Psziché

Mit szeretünk a másikban?


 

Ki tudja még megmondani több éven át tartó kapcsolat után, mitől olyan különleges és egyedülálló a társa? Joyce és Barry Vissel terapeuta házaspár számára épp a szív nyitottságának és sérülékenységének ezen a pontján kezdődik egy szeretetteljes kapcsolat. A társsal megtett út önmagunkhoz is elvezet.

 

Egy csaknem 30 évvel ezelőtti találkozás volt Joys és Barry Vissel spirituális munkájának kezdete. Pir Vilayat Inayat Khan szufi mester nyári táborában egy héten át vezettek egy workshopot a szeretetről, mert megérkezésük pillanatában a mester így szólt hozzájuk, ti ketten egyek vagytok! Több mint 600 workshop a szeretetről és a társas kapcsolatról követte azt a bizonyos hetet, hozzá öt könyv, kazetták, számtalan előadás és cikk. Joys és Barry Vissell több ezer ember számára vált a szeretet modelljévé, többek között a new age-tanár Alan Cohennak, John Bradshaw-nak vagy Marianne Williamsonnak. Egy olyan spirituális párterápia megalapítóinak számítanak ma, amely nemcsak a másik emberhez való kötődés elmélyülését teszi lehetővé, hanem utat nyit saját szívünkhöz is.

 

Saját kapcsolatainkon keresztül az összes lelki leckét megtanulhatjuk, amely szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk a szeretethez vezető utat. Természetesen gyakran könnyebb ezen az úton a partner miatt érzékelt akadályokba ütközni vagy kételkedni a kapcsolat minőségében. Eljöhet azonban a pillanat, amikor megfogalmazhatjuk magunkban a kérdést, tulajdonképpen mi is tart minket távol a szeretettől. És ez lesz belső utunk első lépése.

 

A szeretet modelljei

Joys és Barry Vissell meditációkon és spirituális képzésen vettek részt, intenzív kurzusokra jártak neves mesterekhez, hogy belsőleg megérjenek a feladatra. Végül elhatározták, hogy teljes mértékben föladják orvosi tevékenységüket, és gyakorlatilag pénz nélkül, csak a lélek erejébe vetett hitükkel találják meg a szeretethez vezető saját útjukat. Született közben három gyermekük, a közösen és önmagukkal megélt konfliktusok tapasztalatai segítették őket munkájuk kialakításában.

 

 

Meglátni a másikban a szépet

Sokféle ember megfordul Vissellék tanácsadásain. Egy reggel például megkövült arccal érkezett hozzájuk egy pár. Paul és Janice már útközben veszekedtek – valami apróságon, mint mindig. A vita egyre hevesebbé és személyesebbé vált. Végül Paul csikorgó kerekekkel megállította autóját az út szélén. „És akkor egyszerűen kitépte a kezemből a pénztárcámat és kihajította az ablakon – ki az út közepére” – mondta később még mindig fölháborodva Janice. „Ó, persze, és te mi mindent vágtál a fejemhez”, vágott vissza Paul mérgesen. Paul azt is bevallotta, hogy miközben Janice szitkozódva kiszállt az autóból, és az autók és teherautók között megpróbálta összeszedni a szétszóródott aprópénzt, igazolványt és hitelkártyákat, bizony le kellet küzdenie indulatát, hogy ne hajtson egyszerűen tovább és hagyja ott Janice-t a sorsára.

 

A hagyományos irányzatot képviselő terapeuták valószínűleg azon kezdtek volna dolgozni, hogy mindkettőjük dühét kifejezésre juttassák, a háttérben zajló eseményeket kutassák, vagy a pár életében előforduló konfliktusokat tisztázzák. Barry és Joyce Vissell más utat választottak. Arra kérték a párt, mondják el egymásnak, mi az, ami mégis tetszik nekik a másikban. Kezdetben keserű ellenállásba ütköztek. Paul és Janice ostobának, gyerekesnek és értelmetlennek vélte a javaslatot – látszott azonban rajtuk, hogy mélyen érinti őket ez a feladat. Aztán mégis rászánták magukat.

