Psziché

Alkatkarakterológia a Hat Qi alapján 6. rész

A kínai medicina filozófiája úgy írja le a világ keletkezését, hogy a mennyekből alászálló öt elem - mint információ - ellátta minőségekkel az addig jellegzetességekkel nem bíró energiát, létrehozva hat speciális entitást, a Hat Qit (a Qi a kínai medicinában használt csi, azaz életenergia). A fa elem a Szél Qi-t, a tűz elem a Meleg és a Forróság Qi-t, a föld elem a Nedvesség Qi-t, a fém elem a Szárazság Qi-t, míg a víz elem a Hideg Qi-t hozta létre.


Hideg Qi dominál azokban a helyzetekben, amikor az illető szoros kapcsolatba  kerül a halállal

 

A karakterjegyek kifejtéséhez figyelembe kell vennünk részben a Qi-k esszenciális jelentését és az abból levezethető analógiákat, részben annak az életkornak, illetve speciális élethelyzetnek a sajátosságait, amelyben az illető Qi dominál.

 

Tudomásul kell vennünk, hogy egy embert soha nem csak egy Qi dominanciája jellemez, hanem legalább kettő, de inkább három.

 

Így, amikor mindössze csak egy Qi karakter jellemzőiről beszélünk, egy erősen sarkított helyzetet kapunk, amit egy az egyben nem tudunk felismerni bármelyik ismerősünkben vagy magunkban, hiszen mindenki karakterét több Qi kombinációja hozza létre.

 

A Hideg Qi karakterjellemzői

A Hideg Qi - ami a legerőteljesebben Jin jellegzetességű - a Szárazság Qi által korlátozott és lelassított jelenséget igyekszik teljesen leállítani. Így alapvető esszenciája a lassúság, a passzivitás, és a korlátok megerősítése miatt az erőteljes összehúzás.

 

A Hideg Qi erőteljesen lelassít, egyre fokozódó passzivitásba kényszerít:

 

A testi aktivitás megszűnése:

• Az emberi életkorok közül az aggkor Hideg Qi dominanciájú. Ebben az életkorban a fizikai tevékenység jelentősen korlátozott. Csökken a teherbíró képesség, a mozdulatok egyre kevésbé pontosak, a mozgás koordinációja romlik, az életterület fokozatosan egy lakásméretűre zsugorodik. Ebben az állapotban már nem képes tökéletesen ellátni saját magát, mindenképpen segítségre szorul.

 

• Hideg Qi dominanciájú az a helyzet, amikor az illető a Hideg Qi által uralt helyre kerül, pl.: kórházba fektetik, idősek otthonába költözik stb.

 

• Mivel a Hideg Qi fázis a létezés végét jelenti, így Hideg Qi dominál azokban a helyzetekben, amikor az illető szoros kapcsolatba kerül a halállal. Ez lehet saját életveszélye vagy egy hozzátartozó, egy barát elvesztése, de akár egy számára idegen halálának a látványa is.

 

• Hideg Qi szituációt idéz elő a nagyfokú, hirtelen ijedtség, a valós vagy vélt okok miatti félelem a haláltól.

 

• Ha a Hideg Qi - születési adottságok következtében – más életkorban dominál, akkor is jellemző rá a testi passzivitás, a tunyaság, lustaság. Nem jellemző rá, hogy kedveli a fizikai megerőltetést, így nem szeret sportolni, barkácsolni, kirándulni. Sokkal inkább kedveli azokat az elfoglaltságokat, amik helyhez kötöttek, gyakran könyvmoly vagy filmbarát.

 

• Akár életkor, akár karakterjegy miatt dominál a Hideg Qi, jellemző rá a fokozott alvásigény. Akár 10-12 órát is képes aludni éjszaka, és sokszor ebéd után is lepihen hosszabb-rövidebb időre.

 

A lelki és tudati tevékenység fokozódó beszűkülése:

• Az időskorra gyakran jellemző a szellemi tevékenység lassulása. Egyre kevesebb dolog érdekli, egyre nehezebb a figyelmét hosszabb ideig egy témán tartani.

