Psziché

Alkatkarakterológia a Hat Qi alapján 4. rész

A kínai medicina filozófiája úgy írja le a világ keletkezését, hogy a mennyekből alászálló öt elem - mint információ - ellátta minőségekkel az addig jellegzetességekkel nem bíró energiát, létrehozva hat speciális entitást, a Hat Qit (a Qi a kínai medicinában használt csi, azaz életenergia). A fa elem a Szél Qi-t, a tűz elem a Meleg és a Forróság Qi-t, a föld elem a Nedvesség Qi-t, a fém elem a Szárazság Qi-t, míg a víz elem a Hideg Qi-t hozta létre.


A fékezettség miatt gyakran csak érzelmi síkon valósítja meg álmait: hajlamos a plátói szerelemre, szereti a romantikát, szentimentális, álmodozó

 

A karakterjegyek kifejtéséhez figyelembe kell vennünk részben a Qi-k esszenciális jelentését és az abból levezethető analógiákat, részben annak az életkornak, illetve speciális élethelyzetnek a sajátosságait, amelyben az illető Qi dominál.

 

Tudomásul kell vennünk, hogy egy embert soha nem csak egy Qi dominanciája jellemez, hanem legalább kettő, de inkább három.

 

Így, amikor mindössze csak egy Qi karakter jellemzőiről beszélünk, egy erősen sarkított helyzetet kapunk, amit egy az egyben nem tudunk felismerni bármelyik ismerősünkben vagy magunkban, hiszen mindenki karakterét több Qi kombinációja hozza létre.

 

 

A Nedvesség Qi karakterjellemzői

Eddig a következő történt a jelenséggel: a Szél Qi elindította, a Meleg Qi gyorsította és szétterjesztette, a Forróság Qi maximálisra gyorsította és még jobban szétterjesztette, illetve hozzáadta a kontrollt. E három Qi egyre erősebben továbblendítette a dolgot, mindhárom Qi Jang jellegzetességű. A következő lépésben megjelenik a Nedvesség Qi, mely még magában hordja a Forróság hatalmas aktivitását, de már - lévén ő Jin típusú Qi - fékező hatást is gyakorol.

 

Így a Nedvesség Qi egyik alapvető esszenciája a hatalmas aktivitás, kis fékezéssel. A fékezést úgy valósítja meg, hogy minden jelenségben benne van, a folyamatok csak vele együtt képzelhetők el, mint pl.: a földi élet számára a víz. Ilyen módon a Nedvesség Qi stabil alapot ad valamennyi jelenség létrejöttéhez, így másik esszenciája az, hogy az életjelenségek szempontjából alapvető és nélkülözhetetlen minőséget képvisel.

 

A nagy aktivitás miatt szétterjeszkedik, a fékezés miatt a belső feszítettsége csökken:

 

Alkatára jellemző, hogy inkább a vízszintes méretei dominálnak, mint a függőlegesek: kerek, széles arc, széles orr, vastag ajkak jellemzik. Keze, lába széles, ujjai rövidek, vaskosak. A széles, kerek csípő és a vastag combok jellegzetesek.

 

Ha elhízik, akkor jellemző, hogy testének és bőr alatti zsírraktárainak tapintata puha, mozgáskor "lötyög". (A Forróság Qi elhízására jellemző, hogy a test - bármilyen nagy - feszes, kemény tapintatú.)

 

Elhízására jellemző, hogy fékezi a mozgását: minél nagyobb a testtömeg, annál lassúbb és nehézkesebb. (Az elhízott Forróság Qi dominanciájúra az a jellemző, hogy a testméreteihez képest feltűnően gyors és fürge.)

 

A belső feszítettség megszűnése miatt a testen lévő képletek a saját súlyuk miatt elmozdulnak helyükről: tasakok vannak a szeme alatt, az arca is kicsit megereszkedik, az álla alatt toka, a test egyéb helyein az izomzat, illetve a zsírtöbblet lóg.

