Psziché

Alkatkarakterológia a Hat Qi alapján 2. rész

A kínai medicina filozófiája úgy írja le a világ keletkezését, hogy a mennyekből alászálló öt elem - mint információ - ellátta minőségekkel az addig jellegzetességekkel nem bíró energiát, létrehozva hat speciális entitást, a Hat Qit (A Qi a kínai medicinában használt csi, azaz életenergia). A fa elem a Szél Qi-t, a tűz elem a Meleg és a Forróság Qi-t, a föld elem a Nedvesség Qi-t, a fém elem a Szárazság Qi-t, míg a víz elem a Hideg Qi-t hozta létre.


A Me­leg Qi do­mi­nan­ciá­jú em­ber ál­lan­dó­an mo­so­lyog vagy na­gyo­kat nevet

 

A karakterjegyek kifejtéséhez figyelembe kell vennünk részben a Qi-k esszenciális jelentését és az abból levezethető analógiákat, részben pedig annak az életkornak, illetve speciális élethelyzetnek a sajátosságait, amelyben az illető Qi dominál.

 

Tudomásul kell vennünk, hogy egy embert soha nem csak egy Qi dominanciája jellemez, hanem legalább kettő, de inkább három.

 

Így amikor mindössze csak egy Qi karakter jellemzőiről beszélünk, erősen sarkított helyzetet kapunk, amit egy az egyben nem tudunk felismerni bármelyik ismerősünkben vagy magunkban, hiszen mindenki karakterét több Qi kombinációja hozza létre.

 

 

Meleg Qi karakterjellemzői

A Meleg Qi a Szél Qi által megmozgatott jelenséget továbbmozgatja, gyorsítja, illetve a tér minden irányába elkezdi szétterjeszteni, így alapvető esszenciája az aktivitás és a kiterjedés.

 

A (Szél Qi által) megmozdított jelenség folyamatos mozgását biztosítja:

 

A Meleg Qi dominanciájú ember minden helyzetben nagyon aktív:

 

- Mozdulatai, járása energikus, határozott. Bármit csinál, azt komoly erőbedobással teszi, általában nagy lelkesedéssel. Ha viszont valamit nem akar megtenni, azt ugyanilyen határozottan utasítja el.

 

- Az aktivitás miatt nagyon széles az érdeklődési területe, gyakorlatilag minden érdekli, nagyon nyitott. Jellemző, hogy sok különböző dolgot csinál egyszerre, de az ő tevékenysége produktív, általában be is fejezi, amit elkezd (a félbehagyás a Szél Qi karakterűekre jellemző), így az életben komoly eredményeket, sikereket érhet el.

 

- A Meleg Qi - jin fázisa - felépíti a szív szervet, melynek külső megnyilvánulása a nyelv. Ez a képlet is folyamatosan mozog, a Meleg Qi dominanciájú egyik legjellemzőbb tulajdonsága a sok beszéd. Bárkivel, bármikor és bármeddig képes bármiről beszélgetni. Ő az, aki szeret csak úgy fecsegni „csak azért, hogy ne legyen csend”. Beszédstílusára jellemző, hogy hangosan, kicsit gyorsan, de nem kapkodva beszél, mondanivalója kerek egészet képez. Ugyanakkor nem csak maga a beszéd, hanem minden hanggal kapcsolatos jelenség fontos számára, nagyon szereti a zenét, és nem csak hallgatni, de játszani is.

 

- Az érzelmei is mozgékonyak, amit érez, az látszik rajta (és sokszor ki is mondja). Viharos érzelmei, illetve érzelmi fordulatai vannak, ha ezeket nem tudja kontroll alatt tartani, akkor nagyon nehéz vele az élet. Általában azonban nagyon szeretetreméltó, kedves, tiszta érzelmű és kiszámítható ember.

 

Az ak­ti­vi­tás­ra jel­lem­ző szí­ne­ket – ez a pi­ros és an­nak min­den ár­nya­la­ta – kedve­li- Szereti a piros gyümölcsöket

 

- Az érzelmi és gondolati mozgékonyság miatt nem ragad bele a problémájába, mindig keres, és általában talál is megoldást. Könnyedén veszi az akadályokat, laza, életvidám, szeret élni a szó minden értelmében. Pozitív életszemléletük és a problémákkal szembeni könnyedségük miatt a korai Kínában a Meleg Qi dominanciájú életvitel volt az a minta, amit egy átlagos polgár szeretett volna elérni. (A spirituális úton járók egy másik mintát követtek, lásd később.)

