Psziché

Alkatkarakterológia a Hat Qi alapján 5. rész

A Szárazság Qi karakterjellemzői

A kínai medicina filozófiája úgy írja le a világ keletkezését, hogy a mennyekből alászálló öt elem - mint információ - ellátta minőségekkel az addig jellegzetességekkel nem bíró energiát, létrehozva hat speciális entitást, a Hat Qit (a Qi a kínai medicinában használt csi, azaz életenergia). A fa elem a Szél Qi-t, a tűz elem a Meleg és a Forróság Qi-t, a föld elem a Nedvesség Qi-t, a fém elem a Szárazság Qi-t, míg a víz elem a Hideg Qi-t hozta létre.


Az emberi életkorok közül Szárazság dominanciájú az időskor

 

A karakterjegyek kifejtéséhez figyelembe kell vennünk részben a Qi-k esszenciális jelentését és az abból levezethető analógiákat, részben annak az életkornak, illetve speciális élethelyzetnek a sajátosságait, amelyben az illető Qi dominál.

 

Tudomásul kell vennünk, hogy egy embert soha nem csak egy Qi dominanciája jellemez, hanem legalább kettő, de inkább három.

 

Így, amikor mindössze csak egy Qi karakter jellemzőiről beszélünk, egy erősen sarkított helyzetet kapunk, amit egy az egyben nem tudunk felismerni bármelyik ismerősünkben vagy magunkban, hiszen mindenki karakterét több Qi kombinációja hozza létre.

 

A Szárazság Qi - ami már erőteljes Jin jellegzetességekkel bír - a Jang Qi-k hatására rohamosan szétterjeszkedő, majd a Nedvesség Qi által kissé szabályozott jelenséget kifejezetten korlátozza. Így alapvető esszenciája a lehatárolás, a keretek közé szorítás, a lassítás.

 

Az eddigiekben észlelt aktivitás ebben a fázisban rohamosan csökken, a jelenségre a lassulás és az összehúzódás lesz jellemző:

 

Alapvető esszenciája a határok, korlátok létrehozása:

Az életút korlátozása:

• Az emberi életkorok közül Szárazság dominanciájú az időskor. Ebben az életkorban a testi működések lassulnak és gyengülnek, a korábban végzett tevékenység egyre szűkülő keretek közé van szorítva. A Szárazság életkorra az a jellemző, hogy ugyan lassabban és kevésbé precízen, de mindent el tud végezni, a napi tevékenységében nem szorul segítségre.

 

• Szárazság dominanciájú az az időszak, amikor az illető aktivitását nyíltan korlátozzák. Pl.: egy aktív munkavégzés véget ér nyugdíjazás, gyógykezelés vagy akár bebörtönzés miatt.

 

• Szülők napi rutinjának nyílt korlátozása, amikor a gyerekek elköltöznek otthonról.

 

• E korlátozásokból érthető meg jól a Szárazság Qi-re jellemző leggyakoribb érzés, a szomorúság.

 

• Ugyanakkor a Szárazság Qi nem feltétlenül negatív tartalmú: nyugdíjas lett, a gyermekei elköltöztek otthonról, tehát a mindennapi kötelezettségei megszűntek, így végre van ideje saját magával foglalkozni, pl.: tanulni valami újat, utazgatni a világban stb. Ilyen esetben a Szárazság pont az eddigi korlátok megszűnését eredményezi, és a szomorúság helyett egy pozitív felszabadultságérzést nyújt.

 

A test méreteinek és működésének korlátozása:

• Jellemzően vékony, szikár testalkatú. Ha korábban elhízott volt, akkor a Szárazság Qi időszakában elkezd fogyni. A soványság miatt néha szögletesnek, "összeszáradtnak" tűnik. A kiszáradás miatt bőrén feltűnő, mély ráncok alakulnak ki.

 

• A fogyás a test vízkészleteire is vonatkozik, a gerinc porckorongjai is folyadékot veszítenek, így az illető magassága csökken.