 

Aktivitása napi rutin tevékenységében a csúcson tartja, a fékezést az életkörülményei jelentik:

 

A Forróság Qi dominanciájú időszakban elérte legmagasabb kvalifikációját, pl. megszerezte diplomáját. A Nedvesség Qi dominanciájú időszakban már elszenvedte az élet néhány gátló hatását, de túljutott ezeken a buktatókon és még mindig teljes aktivitással teszi a dolgát: mesterré vált.

 

Már nem csak elméletben tud mindent, hanem azt is tudja, hogy miként lehet ezt megvalósítani a napi tevékenység szintjén. Megedzette az élet.

 

Ha a fékezés zavarokban nyilvánul meg, akkor az olyan, mint amikor a lovat futószáron tartják: lehet, hogy vágtat a ló, de csak körbe körbe mozog, és az adott helyszínnél soha nem jut tovább. Így jár körbe a saját problémái körül a Nedvesség Qi dominanciájú is.

 

Beszédében jellemző, hogy mindig visszakanyarodik a saját problémájához. Ha valamilyen megoldást kér másoktól, akkor a választ nem fogadja el teljes egészében, újra és újra megkérdezi ugyanazt a dolgot, legfeljebb egy kicsit más megfogalmazásban. Ő az, akit nem lehet meggyőzni, mert annyira körbezárja a probléma, hogy nem tud kilátni mögüle.

 

Napi feladatai megoldására is ez a jellemző, hatalmas aktivitással fog hozzá, de ha elakad, egyszerűen nem tud túljutni rajta, valódi megoldást nem talál, a részmegoldások pedig nem elégítik ki.

 

Este általában nehezen tud elaludni. Éjszaka gyakran felébred, és azonnal a megoldásra váró feladatai jutnak eszébe. Megoldást nem talál a fékezettsége miatt, viszont a magas aktivitása miatt csak nehezen tud visszaaludni. Gyakran órákig forgolódik ébren az ágyban, miközben problémáin rágódik. Reggel, felkeléskor sokszor fáradtabbnak érzi magát, mint este, amikor lefeküdt.

 

Álmai is jellegzetesek, tartalmazzák az aktivitást (pl. többen kergetik és ő teljes erejéből rohan előlük) és megjelenik a fékezettség is (pl. bármennyire rohan, az üldözői egyre közelebb érnek hozzá, vagy nem éri utol a vonatot stb.).

 

Nem véletlen, hogy a Nedvesség Qi jellegzetes emóciója a gyötrődés, az az érzés, hogy a probléma agyonnyomja, és nem tud tenni ellene semmit.

 

Minden nő, amikor kisbabáját gondozza, Nedvesség Qi dominanciájú állapotba kerül. Erre az időszakra nagyon jellemző, hogy hatalmas aktivitással, de mindig ugyanazokat kell végezni, pl. a nap bármely pillanatában azonnal ugrani kell a babához, de mindig ugyanúgy kell tisztába tenni, meg etetni, átöltöztetni stb.

 

A fékezést saját maga irányában gyakorolja vagy szenvedi el:

 

Általában visszafogott, halk szavú.

 

Gyakran fél tulajdonságait, akár belső értékeit kimutatni, nem megy túl a saját maga szabta korlátokon, tele van gátlásokkal. Ugyanakkor ott munkál benne az aktivitás, így olyan környezetben, ahol "elengedi magát", nagyon meg tudja lepni a társaságát lendületességével, vidámságával. Másnap azonban már megint olyan csöndes és szolid, amilyen lenni szokott.

 

Gyakran elnyomja saját szempontjait, és csak másokért tevékenykedik. Kedveli azokat a munkaköröket, ahol másokat szolgálhat vagy kiszolgálhat, pl. egészségügy, szociális szféra, vendéglátás stb. Általában nagyon szolgálatkész, rossz esetben szervilis.

 

Sokszor a személyisége is fékezett, van benne egyfajta gyenge belső tartás: könnyen csapódik oda társasághoz vagy személyhez, és ebben az esetben hajlamos feladni a megoldások keresésére való igényét, így minden döntést a másiktól vár.

