Psziché

Alkatkarakterológia a Hat Qi alapján 3. rész

A kínai medicina filozófiája úgy írja le a világ keletkezését, hogy a mennyekből alászálló öt elem - mint információ - ellátta minőségekkel az addig jellegzetességekkel nem bíró energiát, létrehozva hat speciális entitást, a Hat Qit (A Qi a kínai medicinában használt csi, azaz életenergia). A fa elem a Szél Qi-t, a tűz elem a Meleg és a Forróság Qi-t, a föld elem a Nedvesség Qi-t, a fém elem a Szárazság Qi-t, míg a víz elem a Hideg Qi-t hozta létre.


A Forróság Qi karakterjellemzői

A karakterjegyek kifejtéséhez figyelembe kell vennünk részben a Qi-k esszenciális jelentését és az abból levezethető analógiákat, részben annak az életkornak, illetve speciális élethelyzetnek a sajátosságait, amelyben az illető Qi dominál. Tudomásul kell vennünk, hogy egy embert soha nem csak egy Qi dominanciája jellemez, hanem legalább kettő, de inkább három.

 

Így amikor mindössze egy Qi karakter jellemzőiről beszélünk, erősen sarkított helyzetet kapunk, amit egy az egyben nem tudunk felismerni valamelyik ismerősünkben vagy magunkban.

 

A Forróság Qi a Meleg Qi által aktivitásba hozott és kiterjesztett jelenséget maximálisan aktivizálja és szétterjeszti a tér minden irányába. Ez a Qi az aktivitás és a felfelé emelkedés csúcsa, így alapvető esszenciája részben az, hogy a Meleg Qi felsőfoka. Ugyanakkor az a jelenség, amely a többi felett van, képes kontroll alatt tartani az alatta elhelyezkedőket, így a Forróság Qi másik esszenciája a kontroll.

 

Bizonyos jellemzőiben a Meleg Qi felsőfoka:

 

- A Forróság Qi dominanciájú ember általában nagyon aktív:

 

- Aktivitása testi szinten is megnyilvánul: hatalmas a teherbírása, nehezen fárad el, relatíve gyorsan kipiheni magát nagy megerőltetések után is. Tevékenységében nagyon határozott, kiegyensúlyozott

 

- Lelki beállítottsága optimista, szangvinikus, de nem mindig jókedvű,mert - mint majd később látni fogjuk - a kontroll terhe nyomja a vállát.

 

- Ugyanakkor az aktivitás jellemző módon az idegrendszer tevékenységében nyilvánul meg (ugyanis a Forróság Qi hozza létre mind a központi, mind a környéki idegrendszert és annak működését, beleértve az érzékszervek működését is): gondolkodásában nagyon összeszedett, könnyen és gyorsan tanul, gyors az információfeldolgozása, gyorsak és pontosak az asszociációi. A magas mentális aktivitás miatt nem csak könnyen tanul, hanem jól érthetően magyaráz és tanít.

 

- Éjszaka is aktív: sokáig fenn tud maradni, kevés alvással beéri. Sokat álmodik, gyakran vannak ún. jósálmai, álmai segítik a napi tevékenységében.

 

A Meleg Qi által elkezdett szétterjesztést maximálisan felfokozza és kompletté teszi:

 

- Ez a szétterjedés jellemzi testfelépítését: feje kissé nagyobb, mint ami a testméreteiből következne, arca kerek, homloka erőteljes és széles, tekintete tiszta és barátságos, haja és testszőrzete erőteljes, körmei kemények, fényesek.

 

- Hajlamos az elhízásra. A Forróság Qi dominanciájú elhízásra jellemző, hogy a test - bár túlsúlyos, mégis - kemény, feszes tapintatú, a has elődomborodó és kemény, a testen nincs puha, "lötyögős" háj. Az is jellemző, hogy az elhízás ellenére a mozgása gyors és fáradhatatlan, sokkal aktívabb, mint azt a testtömegéből következően várnánk.

