Psziché

Együttélés és párválasztás

Pszichokarakterek 6. rész


 

A korábban vázolt jellemtípusok mindennapi, a lelki-testi egészség szempontjából nem eléggé felbecsülhető jelentőségét mindenki akkor értheti meg igazán, amikor számára "elviselhetetlennek" tűnő emberrel kell találkoznia, együtt dolgoznia, egyáltalán hosszabb-rövidebb ideig összezárva lennie.

 

Az orvosi praxisban is igen gyakori jelenség, hogy bármilyen kiegyensúlyozott is legyen a gyógyító, mindig vannak olyan páciensek, akiktől már az első belépéstől vagy megszólalástól kezdve feláll az ember hátán a szőr. Későbbi találkozások alkalmával, akármennyire is előkészíti magát az ember lelkileg, ennek a páciensnek a "feszültségokozó hatása" mindig megmarad. Bármennyire nehezen hihető is, az energia-háztartásunkat felborító valódi ok csaknem mindig a mi beprogramozásunkban, az emberi jellemekkel kapcsolatos elégtelen tudásunkban rejlik.

 

Vannak természetesen egészen durva esetek, például ha a mellettünk élőkbe "szomszédhergelő programok" vannak beépítve diszkó, 120 decibeles rádió, körfűrészüzem, hajnali fűnyírás, motortúráztatás stb. formájában. Azonban még ezekben az esetekben is rendkívül sokat számít, hogy ismerjük-e a szomszéd karakterét. Amennyiben például a kényszeres típusú szomszéd reggel hét órakor - a hivatalosan már megengedett időben - bekapcsolja a fűnyíróját, és ebben éli ki rejtett agresszivitását vagy világgyűlöletét, akkor a depresszív karakterű szomszéd csak azt fogja hajtogatni, milyen lelketlen, senkire tekintettel nem lévő emberek vannak, akik alkalmatlanok az együttélésre stb. Ezzel szemben, ha kényszeres az érintett is, akkor a helyzetet úgy értékelheti, hogy ő is gyorsan felkel, beszédbe elegyedik a fűnyíró szomszéddal. Megtárgyalják, milyen nagyszerű dolog a fűnyírás reggeli torna gyanánt, címeket cserélnek arról, hol, milyen kisgépeket lehet kedvező áron venni, megtárgyalják, hogy a fűnyírót 2,5 vagy 3,5 cm-re a legjobb beállítani, majd esetleg meghívja a szomszédot egy kártyapartira.

 

Az emberi együttélések problémái - és a következményes egészségkárosodások - tehát leginkább abból adódnak, hogy mind a négy alaptípusnak határozott elképzelései vannak a világról és annak folyásáról, valamint olyan érzelmi bevésettségekkel rendelkeznek, amelyek egy másik típus számára esetleg összeegyeztethetetlenek. Bizonyos karakterek egymással nagyon jól kijönnek, mások egymást remekül kiegészítik, míg a többiek vagy nagyon nehezen viselik el az együttélést, vagy egyáltalán nem viselhetik el egymást. Vannak ezen kívül "fáradságos" - például "kutya-macska" - kapcsolatok is, amikor a vonzódás és az elutasítás között lebeg a kapcsolat, váltakozóan pozitív és negatív előjellel, és mindkét fél nagy kompromiszszumkészsége ellenére az együttélés minősége nagy amplitúdójú ingadozásokat mutat. Ezek az ún. ambivalens vagy neurotikus jellegű kapcsolatok. Amint a természetben a víz a vízzel, a tűz a tűzzel egymást erősítik, addig a víz és a tűz inkompatibilisek, egymás létét veszélyeztetik.

 

A spirituálisan fejlett emberek túl tudnak lépni saját karakterjellegük negatív vonásain, és ezért képesek alkalmazkodni. Ezáltal elhárítják saját és partnerük szabad energiaáramlásának akadályait

 

A napi orvosi gyakorlatban éppen ezért rendkívül fontos, hogy a pszichés és testi problémák mögött tényszerűen sikerüljön feltárni azokat az emberi jellemvonásokat, amelyek az árkokat vájják ember és ember között. Természetesen a gyógyítónak mindig utat is kell mutatnia a spirituális fejlődés irányába. A "magas rezgésű", azaz spirituálisan fejlett emberek ugyanis éppen az ilyen irányú fejlődés következtében túl tudnak lépni saját karakterjellegük negatív vonásain, és ezért képesek alkalmazkodni, toleránsnak lenni. Ezáltal elhárítják saját és partnerük szabad energiaáramlásának akadályait, vagyis a tényleges kórokozó tényezőket.