 

• Fokozatosan bezárkózik és saját világát éli meg magában. Érzékszervei romló állapota - amely miatt az általa észlelhető külső ingerek száma jelentősen csökken -, e befelé fordulás szinte természetes. Mivel belső világából ítéli meg a külső eseményeket, így gyakran a csak benne élő dolgokat gondolja megjelenni a környezetében, pl. meghalt rokonaival, ismerőseivel találkozik, kommunikál. A környezet hibás észleléséből adódik, hogy sokszor tevékenységében hibázik, pl. rosszul ítéli meg a távolságot, a magasságot vagy éppen a közeledő jármű sebességét, így fokozottan ki van téve balesetveszélynek.

 

• A lassuló tudati tevékenység külső megnyilvánulása a beszéd megváltozása: beszéde lassul, vontatottá válik, korábbi sokszínűsége megszűnik, egyre szűkszavúbb. Jellemző, hogy beszédét gyakran szakítja meg szuszogás, nyögés. Beszédhangja is fokozatosan halkul.

 

• A lassuló tudat másik jele az információfeldolgozás lassulása: a külső ingerek száma úgy képes jelentősen csökkenni, hogy ez benne nem okoz semmiféle hiányérzetet, pl. órákig képes üldögélni a sötét szobában vagy a televízió előtt.

 

• Előfordul, bár sajnos nem ez a jellemző, hogy - a Szárazság Qi kettősségéhez hasonlóan - a Hideg Qi is kínál egy másik alternatívát: a tompuló testi működést egy belső szellemi csillogás kompenzálja. Az archaikus társadalmak gyakran merítettek az idős emberek élettapasztalatából. Az idősek - befelé fordulásuk miatt - gyakran olyan kérdésekre is tudtak választ adni, amivel nem volt semmiféle személyes tapasztalatuk. Ez az a fajta bölcsesség, amit a modern, felgyorsult világ nem használ ki olyan mértékben, ahogy az szükséges volna.

 

• Érdekes és feltűnő az, hogy akiben alkatilag dominál a Hideg Qi, szintén rendelkezik egyfajta, a bölcsességgel való viszonnyal: pl. a Hideg Qi dominanciájú gyermek mindig idősebbnek látszik saját koránál, komolyabb, mint vele egykorú társai, mélyen ülő szemei finom arcvonásai, és megfontoltabb viselkedése miatt határozottan "okos gyermek" benyomását kelti.

 

Az életút megállítása:

• A testi, a lelki és a tudati aktivitás folyamatos beszűkülése előbb-utóbb az életfolyamatok leállásához vezet.

 

• A testi halál egy erőteljes Hideg Qi hatás (a Hideg a jelenséget kilépteti a látható világból).

 

• Ugyanakkor a dolgok halála is idetartozik, pl. egy kapcsolat megszakadása, a munkahely elvesztése, elköltözés a régi otthonból stb.

 

• Így már érthető, hogy a Hideg Qi legjellemzőbb érzelme a félelem és a szorongás. Mindkettő tartalmában fellelhető a haláltól való félés.

 

• Félelmek nélkül is általában a dolgok negatív felszínét veszi észre, gyakran pesszimista.

 

Más területen is szoros viszonya van az élet végével:

• Gyakran választ olyan foglalkozást, amely kapcsolatos a halállal, pl. temetkezési vállalkozó, sürgősségi betegellátásban dolgozó, boncmester stb.

 

• Beszédében gyakran fellelhetők a halállal kapcsolatos fogalmak, pl. "biztos, mint a halál".

 

• Humorára jellemző az "akasztófahumor".

 

• Haragjában hihetetlenül hideg, cinikus módon, halálosan megbántja a másikat. Gyanakvó, destruktív.

 

Jellemző rá a fokozott alvásigény

 

• Sokszor ravasz és becserkészi az áldozatát. Mivel köze van a bölcsességhez, így nagyon "ügyesen" ki tudja játszani a másikat, vagy képes egymás ellen hangolni embereket.