 

- Optimista életszemléletük miatt alaphangulatukra a vidámság jellemző. A Meleg Qi dominanciájú ember állandóan mosolyog vagy nagyokat nevet. Jó beszélőtehetség és humorérzék: nagyon szeretik a vicceket. Jól tudnak vicceket, tréfás történeteket elmesélni, sokszor ők a társaság központja, de azt is szeretik, ha őket viccelik meg mások.

 

- Éjszaka, alvás közben is aktív, sokat mozog, szinte mindig álmodik. Jellemző, hogy korán reggel felébred és utána csak nehezen vagy egyáltalán nem tud visszaaludni.

 

- Az aktivitásra jellemző színeket - ez a piros és annak minden árnyalata - kedveli. Ételeiben is ezeket részesíti előnyben, így szereti a piros gyümölcsöket és gyakran a húst is. Az ízek közül a hagyomány szerint a keserű tartozik hozzá, a modern, dinamikus rendszer szerint pedig a csípős íz, ami vérbőséget hoz létre (vérbőség = aktívabb vérkeringés, pirosabb szín). A minőség mogzását is létrehozza, ez a fejlődés, az érés folyamata:

 

Az életkorok közül a pubertáskor tartozik hozzá:

 

- (Csecsemő- és kisgyermekkorban - ami a Szél Qi időszaka - a különböző nemű gyerekeket, ha ruházatuk és hajviseletük egyforma, alig lehet megkülönböztetni.)

 

- A pubertáskorra jellemző, hogy elkezdenek kialakulni a másodlagos nemi jellegek, ebben a korban jelennek meg azok a testi jellemzők, amik alapján ránézésre meglehet állapítani az illető nemét.

 

- Ebben a korban testileg a nemek elkülönülnek egymástól és a különböző nemű gyerekek vágynak is arra, hogy a velük azonos neműekkel alkossanak csapatot (pl.: a fiúk bandába verődnek).

 

- Ugyanakkor valahol mélyen a lelkükben megjelenik egyfajta hiányérzés, annak az érzése, hogy az egységből kiléptek, és már csak a felét hordozzák magukban a régi egységesnek. (A Szél időszakában a gyerekek teljesen megélik az egységet magukban.)

 

- Ez a hiányérzés ébreszti azt a vágyat, hogy keresse a másik felét és azzal egyesülve újra megélje a teljességet: így jön létre a Meleg Qi időszakára olyan nagyon jellemző érzés, a libidó, a vágy a másik nemű után.

 

Az érés azt is jelenti, hogy sajátos, csak rá jellemző, egyéni tulajdonságokat alakít ki magában:

 

- Önálló elképzelései vannak, és nem akarja, nem is engedi, hogy ezek bármiben is hasonlítsanak ahhoz a forráshoz, ahonnan ő származik. Ebből az életfelfogásból fakad a pubertáskorúak lázadása gyakorlatilag minden ellen. A Szél Qi korú gyermek azt mondja, hogy „ha felnövök, az szeretnék lenni, ami az apám”. A Meleg Qi korú tinédzser azt mondja, hogy „bármi leszek, csak az nem, ami az apám”.

 

- Ambíciói vannak, igyekszik saját határait, saját egyéni jellemzőit megerősíteni, ennek érdekében tanulmányokat folytat. Ebben az értelemben a Meleg Qi időszaka addig tart, ameddig az illető meg nem szerzi legmagasabb kvalifikációját.

 

Karaktere is „érett”: egyenes, a hibáit felvállaló, karakán ember. A kínaiak ezt a „bátorságot” olyan alapvető tulajdonságnak tartották, amivel mindenkinek rendelkeznie kellene.

 

 

Kiterjeszkedés, eltávolodás a középponttól:

A kiterjeszkedés jellemző módon nyilvánul meg a testfelépítésében:

 

- Már nem olyan magas és vékony, mint a Szél Qi dominanciájú, hanem van némi „szélessége” is: ha hölgy, akkor gömbölyded nőies idomai (mellek, csípő, combok) alakulnak ki, ha férfi, akkor széles vállú, arányos, izmos a testfelépítése. Általában nem túlsúlyos, de soha nem vékony alkatú.

 

- A kiterjeszkedés azt is jelenti, hogy a test külső felszínén elhelyezkedő képletek megerősödtek: erősebb test szőrzet, vastag szálú, gyakran hosszúra megnövő haj, ellenálló és fényes körmök jellemzik.

