egy hasonló szituációban viszont ugyanígy reagálunk. A probléma az, hogy nem vagyunk tudatában, mikor kezdődik el a szennyeződési folyamat. Amikor valaki egy tűzcsóvával közeledik felénk, elméletileg tudjuk, hogy a vízcsapot kellene kinyitnunk, mi mégis a benzintartályhoz nyúlunk.

   

  Tegyük fel, hogy a bölcsesség kerekedik felül, és időben leülünk figyelni a haragot. Amint behunyjuk a szemünket és elkezdjük szemlélni a haragot, azonnal a harag tárgya jelenik meg a tudatunkban, a személy vagy az incidens, ami miatt dühösek lettünk. Ekkor viszont nem a haragot vizsgáljuk, hanem valójában a külső érzelmi ingereket figyeljük. Ez nem megoldás. Nagyon nehéz bármilyen absztrakt negativitás, érzelem vizsgálata az azokat létrehozó külső tényezőktől elkülönítve.

   

  Mégis van, aki elérte a végső igazságot, s a teljes megvilágosodásban megtalálta a valódi megoldást. Felfedezte, hogy amikor bármilyen szennyeződés jelenik meg a tudatban, ezzel párhuzamosan két dolog történik a fizikai szinten.

   

  Az egyik az, hogy légzésünk elveszíti normál ritmusát. Erősebben kezdünk lélegezni. Ugyanakkor a finomabb szinten egy bizonyos biokémiai reakció kezdődik, testi érzések jelennek meg. Minden tudati szennyeződés létrehoz valamilyen testi érzést. Megfelelő képzéssel és gyakorlattal nagyon könnyű a légzés és a testünkben tapasztalt érzékelések figyelése.

   

  Amint a szennyeződés felbukkan a tudatban, légzésünk szabálytalan lesz és jelzi nekünk: Figyelj, most valami rossz történik! Így a légzést és a testi érzéseket figyelve közvetlenül a tudati szennyeződést vizsgáljuk. Ahelyett, hogy elfutnánk a probléma elől, szembenézünk a realitással, annak teljes valóságában. Majd azt tapasztaljuk, hogy a szennyeződés veszít erejéből; nem képes már felülkerekedni rajtunk, mint korábban. Ha kitartóan figyelünk, a szennyeződés előbb-utóbb eltűnik, békések és boldogok leszünk.

   

  Minél többet gyakoroljuk ezt a technikát, annál inkább felismerjük, hogy milyen gyorsan képesek vagyunk megszabadulni a negativitásoktól. Tudatunk fokozatosan megszabadul a szennyeződésektől, kitisztul. A tiszta tudat pedig mindig tele van szeretettel, önkéntes szeretettel mindenki iránt; tele odaadással mások gyengeségei és szenvedései iránt; örömmel mások sikeréért és boldogságáért; tele semlegességgel bármilyen helyzetben. Amikor valaki eljut erre a szintre, akkor a teljes életvitele változni kezd. Többé nem mond vagy cselekszik olyasmit, ami mások békéjét és boldogságát zavarja. Az ilyen embert a béke és harmónia járja át, és ez hatással lesz környezetére is.

   

  Azáltal, hogy elsajátítjuk, hogyan maradjunk kiegyensúlyozottak minden bensőnkben tapasztalt érzéssel szemben, képesek leszünk semlegesek maradni mindennel szemben, amivel külső helyzetekben találkozunk. De ezt a semlegességet nem úgy kell értenünk, hogy elmenekülünk a világ problémái elől, vagy érzéketlenné válunk velük szemben. Egy vipasszana meditációt gyakorló sokkal érzékenyebbé válik mások szenvedésére, és a tőle telhető legjobbat teszi, hogy segítsen enyhíteni mások szenvedését – minden ingerültségtől mentesen, szeretettel, odaadással és semlegességgel teli tudattal.

   

  Szegedi András fontosnak tartotta hangsúlyozni azt is, hogy az agresszió, az idegesség, a rosszakarat és más tudati szennyeződés keletkezése minden emberre egyformán igaz, vagyis a betegség univerzális, így az erre való gyógyír is az kell, hogy legyen.

   

  Nem számít, hogy ki milyen népcsoporthoz, milyen vallási felekezethez tartozik, mindenki egyformán gyakorolhatja a vipasszanát.