 

A fékezettség miatt gyakran csak érzelmi síkon valósítja meg álmait: hajlamos a plátói szerelemre, szereti a romantikát, szentimentális, álmodozó.

 

 

Az egyén és a faj életjelenségei szempontjából alapvető és nélkülözhetetlen:

 

Az egyén életjelenségei szempontjából alapvető:

 

A Nedvesség Qi képviseli a szervezetünkben található vizet, ami a testtömegnek csaknem 70%-a.

 

Viszonya a vízkészlettel abban nyilvánul meg, hogy gyakran - akár csak kis megerőltetés hatására - verejtékezik. Nyugalomban is mindig kissé nedves, nyirkos a bőre.

 

A test túlélése szempontjából az étkezés alapvető. A Nedvesség Qi dominanciájú ember általában szeret enni, és szeret finomakat enni. Az ízen túl fontosak számára a tálalás, az étkezés körülményei is. Szereti elkészíteni is az ételt. Imádja a lakomákat, ahol sok, különböző ételt kóstolhat meg.

 

A Nedvesség Qi-hez tartozó íz az édes, így érthető módon szereti a süteményeket, illetve mindent, ami édes. Összefoglalva nem híve a reformtáplálkozásnak.

 

A zsírraktárak megléte - természetesen nem civilizált körülmények között - az egyén túlélését szolgálja. Jellemző, hogy Nedvesség Qi hatására e raktárak mennyisége megnő.

 

A faj túlélése szempontjából - mint utódnevelés - alapvető:

 

A kisgyermeknevelés, mint körülmény, az illető hölgyet - függetlenül korától és attól, hogy ez az esemény az életében hányadszor fordul elő - Nedvesség Qi dominanciájú helyzetbe hozza.

 

 

Így nagyon jellemző rá az odafigyelő gondoskodás, a türelmesség, a szelídség.

 

Mondhatnánk, hogy van benne egy jó adag alázat, mivel egy dolgot helyez előtérbe, és ennek érdekében mindent alárendel. Jellemző rá a vallásos alázat is (hiszen a kötődés egy felsőbb hatalomhoz vagy egy domináns partnerhez, jellegzetes Nedvesség tulajdonság).

 

Úgy beszél, mintha mindig a gyermekéhez szólna: hangja lágy, búgó, simogató, gyakran mélyebb, mint azt az alkatából várnánk. Azt mondják a kínaiak: "olyan a hangja, mint a bársony".

 

 

A Nedvesség Qi szervei és betegségtünetei

A Nedvesség Qi két szervet épít fel: a lépet (Jin Nedvesség) és a gyomrot (Jang Nedvesség).

 

Lép

A lép a szervek között központi helyet foglal el.

 

A Nedvesség Qi a test élete és - a külső körülmények ellenére is - változatlan felépítése, működése szempontjából alapvető:

 

Kivonja a tápanyagok esszenciáját:

 

A kínaiak szempontjából az emésztés és a felszívódás nem a használható anyagok, hanem a szervezetet működtető Qi kivonása. A táplálékban található Qi az egyetlen külső világból származó energiaforma, amellyel a szervezet a fizikai képleteit látja el. Így ez a Qi a test élete szempontjából elsődleges jelentőségű, erre utal a neve is: szerzett esszencia.

 

A szerzett esszencia hiánya esetén a test tömege rohamosan csökken, a szervezet gyors ütemben legyengül.

 

A kivont esszenciát felfelé pumpálja a tüdő felé. Ez a felfelé irányuló áramlás rendkívül fontos, a fizikai képleteink súlyával szemben dolgozik és megtartja a testrészeinket a nekik megfelelő helyen.

 

Ha a felfelé áramlás gyengül, a szervek elhagyják a helyüket, süllyednek.

 

A felfelé áramló esszencia egy része - mire felér a tüdőhöz - átalakul vérré. A vér keletkezése tehát nagyban függ az elfogyasztott táplálék mennyiségétől és minőségétől.

 

A test folyadékait folyamatosan tisztítja és megújítja:

 

A testfolyadékokhoz tartozik a szervezet teljes folyadéktere a vér kivételével.