 

• A folyadékhiány általában szárazabb nyálkahártyákat eredményez: gyakran érzi száraznak a torkát. Ettől hangja kissé rekedtes, fénytelen, nem túl erős és nem csengő. Sokszor "köszörüli a torkát", vagy köhög beszéd közben, gyakran sóhajt.

 

• Beszéde inkább halk, lassú, kimért, de nagyon összeszedett.

 

• Arca keskeny és az arcból kiálló képletek nagyon feltűnőek, főleg a keskeny, kissé hosszabb, hajlott orr. Ajkai keskenyek, sápadtabbak, általában összeszorítva tartja őket. Tekintete határozott, szúrós.

 

• Haja vékony szálú, ritka. Haja színe általában jellegtelen barnás-szürkés, gyorsan megjelenik rajta a Szárazság egyik színe, a fehér, amitől már fiatalabb korban őszülni kezd.

 

• Jellemzőek a keskeny vállak, a kissé hajlott hát, a görnyedt testtartás. Járás közben az arc inkább lefelé tekint.

 

• Járása, mozdulatai nem túl gyorsak, de nagyon határozottak. Mozgása merev, kis amplitúdójú (nincsenek széles, a testtől messzire eltávolodó mozdulatai: mintha egy láthatatlan korlát venné körül, amin végtagmozgásai nem terjednek túl).

 

• Vékony bőre alatt feltűnőek az izomkötegek és az inak.

 

• Bőrén megjelenik a Szárazság színe: az illető fehér bőrű és nem is hajlamos lebarnulásra. Később megjelenik a Szárazság egy másik színe, a piszkos-barna, ún. időskori májfoltok formájában.

 

• Körmei lassan nőnek, vékonyak, fénytelenek, könnyen eltörnek vagy elhasadnak.

 

• Azokat az ételeket kedveli, amikben dominál a Szárazság íze. A hagyományos kínai elképzelés szerint az idetartozó íz a csípős - melynek hatására minden étel íze egyre inkább ugyanolyan. A modern elképzelés szerint az idetartozó íz a keserű, mely ugyanúgy összehúz, és szárazságélményt teremt, mint a Szárazság Qi maga.

 

• Jellemzően viszonya van a rizzsel, a halakkal és a tengerből származó más ételekkel: általában szereti, néha határozottan visszautasítja ezeket.

 

A lelki és tudati működés korlátozása:

• Általában nem színes egyéniség, nem érdekli túl sok minden, és inkább saját dolgaival van elfoglalva.

 

• Sokszor olyan szürke, mint a haja színe vagy a ruházata.

 

• Így érthető, hogy nincs nagy baráti társasága, de nem is vágyik rá. Gyakran egyáltalán nincs barátja, és ő beéri azzal a társasággal, amit a család jelent számára.

 

• Jellemzően azok a dolgok érdeklik, amikkel már régebb óta van kapcsolata. Az újonnan megjelenő eszközök, jelenségek bizonytalanságot szülnek nála, ezért nem kedveli azokat. Néha kifejezetten újításellenes, konzervatív. Szélsőséges esetben szűk látókörű, "földhözragadt".

 

• Ez a megrögzöttség a régi dolgok irányába szinte minden életterületén megjelenik, gyakran a saját magában megjelenő új érzéseket is elfojtja. Így lehet ez akár az egyik legizgatóbb érzéssel, a szerelemmel is. Sokszor azért nincs partnerkapcsolata, mert az idevezető érzést - ami számára idegen és így bizonytalan - már a korai stádiumban elnyomja. Így vagy ki sem alakul a kapcsolata, vagy rövid idő után megszakad.

 

• Érdekes, de a fentiekből érthető, hogy ha van családja, akkor nagyon kötődik hozzá, és mindent megtesz érte. Ha viszont nincs, akkor hajlamos egyedül leélni az életét. Ezt az egyedüllétet sosem nevezi magánynak, hiszen ez az állapot egy kívánt és számára tökéletesen komfortos helyzet.

