Psziché

Kiromantia - kezünk bölcsessége

A kéz rengeteget árul el aktuális állapotunkról és akarakterünkről, ezen kívül pedig az ember életperspektíváját is elénk tárja. Cikkünkből kiderül, hogyan tudhatunk meg többet önmagunkról kezünk formájából és vonalaiból.


 A hollywoodi sztár, Kate Winslet kezén elsőként hosszú, karcsú hüvelykujja tűnik fel. Ez intelligenciáról és jó érdek-érvényesítési képességekről árulkodik

 

A kézolvasás valódi tudományának semmi köze sincs az olcsó tenyérjósláshoz vagy a fatalizmushoz. Ősrégi tudományról van szó, amely megérdemli, hogy komolyan vegyük. És a kézolvasás tudománya valóban lassan újra elnyeri a neki járó helyet modern, tudományorientált világunkban. Nem utolsósorban azért, mert mind többen járnak az önmegismerés útján, és ehhez eddig ismeretlen módszereket is felhasználnak.

 

A kézolvasás művészetéről szóló legősibb hagyományok Indiából maradtak ránk, ahol az ómenekből és az álmokból való jövendölés mellett a klasszikus indiai prognózismódszerek közé tartozott. Nyugaton a kiromantiaként is ismert kézolvasás Arisztotelész idején vált orvosi módszerré. A régi idők orvosai, közöttük Paracelsus magától értetődően használták diagnózisra és előrejelzésre.

 

A kiromantia még a XVII. században is sok német egyetemen szerepelt a tantárgyak között. A természettudományos gondolkodás térhódításával párhuzamosan a kézolvasás tudománytalan jóslásnak minősült és rossz hírűvé vált. Aki ilyesmivel foglalkozott, az tudományos hírnevét tette kockára. A viktoriánus korban azonban a kiromantia valódi virágkorát élte. Vezető személyiségeinek egyike Louis Hamon gróf volt, közismert nevén Cheiro, akinek a könyveit még ma is sok kézolvasó használja.

 

 

A kézolvasás ősi tudomány. A neves pszichológus, Carl Gustav Jung is  foglalkozott vele, nem utolsósorban ismerőse, a neves pszichológus, Julius Spier hatására, aki Jung kezét is tanulmányozta. Jung abból indult ki, hogy a kéz szoros összefüggésben áll a pszichével

 

A legújabb korban a neves orvos és pszichológus, az egyébként is számos területen úttörő C. G. Jung kezdett el újra komolyan foglalkozni ezzel a területtel. Ennek nem utolsósorban a kirológus Julius Spierrel való ismeretsége volt az oka, aki a módszert elsősorban karakterelemzésre használta, és aki Jung kézolvasását is elvégezte.

 

 

A kézolvasás eszközei

A kézolvasás nem csupán a kézvonalak értelmezéséből áll, hanem magában foglalja az egész kezet: a formáját, a vonalait, a jegyeit, a domborulatokat és a hajszálvonalak rendszerét. A gyakorlott kézolvasó számára ezekből a részletekből összeáll a személyiség képe. A jobb kéz azt mutatja, mit csinált az ember élete során és milyen tervei vannak, míg a bal kéz eredeti adottságainkat mutatja, azt, amit magunkkal hoztunk.

 

Az ember alapkaraktere a kéz formája alapján ismerhető fel. Négy kézforma létezik, amelyek a négy elemen – föld, levegő, tűz és víz – alapulnak. Hogy egy kéz melyik kategóriába tartozik, azt a tenyér formája határozza meg, amely alapvetően négyszögletes vagy hosszúkás, valamint az ujjak hossza. Az alapszabály ez utóbbi eldöntésére úgy hangzik: ha a középső ujj eléri vagy meghaladja a tenyér hoszszának háromnegyedét, akkor hosszúnak számít.

 

 

Föld-kéz 

Jellegzetességek: a föld-kezet négyszögletes tenyeréről és rövid ujjairól ismerjük fel. Többnyire kevés erős és tiszta vonal látható rajta.