 

A szív mıűkö­dé­se szim­bo­li­zál­ja a fá­rad­ha­tat­lan, pre­cíz és hi­ba nél­kü­li mun­kát, amely min­den más szerv­nek műkö­dés­be­li mintát szolgáltat

 

- Arcán is észlelhető a kiterjeszkedés: arca ovális, járom csontjai szélesek, ajkai vastagok.

 

- A test középvonalától távolabb elhelyezkedő képletekre is a Meleg Qi dominanciája jellemző: a testszőrzet és a haj sötét barna vagy fekete, a bőr kreolos barna, de legalábbis barnulásra hajlamos, ajkai pirosak, kezei, lábai melegek, sokszor tenyerén és talpán pirosabb a bőr.

 

A stabil középponttól való eltávolodásra jellemző a pubertáskorú gyermek eltávolodása az otthontól. Ő az, aki - amikor csak teheti - elmegy otthonról és elkezdi saját útját járni, de még annyira nem aktív és annyira még nem önállóan döntés képes, hogy teljesen elszakadjon otthonról, ezért még kénytelen-kelletlen hazamegy. Ám amikor otthon van, akkor is gondolatban folyamatosan a saját útját járja, elvágyódik otthonról. (Az a döntés, hogy végleg elhagyja a szülői házat, már egy másik Qi dominancia hatására jön létre.)

 

 

Meleg Qi szervei és betegségtünetei

A Meleg Qi szervei:

A Meleg Qi két szervet épít fel: a szívet (Jin Meleg) és a vékonybelet (Jang Meleg).

 

Szív:

A szervek között a szív az uralkodó, az ún. „legfelsőbb ellenőr”. A Meleg Qi egyik fontos jellemzője az aktivitás, a szervek működésbeli folyamatosságának biztosítása.

 

A szív az a „motor”, amely a vérkeringés folyamatosságát fenntartja.

 

- A szív működése szimbolizálja a fáradhatatlan, precíz és hiba nélküli munkát, amely minden más szervnek működésbeli mintát szolgáltat.

 

- Ez a munka tartja folyamatosan mozgásban a vért.

 

- Annyi energiát ad a vér folyadékfázisának, ami arra elegendő, hogy az erekben áramoljon, de ne legyen képes átlépni az érfalat.

 

- Ugyanakkor ez az erő nem képes a vért a test minden apró zugába eljuttatni (ez már egy másik szerv szétterjesztő tevékenységének köszönhető).

 

- Ez az erő közvetlenül megítélhető a pulzus teltségében, frekvenciájában, elhelyezkedésében stb.

 

A szív ereje hozza létre az arcszínt.

 

- Egészséges esetben az arcszín rózsaszínű és fényes.

 

- Elégtelenül működő szív esetében az arcszín sápadt és fénytelen, más esetben kékes elszíneződésű.

 

- A szív többlet működése esetén az arcszín kipirult, esetleg kifejezetten vörös. Az aktivitás érzelmi és tudati működést is jelent:

 

- A hagyomány szerint a szív tartalmazza az elmét.

 

- Miután a tradicionális kínai orvoslás tudomást szerzett arról, hogy a fejünkben lévő agy nevű képlet felelős az érzelmi és tudati működésünkért, elképzelésüket csak úgy módosították, hogy az agyban dolgozik az elme, de a szívben lakik.

 

Min­den hang­gal kap­cso­la­tos je­len­ség fon­tos számá­ra, na­gyon sze­re­ti a ze­nét, és nem csak hallgatni, de játszani is

 

- Az elme kifejezés alatt az érzelmi és a tudati működés összességét értjük.

 

- Mivel minden érzelmi és tudati részelemet maguk a szervek hoznak létre (eddig láttuk: a Szél szervei: önmegvalósítás, eredetiség, a Meleg szervei: libidó, öröm) és a szív minden szerv ura, így adódik a megoldás, hogy a belső életünk minden mozzanatának is ő a felső irányítója.

 

- Az elmében megjelenő betegségek kezelése esetén is a fent említett módon járnak el, a szívre ható terápiájukkal sokszor hatékonyabb gyógyító hatást érnek el, mint a nyugati típusú orvoslás az agyra ható szereivel.

 

- Ha egészséges a szív ereje, a gondolkodás élénk, az elme tiszta,

 

- Kóros szívműködés esetén álmatlanság vagy aluszékonyság, emlékezetvesztés, félrebeszélés, őrjöngés, eszméletvesztés stb. tünet lép fel.