 

A folyadékok szerepe a test legapróbb részének is a táplálása és nedvesen tartása. A nedvesen tartás kifejezés arra utal, hogy az élethez nélkülözhetetlen a víz jelenléte.

 

Ezért a folyadékok folyamatos tisztán tartása és megújítása alapvető a test egészsége szempontjából.

 

A beszennyeződött folyadékok jellegzetes, ún. "piszkos" tünetekkel járó nedvesség-betegségeket hoznak létre.

 

Visszatartja a vért az erekben:

 

A vér dinamikus áramlásával szemben képviseli azt a visszatartó erőt, amely megakadályozza, hogy a vér elhagyja az érpályát.

 

Elégtelen működése esetén apró, pontszerű bevérzések keletkeznek.

 

Uralja az izmokat:

 

A léphez tartozik a vázizomzat szerkezete, tömege. (Az izmok működése a májhoz tartozik.)

 

A vázizomzat - mint szerkezetet adó szövet - a test alakját határozza meg és őrzi meg változatlan formában.

 

Csökkent lépfunkció a vázizomzat sorvadását okozhatja.

 

Uralja a kötőszövetet:

 

Elsősorban az ún. laza rostos kötőszövet tartozik hozzá.

 

Főleg arról a kötőszöveti funkcióról beszélhetünk, amelyik a szerveket, képleteket rögzíti, és nem engedi, hogy azok elhagyják a helyüket.

 

Gyengült működés esetén a szervek elvándorolnak a helyükről.

 

Külső nyílása a száj:

 

A lép a külvilágból az íz érzékelése révén szerez információt.

 

Elégtelen működése esetén az ízérzékelés romlik és az étvágy csökken.

 

Külső megnyilvánulása az ajkak:

 

Egészséges működése esetén az ajkak pirosak és nedvesek.

 

Gyengült működés esetén az ajkak sápadtak, sárgásak és szárazak.

 

 

Gyomor

Szintén központi szerepe van: ez az a hely, ahol elkezdődik a tápanyagok emésztése.

 

Természetesen az emésztés folyamatát a lép végzi, a gyomor csak a helyszín, ahol az emésztés történik.

 

A tápanyagot lefelé - a vékonybél felé - pumpálja.

 

Ez a pumpálás ellentétes irányú a lép működésével, ami a kivont esszenciát felfelé - a tüdő felé - áramoltatja.

 

A tápanyagokból kivonja az illékony salakanyagot.

 

Kivonva ezt a salakanyagot felfelé párologtatja a nyelv felé, aminek a felszínén kicsapódva megjelenik mint nyelvlepedék.

 

A nyelvlepedék jelenléte tehát egyértelműen arra utal, hogy a gyomor egészségesen működik és képes a salakanyag párologtatására.

 

Ha viszont a lepedék színét, vastagságát, tapadását, nedvességfokát vizsgáljuk, akkor a betegséget okozó kórtényező milyenségére következtethetünk belőle. (A kínai nyelvdiagnosztika része a lepedék vizsgálata.)

 

 

A Nedvesség Qi által okozott betegség tünetei:

Mivel a Nedvesség Qi a test változatlan felépítése, működése szempontjából alapvető, így betegségei elsősorban ezzel kapcsolatosak:

 

Jin jellegénél fogva lassítja a szervek és az egész test működését:

 

A nedvesség-betegségben szenvedő szerv működése lassul, gyengül

 

Az egész test lassúbbá, lomhává, nehézkes mozgásúvá válik.

 

Mivel a nedvesség feladata a testfolyadékok tisztítása, így betegségeiben ezek beszennyeződnek:

 

A folyadékok bepiszkolódása hozza létre az ún. "piszkos" tüneteket: olyan az illető kinézete, mintha mindig piszkos lenne: piszkos-sárgás az arcbőre, zsíros a haja és a bőre, csipás a szeme, fülében a fülzsír mennyisége nő, szája sarkában kis nyáldarab mozog beszéd közben, sárgás-törmelékes az orrváladéka és a hörgőváladéka, zavaros a vizelete, pasztaszerű és ragacsos a széklete, hüvelyi folyás, ekcéma alakulhat ki.