 

Karakter: az ilyen kezű emberek gyakorlatiasak, két lábbal a földön állnak, megbízhatóak és érzelmileg stabilak. Szeretik a rutint, a tiszta struktúrákat és ragaszkodnak a hagyományokhoz. Ellenükre vannak a tisztázatlan életviszonyok. Szeretik a természetet, és ideális esetben van saját kertjük, ahol szívesen tesznek-vesznek.

 

Mottó: A tiszta helyzetek megkönnyítik az életet.

 

 

Levegő-kéz

Jellegzetességek: a levegő-kéznek négyszögletes tenyere van hosszú ujjakkal. A vonalak többnyire tiszták, jól formáltak.

 

Karakter: az ilyen kezű emberekben különösen erős tudásszomj él, egész életükben tanulnak, és változatosságra van szükségük. Az értelmes beszélgetés, a szellemi tapasztalatcsere számukra olyan fontos, mint a levegő, különben gyorsan elunják magukat, és akkor kiállhatatlanná válnak. Hajlamosak a túlzásra és az ebből adódó szellemi kimerültségre.

 

Mottó: A rendszeres szellemi tapasztalatcsere fitten tart.

 

 

Tűz-kéz

Jellegzetességek: a tűz-kezet hosszú, szögletes tenyeréről és rövid ujjairól ismerjük fel. Többnyire sok erős és tiszta vonal látható rajta.

 

Karakter: az ilyen kezű emberekben buzog az életerő és az optimizmus. Lelkesedésüket könnyen átragasztják embertársaikra is. Kedvelik a kalandokat és általában jó sportolók. Ugyanakkor óvakodniuk kell attól, hogy folyton teljes lángon lobogjanak, különben kialakulhat náluk a kiégettségi szindróma.

 

Mottó: Nagyszerű érzés a középpontban állni.

 

Víz-kéz

Jellegzetességek: a víz-kezet hosszúkás, szögletes tenyér és hosszú ujjak jellemzik, feltűnő rajta a sok, pókhálószerű vonal.

 

Karakter: az ilyen kezű emberek érzelmesek, intuitívek és művészi hajlamúak. Szeretik a harmóniát, a szép és esztétikus dolgokat, a művészeteket, és érdeklődnek a spirituális dolgok iránt. Ugyanakkor hajlamosak eltávolodni a realitásoktól, és meg kell tanulniuk szembenézni a hétköznapok kihívásaival.

 

Mottó: Csak semmi stressz!

 

A legfontosabb kézvonalak

A kéz fő vonalai az élet-, a szív- és a fejvonal. Egy nagy M betűre hasonlítanak, és a laikus számára is jól felismerhetők. Ez a három vonal jeleníti meg az ember életerejét és energiáját, és szerves, elválaszthatatlan egységet képeznek. Ezenkívül a sorsvonalnak van még különös jelentősége. A kézvonalak meglepő tulajdonsága, hogy nem statikusak, hanem az élet folyamán megváltoznak. Ez főként a jobb kézre vonatkozik, amelynek vonalai a fejlődésünket tükrözik, míg a bal kéz alapadottságunkat mutatja. És ami még meglepőbb, mi magunk is befolyásolhatjuk kezünk vonalait, úgy is mondhatnánk, hogy gondolatainkkal, érzéseinkkel és cselekedeteinkkel mi magunk írjuk kezünk vonalait. Valahányszor új irányt vesz az életünk, ennek megfelelően módosulnak a kézvonalaink is: újak bukkannak fel és a megtört vonalak meggyógyulhatnak.

 

Az életvonal – a saját utunk

A tiszta, mély, törés nélküli életvonal az erő és energia, míg a gyenge, vékony vonal az érzékeny szervezet jele. Az életvonalon megfigyelhető törések és úgynevezett szigetek a nagy változások jelei, amelyek pozitívak és negatívak egyaránt lehetnek: költözködés, munkahelyváltás, külföldi tartózkodás, párkapcsolati változások és bármi más.

