Psziché

Alkatkarakterológia a Hat Qi alapján

A kínai medicina filozófiája úgy írja le a világ keletkezését, hogy a mennyekből alászálló Öt Elem - mint információ - ellátta minőségekkel az addig jellegzetességekkel nem bíró energiát, létrehozva hat speciális entitást, a Hat Qit (A Qi a kínai medicinában használt csi, azaz életenergia). A Fa Elem a Szél Qi-t, a Tűz Elem a Meleg és a Forróság Qi-t, a Föld Elem a Nedvesség Qi-t, a Fém Elem a Szárazság Qi-t, míg a Víz Elem a Hideg Qi-t hozta létre.


Ez a hat speciális energoinformációs képződmény építi fel az egész világot és a világ minden jelenségét, így magát az embert is. Vagyis nincs a világon olyan dolog, amit ne tudnánk a Hat Qi valamelyikéhez sorolni. (Természetesen ha mindegyik Qi jin, illetve jang aspektusait is figyelembe vesszük, akkor a világ jelenségeit tizenkét kategória szerint tudjuk osztályozni.)

 

A Qi-k alapvető tartalma

Szél Qi: minden folyamat kezdete, a jelenségeket mozdulatlan állapotból mozgó állapotba viszi át, illetve egy mozgó jelenség sebességét és/vagy irányát megváltoztatja. A jelenség ebben a fázisban lép be a látható világba.

 

Meleg Qi: a Szél Qi által megmozgatott jelenséget továbbmozgatja, gyorsítja, illetve a tér minden irányába elkezdi szétterjeszteni.

 

Forróság Qi: a jelenséget tovább mozgatja, tovább gyorsítja, és maximálisan szétterjeszti a térben. Az aktivitás csúcsa.

 

Nedvesség Qi: a maximálisan szétterjesztett jelenséget elkezdi keretek közé vonni úgy, hogy közben megőrzi a Forróság Qi-ből származó aktivitást. Úgy vonja keretek közé a jelenségeket, hogy nélküle a jelenség nem képzelhető el (mint pl.: a kör vagy a gömb egyenletei sem képzelhetők el a pi állandó nélkül, vagy a földi típusú élet sem képzelhető el víz nélkül).

 

Szárazság Qi: a jelenség aktivitását erőteljesen gátolja, működést lassítja, a jelenség térbeli kiterjedését durván korlátozza, keretek közé szorítja.

 

Hideg Qi: az aktivitást maximálisan korlátozza, a működést nem csak fékezi, de igyekszik megállítani, a térbeli kiterjedést a lehető legkisebb térfogatúvá húzza össze. A jelenség ebben a fázisban lép ki a látható világból.

 

Nézzünk erre egy egyszerű példát.

 

Valaki elhatározza, hogy testedzés címén kocogni fog. Felkészül, átöltözik és elkezd futni. Ez a futásának a Szél stádiuma (a jelenség, jelen esetben a futás, életbelép, elkezdődik).

 

Fut tovább, és ahogy egyre jobban átmozgatja az izmait, egyre könnyebbé válik a mozgása, az izomzata és a teste átmelegszik: Meleg stádium (növekvő aktivitás - melegedés).

 

Határozottan kitart amellett, hogy fut, egyre jobban melege van (az aktivitás maximális fokozódása), így „szétdobálja” magáról a ruháit (maximális térbeli szétterjedés): Forróság stádium.

 

Még mindig fut, de már annyira melege van, hogy elkezd verejtékezni. Olyan valami bukkan felszínre, amely alapvető az élet és az élet jelenségei számára, ez a víz: Nedvesség stádium.

 

Egyre jobban fárad, az izmaiban fájdalmat érez, szúr az oldala, így futása lassul, egyre kisebbeket lép: Szárazság stádium, az aktivitás erőteljes fékezése.

 

Már annyira fáradt, hogy nem bírja tovább és megáll: Hideg stádium, a működés teljes leállítása és a jelenség, azaz a futás kiléptetése a látható világból.