 

• Jellemző rá, hogy kedveli a húst (meghalt állat). Sokszor kedveli a vadászatokat, örömét leli a zsákmány leterítésében. Ebben az esetben a sós ízeket kedveli és kerüli a gyümölcsöket, édességeket.

 

• Más Hideg Qi dominanciájúakban a halál közelsége az élet mérhetetlen tiszteletét és védelmét váltja ki. Így minden további nélkül lehet elkötelezett vegetáriánus.

 

Erőteljesen összehúz, és mindent a kezdeti alapállapot felé kényszerít vissza:

 

A test alkatának és működésének összehúzása.

• Jellemzően alacsony, vékony alkatú. Keze és lába kicsi, csontos, néha összeszáradtnak tűnik. Arca finom vonású, sápadt, szemei alatt halvány, sötét karikák.

 

• Testén megjelennek a Hideg Qi színei. Fehér: bőre fehér, vékony, puha, lehet ráncos. Fekete: haja gyakran sötétbarna vagy fekete, vékony szálú, lassan növő. (Más esetben haja jellegtelen barna színű.)

 

• Mozdulatai kis amplitúdójúak, kimértek, finomak. Mozgása leginkább egy középkori francia nemes hölgy mozgására emlékeztet: finom kéztartás, apró lépések, étkezéskor kis falatok, halk, de csengő hang, és az élet minden területén a rend (pl. etikett) betartása.

 

• A kezdeti állapot felé kényszerítés a testalkat szintjén úgy nyilvánul meg, hogy a test formája az ideális felé közelít: a Hideg Qi dominanciájú formás, arányos, gyakran kifejezetten szép testtel bír.

 

• A működés összehúzása gyakran úgy nyilvánul meg, mint összehúzás a működés által: jellemző, hogy szeret gyűjtögetni, pl. bélyeget. A gyűjtés akár szenvedélyévé válhat, képes nagyon sokat tenni egy-egy általa óhajtott darab megszerzéséért.

 

- A test működésének összehúzása eredményezi, hogy gyakran egyedül él vagy magányos. Érdekes, hogy társaságban is - ahova ritkán jár - inkább egyedül tölti az idejét. Általában nincs szüksége társakra. Sokszor csak szükségszerűségből (pl. munkavégzés) alakít ki kapcsolatokat. Ha viszont kapcsolatban él, akkor is belül megőrzi saját lelki integritását, nem adja ki magát még a legközvetlenebb hozzátartozójának sem, zárkózott.

 

A Hideg Qi szervei és betegségtünetei

A Hideg Qi szervei:

A Hideg Qi két szervet épít fel: A vesét (Jin Hideg) és a húgyhólyagot (Jang Hideg).

 

Vese:

A Hideg Qi alapvető esszenciája a passzivitás, és a korlátok megerősítése miatt az erőteljes összehúzás.

 

Befogadja és tárolja az esszenciát:

• A vesében tárolt esszenciának két fő formája van:

 

• A veleszületett esszencia a születési alkattól függően egy adott "mennyiség", mely az élet folyamán folyamatosan fogy és nem megújítható. Ha egy bizonyos szint alá csökken, az már nem összeegyeztethető az élettel, így az illető meghal.

 

• A szerzett esszencia - a tápanyagokból kivont Qi - az élet során folyamatosan megújul, mértéke függ a táplálék Qi értékétől. (Emlékeztetőül: a szerzett esszenciát a lép vonja ki a tápanyagokból, felpumpálja a tüdőbe, ami aztán lefelé áramoltatja a vese felé, a vese pedig raktározza.)

 

• A szervezet működése során folyamatosan használ esszenciát. Ha a tápanyagok Qi szempontjából értékesek, akkor inkább a szerzett esszenciát használja a szervezet, és a veleszületettet megspórolja, így a várható élettartam hosszabb. Ha a tápanyagok értéktelenek, akkor inkább a veleszületett esszencia fogy, így a várható élettartam rövidebb.