 

Mindezek után a mellékelt táblázatból kitűnik, miként viszonyulnak egymáshoz az egyes karakterek.

 

A táblázatból kiolvasható, hogy a harmonikus kapcsolat legteljesebben hasonszőrű alaptípusok között jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy például a depresszív típus az esetek túlnyomó többségében a depresszívek közül válogatja a barátait, a kényszeres a kényszeresek közül stb. Ezekben a kapcsolatokban ugyanis az azonos életszemlélet, életvitel, érzelmi alaptónus miatt egyik félnek sem kell erőlködnie, beszélgetéseik, szórakozási formáik, baráti társaságaik folyamatosan biztosítják számukra a harmonikus közeget. Azt gondolhatnánk, hogy a párkapcsolatokban, a házasságokban is hasonlóan kedvezőnek kell lennie a helyzetnek. Ez azonban csak nagyon hozzávetőlegesen állja meg a helyét. Az egyező típusok közötti házasságokból, párkapcsolatokból ugyanis hiányzik a dinamizmus, az a sarkalló impulzus, amely hosszabb távon valóban termékennyé, mindkét fél számára mozgalmassá, gyümölcsözővé teszi a kapcsolatot. Ezek a párok inkább úgy élnek egymás mellett, mint testvérek, a langyos víz, sőt unalom jellemzi viszonyukat, s a dinamizáló erőt ezért keresik gyakorta a kapcsolaton kívül. Emellett az ilyen pároknál nagyon gyakori a terméketlenség, nagyon nehéz az utódok megalkotása, nem csak a dolgok természetes útján, hanem még lombikprogramokkal is.

 

Az igazi főnyeremény a sorstól általában az, amikor valamely típus az ellentétét választja és kapja élettársul. A skizoid például hihetetlen erővel vágyik a szeretetre és a melegségre, amelytől tudat alatt retteg, amely ellen minden erővel küzd, mivel úgy gondolja, ezzel elveszítheti lényének alapját. Ezeket a gátlásokat oldhatja a depresszív típus, aki azokat a kis lökéseket adhatja meg neki, amelyek az ilyen irányú félelmeket oldják, vagyis a depresszív emocionális szerkezete tökéletes kiegészítője a skizoidénak. Ennek eredményeképp a "Hamupipőke" megtalálhatja benne a keresett "Nagy Hőst". A skizoid testesíti meg a depresszív számára a minden kötöttségtől mentes szabad akaratot.

 

Ugyanígy a kényszeres optimális partnert talál a hisztérikusban. A hisztérikus kaotikus, rendszerességre nehezen alkalmas stílusa tökéletes kiegészítést kaphat a kényszeres struktúrateremtő életvitelétől, és szolid kereteket biztosíthat neki az életben. A szigorúság és a rendszeresség a hisztérikus alkat számára olyannyira szükséglet, mint a hajótöröttnek egy darab deszka. Ő a kényszerestől "kalácsot és korbácsot" igényel, hiszen a csapongásait és szétszórtságát valakinek kordában kell tartani, de másrészről az élvezetekre való törekvésében sem szabad túlzottan korlátozni, mert "kalács" híján a kapcsolat itt is neurotikussá válhat.

 

Másik oldalról a kényszeres is átvehet elemeket a kissé vad, anarchikus, kalandozó életvitelből. Megtapasztalhatja, hogy nem szükséges mindig szigorú fegyelemben, mindent "elvágólag" elhelyezve, katonás rendben élni, hanem időnként a játékosság, a kevésbé kiszámítható kalandok kellenek, hogy színt vigyenek az életbe. Egy ilyen optimális kapcsolatban a kényszeres a családias, gondoskodó természetét fogja előtérbe helyezni a lénye mélyén megbúvó despotizmussal és túlméretezett szigorúsággal szemben. A hisztérikus természet segít neki, hogy megismerje a gondokkal nem terhelt életörömöt és az impulzív spontaneitást is, amelyekre személyisége korrekciója szempontjából feltétlenül szüksége van.