 

Ahhoz, hogy képesek legyünk megérteni a világot a Hat Qi nyelvén, a Qi-k esszenciális tartalmát és az azokból levezethető analógiákat kell keresnünk a jelenségekben.

 

 Az egy­ség­ből lét­re­jön a Hat Qi, amik az­tán kom­bi­ná­lód­va egy­más­sal lét­re­hoz­zák a világ valamennyi jelenségét

 

Ilyen módon könnyen érthetővé válik, hogy egy-egy Qi túlhangsúlyozott jelenléte miért hozza létre az életkorri sajátosságokat, az ismert karakterjegyeket, a szervekre jellemző működési tulajdonságokat, a betegségek jellegzetes tüneteit stb.

 

A karakterjegyek megismeréséhez figyelembe kell vennünk részben a Qi-k esszenciális jelentését és az abból levezethető analógiákat, részben annak az életkornak, illetve speciális élethelyzetnek a sajátosságait, amelyben az illető Qi dominál.

 

Tudomásul kell vennünk, hogy egy embert soha nem csak egy Qi dominanciája jellemez, hanem legalább kettő, de inkább három. Így amikor mindössze csak egy Qi karakter jellemzőiről beszélünk, erősen sarkított helyzetet kapunk, amit egy az egyben nem tudunk felismerni bármelyik ismerősünkben vagy magunkban, hiszen mindenki karakterét több Qi kombinációja hozza létre.

 

 

A Szél Qi karakter jellemzői

A Szél Qi - mint említettük - minden létező kezdete. Az életkorok közül a csecsemő- és kisgyermekkorban dominál, tehát ezek a jellemzők megjelennek a karakterben. Vékony szálú és világos színű - gyakran szőke- és gyorsan növő, sokszor göndör haj, kék szem, vékony, puha, kissé áttetsző bőr, amin átlátszanak a visszerek kék vonalai, gyakran szeplős, nem túl erős, hajlékony, de gyorsan növő körmök.

 

Gyakran gyermeteg a viselkedése: selypít, affektál, olyan a ruházata vagy a hajviselete, ami gyermekekre jellemző. Gyermeteg a gondolkodásmódja: a kapcsolataiban egyirányú, csak az érdekli, hogy mit kaphat ő a kapcsolatai révén. A kezdéskor megjelenik, és helyet csinál magának a világban. Gyakran agresszív, erőszakos, általában énközpontú. Csak az a társaság, kapcsolat megfelelő számára, ahol ő középpontban lehet. Csak elkezdi a dolgokat: (a továbbhaladás már egy másik Qi - a Meleg - jellemzője). Általában csak hozzáfog ahhoz, ami érdekli, de nem csinálja végig, félbehagyja. Nincs kitartása. Ha teheti, sűrűn váltogatja barátait, partnereit. Sokszor hirtelen elkezd dolgokat, de mivel nem képes az egész folyamatot figyelemmel követni, így gyakran hibázik. Miközben beszél, a gondolatai folyamatosan csaponganak, a beszéde zavaros, nem fejezi be a mondatait. Képtelen egy gondolaton tartani a figyelmét, így a beszédének nincs „se füle, se farka”. A be nem fejezettség miatt ízületei rendkívül lazák, gerince és a végtagjai „gumiszerűen” hajlékonyak. A Szél dominanciájú tinédzserekre jellemző a hanyag tartás, görbült hát, előreesett vállak, járás közben a fej előre-hátra bólingatása, és az, hogy mindenre rátámaszkodnak, mindenhová felteszik a lábukat. Járás közben gyakran megbotlik, elesik. A kezdés miatt nincsenek ismeretei arról a közösségről, illetve annak szokásairól, ahová került. Az ismeretek hiánya miatt gyakran rettentően naiv. A közösségtől eltérő viselkedésű, különleges a ruházata, a hajviselete, sokszor extrém megjelenésű, és nem érdekli, hogy mások mit gondolnak erről. Gondolkodásmódja is eltér a közösségétől: lehetnek forradalmian új, nagyon kreatív ötletei, melyek mint feltaláló - előreviszik a csoport életét, de lehetnek egészen új és különleges, de destruktív, romboló gondolatai is. Különlegessége, különcsége és naivitása miatt gyakran magányos, magának való, komor. Öntörvényű. A kezdésre jellemző dolgokat kedveli. Szereti a zöld és a világos kék színeket, a „zöld” ízeket: gyümölcsök, zöldségek, savanyú ízű ételek, savanyúságok (a húst nem részesíti előnyben). Kedveli a tojást és a kaviárt (amik szintén az élet kezdetét jelentik). Vonzódik a növényekhez és a fákhoz (gyakran lesz belőle pl. erdész vagy ács). Problémája van a kezdéssel. Este nehezen alszik el, ezért korán reggel nem képes felkelni. Nehezen határozza el magát, és még inkább nehezen kötelezi el magát. Egy megszokott cselekvéssorozatból sokszor nem képes hirtelen átváltani egy másik ütembe, „nehézfejű”.