 

- A szétterjeszkedés felfelé is dominál: a test felső részén elhelyezkedő képletek nagyobb jelentőséggel bírnak számára, mint az alsó felén lévők: a hajviselet vagy a smink az arcon sokkal fontosabb számára és ezért hangsúlyosabb is, mint az esetleg piszkos cipő vagy a kigombolva felejtett slicc. Általában van valamilyen viszonya a hajával: vagy nagyon gondozza és mindig jó a frizurája, vagy teljesen elhanyagolja.

 

- A szétterjeszkedés mintha a test határait is túlhaladná: olyan különleges légkör, egyfajta "nyugalomérzés" (sőt, sok esetben még valami különleges testillat is) van körülötte, ami a környezete számára megnyugtató és kellemes. Jellemző, hogy a Forróság dominanciájú ember társaságát sokan keresik, szeretnek a közvetlen környezetében tartózkodni.

 

- A maximális szétterjeszkedés jelenti azt is, hogy az illető végleg eltávolodik a szülői háztól. A Szél Qi dominanciájú kisgyermek teljesen egynek érzi magát szüleivel. A Meleg Qi dominanciájú tinédzser már eltávolodik a szülőktől, saját útját kezdi járni, de még otthon lakik. A Forróság Qi azt az életkort dominálja, amikor a fiatal összecsomagol, végleg elköltözik a szüleitől és elkezdi a saját életét élni a saját elképzelései alapján.

 

A Meleg Qi által elkezdett érés folyamatát a maximális kvalifikációig viszi el:

 

- Az életút Forróság Qi által dominált stádiumában az érés befejeződik, az illető megszerzi legmagasabb képesítését: megtanult szakmájáról oklevelet vagy mestervizsgát kap, esetleg főiskolai, egyetemi diplomát stb.

 

- Most pontosan tudja, mit akar elérni az életben, hogyan akarja megvalósítani magát, látja maga előtt a célt. Ehhez a Forróság Qi adta hihetetlen nagy aktivitással, lelkesedéssel és kitartással fog hozzá.

 

- A Forróság Qi dominál abban az élethelyzetben, amikor az illetőt csúcsra helyezik, kiemelik, pl.: kinevezik igazgatónak.

 

- Sokszor pozíciójában ténylegesen nincs a többiek felett, mégis azok általában felnéznek rá, mint csúcson lévőre, és szeretnének hasonlítani hozzá.

 

- A Meleg Qi dominanciájú ember sokat beszél. A Forróság Qi ezt a beszédet a lehető legcsiszoltabbá teszi: nagyon szépen, összeszedetten, jól hangsúlyozva, meggyőzően beszél. Beszédével sokakat tud maga mellé állítani, képes manipulálni akár tömegeket is.

 

- Túl magas minősítettsége és értékrendje miatt sokszor nincs nagy társasága, sőt gyakran magányos. "A csúcson az ember sokszor nagyon egyedül érzi magát." (Ian Scholten). Csak néhányan tudnak igazán közel kerülni hozzá.

 

- A barátok hiányát vagy az egyedüllétet nem éli meg kínzónak, képes teljesen függetlenül, minden kötöttség nélkül élni, általában nem törekszik arra, hogy társaságot találjon.

 

- A maximálisan kvalifikált, "tökéletes" táplálékokat kedveli, ezért gyakran egészségesen, sokszor vegetáriánus módon étkezik. Azok az ételek tartoznak a Forróság Qi dominanciája alá, amelyek nyers, természetes állapotukban is harmonikus ízűek (ezért nem igényelnek semmiféle fűszerezést), magas tápértékűek és kellemes, aromás illatuk van, pl.: a méz.

 

- A Teremtővel való egységet is a legmagasabb szinten valósítja meg: míg a Meleg Qi dominanciájú ember buzgón imádkozik, addig ő átéli a Teremtővel való misztikus egységélményt (feltéve, hogy ilyen tanulmányokat folytat).

 

- Spirituális iskolázottság nélkül is észlelhető ez a fejlődés: a Meleg Qi-hez tartozik a libidó érzése, a Forróság Qi-hez pedig az orgazmus élménye.

 

A Forróság jellemző saját minősége a kontroll:

 

Kontroll saját maga felett:

- Az erős önkontroll miatt szélsőséges helyzetben is képes megőrizni nyugalmát, nem esik pánikba és képes hideg fejjel dönteni.