 

A hisztérikus ezzel szemben a skizoidban találja meg azt a jellegbeli ellenpólust, amely a lehető legrosszabb konstrukció. Egyrészt mindkettő erősen rivalizáló típus, így az összeütközések elve kódoltak, de a hisztérikus lényegi mozgatórugói a skizoid számára teljesen ellenséges, más világot jelentenek. A hisztérikus komédiázó és játékos, a világot mintegy szórakoztató centrumként éli meg, s ez a skizoid alapvetően tragikus lelki hátterének idegen és visszataszító lehet. Emellett a játékos-mókázós-rivalizálós hisztérikus a skizoidban egzisztenciális félelmeket ébreszt. Az élet élvezetének képességét a hisztérikus a bölcsőből hozza magával, míg a skizoidnak ezt meg kell tanulnia. Ő ugyanis leginkább hideg érzelemtől irányított büntetőimpulzusokkal bír, mert az ő egyértelműen igaz és helyes világszemlélete kínzó kegyetlenséggel éli meg a hisztérikus lezserül vidám csapongásait. A két típus az érzelmi univerzum két, alapvetően ellentétes pólusa.

 

Az egyező típusok közötti házasságokból, párkapcsolatokból hiányzik a dinamizmus

 

Lényegesen más a skizoid kapcsolata a másik jang jellegű típussal, a kényszeressel.

 

A hasonló pólusú karakter miatt vele könnyebben megérteti magát, így gyakran a skizoidnak - ha egyáltalán időnként szüksége van rá - a kényszeres lehet a legjobb barátja. A skizoid nyugtalan természetét a kényszeres - legalábbis felületesen - képes lecsillapítani, de ezeket a kényszeres befolyásokat egy idő után a skizoid rosszul tűri, így kapcsolatuk hektikussá válik. A kényszeres szüntelen tisztogatása, mosása - lelki értelemben is - álmegoldás, rossz kiút a skizoid számára és lelki problémáira igazi megoldást nem jelent, viszont a kapcsolatot neurotikussá teszi.

 

Ugyancsak nem problémamentes a két jin alaptípus, a depresszív és a hisztérikus kapcsolata. A hisztérikus ugyanis a maga narcisztikus szemszögéből igen hajlamos a depresszív mindenkin segíteni akaró, mindenkivel súrlódásmentesen élni akaró alaptermészetét egoista módon úgy értelmezni, hogy szinte jót tesz a depresszívvel, ha maximálisan kihasználja. A hisztérikus tudatalattijában az munkál, hogy minden bizonnyal mindenki alapvetően egoista, és semmi jót nem tesz csak úgy, saját akaratából. Következésképp az a végkövetkeztetése, hogy minden altruisztikus tevékenységet egoista motívumok vezérelnek. Így szerinte Albert Schweitzer vagy Teréz anya is csak abból a meggyőződésből jótékonykodtak, hogy "égi jó pontokat" szerezzenek. Mindezek ellenére a hisztérikus kalandvágyó, Don Juan-típusú életértelmezése ideig-óráig mágikus vonzerőt gyakorolhat a depresszív Hamupipőkére. Számára azért mindig fennáll a veszélye, hogy az ingatag, csapongó, a kötöttségeket végletesen nem bíró hisztérikusból ki fog ábrándulni. Amennyiben pedig mindenáron alkalmazkodni szeretne és hisztérikus alapvonásokat akar felvenni, például színészkedik vagy másokat manipulálna, akkor az morális alapelveivel fog szembemenni és frusztrációt idéz elő nála.

 

A depresszív viszont nagy ellenszenvvel viseltetik a kényszeres típus iránt, annak árnyoldalai miatt. Az állandó "borsószámolás", vagyis a modern életben a szoros könyvelés, a minuciózus rendrakás, mosás, takarítás a legnagyobb büntetéseknek számít a depresszív személyiség számára. Nála a patetikus alaphangulatban előadott belsőséges odaadás az elsődleges motiváló tényező, amely a kényszeres kissé nyárspolgári attitűdjétől meglehetősen idegen.