 

A párok főként akkor találhatnak harmóniát a kapcsolatukban, ha a kézformájuk is egymáshoz illik

 

A széles körben elterjedt vélekedéssel ellentétben a rövid életvonal nem jelent automatikusan rövid életet. Ahogyan a megtört életvonal sem a korai halálra utal, hanem életünk bizonyos szakaszának szükségszerű változásait mutatja. A dupla életvonal arra mutat, hogy az illető nehéz helyzetekben és betegségek idején nagy ellenálló erőt mutat fel, valamint tudományos sikereket ígér.

 

A szívvonal – kapcsolatunk embertársainkkal

Ez a vonal az érzéseinkről és a többi emberrel való kapcsolatunkról árulkodik. Az egyenes vonal arra utal, hogy az illető érzelmi ügyekben józanul viselkedik. Ha a szívvonal nagyon hosszú, akkor a szóban forgó ember domináns és nem szereti alárendelni magát másoknak. Ennek az adottságnak féltékenységi és hatalmi játékok lehetnek a következményei. Ha a szívvonal túlságosan rövid, az egoizmusra és bizalomhiányra mutat. Boltozatos szívvonallal melegszívű és nyitott embereknél találkozunk, míg az érzelmileg kiegyensúlyozatlan személyiségnél gyakran bukkan fel gyenge, vékony életvonal.

 

Ha a szívvonalon szigetek találhatók, amelyek minden vonalon kritikusnak számítanak, akkor ezek érzelmi krízisre utalnak. Kialakulásukért általában a túl gyakori tépelődés és a negatív várakozások a felelősek. A kisujj alatt a gyerekkorban elszenvedett érzelmi terheket jelentik.

 

A fejvonal – a világ olyan, amilyennek látom

A fejvonal intellektuális adottságainkat jeleníti meg, a világnézetünket, és azt, hogyan tudjuk kontrollálni az életünket. A tiszta, törésmentes vonal pozitív adottság: azt mutatja, hogy a problémák, legyenek bár érzelmi vagy testi jellegűek, legyőzhetők. A hosszú fejvonal, amely egészen a kisujjig fut, arra a képességre utal, hogy az illető jól bele tudja magát képzelni mások helyébe. Ugyanakkor fennáll annak a veszélye, hogy mások javára háttérbe szorítja a saját érdekeit. A rövid fejvonal ösztönös természetre utal, amelyhez rendkívül gyors felfogóképesség és gyors cselekvés társul. Gyakran fennáll a specializálódás képessége is.

 

Ez a nagyon hajlékony kéz arra utal, hogy gazdája mentes az előítéletektől, nagyon nyitott az újdonságokra és merész cselekedetekre képes

 

Az egyenes vonalú fejvonal józan, realista személyiségről árulkodik, az élet pragmatista megközelítéséről. Ezzel szemben a meredek esésű vonal érzékenységgel és kifejezett intuitív készséggel párosul. A villás vonal a sokoldalúság jelképe, míg a felfelé boltozódó vonal harcos természetet rejt, aki adott körülmények között másokra való tekintet nélkül törekszik céljai elérésére.

 

A sorsvonal – megtalálni a megfelelő helyet

A sorsvonal felelősségérzetről, karrierről és társadalmi státuszról árulkodik. A sorsvonal elemzése attól függ, hol kezdődik és hová fut le. Ha mélyen a tenyérgyöknél kezdődik, akkor önállóság és céltudatosság jele. Ha a holddombon kezdődik (bal kézdomb), akkor gazdag fantáziával és rugalmassággal társul, amely gyakori munkahelyváltást eredményezhet.

 

A gyenge és széttagolt sorsvonal a hiányzó célok és határozatlanság mutatója. A szigetek csalódásokra és frusztrációkra utalnak, nem utolsósorban nehéz anyagi helyzetre. Ha a vonal hiányzik vagy rendkívül rövid, akkor az illető befolyásolható és szívesen átengedi a vezetést másnak. Ha a sorsvonal eleje összekapcsolódik az életvonallal, akkor az illetőnek általában már viszonylag korán magára kellett vállalnia a felelősséget a családjáért.