 

- A Meleg Qi dominanciájú nagyon sokat beszél, így a Forróság Qi-nél azt várnánk, hogy még annál is többet beszél (lévén a Forróság Qi a Meleg Qi felsőfoka). De nem így van. A Forróság erős önkontrollja miatt csak akkor beszél, ha ténylegesen van mit mondania, vagy ha van olyan társaság, akit valóban érdekel az, amit mondani akar. A beszédstílusában is megnyilvánul a kontroll: mindig olyan tempóban és olyan hangerővel beszél, ami az adott helyzetben a lehető legcélravezetőbb. Ha viszont nincs mit vagy nincs kinek mondania, akkor teljesen csendben van, és hang nélkül figyeli a környezetében zajló eseményeket.

 

- A kontroll jelenti a saját érzékszervei működése feletti kontrollt is: Forróság Qi dominancia hatására az ember olyan jelenségeket észlel tudatosan, amelyek az átlagos ember számára nem léteznek, pl.: a fizikai testben energiaáramlásokat, forgó energiaközpontokat, színes energiahalmazokat lát, olyan lényeket észlel, melyeknek nincs fizikai testük, hallja az ezek által előidézett hangjelenségeket stb.

 

- A Forróság színe a narancsszín, a spirituális utat keresők, illetve az ezen az úton járók nagy része ilyen színű ruhát visel.

 

Kontroll mások felett:

- A vezető beosztás az illetőben Forróság Qi dominanciát hoz létre. Ilyen helyzetben kénytelen másokat ellenőrizni,munkájukat, teljesítményüket kontrollálni. A kontroll gyakorlása nem megy mindig zökkenőmentesen, előfordul, hogy viaskodik benne a saját maga irányába, illetve a mások felé irányuló fékezés,mely zavar tartós fennállása esetén Forróság típusú betegségeket okozhat.

 

 

A Forróság Qi szervei és betegségtünetei

 

A Forróság Qi szervei:

A Forróság Qi két szervet épít fel: a Pericardiumot - szívburok - (Jin Forróság) és a Hármas Melegítőt (Jang Forróság).

 

Pericardium:

A szervek között a Pericardium a "Lazítás minisztere", a vidámság, az élvezetek és a misztikus élmények létrehozásában játszik szerepet.

 

A Forróság Qi egyik fontos jellemzője a maximális aktivitás és szétterjesztés (mint a Meleg Qi felsőfoka):

 

Aktivitásának egy része a szív védelmére irányul. A szív ugyanis a szervek között az Uralkodó, így "jár" neki a külső védelmi pajzs:

- A szív felé haladó külső kórtényezőket megállítja, nem engedi belépni a szívbe. Ha nem képes a kórtényezőt semlegesíteni, akkor a vele szemben kifejtett aktivitása megváltoztatja a szívműködés ütemét, ritmuszavarok keletkeznek:

 

- Jang jellegű kórtényezők hatására a ritmuszavar gyorsabb ütemű, mint a normális szívritmus.

 

- Jin jellegű kórtényezők hatására a ritmuszavar lassúbb működést eredményez, mint a normális.

 

Az aktivitás és a szétterjesztés eredményezi bizonyos körülmények között a személyes határok lebomlását:

 

- Egészséges esetben e határok lebomlása rendkívül boldog, a kötöttségek alól felszabadult állapotot eredményez:

 

- Misztikus iskolázás eredményeképpen ez adja a teremtővel való egységélmény átélését.

 

- Átlagos ember számára ez az egységélmény az orgazmus röpke pillanataiban valósul meg.

 

A Forróság Qi másik fontos jellemzője a kontroll:

 

A fizikai szervezetben a kontrollt az ún. idegi hormonális rendszer képviseli:

- Az idegi-hormonális rendszer elemeiből az tartozik hozzá, amelyik inkább a test Jin fázisában (legbelül) helyezkedik el, ez a hormonális rendszer.

 

- Ilyen módon minden belső elválasztású mirigy betegsége a Pericardiumon keresztül kezelhető. Természetesen minden belső elválasztású mirigynek saját, egyéni Qi jellemzői vannak a Forróságon belül, amit a kezeléskor figyelembe kell venni.