 

• Az esszencia nem lát el konkrét feladatot a szervezetben. Működése inkább potenciális - helyzeti - energia jellegű. Úgy képzelhetjük el, mint egy település víztároló tornyát: energiabefektetés révén vizet pumpálnak a torony tetején lévő gömbbe, így a nagyobb helyzeti energiával rendelkező víz képes több különböző életterületet ellátni, pl. van, aki ivásra, van, aki mosásra és van, aki kertlocsolásra használja.

 

Körmei puhák, törékenyek

 

• Tehát az esszencia a szervezetben különböző működéseket támogat. Azért hívják esszenciának – ami valaminek a legfinomabb, a lényegét tartalmazó kivonata -, mert alapvető működésekben játszik szerepet. Alapvető a személy életben maradásában: külső és belső mozgás, növekedés, fejlődés, és alapvető a faj fennmaradásában: termékenyítőképesség, utódnemzés, az utódok nevelése.

 

• Az esszencia gyengesége általános gyengeségben, fáradtságban, elesettségben és a nemi működés kóros állapotában - potenciazavarokban, menstruációs problémákban, idő előtti magömlésben stb. - nyilvánul meg.

 

Szabályozza a Folyadékok mennyiségét:

• Uralja a testben lévő folyadékokat, szabályozza a felvett és eltávolított folyadék mennyiségét. (Ugyanakkor a vizelet nem a vesében képződik, hanem a vékonybélben különül el a szilárd salakanyagoktól.)

 

• A kínai elképzelés szerint a Folyadékokra sok szerv gyakorol hatást:

 

- A gyomor és később a vékonybél befogadja.

 

- A lép kivonja a gyomor-bélrendszerből, megtisztítja és megemeli a tüdő felé.

 

- A tüdő lefelé pumpálja és szétterjeszti az egész testben.

 

- A Hármas Melegítő az út, ami mentén a Folyadékok eljutnak a test legtávolabbi pontjára is.

 

- A felesleges folyadékot a tüdő átpumpálja a bőr határain, ez a verejték (ami leginkább a szívre jellemző Qi-t tartalmazza).

 

- A lefelé áramló tiszta Folyadékot a vese, mint egy izzó kazán visszapárologtatja a tüdőhöz.

 

- A vékonybélben maradó folyékony salakanyag süllyed a húgyhólyaghoz, ahol vizelet formájában raktározódik.

 

- A vese - mint az alsó testnyílások ura - szabályozza, hogy mikor és mennyi vizelet ürülhet a testből.

 

- Végül az egész bonyolult folyadékforgalmat a vese irányítja és szabályozza.

 

• Ezek után könnyen belátható, hogy a Folyadékok zavarai nagyon változatos formában jelennek meg.

 

Felépíti a legbelsőbb és legtömörebb képleteket:

• Felépíti a csontokat, amik a szervezet legtömörebb állományát képviselik.

 

• Létrehozza a fogakat, amiket a kínaiak a csont többletének tartanak.

 

• Gyengült működése csontnövekedési zavarokban és fogproblémákban nyilvánul meg.

 

• Esszenciából és Folyadékokból előállítja a velőt. A velő fogalmához sorolhatjuk az agy- és a gerincvelőt, a sárga és a vörös csontvelőt, és bizonyos értelemben a nyirokrendszert.

 

• Kóros működés esetén a tudati működés romlik, tompul.

 

- Azzal, hogy befogadja a Qi-t, amit a tüdő pumpál lefelé, lehetővé teszi, hogy a levegő Qi-je jó mélyen be tudjon hatolni a testbe.

 

- Egyensúlyt tart a szívvel: mint a tűz és a víz.

 

Külső érzékszerve a fül:

• A vese a hallás útján szerez információt a külvilágból.

 

• Zavara esetén halláscsökkenés, süketség vagy fülzúgás észlelhető.

 

- Külső megjelenése a haj:

• A haj erőssége, épsége, fényessége és növekedési üteme a vese Qi-re utal.