 

 

Az ujjak érzékeny kommunikációs csatornák

Ujjaink azok a csatornák, amelyek segítségével kifejezzük, kik is vagyunk. Sugárzó karakterjellegük van. Minél hosszabbak az ujjak, annál tudatosabb az ember. Minden egyes ujjnak megvan a maga jelentése, amely a hossztól és a formától függően változik. Kezünk négy ujja istenekhez, illetve bolygókhoz van hozzárendelve, és ezek tulajdonságainak felelnek meg: mutatóujj – Jupiter, középső ujj – Szaturnusz, gyűrűsujj - Apolló, kisujj – Merkúr.

 

 
A kéz nagy vonalai a következők:
 
a – az életvonal
 
b – a fejvonal
 
c – a szívvonal
 
A – D = eltérések a szívvonal normális lefutásától

 

A sorsvonal a tenyér közepén fut, az életvonal mellett, amely körbezárja a hüvelykujjat

 

a – c a sorsvonal  lehetséges  kiinduló  pontjai

 

d – f lehetséges  végpontok

 

g lehetséges  metszéspont  az életvonallal

 

 A tenyér dombjai és a rajtuk található jelek
 szintén információkat adnak


a. a harmatcsepp
b. a Vénusz-domb
c. az aktív Mars-domb
d. a Jupiter-domb
e. a Szaturnusz-domb
f. az Apolló-domb
g. a Merkúr-domb
h. a passzív Mars-domb
i. a Hold-domb
j. az Uránusz-domb
k. a Neptun-domb

 

Ujjhossz: a hosszú ujjak intelligenciát és analitikus képességeket jelentenek. A rövid ujjak impulzív természetről és tudattalan cselekvésről árulkodnak.

 

Ujjvastagság: a vastag ujjak fényűzésre és szórakozásra való hajlamot mutatnak, esetleg szenvedélybetegséget is. A vékony ujjak a finom érzékelés és a világtól való elidegenedés jelei.

 

Rugalmasság: a sima ujjak a rugalmasság, a gondtalanság és a nem konvencionális életmód jelei. A merev ujjak szigorúságot, rutint és gyakorlatiasságot jelképeznek.

 

Ujjvégek: a három középső ujj egyforma hossza pozitív életfelfogást mutat, és azt, hogy gazdájuk jól megérti az embereket. Egyenlőtlen hossz esetén az élet több jó és rossz pillanatot tartogat.

 

Ujjtagoltság: az ujjak a felső, a középső és az alsó ujjpercre tagolhatók. Fentről lefelé haladva ezek a lélek, a szellem és a test jelképei. Nagyságuktól függően jut nagyobb szerephez az adott aspektus.

 

Csontos ujjak: a logika, a rendérzék és a kritikus szellem jelképei. Az illetőből gyakran hiányzik a spontaneitás és hajlamos a perfekcionizmusra.

 

Hüvelykujj: a nagy hüvelykujj erős életerőről és tetterős cselekvésről árulkodik. Ezzel szemben a kicsi hüvelykujj hiányzó önértékelésről és akaratgyengeségről ad tanúbizonyságot. A hüvelykujj mozgékonysága az alkalmazkodóképességről, illetve szabadság iránti vágyról szolgál felvilágosítással. Minél nagyobb az a szög, amelyben a hüvelykujj visszadönthető, annál rugalmasabb, nagyvonalúbb és önállóbb az illető.

 

 

A kéz dombjai és jelei

A dombok az egyes ujjak alatt, illetve a tenyéren találhatók. Nagyságuk és domborulatuk fontos felvilágosítást ad arról, bizonyos tulajdonságokat hogyan érvényesítünk az életünkben. Ha például a Hold-dombon csak csekély domborulat figyelhető meg, akkor nem elég gazdag a képzeletünk és nem elég színesek az álmaink. Ha viszont a Vénusz-dombon erős a domborulat, akkor nagy valószínűséggel szenvedélyes emberrel van dolgunk.

 

Napóleonnak a híres jósnő, Marie-Anne le Normand kezének hamulenyomata alapján megjövendölte, hogy „a legismertebb francia” lesz belőle

 

Fontos információkat hordoznak a dombokon található jelek. Így például a Jupiter-, Apolló- vagy Merkúr-dombon lévő csillag szerencsét és sikert hoz, míg ugyanez a jel a Szaturnusz- vagy a Hold-dombon veszélyt és problémákat jelez.

