Psziché

A színek ereje - Hogyan befolyásolják az életünket?

Vajon milyen színek jellemzők ránk? Tarka pillangónak öltözünk a legszívesebben, vagy megrögzött feketerajongók vagyunk? Hogyan hatnak a lelkünkre a színek? És képesek-e gyógyítani? Tesztünk segítségével mindenki megtudhatja, mit árulnak el a személyiségéről a kedvenc színei, és azt is, a színekkel való tudatos bánásmód hogyan segít hozzá minket az önismerethez.


 

A színek nyelve egyszerű, csak oda kell figyelnünk rá. Abban a pillanatban, amikor  kinyitjuk a szemünket és érzékelünk egy színt, érzelmileg azonnal azonosulunk vele. A 88 éves luzerni filozófus és pszichológus, Max Lüscher is azt ajánlja, hogy minden  érzésünkkel merüljünk bele a színek világába. Az úgynevezett 4-színű emberről szóló  híres munkájában így ír: „Képzelj el egy sötétkék árnyalatot, és éld át, milyen hangulatot vált ki benned. Ellazult nyugalmat, kívánságok nélküli elégedettséget és végtelen  harmóniát fogsz érezni.”

 

Lüscher színpszichológiai koncepciójához a kék, a piros, a zöld és a sárga szín tartozik hozzá, az ókori népek úgynevezett ősszínei. Ebben a felfogásban a kék az elégedettség jelképe, a piros az önbizalomé, a zöld az önértékelésé, a sárga pedig a belső szabadság és személyes kibontakozás szimbóluma.Lüscher számára az az ideális típus, aki egyetlen színt sem szeret kiemelten, és egyetlen színt sem utasít el határozottan, hanem a négy színbirodalmat harmonikusan egyesíti  magában.

 

Max Lüscher professzor, a híres svájci színpszichológus

 

A kedvenc színeinkből tehát messzemenő következtetéseket lehet levonni. Azonban  valamennyien képesek vagyunk arra, hogy stabil öntudatot fejlesszünk ki, ha  belemerülünk a színek világának változatosságába.

 

 

Miről árulkodnak kedvenc színeink?

„Semmi nincs belül, semmi nincs kívül, mert ami bent van, az van kint is.” Goethe szavai kifejezik az ember és a színek közötti kölcsönös játékot. Goethe átfogó színelméletéből kiindulva a különféle tudományágakat képviselő tudósok intenzív kutatómunkával tanulmányozták a színek jelenségét és pszichológiai aspektusaikat.

 

Egyfelől a színek fiziológiai érzékelése valamennyi embernél azonos módon történik.  Hogy végül mégis eltérő módon érzékeljük a színeket, az agyunk ingerfeldolgozó   munkájának eredménye. Ennek során a tényleges adatok körülbelül 20 százaléka  származik kívülről – tehát az éppen nézett színből –, míg a maradék nyolcvan százalékot az emlékeink és a tanult információink képezik. Az eredmény: amit gyönyörű vagy ronda színként érzékelünk, az valójában az adott szín belső, személyes leképezése. Valamennyien magunkban hordunk egyfajta privát színskálát, egy olyan prioritási listát, amelyen ott sorakoznak kedvenc és legkevésbé kedvelt színeink. Ez tudattalanul abban nyilvánul meg, milyen színekkel vesszük magunkat körül a ruházkodásunkban és az  otthonunkban.

 

A négy ősszín: piros, kék, zöld, sárga

 

Ez a privát színskála sokkal szorosabb összefüggésben áll a személyiségstruktúránkkal, mint gondolnánk. A színpszichológusok ebből különféle személyiségjegyeket tudnak  felfedezniés magatartásmintákat leolvasni, valahogy úgy, ahogyan a grafológus teszi az írásunkkal. A színek iránti előszeretetünkből kiderül például, az élet melyik területén  fektetjük be a legtöbb energiát, hol vannak a hiányosságaink és hol nyílik lehetőségünk a fejlődésre, hogyan érhetjük el a kívánt képességet és hogyan javíthatunk rajta.

 

 

Miért nincsenek csúnya színek?

A szakemberek szerint csúnya színek nem léteznek, csak az fordul elő, hogy valaki nem érez kapcsolatot egy bizonyos színnel. És megfordítva: a színek világával kialakított  aktuális kapcsolatunk egybevág azzal a kapcsolattal, amelyet magunkkal és a világgal alakítottunk ki.

