Psziché

Jó kis csapat vagyunk

  Az emberekben él az a nagy illúzió, miszerint ők irányítják az életüket, ismerik a bennük zajló folyamatokat, s minden remekül működne, ha nem szólna közbe néha a „sors”, nem hoznának „elhamarkodottan” elhibázott döntéseket, nem veszítenék el néha a fejüket. Valójában az a helyzet, hogy ezek a kizökkent pillanatok világítják meg igazi természetünket. Amire azt hisszük, kivétel, ott hasad fel a kulissza vászna, és pillantunk be a felszín alatti ismeretlen működésekbe.


   

  Amíg Mesmer, Faria abbé vagy Gassner páter embereket delejezett, vagy mai szóhasználattal hipnotizált és ezúton különféle testi betegségeket gyógyított, tevékenységük inkább csak a gyógyítás egy újabb, bár rejtélyes módja volt. Amikor azonban az ifjabb Puységur márki kezdett bátyja nyomán delejezni, különös dolgokat fedezett fel. Első betege, Victor a delejezés hatására szomnambul állapotba került, azaz teljesen ébernek tűnt, de e közben a delejes állapot jellemzőit is mutatta. Megjósolta kórlefolyását, ami pontról pontra be is következett. Puységur parasztjai között több személy is képes volt arra, hogy delejezett állapotban az elé járulóknak megállapítsák a bajait, sőt gyógyírt is javasoljanak rá. Ezt nevezték el claire voyance-nak. Ez a hipnózisnak azt a sajátos vonását mutatta be, hogy a delejezett mindazzal a képességgel rendelkezett, amivel a delejező akaratlanul felruházta. A francia forradalom aztán elsöpörte a mesmerista iskolát, s az áttelepült Angliába, ahol 1856-ig jelent meg lapjuk, a The Zoist. A hipnózis történetében fontos mozzanat volt James Braid színrelépése: ő ideges alvásnak tekintette a hipnózist, hát betegei tényleg el is aludtak.

   

   

  A cikk folytatását a Természetgyógyász Magazin júliusi lapszámában olvashatják!

   


  XXIII. évfolyam 7. szám

   Aktuális lapszámunk:
   2020. október

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.