   


  Buddha nem tanított buddhizmust, a tudat tisztítás gyakorlati módszerét tanította
   

  Viszont „az ismerd meg önmagad” elv betartásához és elsajátításához az embernek nem csak intellektuális szinten kell megismernie önmagát. Az ilyen tudás nem elegendő. Az igazságot a valóság szintjén kell megismerni. Közvetlenül kell megtapasztalni a test-tudat jelenség valóságát. A belső valóság ilyen közvetlen megtapasztalását, az önvizsgálat technikáját hívják vipasszana meditációnak. (Az ősi indiai nyelven a passana szó jelentése „nyitott szemmel nézni és látni” volt. Ezzel szemben a vipasszana azt jelenti, hogy úgy szemléljük a dolgokat, ahogy azok valójában vannak, nem pedig amilyennek látszanak.)

   

  Az S. N. Goenka által tanított technika egy olyan tradíciót képvisel, mely egész Buddháig nyúlik vissza. A Buddha nem tanított szektariánus vallást; Dhammát – a megszabaduláshoz vezető utat – tanította, ami univerzális. Buddha nem tanított buddhizmust, a tudat tisztításának gyakorlati módszerét tanította. Ugyanebben a tradícióban S. N. Goenka tanítása megmaradt tökéletesen szektamentesnek. Ennek köszönhető tanításának rendkívüli vonzereje bármilyen háttérrel rendelkező, vagy bármilyen vallást gyakorló, illetve a nem vallásos emberek számára a világ minden részéről.

   

  Vipasszana-tanfolyamok Magyarországon is zajlanak, idén két tíznapos tanfolyamot is tartanak. A technikát felkészített tanító vezetésével lehet elsajátítani. Ráadásul a tanfolyamok – a résztvevők érdekében – szigorú szabályok szerint zajlanak. A képzés három lépcsőből áll. Az első, hogy tartózkodnunk kell minden olyan cselekvéstől, a fizikai szinten és a beszéd szintjén egyaránt, amely mások békéjét és harmóniáját zavarhatja. Senki sem szabadulhat meg a tudati szennyeződésektől, amíg olyan dolgokat cselekszik, amelyek megsokszorozzák ezeket a szennyeződéseket. Ezért a gyakorlás elengedhetetlen első lépése egy erkölcsi kódex betartása. Az ember vállalja, hogy nem öl, nem lop, nem hazudik, nem követ el helytelen szexuális magatartást és nem használ toxikus anyagokat.

   

  A következő lépés bizonyos fokú uralom megszerzése a féktelen tudat felett azáltal, hogy egy konkrét dologra, a légzésre összpontosítanak a résztvevők. Ily módon tovább csendesítik tudatukat.

   

  A harmadik lépés a tudat megtisztítása. Ez valójában a vipasszana: megtapasztalni a belső igazságot a folyamatosan változó test-tudat jelenségek szisztematikus és higgadt figyelése útján, melyek a bensőnkben megjelenő érzékelésekben nyilvánulnak meg.

   

   

  Vipasszana meditáció a rácsok mögött

  Az első vipasszana-tanfolyamot 1993-ban tartották India legnagyobb börtönében, Tiharban, Újdelhi mellett, több mint ezer rab részvételével. Ez volt egyben a modern idők legnagyobb méretű vipasszana-tanfolyama is.

   

   

  Jelenet a "Rácsok mögött Vipasszana" c. filmből

   

  A bűnözőket az választja el tőlünk, hogy a tudatukban megjelenő negativitások olyan intenzívek, hogy azok fizikai szinten, cselekvés formájában nyilvánulnak meg. A tudat tisztításának módszere az ő esetükben is ugyanolyan hatékonyan használható, mint bárki másnál. A többéves tapasztalatok azt mutatják, hogy a technika gyakorlása segít a raboknak megtalálni önmagukat, felismerni azt, hogy amit tettek, az helytelen volt (s ez tökéletesen különbözik attól, amikor más, pl. az igazságszolgáltatás mondja azt róluk, hogy helytelen volt, amit tettek), és elindul bensőjükben a változás, melynek segítségével könnyebben visszatérhetnek a társadalomba és jobb emberekké válhatnak. India számos börtöne mellett az USA-ban, Tajvanon is eredményesen alkalmazzák a módszert, és számos országban most készítik elő bevezetését.

   

  A program megvalósításáról csodálatos filmet forgattak Indiában „Rácsok mögött vipasszana” címmel, mely több nemzetközi filmfesztiválon is díjat nyert és számos nemzeti tv-csatorna mutatta be nagy sikerrel.

  Levente
  VIII. évfolyam 2. szám

  Címkék: vipasszana meditáció

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.