 

A fentiek alapján, úgy érzem, érthető, hogy a lélekstruktúrák "isteni elrendezése" milyen jelentőségű az emberek közötti kapcsolatban. Szociális viselkedésünk, a társadalomba való integrálódási képességünk elsőrendűen befolyásolja lelki egészségünket, s annak egyenes következményeként testi bajaink kifejlődését, vagy ellenkezőleg, azok meg nem jelenését is. Minél inkább figyelünk magunk és mások lelkének árnyoldalaira, annál kevésbé fogják tönkretenni mindennapjainkat azok az elkerülhető veszekedések, viták, amelyek a mélyben rejtőző erőszakcsírák és félelmek egyenes következményei. A pszichoszomatikus energetika mérései például egyértelműen kimutatták, hogy a viták kezdeményezőinél nem áll fenn más, mint a blokkolt energiák kicserélési folyamatainak szükségszerűsége. Aki ugyanis egy veszekedésben győztesnek érzi magát, annak a mérések szerint növekszik az energiaszintje, míg a vita vesztesének csökken! Egy vita megnyerése tehát a finomenergetikai rendszer megerősödésével jár és nem elsősorban az érzelmi állapot javulását jelenti, másrészről pedig a legyőzött ellenféltől ellopott energia az, ami a győztest feltölti. Egy párkapcsolatban az egyoldalú "pernyerés" a kvantummedicina törvényei szerint a sorozatosan vesztes, "tűrő" fél megbetegedéséhez vagy agresszív viselkedéskitöréseihez fog vezetni!

 

Következésképp érdemes a tudatunkba bevésni, hogy a viták kiváltásával energetikai kielégültségre és jólétre törekszünk, a vitapartnerünk kárára. Az egészséges vitát ugyanis az jellemzi, ami a jó üzletet és a szerelmi kapcsolatot: mindkét fél úgy érzi, hogy az interakcióval nem csak adott, hanem nyert is valamit (energiát!) a maga számára. A konfliktuskészség pedig a mérések szerint egyértelműen az illető energetikai állapotától függ! A háttérben az egyén saját konfliktusai, legfőképpen az ún. központi konfliktus, vagyis legmélyebb félelmei állnak. Ez utóbbi az, amely alapvetően összefügg a korábban vázolt emberi karakterekkel, s amelyek megismerése és szanálása a pszichoszomatikus energetika feladata. A központi konfliktusok ördögi munkája ugyanis az, amely az emberek, vallások, népcsoportok közötti sokszor gyilkos összetűzések hátterében áll.

 

Embertípus: skizoid depresszív kényszeres hisztérikus
VISZONYULÁS
Harmonikus skizoid depresszív kényszeres hisztérikus
Ideális partner depresszív skizoid hisztérikus kényszeres
Neurotikus/ambivalens kényszeres hisztérikus skizoid depresszív
Ellenséges hisztérikus kényszeres depresszív skizoid
         

 

A fentiek döntő fontossága miatt érdemes a komolyabb emberi kapcsolatok kezdetén kipuhatolni partnerünk alapvető karaktertípusát, hogy további harmonikus együttműködésünkhöz a megfelelő irányt megtaláljuk. Ehhez adnak segítséget a következő kérdések, amelyek nem sértőek és tolakodóak, de amelyeknek a többségét az illető karakternek "igen"-nel kell megválaszolnia.

 

A skizoid (melankolikus) típus identifikálását segítő kérdések:

 

Ön komoly embernek tartja magát? Ön stratégiai tervező típus? Arrogáns lesz-e, ha mások az ön gyors felfogóképességét irigyelni kezdik? Sokkal szívesebben tölti idejét a természetben, mint összejöveteleken, partikon? Szívesen marad egymagában, hogy gondolatait megrágja, elképzeléseit ellenőrizze? Nagyon megbízható ön, ha valamit megígért? Szívesen vállal vezetési, irányító feladatokat? Nehezen bírja a felületességet és a hamisságot? Sokáig tart-e, amíg ön valakit a barátjának tud nevezni?

 

A depresszív, szociálisan alkalmazkodó (kolerikus) típusra vonatkozó kérdések:

 

Szívesen tesz mások ügyeiért? Úgy érzi, nagyon segítőkész? Nagyon felháborítják az igazságtalanságok? Elengedhetetlenül fontosak önnek a jó barátok? Szívesen van más emberek társaságában? Szívesen ünnepel másokat, vagy tesz mások javára is? Törekvő és kötelességtudó akkor is, ha mindez saját szükségletei mellőzésével jár? Nehézségekbe ütközik nemet mondania akkor, amikor mások követelésekkel állnak elő? Erősen tart-e attól, hogy ha nyíltan kinyilvánítja véleményét, akkor nem fogják kedvelni, vagy elutasításban részesül?