 

• A változtathatatlanság miatt öntörvényű, makacs. Nem jellemző rá a kompromisszumkészség.

 

• Sokszor érzi magát lelkileg és/vagy tudatilag tompának, fáradtnak.

 

• E "lelki erőtlenség" miatt lehet kifejezetten pesszimista.

 

• Jellemző lehet rá az irigység (változatlanul megőrzi a dolgokat).

 

Koncentráltság:

• Sokszor olyan mintakatonára emlékeztet, amelyik éppen parancsot teljesít: maximális pontossággal hajtja végre a feladatot, miközben saját érzelmeit, egyéni véleményét elnyomja.

 

• A pontosság és a precizitás nagyon jellemző rá, mely tulajdonságok szintén a változtatásellenességből adódnak. Mindig mindennek ugyanolyannak kell lennie!

 

• Ha valamivel valóban foglalkozik, akkor mindent igyekszik elsajátítani a témával kapcsolatban. Úgy érzi, nem engedheti meg magának, hogy silány dolgot adjon ki a kezéből, így szakmájának minden apró csínját-bínját elsajátítja.

 

• Könnyen túlmunkába hajszolja magát, hiszen a végeredménynek mindig tökéletesnek, de legalábbis a tőle megszokott minőségűnek kell lennie. Soha nem hagyja abba a munkát addig, míg az eredmény nem felel meg pontosan az általa támasztott követelményeknek. Minőség terén nem alkuszik meg (igazából az élet semmilyen területén sem).

 

• Igazából beosztott típus, hiszen nem túl kreatív, de rendkívül megbízható és nagyon szorgalmas. Elsősorban olyan munkavégzés való számára, ahol a precizitását kamatoztathatja.

 

• Saját környezetét is rendezetten tartja. Neki biztosan van a könyveiről, filmjeiről katalógusa. Műhelyében minden apró dolognak megvan a saját helye, és mivel már évek óta minden ugyanott van, így akár csukott szemmel is képes itt eligazodni.

 

• Nem szereti átrendezni a környezetét, csak a legszükségesebb esetben helyezi át a bútorait, de az íróasztalán is ugyanazt a rendet tarja meg. Lakásában, kertjében soha nincs rendetlenség, minden tárgy pontosan ugyanott és ugyanúgy áll, ahogy azt megszokta. Nagyon zavarja, ha valamit nem talál meg a helyén.

 

• Sokan "rendmániásnak" tartják, családja esetleg szenved is ettől, de ő csak ilyen változatlan körülmények között érzi jól magát.

 

A Szárazság Qi szervei és betegségtünetei

A Szárazság Qi szervei:

A Szárazság Qi két szervet épít fel: A tüdőt (Jin Szárazság) és a vastagbelet (Jang Szárazság).

 

Tüdő:

A Szárazság Qi alapvető esszenciája a lehatárolás, a keretek közé szorítás. Így ezeket a jellemzőket meg kell találnunk a tüdő működésében.

 

• Határt szab a "Tiszta"” és a "Piszkos" között:

 

- Belélegzi a külvilágból a "Tiszta" Qi-t és kilélegzi a testből a "Piszkos" Qi-t.

 

- A tradicionális kínai medicinában a gázcsere helyett Qi-k cseréje történik a tüdő segítségével.

 

• Létrehoz egy rendkívül fontos minőséget, az ún. Ősi Qi-t:

 

- Az Ősi Qi a belélegzett Tiszta Qi-ből és a Lép által felfelé továbbított tápanyag-esszencia egy részéből keletkezik.

 

- Feladata a légzés, a vérkeringés és a szívműködés serkentése.

 

Súlyos tüdőelégtelenség fontos tünete a hang gyengülése, halkulása

 

- Rendkívül fontos, hogy a tüdőben olyan minőség keletkezik, amely a saját működését serkenti.