 

 

A Meleg Qi másik fontos jellemzője a szétterjedés, a határok tágítása:

A szív külső nyílása a nyelv, így a tudati határok kitágítása a nyelv általi mentális tevékenységgel, azaz a beszéddel jöhet létre.

 

- Mivel a szívben lakik az elme, a beszéd az elme kifelé való megnyilvánulásának tekinthető.

 

- Ilyen módon a beszéd tartalma, értelme, világos mondanivalója fejezi ki a bennünk munkálkodó elmét.

 

- A beszéd hangossága, erőteljes mivolta, csengése nem a szív működésének mutatója.

 

- A szívben zajló gyulladásos folyamatok hatására a nyelven gyakran fekélyek jelennek meg.

 

A vér a szív folyékony megfelelőjének tekinthető, ennek révén a szívminőség (a Meleg Qi) elhagyja a mellkast és szétáramlik az egész testben.

 

- Már tudjuk, hogy a szívben lakik az elme. Ilyen módon a vér az elme egy gyorsan mozgó, dinamikusan változó részének tekinthető.

 

- Ennek a folyékony fázisnak a finoman megszűrt leve a verejték, ami még jobban szétterjed, mint a vér, és átlépi a test határait.

 

- A vér egy másik komponense szintén elhagyja a testet, ez a test szőrzet, amit a vér „bőrön túli meg hosszabbításának” tekintünk. A fölösleges Meleg Qi mennyiséget a nők a menstruációs vérzés útján, a férfiak pedig a nagyobb mennyiségű testszőrzet elhullajtása, illetve leborotválása révén veszítik el.

 

 

Vékonybél:

A Meleg Qi által képviselt aktivitás itt is a szakadatlan munkavégzésben nyilvánul meg.

 

A vékonybél az a helyszín, ahol a gyomorból érkező tápanyag továbbemésztődik:

 

- Az emésztés ebben az értelemben nem a tápanyagok, hanem a táplálékból a használható energia - az ún. szerzett esszencia - kivonása.

 

- Magát az emésztést - vagyis az esszencia kivonását - nem ő, ha nem egy másik szerv (a lép) végzi.

 

A Me­leg Qi do­mi­nan­ciá­jú em­ber min­den hely­zet­ben nagyon aktív

 

Az esszenciájától megfosztott béltartalom - salakanyag - a vékonybél munkájának hatására szétválik:

 

- A szilárd salakanyag a vastagbél felé továbbítódik.

 

- A folyékony salakanyaggal különleges dolog történik: keresztül szivárog a bélfalon, bele a szabad hasüregbe, itt süllyed lefelé - de nem a gravitáció miatt -, átszivárog a húgyhólyag falán és benne megjelenik, mint vizelet.

 

- Kínában is tudják, hogy a vizeletet a vese választja ki és innen a húgyvezeték útján jut a hólyagba. De ez a fizikai testben van így. A kínai medicina által leírt jelenségek mint valamiféle, a fizikai testet irányító háttértartalom képzelhetők el. (Ha a számítógép képernyőjén egy akvárium látható, amiben halak úszkálnak, senki nem hiszi, hogy ez a kép azért jön létre, mert a számítógépben valóban halak vannak. Mindenki tudja, hogy a képet valamilyen utasítás sorozat hozza létre, mely sorozat kinézetében egyáltalán nem hasonlít ahhoz a képhez, jelen esetben az akváriumban úszkáló halakhoz, amit megjelenít.)

 

- Néhány súlyos vékonybélgyulladás egyik tünete a vér megjelenése a vizeletben. Klinikailag ez a jelenség semmilyen módon nem magyarázható. A kínai medicina magyarázata kézenfekvő: a gyulladás olyan mértékben felkorbácsolja a vért a vékonybélben, hogy az átlép az érfalon és a süllyedő folyékony salakanyaghoz csatlakozik, majd a húgyhólyagban megjelenik, mint véres vizelet.

 

A Meleg Qi által okozott betegség tünetei:

 

A Meleg Qi a beteg területen meleget vagy melegségérzetet okoz:

 

- Ha az egész testet érinti, a betegnek hőemelkedése vagy láza lesz, amely egész magas értékig emelkedhet, miközben a betegnek nagyon melege van.

 

- Ha csak a test egy részén helyezkedik el, akkor az érintett testrész válik meleggé, vagy csak itt érez melegséget a beteg.

 

- A meleg miatt a beteg csak hűvös helyen érzi jól magát, csak hideg italokat, ételeket kíván és hajlandó fogyasztani.