 

• A problémák a haj fénytelenségében, gyengeségében, ritkulásában, illetve kopaszságban jelentkeznek.

 

- Uralja az alsó nyílásokat:

• A test alsó nyílásait - itt a vizelet és a széklet alsó nyílásait értjük - a vese Qi-je tartja zárva, illetve nyitja ki.

 

• Zavara esetén spontán vizeletcsöpögés, széklet-visszatartási képtelenség vagy éppen vizelet- és székletürítési képtelenség jelenik meg.

 

Húgyhólyag:

- Befogadja a vékonybél felől érkező és a falán átszivárgó folyékony salakanyagot – a vizeletet.

 

- Meghatározott ideig tárolja, majd kiüríti (de a kiürítés ütemét a vese Qi szabja meg).

 

A Hideg Qi okozta betegség tünetei:

A tünetek a Hideg Qi esszenciájával - fékezés, összehúzás - kapcsolatosak.

 

Mint legerősebben Jin tényező, kifejezetten lassítja a szervek, illetve a szervezet működését:

• A szervezet általános aktivitását csökken ti: a beteg mozgásában és szellemi tevékenységében lelassult, fáradékony, teherbírása határozottan romlik, nagy az alvásigénye, jellegzetes módon összekuporodva, mozdulatlanul fekszik. Járása apró léptű, csoszogó, gyakran meg kell állnia, pihenni.

 

• A Hideg átjárja, mintegy kitölti a testet, miáltal melegítésre nem, vagy csak alig enyhülő fázás jelentkezik. A fázást a beteg egészen mélyen a testében érzi, "csontig hatoló". Ahol testében hideget érez a beteg, ugyanott fájdalomérzése is megjelenik, mely fájdalmat a melegítés csillapítja. A fázás és a fájdalom leggyakrabban a Hideg Qi testi megfelelőjének területein - deréktáj, ágyék, térdek - érezhető.

 

• A tudati folyamatok lassulása kezdetben feledékenységet, tompa gondolkodást eredményez, mely később akár a gyorsan súlyosbodó elbutulásig vezethet.

 

• Az érzelmi élet fékezése következtében érdektelenség, az érzelmek eltűnése jelenik meg. A beteg gyakran egyedül él, kiszolgáltatott, de rendkívül bizalmatlan, gyanakvó.

 

• A gyomor-bél rendszer csökkent működése emésztési és felszívódási zavarokat okoz. Ennek következtében a beteg állapota gyorsan hanyatlik, fokozatosan veszíti el testsúlyát. Jellegzetes tünet az emésztetlen tápanyagokat tartalmazó híg, hasmenéses széklet.

 

• A folyadékháztartás lassulása a test különböző területein a folyadék felhalmozódásához, nagy mennyiségű, híg vizelet ürítéséhez vezet. Érdekes, hogy a beteg a nagy mennyiségű folyadékvesztés ellenére sem szomjas és csak kis mennyiségű folyadékot fogyaszt.

 

• A test külső felszínén zajló működések lassítása hatására a bőr elvékonyodik, sérülékennyé válik, sebei lassan, nehezen gyógyulnak. Körmei puhák, törékenyek, olyan gyorsan kopnak, hogy szinte soha nincs a körömnek szabad széle. Haja ritkul, a hajszálak vékonyak, fénytelenek, könnyen törnek és rendkívül lassan nőnek.

 

• Az érzékszervi működés lassulása az érzékszervi funkció elvesztéséhez vezethet, pl. süketség, vakság, a szagok érzékelésének képtelensége stb.

 

• A fékezés kapcsolatban van az életfolyamatok teljes leállításával, így minden olyan tényező, ami nyíltan fenyegeti az életet, Hideg Qi hatásúnak tekintendő, pl. súlyos autóbaleset, mérgezés, szívizominfarktus stb.

 

Ahova Hideg Qi áramlik, azt a területet rendkívüli erővel húzza össze:

• A szervezet egészének összehúzása igen gyors fogyást eredményez. A fogyás egészen végletes is lehet, "csonttá-bőrré" fogy le.