 

A Szél dominanciájú ember magas, vékony alkatú, gyakran gyermeteg a viselkedése

 

„Mit csinál a szél, amikor nem fúj?”

Állandóan mozog. Kényszeresen mindig csinálnia kell valamit, soha nem tud nyugodtan maradni, ha ülnie kell, akkor legalább a lábait rázza vagy vakarózik. Ha teheti, sokat utazik. Mindig „járnak a gondolatai”, valami mindig foglalkoztatja, de mivel nincs kitartása, így gondolatai általában nem produktívak. Gyakran és gyorsan pislog. Beszéde gyors, kapkodó. Mozgása is hirtelen, heves, kapkodó, nem harmonikus. Járása erőteljes, de imbolygó.

 

A szél egyirányú, mindig csak egyfelé fúj

A Szél dominanciájú ember is egy irányba nő. Magas, vékony alkat, széles váll, hosszú végtagok, szálkás izomzat, hosszú vékony ujjak, nagy tenyér, nagy lábak, hosszúkás vagy háromszögletű arc, erőteljes, előreugró áll. Gondolkodásmódja is egyirányú. Nem sok dolog kelti fel a figyelmét, meglehetősen egyoldalú. Éppen ezért nem túl jó beszélgetőpartner, hiszen csak arról a néhány dologról lehet vele beszélgetni, ami érdekli. Lelkileg is elég egysíkú, különböző lelki hatásokra mindig ugyanolyan módon reagál. Jól kiszámítható reakciói vannak, mindig lehet tudni előre, hogy miért jár dicséret, és miért jár szidás.

 

A szél (mint meteorológiai jelenség) hangos

Minden cselekedete hangos, zajos. Nagyon hangosan, sokszor ordítva, néha már fülsértően hangosan beszél. Lehet éles, visító a hangja. Hangosan köhög, tüsszent, horkol, szellent. Ezek a hangok őt magát egyáltalán nem zavarják, sőt sokszor kifejezetten szórakoztatónak találja őket. Minden tevékenységét zaj kíséri: zajosan tesz tárgyakat az asztalra, hangosan csukja be az ajtót. Semmit nem képes csendben végezni, ezért sokszor kifejezetten idegesítő a jelenléte.

 

 

A Szél Qi szervei és betegségtünetei

A Szél Qi két szervet épít fel: a májat (jin Szél) és az epehólyagot (jang Szél).