 

- Az idegrendszer felépítésében szintén megfigyelhető egyfajta kettősség: központi és környéki idegrendszer.

 

- A Jin Forróság annak a képletnek a működéséért felelős, amelyik inkább a test középpontjában helyezkedik el: hozzá tartozik a központi idegrendszer (agy- és gerincvelő).

 

- Természetesen nincs semmiféle ellentmondás abban, hogy korábban azt állítottuk, hogy az agy működése (az elme) a szívhez tartozik, most pedig kiderül, hogy az agy a Pericardium befolyása alatt áll. A világon minden dolog több különböző energo-információs befolyás alatt áll, ahogy minden dolognak több különböző szerepe van a világban. Az agy az érzelmi és tudati működés szempontjából a szívhez, a kontroll szempontjából pedig a Pericardiumhoz tartozik. Később majd belátjuk, hogy szerkezete szempontjából a veséhez, az asszociációi szempontjából a májhoz, a tápláléka és a folyadéktartalma szempontjából pedig a léphez tartozik stb.

 

Lévén a Forróság Jin aspektusa, ő ellenőrzi az összes Jin típusú áramlást és szervet:

 

- Mivel a Forróság képviseli a kontrollt, így a Pericardium ellenőrzi az összes Jint a szervezetben.

 

- E kontroll annyira erős és fontos, hogy minden Jin áramláson vagy szerven végzett energetikai manipulációt a Pericardiumon kell megerősíteni, illetve harmonizálni.

 

 

Hármas Melegítő

A tizenkét szerv közül talán a legkülönlegesebb, mivel ő az egyetlen szerv, melynek nincs fizikai manifesztációja.

 

Ez érthető, ha belegondolunk abba, hogy minél inkább Jang jellemzőjű valami, annál inkább szétterjed a világban, és annál kevésbé rendelkezik kötött formával. A Forróság az összes Qi közül a leginkább Jang természetű, ráadásul a Hármas Melegítőt ennek a Forróságnak csak a Jang fázisa hozza létre, így érthető, hogy neki csak a működését találjuk meg a szervezetben.

 

A Forróság aktivitása és szétterjesztése a következőképpen nyilvánul meg működésében:

 

A melegítés, illetve melegen tartás a kínai medicinában az aktivitás folyamatosságát jelenti:

- A Hármas Melegítő név a következő funkcióból ered: a kínaiak feltételeztek három ún. melegítő üreget, melyek belsejében szervek találhatók. E szervek között hoz létre a Jang Forróság harmonikus működésbeli egységet, úgy, hogy közben a szervek aktivitását magasan tartja.

 

- Felső Melegítő: a szív és a tüdő található benne, legfontosabb szerepe a vér szétterjesztése az egész testben (a szív folyamatosan mozgásban tartja a vért, a tüdő gondoskodik arról, hogy a vér el is jusson a test minden apró zugába).

 

- Középső Melegítő: a gyomor és a lép dolgozik benne, szerepük a tápanyagokból kivonni a hasznos energetikát, az ún. szerzett esszenciát.

 

- Alsó Melegítő: a vastagbél és a húgyhólyag területe, működésük következtében távoznak a salakanyagok a szervezetből.

 

A szétterjesztő tevékenység eredményeképpen a Hármas Melegítő áramlása osztja szét a testben azt a különleges Qi-t, ami táplálja és működésre készteti a test valamennyi szervét, apró szervrészletét.

 

Szintén a szétterjesztés hatására ő képviseli azt az utat, amely mentén a test folyadékai áramlanak, ő a "Vizek Útja":

 

- Az áramlás iránya felülről lefelé, illetve a test belső területétől a külső kerülete felé.

 

- A kínai medicinában a testfolyadékok áramlása egészen különleges úton, különleges szabályozások hatására történik.

 

- A legtöbb szerv részt vesz benne, az eddig megismertek közül a máj szabályozza a keringést, a Hármas Melegítő pedig maga az út, amely mentén az áramlás történik.