 

Imádja a lakomákat, ahol sok, különböző ételt kóstolhat meg

 

A piszkos folyadékok besűrűsödnek, áramlásuk megáll és itt helyi tömegérzetet, nehézségérzést hoznak létre. Ilyen tünet a gombóc a torokban vagy a gyomor szájterületén, egy végtagban, vagy az egész testben összetörtségérzettel, fáradtsággal járó nehéz érzés.

 

A beszennyeződött, besűrűsödött folyadékok "ragacsosságot" hoznak létre: a beteg váladékai ragacsosak, a felületről nehezen eltávolíthatók. Jellegzetes tünet a verejték ragacsossága.

 

Nedvesség Qi okozta betegségekben megjelenik a nedvesség színe, a sárga. Ez leggyakrabban a szemek váladékában, a megszaporodott mennyiségű fülzsírban, a bőr enyhe sárgás árnyalatában, a bőrkeményedések kifejezett sárga színében, a verejték okozta sárgás ruhafoltokban, esetleg a gyulladások okozta genny megjelenésében nyilvánul meg.

 

Nedvesség Qi okozta betegségekre jellemző, hogy a szervek elhagyják a helyüket:

 

Bizonyos szervek süllyednek, pl.: gyomor, vese.

 

Más szervek előesnek: méh, végbél stb.

 

A sérvek szintén idetartoznak, ekkor a kórosan elmozduló képlet valamilyen határon halad át. A határ leggyakrabban valamilyen gyengült izomzat. (Az izomzat szerkezete és a szerkezet gyengülése is a Nedvességhez tartozik.)

 

A betegségek nagyobb térfogatúak, de puhák:

 

Nagy térfogatú, hiszen még benne van a Forróság Qi hatalmas expanziója és puha, mert a Nedvesség Qi Jin jellege csökkenti a belső feszítettséget.

 

A jóindulatú daganatok, szövettöbbletek nagy része idetartozik.

 

Szintén a Nedvesség Qi hatására jönnek létre a bőr alatti zsírcsomók, a puha tapintatú szemölcsök, de még a végbélnyíláson kilógó (helyét elhagyó! - lásd előbb) aranyeres csomók is.

 

Ugyanide sorolható a nagyobb mennyiségű, de lágy konzisztenciájú széklet vagy a gombás köröm.

 

A Jin jellegű kórtényezők egyik fontos tünete a fájdalom.

 

A Nedvesség Qi okozta fájdalom nem túl intenzív, a beteg a fájdalom ellenére - esetleg kicsit lassabban, de - el tudja látni mindennapi tevékenységét.

 

A fájdalomra jellemző, hogy nagyon hosszú ideig, akár évtizedekig fennáll.

 

Néha a fájdalomnak csak egészen enyhe formája észlelhető zsibbadásérzés vagy ún. "fonákérzés" formájában.

 

A viszketés, melyet a vakarózás enyhít, típusos és gyakori Nedvesség Qi tünet:

 

A viszketés sokszor annyira hosszú és intenzív, illetve a vakarás olyan jó - de csak átmeneti - hatással van rá, hogy a beteg képes véresre vakarni a viszkető területet.

 

A fizikai testi tünetek mellett gyakran észlelhető emocionális zavar a tépelődés, rágódás, a problémák megoldásának képtelensége és az emiatt létrejövő csüggedés.

 

 

Egy kérdés a Forróság Qi-vel kapcsolatban

A Tisztelt Olvasók kérdései közül azt választottam ki, amelyik szorosan összefügg az
előző cikk témájával, a Forróság Qi-vel.

 

Egy érdeklődő 70 éves édesapja esete felől tudakozódik:

• A beteg magas láza miatt kórházi kezelést kapott, panaszai ekkor kezdődtek: látni vélte már korábban elhunyt rokonait, hallotta, hogy szólnak hozzá és válaszolt is nekik.
• Kezdetben ezt a magas láz szövődményének tudták be, de az állapot a láz elmúlása után is megmaradt.
• Ekkor pszichiátriai kezelésnek vetették alá és különböző gyógyszereket kapott, melyek
hatására attól kezdve a hallucinációk csak ritkán jelentkeznek.