 

Máj:

A Szél szolgáltatja a kezdéshez szükséges energiát. A kezdés az alapállapotból való elmozdulást, mozgást jelent, így a máj uralja a vázizomzat működését. Gyengült hatásra az izomzat nehezen mozdul meg, a végtagok merevebbé válnak, esetleg finom remegés jelenik meg. Túl erős hatásra görcsök, illetve rángások jelennek meg, melyek mértéke változó: a szemzug finom rángásától a lábikragörcsön keresztül egészen az epilepsziás nagyroham egész testre kiterjedő görcsrohamáig terjedhetnek. Extrém mennyiségű Szél Qi hatására az izomzat képtelen megmozdulni, bénulás lép fel, amely „jóindulatú”, mert csak addig tart, ameddig a többlet Szél Qi mennyisége bizonyos szint alá nem csökken. Pl. a huzat okozta arcizombénulás. A kezdéshez energia szükséges, így a máj „tárolja” a vért, és fizikai erők ifejtéskor kilöki magából. (A tárolás itt nem szó szerint értendő, inkább a vér irányításáról, a vérkeringés átszervezéséről van szó.) Ha elégtelen a tárolt vér mennyisége, akkor vérhiányos tünetek jelennek meg: szemszárazság, szédülés, gyenge vagy elmaradó menstruációs vérzés stb. Ha a tárolás képessége elégtelen, vagy a máj Szél Qije kóros mértékben felhalmozódik, akkor a Szél Qi és a tárolt vér elszakad a májtól, felfelé emelkedik és a fejben vértolulásos-pangásos fejfájást, szemkáprázást vált ki. Súlyosabb esetben a fejben a vérnyomás tovább emelkedik, az arc kivörösödik és agyvérzés léphet fel, amit a köznyelv szélütésnek nevez. A kezdés újrakezdést is jelent, vagyis egy működés irányának és/vagy sebességének megváltoztatását. Ez az életfolyamatokban a stabil működés állandó átszervezésében, szabályozásában nyilvánul meg.

 

Szabályozza az érzelmi működést. Ennek hiányában rendellenes érzelmi állapot vagy az érzelmek szélsőséges váltakozása lép fel. Az emésztés szabályozása a táplálék és a salakanyag haladásának irányát és sebességét segíti. Szabályozza az érpályán kívüli folyadékok áramlását. E folyamat kórossá válása esetén a folyadékok rendellenesen felhalmozódnak a szövetekben vagy a testüregekben. Az oda-vissza szabályozás létrehozza a ciklusokat. Természetesen ide sorolhatjuk a női nemi működés ciklusosságát és így a szexuális tevékenységet is. (Amit minden emlősállatnál a menstruációs ciklus tesz tagolttá, kivéve az embert, aki tudatosan függetlenítette magát ez alól a ciklus alól.) Ezeken kívül ciklusos működés az alvás és ébrenlét, a megéhezés és jóllakottság, a belégzés és a kilégzés, a szív összehúzódása és elernyedése, pislogáskor a szempilla becsukódása és kinyílása, járáskor az egyik láb másik után helyezése stb. is. Tulajdonképpen nincs is olyan működés, ami ne volna ciklusos, ezeket mind a máj felügyeli. A kezdés azt is jelenti, hogy a lény megjelenik a világban, és helyet csinál magának. Érzelmi működése az agresszió, ami lehet egészséges tartományban mozgó és az élőlény önfenntartását célzó (pl. az étkezés, ami általában más élőlények kárára történik), de lehet extrém szélsőséges is (pl. bűncselekmények). Ahhoz, hogy helyet tudjon csinálni magának, a természet fegyverrel is ellátja: a májhoz tartoznak a körmök. Ahhoz, hogy tudja, ki ellen kell fordítania a körmeit és ki ellen kell behúznia őket, a máj olyan érzékszervet használ, amivel az összes információ kb. 70%-át szerzi meg: ide tartoznak a szemek és azok működése, a látás.

 

A Szél min­den lé­te­ző kez­de­te, ő szol­gál­tat­ja a kez­dés­hez szükséges energiát

 

Epehólyag:

A kezdést, illetve újrakezdést (szabályozást) az epehólyag működésében is felfedezhetjük: az epefolyadékot a bélrendszer beüríti, ezzel serkenti, szabályos körülmények között tartja az emésztést. (Az epefolyadékot a máj Qi többletéből készíti.) Az üreges szervek között különleges helyet foglal el, tehát ő is eredeti és egy kicsit különc, ugyanis - bár jang szerv - mégsem érintkezik sem tápanyaggal, sem salakanyaggal, szemben az összes többi jang szervvel. Abból a szempontból is különc, hogy ő az egyetlen jang szerv, amelyiknek van emocionális működése, ez pedig a döntésképesség. A döntés érzelmi szinten valami új kezdetét jelenti, tehát mindenképpen Szélre jellemző tevékenység.