 

- Ez mindenképpen magyarázhatja azt a jelenséget, miszerint a krónikus tüdőbetegségek folyamatosan egyre súlyosbodnak. (Hiszen ha beteg a tüdő, nem termel kellő mennyiségű Ősi Qit, az nem serkenti a tüdő működését, ami ilyen módon egyre gyengül és még kevesebb Ősi Qi-t termel, és így tovább.)

 

- Az Ősi Qi is tükrözi a Szárazság határjellegét, hiszen ez egy környezetből felvett minőség, amihez a szervezet egésze nem juthat hozzá, csak speciális feladatot lát el.

 

• Hiányában általános gyengeség, halk hang, gyengült légzés és fulladás jelenik meg.

 

• A Szerzett Esszenciát lefelé, a vesék felé továbbítja:

 

- A tápanyagokból kivont esszenciát a lép emeli fel a tüdőig, ami ezt a vese felé továbbítja.

 

- Mindkét ún. függőleges áramlás rendkívüli jelentőséggel bír.

 

- Ha a tüdő lefelé áramoltató tevékenysége gyengül, akkor a Szerzett Esszencia - saját Jang jellegénél fogva - felfelé áramlik a tüdőhöz és "megszorul" a mellkasban. Ennek jellegzetes tünete a mellkasi szorító érzés, a köhögés, a kilégzési nehezítettség és a fulladás.

 

• Ő a Vizek Felső Forrása:

 

- A Testfolyadékokat felülről lefelé és belülről kifelé áramoltatja.

 

- Ugyanezekben az irányokban terjeszti szét a vért is.

 

- Mivel minden anyagnak van energetikai megnyilvánulása, így amerre a folyadékok és a vér áramlik, arra áramlik a Qi is, ilyen módon a test minden pontjába eljutnak a folyadékok és a vér (és a Qi).

 

- E funkció hiányában a folyadékok kórosan felhalmozódhatnak a testben, illetve vérrel rosszul ellátott területek jöhetnek létre.

 

- A legszubtilisebb Qi-t és a legfinomabb folyadékokat a bőrfelszínre (és minden más felszínre) pumpálja és ott tartja.Így jön létre minden felületen az ún. Védekező Qi rendszer, amely magából a Qi-ből és az őt megtartó folyadékrétegből áll.

 

- E funkció károsodása esetén a test fokozottan ki van szolgáltatva a külső világból származó betegségeknek, illetve ilyen károsodás talaján alakul ki a pikkelysömör.

 

• A test határait alakítja ki:

 

- Hozzátartozik a bőr és a bőr valamennyi függeléke, úgy mint verejtékmirigyek, faggyúmirigyek, szőrtüszők, szőrszálemelő izmok és a testszőrzet a haj kivételével.

 

- Nemcsak a bőr, hanem minden más felszín is hozzátartozik, tehát a belső felszínek is: a nyálkahártya-felszínek, a savós hártyák, a burkok (pl.: agyburkok), de még a sejthártya is.

 

- Ezeken a felületeken áramoltatja a már korábban említett Védekező Qi-t.

 

• Külső érzékszerve az orr:

 

- A tüdő a szagok érzékelése révén szerez információt a külvilágból.

 

- A tüdőben zajló betegségek esetén a legkorábban megjelenő tünetek az orrnyálkahártyán vagy a szaglás érzékelésében észlelhetők.

 

• Uralja a hangot:

 

- A hang minősége, erőssége, csengése, fátyolossága stb. tartozik hozzá (ugyanis a hang értelme - a beszéd - a szívhez tartozik, ahol az elme lakik).

 

- Enyhe tüdőelváltozások hangképzési zavarokban nyilvánulnak meg: raccsolás, selypítés, dadogás stb.

 

- Súlyos tüdőelégtelenség fontos tünete a hang gyengülése, halkulása, majd a teljes hangvesztés, amikor a beteg már csak suttogni képes.