 

Nincsenek csúnya színek, mondják a szakértők. A személyiségünktől függ,  melyiket hogyan értékeljük

 

Ha például valaki a sárgához vonzódik, akkor az vonzódik a kommunikációhoz, fontos  számára az információk megszerzése és továbbadása, de jellemző rá a kíváncsiság is. Más ember számára viszont a sok információ nyomasztó és túl sok lehet, neki inkább nyugalomra van szüksége, ezért kedveli a sötétkéket. Természetesen a színekhez való kapcsolódásunk életünk folyamán változhat.

 

 

Az ízlésünk a színek területén visszatükrözi a lelkünket

Éppen a fentiek miatt teljesen fölösleges azon vitatkozni, ki melyik színt találja szépnek. Egy szín pszichológiai hatása – a mentális minőség – olyan kifejezőerő, amely benne található a színben. Nem szimbólum, amely véletlenül keletkezett. Vannak, akik szerint a színeknek lelkük van, önálló életük, aurájuk. Elevenségük abban nyilvánul meg, ahogyan a környezetet, a szemlélő hangulatát és egyéb hatások változását módosítják és arra reagálnak.

 

A piros az emberiség legrégebbi színe. A színpszichológiában a dinamikát és az erős ént jelenti. Az FC Bayern labdarúgói számára az energiát és a sikert, ha már egyszer pirosba burkolták müncheni stadionukat

 

A színek lelkéhez vezető utat az az ember találja meg, aki szintén kifejlesztette saját mentális minőségeit, vagyis valódi 4-színű ember. A színek olyan rezonáló erők, amelyek az embert arra ösztönzik, hogy együtt rezegjen velük. Az emberek abban különböznek egymástól, mennyire képesek ezt az együtt rezgést elősegíteni, gátolni vagy teljesen blokkolni. Ennek megfelelően különböznek az egyes emberek érzelmi állapotai. A színek iránti elrszeretetünk tehát lelkünk tükre is.

 

 

Mit árulnak el a színek? Személyiségteszt

A rövid színtesztek bepillantást nyújtanak a lelki életünkbe. Megmutatják, hol állunk, min tudunk vagy akarunk változtatni. A színekkel való bánásmódunk végső soron mindig  önmegvalósításunk része. Többféle színteszt létezik, a most következő, Inge és Gerd Schilling ILF lakás- és színiránytűje négyes kombinációkból áll. Válasszuk ki a 12  kombináció közül azt, amelyhez spontán módon a leginkább vonzódunk. Ha egyik sem tetszik 100 százalékosan, akkor válasszuk azt, amelyik még mindig a leginkább  kedvünkre van. Előbb válasszunk, csak utána olvassuk el a szöveget, hogy ne  befolyásoljon minket.

 

A színpszichológia szerint a kék a belső ingerfeldolgozás jelképe. Andy Warhol Virágok című képe 1978-ban készült. A lakásban a kék nyugalmat és ellazulást ad

 

 

A kiválasztott kombináció ezt árulja el az ön személyiségéről:

A A nyílt szivű kombináció

A nagy középkori katedrálisok építőmesterei szívesen ábrázolták magukat szögmérővel a hónuk alatt. Ez az egyenesség és sarkosság illik önhöz is. Érdeklődési területe a  mikrokozmosztól a makrokozmoszig terjed, miközben mindenhez alapvetően kritikusan viszonyul. Érzelmeit jól kézben tartja. Nem önmagát valósítja meg, hanem inkább átveszi azt a szerepet, amely megfelel az ön funkciójának vagy feladatának. Erős oldala a logika és a tiszta ész, amely adott esetben az új alapjául is szolgálhat. Ha értelmesen  hierarchizált ügyekről van szó, szívesen rendeli alá magát másoknak.

 

B A magányos kombináció

Ön nem illik semmilyen skatulyába sem, elutasítja a régi, megszokott dolgokat, ugyanakkor mégsem áll azonnal az újítók oldalára. Csalódásoktól függetlenül rendületlenül masírozik tovább, kifelé mindig keménynek mutatja magát. Belül azonban önben is ott rejlik a lágyság. Magabiztosan támaszkodik saját tetterejére, amely azonban nem mindig elegendő a magányos harcos nagyívű elképzeléseinek  megvalósításához.