 

• Összehúzza a verejtékmirigyeket, így a Hideg Qi okozta betegségekre nem jellemző a verejtékezés. Ha mégis észlelhető, akkor az hideg tapintatú, kis cseppekből áll és általában igen rossz szagú.

 

• Összehúzza a csatornákat, és leállítja a Qi keringését. Mivel a Qi - többek között - mozgat, így a mögöttes területeken bénulások jönnek létre, melyek nagyon rossz gyógyhajlamúak.

 

Érzékszervei romló állapota miatt a befelé fordulás szinte természetes

 

• Összehúzza a csatornákat, így leállítja a vér keringését. Azon a ponton, ahol megállt a vér, a csatornában alvadék, vagy a csatorna mentén vérömleny jön létre.

 

• Összehúzza a fájdalomérző idegvégződések mentén a kötőszöveti elemeket és ilyen módon rettenetesen erős, kínzó, elviselhetetlen fájdalmat vált ki. A fájdalomra jellemző, hogy a mélyben keletkezik, lassan, fokozatosan erősödik fel olyan mértékűre, aminél a beteg már szinte az "eszét veszti". A fájdalom spontán csak nagyon lassan, akár csak hetek múlva enyhül.

 

• Az erőteljes összehúzás miatt a testben tömör képződmények jelennek meg, pl. kövek. • Az izomzat összehúzása az egész testben megjelenő, de főleg a végtagokon észlelhető remegést vált ki.

 

 

Egy kérdés a Szárazság Qi-vel kapcsolatban

A Tisztelt Olvasók kérdései közül azt választottam ki, amelyik szorosan összefügg az előző cikk témájával, a Szárazság Qi-vel. Egy középkorú nőbeteg migrénes fejfájásoktól szenved, immár több mint tizenöt éve.

 

• A panasz mindig a kora reggeli órákban kezdődik. Jellemző, hogy egy rövid ideig – talán 15–20 másodpercig – rossz szagot érez, majd indul a roham.

 

• A fájdalom szinte bilincsként szorítja a fejtetőjét, annyira intenzív, hogy rohamok alatt nem tudja a  legalapvetőbb teendőit sem ellátni.

 

• Fény- és hangingerek határozottan rontják az állapotát, ezért panasz idején bezárkózik az elsötétített hálószobába és fekszik az ágyban.

 

• A fájdalmat a bevált fájdalomcsillapítók még a betegség kezdetén csillapították,de már évek óta nem használnak. Megfigyelte, hogy ha roham alatt pihen, akkor kb. 8-10 óra alatt magától megszűnik.

 

• Miután elmúlt a fejfájás, nagyon összetörtnek, fáradtnak érzi magát és legalább két napra van szüksége, hogy visszanyerje eredeti kondícióját.

 

• A panaszok havi rendszerességgel ismétlődnek. A betegséget egyértelműen Szárazság Qi okozza:

 

• Hajnali órákban kezdődik, mely a Szárazság két szervének csúcsideje.

 

• Hirtelen, teljes intenzitásában keletkezik, majd ugyanígy szűnik meg.

 

• Teljes passzivitást kényszerít ki a betegből.

 

• A rohamot megelőző szaginger a tüdő (Jin Szárazság) érintettségére utal.

 

• A fájdalom spontán  megszűnik, de rendszeresen visszatér.

 

Mind a beteg aktuális, mind születési alkata inkább Nedvesség Qi és Forróság Qi dominanciát mutat, így nem az alkati kezelés az elsőre választandó. Mivel pontosan nem emlékszik az első roham évszámára, így  bioritmus-sajátosságokat sem lehet figyelembe venni. Mivel a születési alkatban dominál a Forróság Qi, így az idegrendszerben (Jin Forróság) elhelyezkedő Szárazság Qi  kórtényező csökkentése lehet a kezelés. 

Dr. Földes László, Mantra Főiskola
XII. évfolyam 3. szám

Címkék: alkatkarakterológia

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.