 

Vastagbél:

• Szerepe a vékonybélből érkező szilárd salakanyag befogadása, tárolása, majd kiürítése.

 

A Szárazság Qi okozta betegség tünetei:

A tünetek a Szárazság Qi esszenciájával - összehúzás, kiszárítás, keretek közé szorítás, fékezés - kapcsolatosak:

 

• Jin jellegénél fogva erőteljesen gátolja a szervek, illetve az egész szervezet működését:

 

- A mozgás lassul, pontossága csökken (pl.: már nem tudja befűzni a fonalat a tűbe), az izmok gyengülnek, fáradékonyság, nagyobb pihenési igény jelenik meg.

 

- A lassulás miatt étvágytalanná válik, a tápanyagok felszívódása romlik, a testsúly csökken.

 

Jellemzően viszonya van a rizzsel, a halakal és a tengerből származó más ételekkel

 

- Az alvást is keretek közé szorítja: este korán elalszik, de már hajnalban felébred, és nem tud újra elaludni. Általában igényli az ebéd utáni szunyókálást.

 

- Az érzelmi és a tudati működés lassítása révén szűkszavúvá válik, csak néhány dologra tud odafigyelni, feledékenysége fokozatosan súlyosbodik, gyakran apátiás, depressziós.

 

• A testfolyadékok mennyiségét drasztikusan csökkenti:

 

- Ez bizonyos körülmények között kifejezetten kívánatos, mint pl.: a véralvadás, ami a Szárazság Qi hatására jön létre.

 

• Kezdetben a könnyen hozzáférhető folyadékok mennyisége csökken: nyálkahártyák, bőr, vizelet, széklet:

 

- A bőr a szárazság miatt viszket, felülete kiszárad és hámlik, berepedezik. A nedvesítés, krémezés csak átmenetileg javít a helyzeten.

 

- A nyálkahártyák szárazsága a légutakban orrüregi és torokviszketést, húzó köhögést, esetleg kis mennyiségű, de véres köpetet eredményez, míg a szemben - a könnymennyiség csökkenése miatt - égő, viszkető fájdalmat okoz.

 

- A vizelet mennyisége csökken és üledékében gyakran mikrokristályok jelennek meg.

 

- A széklet szintén kiszárad. Ez egyrészt eredményezhet fehéres színű száraz székletet, ami a sok csontot fogyasztó kutyák székletére emlékeztet, vagy bogyókban különálló székletet.

 

• Később az ún. nehezen hozzáférhető folyadékok mennyisége is csökken:

 

- Szárazzá válik a haj, mely fénytelenségben, szürkés árnyalatban, a hajszálak elvékonyodásában és eltörésében, illetve a hajzat ritkulásában nyilvánul meg. Ugyanezek a jelenségek észlelhetők a testszőrzeten is.

 

- A körmök szárazsága hatására a körmök elvékonyodnak, deformálódnak, könnyen letörnek vagy széthasadnak.

 

- Az ízületekben lévő ízületi folyadék mennyisége csökken, mely mozgásra kifejezett fájdalomérzetet és mozgáskorlátozottságot okoz.

 

- A központi idegrendszerben található "agyvíz" mennyiségének csökkenése változatos idegrendszeri tüneteket hoz létre.

 

- A gyomor-bélrendszerben az egyre csökkenő mennyiségben termelődő emésztőnedvek hatására az emésztés és a felszívódás fokozatosan romlik, a beteg hasi panaszokkal küzd, hiányállapotai alakulnak ki, gyors ütemben fogy.

 

• Erőteljesen összehúzza a képleteket (kisebb térfogatot és szűk működési keretet kényszerít ki):

 

- Összehúzza a bőr képleteit, melyen mély ráncok és berepedések alakulnak ki.

 

- Mind a bőrt, mind a nyálkahártya felszíneket összehúzza, vékonyítja, így fekélyek jönnek létre.