 

A másik fontos jellemzője a kontroll:

 

A fizikai szervezetben a kontrollt az ún. idegi-hormonális rendszer képviseli:

- Az idegi-hormonális rendszer elemeiből az tartozik hozzá, amelyik inkább a test Jang fázisában (kívül) helyezkedik el, ez az idegrendszer.

 

- Ilyen módon az idegrendszer teljes egészében hozzá tartozik és az idegrendszer egészét érintő betegségek rajta keresztül érhetők el.

 

Aktivitásának egy része a szív védelmére irányul

 

- Ha viszont különbséget kell tennünk környéki és központi idegrendszeri fázis között, akkor a Hármas Melegítőhöz az idegrendszer Jang területe, a környéki idegrendszer tartozik.

 

Lévén a Forróság Jang aspektusa, ő ellenőrzi az összes Jang típusú áramlást és szervet:

 

- Mivel a Forróság képviseli a kontrollt, így a Hármas Melegítő ellenőrzi az összes Jangot a szervezetben.

 

- E kontroll annyira erős és fontos, hogy minden Jang áramláson vagy szerven végzett energetikai manipulációt a Hármas Melegítő csatornán kell megerősíteni, illetve harmonizálni.

 

 

A Forróság Qi által okozott betegség tünetei

Mivel bizonyos szempontból a Meleg Qi felsőfokának tekinthető, tüneteire a szélsőséges Meleg tünetek jellemzők:

 

- A Meleg Qi lázat okoz, a Forróság pedig extrém magas lázat hoz létre, olyat, ami már veszélyezteti az életet.

 

- A magas láz mellett nagyfokú pszichés nyugtalanság észlelhető, mely gyorsan egyre mélyülő eszméletlenséghez, majd légzési és keringési elégtelenséghez vezet, és kezelés nélkül a beteg halálát okozza.

 

- A Meleg okozta szervtúlműködések itt egészen szélsőséges formában jelennek meg, olyan funkcióváltozásokat idézve elő a testben, melyek hosszabb távon nem összeegyeztethetők az élettel.

 

- A Meleg Qi típusú verejtékezés Forróság hatására annyira felerősödik, hogy kellő mennyiségű folyadékpótlás nélkül gyorsan a beteg kiszáradásához vezet.

 

- A vérzések (amelyek szintén Meleg Qi hatására jönnek létre) Forróság dominanciára olyan mértékűvé válnak, amelyek közvetlenül veszélyeztetik az életet.

 

- Alvására jellemző, hogy éjszaka gyakran felébred, felületesen, rövid "futamokban" úgy alszik, mint a "vadászkutya".

 

A nagymértékű szétterjeszkedés miatt a testben lévő folyadékok, gázok nyomása emelkedik, és kóros méretűvé válik:

 

- A vérnyomás emelkedése magas vérnyomásos krízist, tartós emelkedése magas vérnyomás betegséget hoz létre.

 

- A koponyaűrön belüli nyomás növekedése (és itt csak a nyomás növekedése számít, az azt kiváltó ok a saját Qi-jéhez tartozik) változatos, de súlyos, sok esetben életveszélyes idegrendszeri tüneteket okoz.

 

- A szem belső nyomásának emelkedése okozza a zöld hályog nevű betegséget.

 

- A bélgázok nyomásának emelkedése hasi panaszokat eredményez.

 

Az extrém mértékű kiterjeszkedés a test külső felszínén elhelyezkedő képleteket szétszórja: típusos tünet a fiatalkori hirtelen megkopaszodás, melyet a teljes testszőrzet elvesztése követ.

 

A tudat elengedésének és kiterjesztésének zavara vezet az orgazmus megélésének képtelenségéhez.

 

A kontroll betegségei:

- Az érzékszervek kontrolljának megszűnése vezet azokhoz az állapotokhoz, amikor a beteg olyan dolgokat észlel, amik egy átlagos ember számára nem léteznek, pl.: szellemeket lát vagy hall. Ez az észlelés előzetes misztikus iskolázás nélkül rendkívül kínzó és általában ijesztő.

 

- A kontroll elvesztése okozza a különböző hallucinációk megjelenését, melyek tartalma a beteg saját tudatalattijából származik. Ugyanilyen mechanizmussal jöhetnek létre az ún. fóbiák.