 

C Az intellektuális kombináció

Intellektuális beállítottságú, aki a szabadságot keresi. Szigorúan ragaszkodik  célkitűzéseihez. Világképét nem idegen ideálok formálják, véleményét sokkal inkább saját tapasztalataira támaszkodva alakítja ki. Ügyességével, talpraesettségével jól  megtalálja a helyét a mindennapi életben. Improvizációs készségének, kreativitásának köszönhetően képes újat teremteni és példaképül szolgálni ahelyett, hogy már kitaposott ösvényen járna.

 

Gazdasági krízis idején az emberek a piros színt részesítik előnyben: ennek az erőteljes színnek a népszerűsége az 1990-es évek eleje óta kitart. A piros a divatban is nyerő színnek számít manapság

D A céltudatos kombináció

Szívesebben száll ki egy elegáns Bentleyből, mint egy bivalyerős motorral felszerelt  autóból. Munkahelyi és társadalmi céljait szilárdsággal és megbízhatósággal éri el. Élvezi az élet szépségeit, értékeli az érzékszervek kínálta örömöket. Harmóniára való törekvése arra készteti, hogy magasra tegye a mércét, ezért követelményeinek meghatározásakor hajlamos túllőni a célon. Semmit nem bíz a véletlenre. Tapasztalatainak köszönhetően óvatosan, bizalmatlanul viszonyul az újhoz. Valami ismeretlen iránt kizárólag a dolog gondos tanulmányozását követően fog lelkesedni.

E A dinamikus kombináció

Ha munka adódik, önre mindig lehet számítani, azonnal  nekilát. A legjobban annak örülne, ha az egész világ az ön által meghatározott szabályok szerint működne. A földi örömökről egészségesen vélekedik. Rendkívüli tanulási vágy buzog önben. A többi emberhez nyitottan és érdeklődéssel viszonyul, ugyanakkor sikerül megőriznie a privát szféráját és megszabni a korlátokat. Önzetlen hozzáállása örömet szerez önnek és meghozza azt az elismerést is, amire erőfeszítései jutalmául vágyik. Komolyan veszi a feladatait, attól sem riad vissza, hogy jó kézügyességet igénylő  munkákat is elvégezzen.

F A felelősségteljes kombináció

Tudja, hol a helye, és ennek megfelelően viselkedik, megbízhatóan és elkötelezetten. Kiválóan alkalmas felelősségteljes pozíciók betöltésére vagy olyan vállalat vezetésére, amelynek piaci pozíciói biztosak. Ez utóbbi szempont nagyon fontos, mivel az ön számára az élet nélkülözhetetlen alapfeltétele saját és hozzátartozói egzisztenciális biztonsága. Nyugodt és érett hozzáállása az üzleti és a magánéletben egyaránt komolyan veendő partnerré teszi.

A színkör megmutatja a színkombinációkat, amelyek a pszichológiai ősszíneken alapulnak

G A praktikus kombináció

Gyakorlatias ember, aki érdeklődik a világ dolgai iránt, miközben nem veszíti szem elől a saját céljait. Ahol szükségesnek tartja, mindig érvényesíti az igényeit. Az érzékszervi örömökkel való kapcsolata zavartalan. Megfelelő mennyiségű kitartással és  érdekérvényesítő képességgel rendelkezik ahhoz, hogy elérje a céljait. Mint életigenlő típus, folyamatosan a különlegességeket keresi, miközben igyekszik magát jól érezni és élvezni az életet. Tud és hajlandó konstruktívan együttműködni, arra azonban vigyáznia kell, hogy pusztán az életörömtől vezéreltetve nehogy túlzottan felszabadulttá váljon és túllőjön a célon.

H Az álomszerű kombináció

Részese a világnak és ezt érzi is. Ha új dolgokkal közelítik meg, nyitottan reagál, főleg ha úgy látja, ez jól felismerhető haszonnal kecsegtet. Egy jó csapat tagjaként  eredményesen együttműködik a közösség javát szolgáló feladatokban. Realista, de néha szívesen álmodozik arról, hogy a felhők felett a végtelen szabadság birodalma rejtőzhet. Ugyanakkor mindig két lábbal áll a földön. Különösen fontos az ön számára a segítőkészség és a „mindenki egyért, egy mindenkiért” gondolata, ezért a saját igényeit általában háttérbe szorítja. Kibontakozásához ép szociális környezetre és ennek megfelelő lakás- és életkörülményekre van szüksége. Az otthonának ennek megfelelően kellemesnek és harmonikusnak kell lennie.