 

- A csatornák összehúzásával a mögöttes területeken csökken a vér és a Qi mennyisége. A vér csökkenése miatt sápadt, száraz, fájdalmas területek, a Qi csökkenése miatt mozgásukban gátolt funkciók jönnek létre.

 

- Összehúzza a fájdalomérző idegvégződések körül a kötőszöveti elemeket, így erős fájdalmat vált ki. A fájdalomra jellemző, hogy hirtelen, nagyon élesen, teljes intenzitásában keletkezik. Annyira erős, hogy a beteg csak a fájdalmával képes foglalkozni, ami teljes passzivitást kényszerít ki belőle, pl.: járás közben meg kell állnia, vagy le kell feküdnie egy csöndes, sötét helyen stb. A fájdalom bizonyos ideig - órákig vagy napokig - fennáll, majd magától elmúlik. Jellemző, hogy a roham meghatározott gyakorisággal ismétlődik.

 

Egy kérdés a Nedvesség Qi-vel kapcsolatban

A Tisztelt Olvasók kérdései közül azt választottam ki, amelyik szorosan összefügg az előző cikk témájával, a Nedvesség Qi-vel.

 

Egy középkorú férfi évtizedek óta fennálló ekcémájától szeretne megszabadulni.

A következő panaszokat említi:

• Jelenleg az ekcéma már csak mind két kezén jelentkezik.

• Naponta többször lágy, nem formált széklete van.

• A gyakori hajmosás ellenére is haja zsíros.

 

Érdemes felfigyelni arra, hogy a fenti panaszok mindegyike Nedvesség Qi tünet.

 

A beszélgetés során még a következők derülnek ki:

• Gyermekkorában nagyon gyakran volt felső légúti gyulladása, gennyes mandulagyulladása (ami miatt korán el is távolították manduláját), és gennyes középfülgyulladása.

• Az ekcéma hirtelen kezdődött 1988-ban, ekkor az egész testét ellepte. Szteroidot tartalmazó kenőcsök hatására hónapok alatt lassan visszaszorult a végtagokra.

• 1989-ben nagy kiterjedésű tüdőtuberkulózis alakult ki, ami több mint egyéves gyógyszeres kezelés hatására meggyógyult.

• Azóta ekcémája változó intenzitással, de főleg mindkét oldali kézen jelentkezik.

 

Az eset tanulmányozásával a következőket figyelhetjük meg:

• A születési év (1960) erős Jang Szárazság dominanciájú, ami így meghatározza, hogy a Tüdő (Jin Szárazság) kiszolgáltatott krónikus betegségekkel szemben.

• A születés órája (reggel 9 óra) megmutatja, hogy a betegségeket főleg a Nedvesség Qi okozhatja.

• Gyermekkorában ennek meg is voltak a tünetei: gyakori gennyes nyálkahártyagyulladások.

• Az 1988. évre jellemző volt a nagyon erős Jang Nedvesség áramlás, ami az erre amúgy is érzékeny betegünkben, egész testre kiterjedő Nedvesség betegséget – az egész testét beborító ekcémát – hozott létre.

• Az 1989. évre pedig nagyon kifejezett Jin Nedvesség áramlás volt jellemző, mely – a Jang Nedvességet befelé kényszerítő szteroid kezeléssel együtt – tuberkulózis (Nedvesség tünet) formájában jelentkezett. Ugyanakkor az ekcéma visszaszorult a végtagokra.

 

A kezelésnek két úton kell haladnia:

• Egyrészt csökkenteni kell a Nedvesség dominanciáját a tüdő (és így a bőr és minden nyálkahártya) területén.

• Másrészt erősíteni kell az alkatilag gyenge tüdőt, hogy ellenállóbb legyen a külső kórtényezőkkel szemben.

Dr. Földes László
XII. évfolyam 2. szám

Címkék: alkatkarakterológia

Aktuális lapszámunk:
2020. december

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.