 

- Az önkontroll sérülése vezet a különböző függőségek kialakulásához (dohányzás, alkoholizmus, drogfüggőség, játékszenvedély stb.).

 

- A fokozott önkontroll a saját cselekvőképesség elnyomásához vezet, mely állapot tartós feszültséget és ennek következtében kialakult elváltozások (pl.: magas vérnyomás-betegség, daganatos betegségek, stb.) megjelenését eredményezi. - A Forróság Qi kontrollálja a szervek kifejlődését a méhen belül is. Így zavara veleszületett fejlődési rendellenességek formájában nyilvánul meg.

 

(folytatjuk)

 

Egy kérdés a Meleg Qi-vel kapcsolatban

A Tisz­telt Ol­va­sók kér­dé­sei kö­zül azt vá­lasz­tot­tam ki, ame­lyik szo­ro­san össze­függ az elő­ző cikk té­má­já­val, a Me­leg Qi-vel.

 

Eb­ben az eset­ben ke­ze­lés­re is sor ke­rült, így en­nek az ered­mé­nyét is ér­té­kel­het­jük a Hat Qi fé­nyé­ben.

 

Egy har­min­cé­ves nő­be­teg a kö­vet­ke­zők­ről pa­nasz­ko­dott:

Az utób­bi né­hány hó­nap­ban gya­kran érez gyo­mor­tá­ji fe­szí­tő fáj­dal­mat.

Men­stru­á­ci­ós vér­zé­se ha­tá­ro­zot­tan fe­le­rő­sö­dött, gyo­mor­pa­na­szai fő­leg ilyen­kor je­lent­kez­nek.

Kín­zó, mély só­haj­tá­si in­ge­rek, me­lyek ugyan kel­le­met­le­nek, de a gyo­mor­pa­na­szo­kon eny­hí­te­nek.

 

A sze­mé­lyes ta­lál­ko­zás al­kal­má­val né­hány új vizs­gá­la­ti le­let­re de­rült fény:

Szü­le­té­si ada­tai alap­ján ka­rak­te­ré­ben ha­tá­ro­zott (Jin) Me­leg Qi do­mi­nan­cia ész­lel­he­tő.

A nyelv szö­ve­te vö­rö­sebb és szá­ra­zabb, ami Me­leg Qi do­mi­nan­ciá­ra mint fő be­teg­sé­g­o­ko­zó­ra utal.

A nyelv tel­je­sen le­pe­dék­men­tes, ami a gyo­mor elég­te­len­sé­gét mu­tat­ja.

Szin­tén gyo­mor­elég­te­len­ség­re utal a gya­ko­ri csu­klás és bö­fö­gés.

 

Az eset összeg­zé­se:

A szü­le­tés­ko­ri Me­leg Qi do­mi­nan­cia – most nem rész­le­te­zett okok miatt – a kö­vet­ke­ző te­rü­le­te­ken erő­sö­dött fel és oko­zott pa­na­szo­kat:

A gyo­mor­ban Me­leg Elég­te­len­sé­get vál­tott ki, mely elég­te­len­ség csu­klás­ban és bö­fö­gés­ben nyil­vá­nult meg, míg a töb­blet Me­leg Qi ha­tá­sá­ra je­lent­ke­zett a gyo­mor­tá­ji fe­szí­tő ér­zés.

A töb­blet Me­leg Qi ha­tá­sá­ra fe­le­rő­sö­dött a men­stru­á­ci­ós vér­zés.

A gya­ko­ri só­haj­to­zás – amely tu­laj­don­kép­pen a Szá­raz­ság Qi spon­tán fe­le­rő­sí­té­se – eny­hí­ti a pa­na­szo­kat. A Szá­raz­ság Qi a Me­leg Qi el­len­té­te (ez a Hat Qi tér­be­li ábrá­zo­lá­sa­kor jól lát­szik).