 

A kereszt és a rács általánosságban nem sok jóról árulkodik. Ahol éppen állnak, ott ellenállást és feszültséget jeleznek. Ezzel szemben a négyzetek örömmel fogadott védőjelek. A szigetek mélyebb témára utalnak, főleg akkor, ha az életvonalon helyezkednek el. Nemritkán öröklött, meg nem oldott családi témákról van szó.

 

 

A balkezesség szerepe a kézolvasásban

Manfred Magg balkezes tanítványaival való kapcsolata során kezdett el foglalkozni a témával, és alkotta meg a két agyféltekének a kiromantiára gyakorolt hatásáról szóló elméletét. Kézkutatásának középpontjában a hajszálvonallécek állnak, amelyeknek érdekességük, hogy az élet folyamán nem változnak, és ezért genetikai szempontból különösen érdekesek. Ezzel szemben a kézvonalak folyamatosan változnak és illeszkednek az ember fejlődésének dinamikájához.

 

A súlyos betegség például néhány hét alatt alapvetően megváltoztathatja a kezet. Betegség esetén először a kéz dombjai változnak meg, majd a vonalak, végül az ujjak. Magg a kézvonalakat energiaáramlatoknak tekinti, amelyek a test kémiájából adódnak. A kézolvasás nagy előnye a pontosság és a prognosztika, de hét évnél hoszszabb távra nem láthatók előre a történések. A kézolvasás működését a legjobban egy konkrét példán szemléltethetjük, ezúttal Kate Winslet kezének elemzésével.

 

 

Kate Winslet: kreatív és magabiztos

Az angol színésznő kezén először a hüvelykujja tűnik fel, amely hossza és karcsúsága miatt intelligenciát és önérvényesítő képességet sugároz. A hoszszú mutatóujj egészséges magabiztosságról árulkodik. A kisujj szokatlanul hosszú, formája szögletes. Ez egyértelműen a figyelemre méltó kifejezőképesség jele.

 

Ha a kezünk feszült, akkor az energia nem áramolhat szabadon. A grafika azt mutatja, mely akupresszúrás és akupunktúrás pontok állnak egymással összeköttetésben.

 

A tenyéren jól látszik a fejvonal, amely domborúan halad a Hold-domb felé, majd a kéz szegélye irányába. Mindez művészi adottságokat jelez. A kéz alján található Uránusz-dombból több vonal is kiindul, ez a számos váratlan váltással jellemezhető életutat mutatja.

 

A kéz egészében véve erős és szögletes formája módszeres tevékenykedést árul el. Összefüggésben a feltűnően kis méretű kisujjal és a spatulás gyűrűsujjal, a teremtő beszédképesség adottságát jelzi.

 

 

Így készítsünk kézlenyomatot

A kézlenyomat olvasása viszonylag egyszerű. Ha követni akarjuk kézvonalaink fejlődését, tanácsos évente egy lenyomatot készíteni. Ebből mi magunk is megállapíthatjuk, hogy a vonalak valóban megváltoznak. Ez a változás olykor nagyon szubtilis lehet, máskor viszont azonnal feltűnik.

 

A kézlenyomathoz a következőkre lesz szükségünk: fekete, vízben oldódó linolfesték, egy festékguriga, műanyag lap a festék felviteléhez, papír, szivacsos alátét.

 

• Tegyünk némi festéket a műanyag lapra és a gurigával egyenletesen oszlassuk el.

 

• A festékes hengert görgessük végig a tenyerünkön és 2-3 cm-re a csuklónkon is.

 

• Most nyomjuk rá a kezünket az ujjaink hegyétől a csuklónkig a papírra, amely alá odahelyeztük a szivacsalátétet.

 

• Kísérletezzünk a nyomás erősségével: ha túl erős, eltorzítja a vonalakat, ha túl gyenge, fehér foltok maradnak vissza.