 

A hisztérikus (szangvinikus) típusra vonatkozó kérdések:

 

Vannak-e nehézségei abban, hogy ötleteit összerendezze, egy kalap alá hozza? Több könyvet olvas egyidejűleg? Több megkezdett munka vár önre befejezetlenül? Úgy érzi, soha nincs elég ideje terveinek megvalósítására? Gyakran fordul elő, hogy a megbeszélt randevúra késve érkezik? Úgy érzi, hogy életvidám, spontán természet és szívesen ünnepel? Mindent szívesen azonnal otthagyna, ha valami kis kaland, váratlan szórakozási lehetőség kinéz? Szereti ön a vidám összejöveteleket, partikat? Úgy érzi, van képessége arra, hogy másokat meggyőzzön, embertársainak valamit "eladjon"? Az emberek mondanak-e bókokat a külsejére vonatkozóan?

 

A kényszeres (flegmatikus) típus kérdései:

 

Ön rendszerető ember? Pontosan meg tudja mondani, hogy otthon hol tartja a biztosítási kötvényeket? A szekrényeiben olyan rend van, hogy ott még egy idegen is kiismeri magát? Magas igényei vannak önmagára és munkájára nézve? Előfordult-e már önnel, hogy munkákat azért nem vállalt el, mert úgy gondolta, hogy nem tudja elég jól - vagy leginkább tökéletesen - elvégezni? Nagyon magasra teszi a lécet önmagával és másokkal szemben is? Úgy érzi, csak akkor igazán elégedett, ha mindent igazán jól elintézett? Nagyon bántja-e, ha valaki a megbízhatóságában kételkedik? Saját hibáit nehezen tudja magának megbocsátani?

 

Köztudott, hogy a nyugati világban a házasságok fele-kétharmada válással végződik, de mindennapos tapasztalat az is, hogy a rossz házasságban élők száma is igen magas. Ők pedig valamilyen anyagi-társadalmi megfontolásból nem válnak el, általában pedig nehezen ismerik el, hogy választásuk alapjaiban téves volt - a saját hibáink beismerésének nehézsége általános emberi tulajdonság. A párválasztással kapcsolatos félelmek motiválják azt is, hogy folyamatosan nő a házasságot kötni nem merő vagy nem akaró párok száma is. Mindezen tények mögött az húzódik meg, hogy az emberek nem tudják, a rohanó életben nem is igen akarják egymást megismerni. A párválasztáskor a szerelem vaksága és a szexuális vonzalmak elfedik az igazi emberi értékeket. A természet nyilván így rendezi el, hogy gyermekek szülessenek és az emberi faj ne haljon ki.

 

 

Egy a múlt század nyolcvanas éveiben készített franciaországi felmérés tanúsága szerint a "szabadság mintaországában" a házasságok egykét százaléka volt csak "csillagos ötösnek" mondható! Az emberi karakterek alapvonásainak, egymáshoz való viszonyuknak a fentiek segítségével történő megismerése rendkívül sokat segíthet nem csak tanárok, orvosok, HR-szakemberek, munkahelyi vezetők emberi kapcsolataiban, hanem a párválasztás pszichokarakteres tapasztalatokon történő megejtésével e világi életünk harmóniájának megteremtésében is. Nem lehet eléggé hangsúlyoznunk, hogy az emberi élet fő feladata a spirituális érettség növelése, vagyis saját árnyoldalaink lefaragása, pozitív, emberbarát, természetbarát tulajdonságaink szakadatlan fejlesztése, valamint a velünk kapcsolatba kerülő emberek megértése, jó tulajdonságainak átvétele. A pszichoszomatikus energetika messzemenően hozzásegít ahhoz, hogy ezeket a törekvéseinket ne adjuk fel, és kétségek nélkül higgyünk abban, hogy képesek vagyunk megteremteni belső békénket és harmonikus környezetünket.

Dr. Simoncsics Péter
XV. évfolyam 9. szám

Címkék: együttélés, karakterológia, párválasztás, pszichokarakterek

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.