 

A ke­ze­lés a kö­vet­ke­ző lé­pé­se­ket fog­lal­ta ma­gá­ba:

Mi­vel a ka­rak­ter és a tü­ne­tek egé­sze a Jin Me­leg do­mi­nan­ciá­já­ról és a Jin Szá­raz­ság hi­á­nyá­ról szólt, a ke­ze­lés:

 

Az egész test Jin Me­leg Qidominanciájának gyengítése.
Az egész test Jin Szárazság Qi dominanciájának erősítése.

 

Egyetlen kezelés hatására a panaszok megszűntek, de mivel az alkat korrekciójáról van szó, valószínűleg még további beavatkozások szükségesek a teljes gyógyuláshoz.

 


"Keleti alternatív energo-informatika" tanfolyam tematika

I. A ha­gyo­má­nyos kí­nai me­di­ci­na alap­jai

• A ke­let­ke­zés el­mé­le­tei: a Ket­tős rend, a Há­rom Ere­det, az Öt Elem, a Hat Qi, a Nyolc Ere­det

A bel­ső és a kül­ső vi­lág ener­go-in­for­ma­ti­kai fe­lé­pí­té­se (a szer­vek és az áram­lá­sok rész­le­te­zé­se, kül­ső és bel­ső moz­gá­sok, kó­ro­ko­zó té­nye­zők)

Az ener­ge­ti­kai kon­sti­tú­ció meg­ha­tá­ro­zá­sa

 

II. Kor­re­spon­dan­cia-rend­sze­rek (meg­fe­lel­tet­he­tő­ség)

A kor­re­spon­dan­cia-rend­sze­rek cso­por­to­sí­tá­sa

A kéz, a láb és a fül di­na­mi­kus bio­szin­k­ron rend­sze­rei­nek rész­le­te­zé­se

Ener­go-in­for­ma­ti­kai­lag ak­tív pon­tok

A húsz ter­mé­sze­tes bio­szin­kron áram­lás és pont­ja­ik rész­le­te­zé­se

 

III. Di­ag­nosz­ti­kai el­já­rá­sok

A szer­vek és az áram­lá­sok tü­net­ta­na

Izom­di­ag­nosz­ti­ka („Mi­ni-ki­ne­zio­ló­gia”)

Nyelv­di­ag­nosz­ti­ka

Pul­zus­di­ag­nosz­ti­ka

Ha­si di­ag­nosz­ti­ka

Kö­vet­kez­te­té­ses di­ag­nosz­ti­ka

 

IV. To­po­ló­gia (a tér­be­li jel­lem­zők je­len­tő­sé­ge)

A test­ré­szek, szer­vek, szerv­rész­le­tek és ezek funk­ciói­nak ener­go-in­for­má­ci­ós jel­lem­zé­se

A to­po­ló­gia és a kór­fo­lya­mat kap­cso­la­ta

A to­po­ló­gia, mint szub­struk­tú­ra

 

V. Bio­rit­mo­ló­gia (az idő­be­li jel­lem­zők je­len­tő­sé­ge)

A kül­ső áram­lá­sok jel­lem­zé­se

A szü­le­té­si ener­ge­ti­kai kon­sti­tú­ció meg­ha­tá­ro­zá­sa

Az idő, mint szub­struk­tú­ra

Az ener­ge­ti­kai­lag ak­tív pon­tok és a kül­ső rit­mus kap­cso­la­ta

A bio­rit­mus „ak­tív pont” meg­ha­tá­ro­zá­sa és hasz­ná­la­ta

 

VI. Ener­go-in­for­ma­ti­kai kor­rek­ció

A bio­szin­kron zó­ná­kon tör­té­nő kor­rek­ci­ós le­he­tő­sé­gek

Az Öt Elem rend­sze­rı kor­rek­ció

A Hat Qi rend­sze­rı ke­ze­lé­sek (kon­sti­tu­cio­ná­lis, struk­tu­rá­lis és szub­struk­tu­rá­lis)

Az ún. „má­sik tí­pu­sú” meg­kö­ze­lí­tés (Di­na­mi­kus Hat Qi ke­ze­lés)

Egyéb al­ter­na­tív kor­rek­ci­ós le­he­tő­sé­gek

Dr. Földes László
XI. évfolyam 12. szám

Címkék: alkatkarakterológia

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.