 

• Csináljunk több lenyomatot mindkét kezünkről. A száradás után írjuk rá a nevünket és a dátumot.

 

 

A hajszálvonalak: kezünk változatlan méretei

Ezek a vonalak a bőr felső rétegében képződnek, és a legjobban az ujj- és kézlenyomatokon figyelhetők meg. Leírják személyiségünk profilját, és a körmökhöz hasonlóan értékes információkat adnak az egészségi állapotról és a betegségekről, főként az örökletes betegségekről. Megkülönböztetünk masnikat, forgókat és íveket, amelyeknek jelentősége az ujjakon és a tenyéren való elhelyezkedésüktől függ.

 

 

A test titokzatos kémiája

Hogyan lehetséges, hogy egy ember karaktere leolvasható a kezéről? Erről számtalan teória és spekuláció született már. Manapság az intenzív tanulmányok alapján abból indulnak ki, hogy testünk kémiája, összeköttetésben a kiküldött elektromos impulzusokkal, felelős kezünk vonalaiért és jeleiért. Az mindenképpen meglepő, milyen nagy agyunkban az a terület, amely a hüvelykujjunk, az ujjaink és a kezünk működését irányítja.

 

 

Az élet órája: Mi vár ránk és mikor az életben?

Mindez ténylegesen bele van írva a tenyerünkbe, és életünk belső órája tükrözi vissza. Az időbeosztás az életvonalon, illetve a fej- és a sorsvonalon látható. A legegyszerűbben az életvonalon számolhatjuk ki az éveket.

 

Ujjaink sugárzó karakterrel bírnak. Ez nem utolsósorban azt jelenti, hogy érintésük szó szerint elektromos hatással bírhat

 

A módszer: a mutatóujjunk belső oldalától kiindulva húzzunk lefelé egy vonalat, amíg ez nem metszi az életvonalat. Ez a metszéspont nagyjából életünk 20. évének felel meg. Egy milliméter a tenyerünkön egy évet jelez. A megjelölt pontból kiindulva mm-ben, illetve cm-ben is számolhatunk, átvihetjük a kezünkbe, és ennek alapján állíthatjuk fel életünk alakulására nézve a prognózist.

 

 

A csinek áramolnia kell

Ha a kezünk feszült, akkor az energia nem áramolhat szabadon, és blokádok alakulnak ki, amelyek negatív hatást gyakorolnak egészségi állapotunkra. Az energiaáramlás serkentésére különösen alkalmasak az ázsiai csi-kung golyók. A golyók mozgatása megnyomogatja a tenyéren található akupunktúrás pontokat, és masszírozza a kéz reflexzónáit. A tenyéren található akupunktúrás pontok összeköttetésben állnak a szervekkel, így többek között a szívvel, a tüdővel és az aggyal. A golyóforgatás terápiás jelentősége abban áll, hogy szabályozza a szívműködést, a vérkeringést és az agyműködést. Ezenkívül ilyen módon a reflexzónákon keresztül közvetett módon serkenthetjük valamennyi fontos szerv működését.

 

Így használjuk a golyókat:

• Ügyeljünk rá, hogy a golyók elég nagyok legyenek ahhoz, hogy valamennni akupunktúrás pontot és reflexzónát megfelelő módon stimuláljanak.

 

• Vegyük a golyókat az egyik kezünkbe, és mozgassuk őket körbe-körbe az ujjaink segítségével. 3-5 percenként változtassuk a mozgás irányát.

 

• A két kezünkben érzés szerint váltogassuk a golyókat. Érezni fogjuk, milyen elevenné válik rövid időn belül a kezünk a masszírozás hatására.

 

• Tegyük nélkülözhetetlen társainkká a golyókat: vigyük magunkkal utazásra, a munkahelyünkre, használjuk otthon. Segíteni fog abban, hogy gyorsan megtaláljuk belső harmóniánkat, és közben az egészségünkért is tegyünk valamit. 

- nori -
XIII. évfolyam 1. szám

Címkék: életvonal, kéz, kézolvasás, kézvonal, kiromantia, sorsvonal, tenyér, ujj

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.