I A magabiztos kombináció

Ön magabiztos ember, aki tisztában van az életben betöltött szerepével. Nem lelkesedik olyan dolgokért, amelyeknek nem látja a hasznát. A legjobban önmagában bízik, és ennek az alaptételnek a szellemében kiemelkedő teljesítményt nyújt. A saját erejére és tapasztalataira támaszkodik, ereje a hagyományokból származik. Élvezi az élet kínálta örömöket és szívesen csatlakozik embertársaihoz, ám céltudatos és határozott, ha elképzeléseinek valóra váltásáról van szó. A zavartalan saját területre az üzleti életben és a magánszférában egyaránt nagy szüksége van.

 

 

A rövid színtesztnél 12 különböző színkombinációból kell kiválasztanunk a hozzánk legközelebb állót

J Az idealista kombináció

Az élet ugyan szép, de sok erőfeszítést követel. Ennek főként az az oka, hogy a dolgokhoz ön nagyon lelkiismeretesen viszonyul. Tiszteletét az erős realitásérzékkel társult magas célok és ideálok vívják ki. Mindenki álmodozik, ön azonban valóra is akarja váltani az álmait, ami nem könnyű feladat. Ön az a típus, aki semmit nem vesz félvállról. Megvan a maga sajátos nézőpontja, amivel megítéli a dolgokat. Akár öntől is  származhatna az a Luther-idézet, hogy „még ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, ma akkor is elültetnék egy almafát”.

K A szociális kombináció

Részt vesz a világ történéseiben, de a sok globális probléma közepette hajlamos megfeledkezni a saját világáról. Szociálisan elkötelezett, és nagy hangsúlyt fektet a konfliktusok kölcsönösen előnyös megoldására. Gondosan megválogatott barátai értékelik érzékeny természetét és esztétikai érzékét. Érzéke van a háttér-információk felismerésére, és észreveszi azt is, ami első pillantásra nem tűnik fel. Az emberekkel óvatosan bánik, idegen eszméket csak vonakodva vesz át. Érzékenysége miatt hajlamos mindenért magát hibáztatni. A hétköznapi hajsza fárasztja.

L Az esztétikai érzékenységű kombináció

Az önhöz hasonló finom emberek manapság ritkaságszámba mennek, holott nagy szükség volna rájuk. Aki felismeri az ön értékét, azonnal a pártjára áll, sokszínűségét azonban csak az látja, aki időt szán erre. Értékeli a feltűnőt, az eredetit, és tudja, mit jelent élni. Hajlandó szokatlan feladatokban is részt venni, feltéve, hogy valaki magával hívja. Nem lehet azonban folyton arra hagyatkozni, hogy majd jönnek a többiek és bevonják önt. Ha egy kicsit nekidurálná magát, megnyerhetné a partnerét az ön által képviselt ideálok számára, hiszen nem hiányzik önből a vonzerő, a sárm és a tapintat. Jól átlát az embereken, ezt a képességét arra kellene használnia, hogy több kapcsolatot  alakítson ki.

 

A színek megmutatják az önmagunkhoz vezető utat

A színek azonban nemcsak a mentális minőség mutatói. Segítségükkel kifejleszthetjük a többi szín iránti érzékenységünket is. Általában mindannyian tudunk említeni egy olyan színt, amelyet nem különösen kedvelünk. Vegyük például a barnászöldet: aki nem  szereti, még szalvétát sem vásárol ilyen színben, nemhogy ruhát. Nos, az olívazöld a szorongás jelképe, azé az érzésé, hogy valamilyen létfontosságú funkciónk nem működik tökéletesen. Ezen kívül az elutasítás, a gátolt kibontakozás színe is. Ha tehát valaki azt szeretné, hogy ez a szín és minőség is része legyen az életének, apró lépésekkel kezdje vele a barátkozást, például egy ilyen színű törülközővel. Ha foglalkozunk a nekünk nem tetsző színnel, a tapasztalatok szerint előbb-utóbb megszeretjük. Ez persze nem  feltétlenül történik így, de aki nyitottan viszonyul a színekhez, az megnyílik a korábban ellenszenvesnek talált szín előtt is.