 

A Meleg Qi elégeti a folyadékokat:

 

- Elégeti a test folyadékait. Ennek következtében a nyálkahártyák szárazzá válnak, a széklet kis mennyiségű és kemény, a vizelet kevés és sűrű, tehát látszólag nem veszít folyadékot. Ugyanakkor a beteg állandóan szomjas és nagy mennyiségű folyadékot fogyaszt.

 

- Tehát úgy tűnik, hogy a nagy mennyiségű folyadékbevitel ellenére alig távozik víz a szervezetből (mert „elégeti” a test folyadékokat). Természetesen van egy út, amin keresztül a beteg folyadékokat veszít, ez a verejtékezés. A Meleg Qi okozta verejtékezésre az a jellemző, hogy a verejték nagy cseppes, meleg tapintatú és alatta a bőr is meleg, illetve kipirult.

 

- Elégeti a vér, a kötőszövet és az izomzat folyadékait: a bőrben mélyen ülő pattanások, gennyedések jönnek létre.

 

- Elégeti a szív folyadékait. Mivel a szív külső megjelenési területe a nyelv, ezért ezen jelennek meg a tünetek: vörös és száraz a nyelv, felszínén vérző fekélyekkel. Természetesen ilyen esetben a beszéd nehézkes, akadozó.

 

- Elégeti a bőr felszínén szétterülő finom folyadékréteget, amely a jang minőségeket hivatott a szervezeten belül tartani: a jang energiák kilépnek a bőrön, gyulladást és következményes szaruréteg-vastagodást okozva. Ezt a betegséget hívjuk pikkelysömörnek.

 

A Meleg Qi maga az aktivitás, betegségei esetén többletaktivitás lép fel:

 

- Tünetei leggyakrabban a legaktívabb évszakban - nyáron -, illetve a legaktívabb napszakban - a déli órákban - lépnek fel.

 

- Megjelenik az aktivitás színe, a piros: a bőr kipirult, a nyálkahártyák is pirosabbak, az érintett hely gyulladtan vörös stb.

 

- A beteg szerv túlműködik. Ez bármilyen szervet érinthet, a gyomor-bélrendszer szerveitől kezdve a belső elválasztású mirigyekig.

 

- A túlműködés fokozottan érinti az idegrendszert, mivel hogy a szívben lakik az elme: izgatottság, nyugtalanság, zavartság léphet fel, mely akár az őrjöngésig fokozódhat.

 

- A többletaktivitás miatt bármilyen minőségű kórokozó Qi a szervezetbe való behatolása után képes Meleg Qi-vé alakulni. Pl.: meghűléskor felmehet a láz, ami azt jelenti, hogy a betegséget okozó Hideg Qi a szervezetben Meleg Qi-vé alakult át.

 

- A fokozott aktivitás miatt maga a Meleg Qi is képes a szervezetben továbbalakulni. Általában Forróság Qi-vé (emelkedő láz és hallucinációk) vagy Szél Qi-vé (láz mellett megjelenő izomgörcsök) alakul át.

 

- A többletaktivitás a vérben azt eredményezi, hogy a vérkeringése gyorsul, dinamikusabbá válik és átlép az érfalon. Ilyen módon bármely testtájon vérzések jönnek létre. Az ilyen típusú vérzések lehetnek egészen enyhék, közepesek vagy súlyosak, de semmiképpen nem az életet közvetlenül veszélyeztetők (az már ugyanis egy másik Qi).

 

(Folytatjuk)

 

 

Egy kérdés a szél Qi-vel kapcsolatban

A Tisz­telt Ol­va­sók kér­dé­sei kö­zül azt vá­lasz­tot­tuk ki, ame­lyik szo­ro­san össze­függ az előző cikk té­má­já­val, a Szél Qi-vel.

 

Az Ol­va­só fi­ú­test­vé­re be­teg­sé­ge­i­ről ér­dek­lődik. A kér­dés ar­ra irá­nyul, hogy a több­fé­le pro­blé­ma össze­függ­het-e egy­más­sal, il­let­ve mi­lyen kí­nai rend­sze­rı ke­ze­lés jö­het szó­ba? A kér­dés pon­tos el­bí­rá­lá­sá­hoz szük­sé­ges tud­ni a be­teg szü­le­té­si ada­tait, je­len­le­gi, il­let­ve ko­ráb­bi pa­na­sza­it.