 

A hozzátartozó még a következőket mondja el:

• Édesapját 1983-ban kezelték kórházban a lázas állapot miatt.
• Korábbi betegségei:
– gyógyszeresen egyensúlyban tartott magas vérnyomásbetegség,

– kezelt és panaszmentes zöld hályog.
• A hallucinációk óta a beteg
– gyengébb, nem tudja kielégítően ellátni magát, így segítségre szorul,
– nagyon feledékennyé vált,
– végtagjai, de főleg kezei remegnek.

 

Mi köze van az esetnek a Forróság Qi-hez?

• Mind a magas vérnyomás-betegség, mind a zöldhályog – mivel mindkettő kóros mértékű nyomás növekedés – a Forróság Qi hatására jön létre.
• A magas, nehezen csökkenthető láz szintén Forróság tünet.

• Az 1983 év egyik domináns külső áramlása éppen a Forróság volt.
• A hallucinációk – a kontroll elvesztése – a Forróság Qi zavart működése miatt alakul ki.
• A feledékenység, a gyengeség, a kézremegés a Hideg Qi tünetei. Jelen esetben a Hideg Qi túlzott jelenléte a Forróság Qi dominanciát igyekszik kompenzálni, így szintén azt mutatja, hogy a valódi betegségokozó tényező a Forróság Qi. Tehát a beteg főbb panaszai a Forróság Qi-vel kapcsolatosak, pontosabban a Jin Forrósággal, mivel minden tünet hosszú évek óta fennáll.

 

A megoldás lehetne a szervezet Forróság Qi dominanciájának csökkentése és a Hideg Qi hatásának erősítése.

 

 

„Keleti alternatív energo-informatika” tanfolyam tematika

I. A hagyományos kínai medicina alapjai

• A keletkezés elméletei: a Kettős rend, a Három Eredet, az Öt Elem, a Hat Qi, a Nyolc Eredet
• A belső és a külső világ energo-informatikai felépítése (a szervek és az áramlások részletezése, külső és belső mozgások, kórokozó tényezők)
• Az energetikai konstitúció meghatározása

 

II. Korrespondancia-rendszerek (megfeleltethetőség)

• A korrespondancia-rendszerek csoportosítása
• A kéz, a láb és a fül dinamikus bioszinkron rendszereinek részletezése
• Energo-informatikailag aktív pontok
• A húsz természetes bioszinkron áramlás és pontjaik részletezése

 

III. Diagnosztikai eljárások

• A szervek és az áramlások tünettana
• Izomdiagnosztika („Mini-kineziológia”)
• Nyelvdiagnosztika
• Pulzusdiagnosztika
• Hasidiagnosztika
• Következtetéses diagnosztika

 

IV. Topológia (a térbeli jellemzők jelentősége)

• A testrészek, szervek, szervrészletek és ezek funkcióinak energo-információs jellemzése
• A topológia és a kórfolyamat kapcsolata
• A topológia, mint szubstruktúra

 

V. Bioritmológia (az időbeli jellemzők jelentősége)

• A külső áramlások jellemzése
• A születési energetikai konstitúció meghatározása
• Az idő, mint szubstruktúra
• Az energetikailag aktív pontok és a külső ritmus kapcsolata
• A bioritmus „aktív pont” meghatározása és használata

 

VI. Energo-informatikai korrekció

• A bioszinkron zónákon történő korrekciós lehetőségek
• Az Öt Elem rendszerű korrekció
• A Hat Qi rendszerű kezelések (konstitucionális, strukturális és szubstrukturális)
• Az ún. „másik típusú” megközelítés (Dinamikus Hat Qi kezelés) 

• Egyéb alternatív korrekciós lehetőségek

 

(folytatjuk)

Dr. Földes László
XII. évfolyam 1. szám

Címkék: alkatkarakterológia

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.