 

A lakóhelyiségek színének kialakításánál szabad egymással ellentétes színeket kombinálni, például lilát élénkzölddel

 

Ha tudjuk, melyik szín mit jelképez, ezt az erőt ki is használhatjuk. A lila például a konfliktuskerülés színe, és még ha valakire nem jellemző is ez a tulajdonság, adódhatnak olyan helyzetek, amikor erre volna szüksége. Ilyenkor támaszkodhat az adott szín  erejére, ha például valamilyen lila ruhadarabot húz fel.

 

 

Hogyan alakítja a társadalom a színérzékelésünket?

Hogy a szín önmagunkról is elárul valamit, azzal már Van Gogh is tisztában volt. A színekhez való vonzódásunkat azonban a személyiségünkön kívül más tényezők is befolyásolják, például az aktuális divattrendek. Ehhez jönnek még a gazdasági és társadalmi összetevők. Minél képzettebb és tehetősebb valaki, annál érzékenyebb a színekre. A rossz anyagi helyzetben lévő emberek gyakran csak feketét látnak.

 

További befolyásoló tényezőt jelentenek a világtörténelem globális eseményei. A szakértők szerint például a hidegháború idején általános feszültség uralkodott a világban, és ez a 80-as évek kedvelt színeiben – bíbor, lila, rózsaszín – jutott kifejezésre. Akkoriban szinte még biciklit vagy tréningruhát sem lehetett más színben kapni. Ennek a rózsaszín korszaknak 1992 vetett véget, amikor Európa közepén kitört a délszláv háború. Ebben az időben a piacon a piros dominált, népszerűsége két héten belül 25 százalékkal nőtt.

 

A kisgyerekek az alapszíneket kedvelik, elsősorban az erős piros és lila árnyalatokat

 

Egy újabb trend, amely a mai napig tart, sőt az utóbbi időben még egyértelműbbé vált: 2001. szeptember 11. után az emberek szembefordultak a kékkel és egyértelműen a  piros mellett döntöttek. Addig a kék nagyjából ugyanolyan népszerűségnek örvendett, mint a piros. A trendszakértők szerint a piros közkedveltsége a közeljövőben nem fog csökkenni, sőt. Ha az emberek úgy érzik, szorul a hurok, akkor nem látnak rózsaszínt vagy lilát, csak pirosat. Ebben az összefüggésben érdekes, hogy a kék egyik sötét  árnyalata, az úgynevezett ultramarinkék az igazság utáni vágy jelképe, annak a  szimbóluma, hogy valaki igazságot akar önmaga vagy mások számára. A kék kedvelői számára fontosabbak az ideális célok, mint a hatalom. Nem csoda, hogy szeptember 11. óta sok ideált széttörött.

 

A gyerekek más színeket szeretnek, mint a felnőttek

A színek érzékelése az évek múlásával változik. A gyerekek a legszívesebben határozott, erős színekkel veszik körül magukat. A kicsik szeretik a lilát, majd ahogy nőnek,  megkedvelik a világosabb pirosas árnyalatokat, mint a rózsaszín. Az iskoláskor elejére a narancsvörös válik a kedvencükké, míg a feketét elutasítják. Ez utóbbi magatartás hamarosan változni kezd, és a növekvő gyerekek egyre inkább szavaznak a feketére, főleg a fiúk, akiket a társadalom már korán macho-magatartásra programoz be. Ezzel szemben a lányok körülbelül 11 éves korukig az összes rózsaszínű és lila árnyalatot kedvelik.

 

Burano színpompás házai

 

További érdekes kor a színekhez való viszonyulás szempontjából a 30. és 50. életév közötti időszak. Ez a korosztály – a fiatalokhoz hasonlóan – a kevert árnyalatok helyett a tiszta színeket részesíti előnyben. Az ötvenen túli korosztálynál azután változás  következik be: ilyenkor gyakran választanak inkább nyugodt árnyalatokat, világoszöldet, bordót, barackszínt vagy barnát. Ez azt bizonyítja, hogy ennek a korosztálynak már semmit nem kell bebizonyítania.

 

Harmonikus színek a lakásban

Aki bizonytalan, milyen színeket válasszon az otthonába, az jó hasznát veheti a színpszichológiának. Alapszabály, hogy mindig egy meleg és egy hideg színt  kombináljunk. A színek ellentétessége megfelel a természet prioritásainak: az ég például hűvös kék, a hozzá tartozó meleg tartomány a napsárga vagy a narancsszín. Ezt a két színt tanácsos összehoznunk. A holisztikus szempontból jótékony hatású atmoszféra a színpólusok összehangolásával alakul ki, ezt gyorsan és könnyedén leolvashatjuk a színkörről. A citromsárga például ibolyakékkel kombinálható, a tengerzöld tűzpirossal. Az ellentétes színek alapszabályának szem előtt tartásával nagyon sokat elérhetünk, míg a legrosszabb az úgynevezett monokróm színkialakítás. A színekről elmondható, hogy az ellentétek vonzzák egymást, így tehetjük az otthonunkat a nyugalom oázisává.