 

Szü­le­tett: 1984. ok­tó­ber 7-én 20 óra 10 perc­kor Bu­da­pes­ten.

 

Pa­na­szai:

 

• Gyer­mek­ko­rá­ban epi­lep­szia, mely a gyógy­sze­res ke­ze­lés ha­tá­sá­ra kb. 12 éves ko­rá­ra meg­szınt.

 

• Fel­nőtt­kor­ban ki­ala­kult szé­na­nát­ha, főleg a nyá­ri, nyár vé­gi időszak­ban

 

• Fel­nőtt­kor­ban ki­ala­kult szé­dü­lé­ses pa­na­szok, mely­nek sem­mi­fé­le szer­vi okát nem ta­lál­ták.

 

A szü­le­té­si ada­tok alap­ján ki­szá­mí­tott szü­le­té­si ener­ge­ti­kai al­kat na­gyon ér­de­kes ké­pet mu­tat:

 

• Igen erőtel­je­sen do­mi­nál, és a ka­rak­tert alap­ve­tően meg­ha­tá­roz­za a Szél Qi (pon­to­sab­ban a Jang Szél Qi), ami ez eset­ben azt mu­tat­ja, hogy szü­le­té­si al­ka­ta alap­ján ilyen tí­pu­sú be­teg­sé­gek­re haj­la­mos.

 

• A má­so­dik erősen do­mi­ná­ló Qi-t az az ener­ge­ti­ka kép­vi­se­li (ez a Jin For­ró­ság), ame­lyik a köz­pon­ti ideg­rend­szert és an­nak mı­kö­dé­sét hoz­za lét­re. Ez a Qi a Szél ún. ágát kép­vi­se­li, ami eb­ben az eset­ben azt je­len­ti, hogy ez az a te­rü­let, ahol a Szél Qi za­va­ro­kat hoz­hat lét­re (le­ga­láb­bis az al­ka­ti sa­ját­os­sá­gok alap­ján).

 

Ilyen mó­don már ért­he­tő a szü­le­tés után meg­je­le­nő epi­lep­szia, ami tu­laj­don­kép­pen a köz­pon­ti ideg­rend­szer (Jin For­ró­ság) fo­ko­zott görc­skész­sé­ge (Jang Szél).

 

Va­ló­szí­nı­leg az epi­lep­szia gyógy­sze­res ke­ze­lé­se a be­teg­sé­get nem gyó­gyí­tot­ta meg, csak a tü­ne­te­ket szo­rí­tot­ta vissza, így a Szél Qi do­mi­nan­cia át­he­lye­zŒ­dött más te­rü­le­tek­re:

 

• Rész­ben lét­re­ho­zott egy má­sik ideg­rend­sze­ri tü­ne­tet, a szé­dü­lést (a szé­dü­lés tí­pu­sos Szél-tü­net, hi­szen olyan moz­gást kény­sze­rít ki – pl. a tá­moly­gást –, ame­lyet új­ra és új­ra csak el­kezd az il­le­tŒ, de va­ló­já­ban so­ha­s­em fe­jez be).

 

• Rész­ben lét­re­ho­zott a lég­zőrend­szer­ben (ami a Jin For­ró­ság do­mi­nan­cia miatt meg­le­he­tősen gyen­ge és így sé­rü­lé­keny) egy má­sik ti­pi­kus Szél-tü­ne­tet, az al­ler­gi­ás szé­na­nát­hát.

 

 

Mi­lyen ke­ze­lés jö­het szó­ba?

Tel­je­sen ért­he­tő, hogy je­len eset­ben a be­teg­ség tü­ne­te­it ke­zel­ni nem túl sze­ren­csés és nem is hoz­hat tar­tós gyó­gyu­lást, hi­szen a be­teg­ség a szü­le­té­si al­kat „ki­si­klá­sa” miatt jött lét­re.

 

Ilyen ese­tek­ben csak olyan ke­ze­lés hoz­hat hosszú tá­von gyó­gyu­lást, amely az ener­ge­ti­kai­lag fél­re­csú­szott al­ka­tot „iga­zít­ja vissza” az egész­sé­ges ke­re­tek kö­zé. Ezek az ún. kon­sti­tu­cio­ná­lis ke­ze­lé­sek, me­lyek a tra­di­cio­ná­lis kí­nai me­di­ci­na fegy­ver­tá­rá­ban na­gyon ko­moly sze­re­pet töl­te­nek be.

Dr. Földes László
XI. évfolyam 11. szám

Címkék: alkat, kínai medicína, Qi

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.