 

A Szél Qi által okozott betegség tünetei:

A Szél - mivel minden létező kezdete -, a tünetek leggyakrabban a reggeli órákban (ami a kínaiak szerint a nap kezdete), illetve tavasszal (ami a kínaiak szerint az év kezdete) jelentkeznek. Minden betegség - függetlenül annak okától - a Szél stádiummal kezdődik. Ezért a Szél betegségszakaszra az a jellemző, hogy nincsenek speciális tünetek, inkább csak általános rossz közérzet, összetörtségérzés, illetve annak az érzése, hogy „valami nincs rendben”. A kezdés, újrakezdés, átszabályozás funkció miatt a kívülről érkező Szél Qi tudja legkönnyebben úgy áthangolni a szervezet védekezését, hogy az képtelen legyen ellenállni a Szél támadásának. Így a Szél Qi tud a legkönnyebben behatolni a testbe. Gyakran a Szél segíti más egyéb kórtényezők bejutását is a szervezetbe. A testi érzések közé is új, hirtelen megjelenő impulzusokat visz: típusos tünete a viszketés. Ennek következménye egy másik Széltevékenység megjelenése, azaz az addigi cselekvés megszakítása és egy új, a vakarózás elkezdése. A két Szél - a viszketés és a vakarózás - összeadódik, és így az alapállapot romlik: a viszketésnek az a formája tartozik a Szél Qi-hez, amit a vakarózás kifejezetten ront (pl. szúnyogcsípés, csaláncsípés stb.). Csak elkezd dolgokat, a folytatás már nem az ő kompetenciája: olyan tünetei vannak, amik elkezdődnek, de nem folytatódnak, pl. gyakori székelési ingere van, de mire a mellékhelységbe ér, megszűnik, vagy szédül és támolyog, a támolygás is egy elkezdett, de be nem fejezett cselekvés. Esetleg problémája van a kezdéssel, ennek jellemző tünete, hogy az éjszaka első felében álmatlan, nem tud elaludni, vagy dadog, nem tud elkezdeni beszélni. A Szél Qi által okozott tünetek mindig mozognak. A Szél Qi jellemzően felfelé és hátrafelé mozog, ezért a tünetek fent és hátul jelennek meg. Láttuk, hogy a májhoz - tehát a Szélhez - tartoznak az izmok, így típusos Széltünet a tarkótájék, a nyak és a váll izomzatában kellemetlen, húzó érzés megjelenése. Továbbá jellemzően belülről kifelé mozog, és amin áthalad, azt megmozgatja: kinyitja a verejtékmirigyeket és verejtékezést vált ki (ez a verejtékezés általában borzongással vagy hideg borzongással jár). Megmozgatja a bőr legkülső rétegét, ami korpásodás formájában lepotyog. Megmozgatja a hajhagymákat és foltos hajhullást okoz. A tünetek gyorsan kialakulnak, gyorsan továbbfejlődnek és eltűnnek. Mint a csalánkiütés vagy az allergiák nagy része. A tünetek mindig vándorolnak a testben és sohasem helyhez rögzítettek, pl. vándorló ízületi fájdalmak. Megmozgatja a pszichés működést is, így nyugtalanságot, esetleg enyhe zavartságot, kapkodást, túlzott sietősséget okoz. A vérben lévő vizet is megmozgatja, felgyorsítja, így a víz átlép az érfalon és szöveti vizenyő jön létre, leggyakrabban ott, amerre a Szél halad, vagyis a fejen, főleg az arcon.

 

(Folytatjuk)

Dr. Földes László
XI. évfolyam 10. szám

Címkék: alkatkarakterológia, Qi, szél qi

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.