 

A türkiz színű falak hűsítő hatásúak, ezt használják ki egy égési sérülteket ápoló klinikán

 

A házakban alkalmazott színek palettája intenzíven bővült az elmúlt években. Egyetlen példa: a színpszichológiában a tavaszi zöld a változás színe, azoké, akik nem sokat vitatkoznak, hanem nekilátnak a munkának, nem ragadnak le az elméletnél és figyelmet fordítanak a részletekre is. Akár még 10-15 évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna, hogy az építészetben ezt a színt használják. 2000-ben azonban Edgar Diehl német építész megbízást kapott a Bad Schwalbachban lévő, már régóta üresen álló egykori iskolaépület múzeummá való átalakítására. A szakember élénk tavaszi zöld színűre festette az épület falait, míg ellensúlyként a bejárati ajtó és az ablakok élénkpiros  árnyalatot öltöttek. Ma a helytörténeti és patikamúzeumként szolgáló épület a város büszkeségének számít.

 

Gyógyító színek

A színek az utóbbi években a terápiában is mind nagyobb jelentőséget nyernek. Egy német kórházban az égési sérülést szenvedett betegek részlegét türkizszínűre festették, ami hűsítő hatást gyakorol a páciensekre és a látogatókra egyaránt. A betegek számára ez a szín a fájdalmaik csillapításához szükséges hűvös érzést közvetíti. A megfelelő színek ugyanis a hőérzést akár három fokkal is csökkenthetik vagy emelhetik.

 

A színekkel végzett öngyógyítás legjobb módszere a festés. Ha például valaki depressziós hangulatban van, akkor tanácsos sárgával, a messzeség színével festenie vagy rajzolnia, és a felvidító hatás azonnal érezhető. Festés közben megtanuljuk megkülönböztetni az árnyalatokat és intenzívebben érzékeljük őket. Ezzel egyidejűleg kreatív folyamat részeivé válunk, amelytől új kifejező erőhöz jutunk. Főként lelki krízishelyzetben fontos ez, amikor a szavak egyszerűen nem elegendőek, és az ember foglyává válik a saját gondolatainak. Festés közben viszont nem kell gondolkodnunk, csak fogjuk az ecsetet és élvezzük a  színek erejét. A depressziós beteg kezdetben talán csak feketét és szürkét használ, de ahogy múlnak a hetek, követhetővé válik az útja a sötétségből a világosság felé, a képein egyre gyakoribbá válnak a sárgás árnyalatok. Érdemes bedátumozni a képeket, és akkor magunk is láthatjuk ezt a folyamatot. A festés megnyitja a kreativitásunk és  intuíciónk felé vezető utat, és ezáltal a problémáinkkal is hatékonyabban birkózunk majd meg. A színek életörömmel ajándékoznak meg minket, játékos módon segítenek hozzá önismeretünk fejlődéséhez, önmagunk megismeréséhez.

 

A festés a terápia legegyszerűbb formája

Hogyan érezzük magunkat? Hangulatunk függvényében válasszuk meg a színt, amellyel festeni kezdünk egy nagy papírlapra.

 

Festéssel mi magunk is javíthatunk a hangulatunkon. A sárga és a narancsszín különösen felvidító hatású

 

• Inaktív, lusta, erőtlen – piros és vöröses narancssárga.
• Lelkileg kiüresedett, levert – sárga és narancssárga.
• Fáradt, nyugalomra vágyó – ultramarinkék, kék.
• Hiányzó inspiráció és kreativitás – bíborvörös.
• Érzékenysége, nyitottsága csökkent – tavaszi élénkzöld.
• Türelmetlen, nem tud összpontosítani – kék, ultramarinkék.
• Bizonytalan, kiegyensúlyozatlan – zöld.
• Motiválatlan, halogatja a dolgokat – sárgászöld, zöld

-mörk-
XVIII. évfolyam 3. szám

Címkék: színek, színterápia

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.