 

„Szerintem ma nagyon jól néz ki a frizurád”, morogta Paul az orra alatt. És Janice: „Igazán nagyon finom volt, amit tegnap este főztél.” Lassan mind a ketten megnyíltak egymás számára: „Boldog vagyok, amikor mosolyogsz”, mondta Paul, és Janice: „Köszönöm, hogy eljöttél ide velem.” Öt perccel később egymás nyakába borulva sírtak. A kölcsönös dicséret és elismerés egy csapásra utat nyitott a haragon és a bizalmatlanságon keresztül, ami eddig zárva tartotta a szívüket. Ezáltal megnyílt az út a mélyebb tartalmak felé, amelyeknek eddig nem voltak tudatában, és amelyek a tanácsadások alkalmával kerültek napvilágra – komoly félelem attól, hogy elhagyja őket a másik, és ugyanilyen mérvű félelem az intimitástól és a közelségtől.

 

Amikor veszekszik az ember, kizárólag a saját igazát védi. Csak amikor elhatározza, hogy nem harcol többet, kezdődhet valami új. A másikban jelen lévő szép kifejezésre juttatása az egyik leghatásosabb eszköz. Eleinte többnyire felületes ez az elismerés, mert még annyira erős az egó. Idővel azonban elmélyültebbé válik, és ezáltal felszínre kerül tudatunknak egy másik rétege. Mert ahol mindig szépet lát az ember, és a másikban ezt igazolva látja, ott jelen van a szeretet, és ahol szeretet van, ott nincs többé helye az egó álláspontjainak. Természetesen továbbra is létezik, de már régóta nem olyan erős.

 

A kimondott szeretet ereje azonban nem csak arra hat, akire vonatkozik, hanem arra is, aki kimondja. A másikban jelen lévő szép elismerése más természetű, mint a bók. A bókkal valamit el akar érni az ember. Az elismerésben nincs efféle szándék. A feltétel nélküli szeretet fejeződik ki benne – és általa az érzés megfogalmazója is megajándékozódik.

 

Megélt realitás: a partnerrel megtett út saját magunkhoz is elvezet

 

Bármi szépet is fedezzen fel az ember a másikban, ugyanaz megtalálható saját magában is. Néha észre sem veszi az ember, mégis éppen azért érez vonzalmat a másik iránt, mert olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek látszólag hiányoznak belőle. Ha azonban az ember nem rezonálna belsejében ezekre a tulajdonságokra, akkor nem is lenne képes meglátni azokat. A másikban való szépség irigység és rosszindulat nélküli elismerése segíthet feltárni a saját értékeket.

 

A szavaknak teremtő erejük van, de sokszor nem merjük szeretetünket szavakba önteni. Helyette ajándékokat készítünk, vagy azt gondoljuk, hogy a másiknak tudnia kell, hogy mit gondolunk felőle. Ezért kezdi a két terapeuta foglalkozásait azzal, hogy a csoport tagjai mutatkozzanak be egymásnak, és mondják el közben azt is, mi az, amit a másikban különlegesnek és értékelendőnek gondolnak. Többnyire meglepődnek ezen az emberek. Ahhoz vannak szokva, hogy ilyen helyzetekben a problémáikról beszéljenek, a kommunikációs zavaraikról, szexuális frusztrációikról és bosszúságukról. Ha azonban elkezdik kölcsönösen elmondani egymásnak, mi az, amit szépnek találnak egymáson, akkor valami csodálatos történik: megváltozik az arcuk, sugárzóvá válik. Hirtelen megnyílik egymás számára a szívük.

 

 

Spontán gyakorlatokkal elért siker

„Megtalálni a fényt a tükörben”, így nevezi a házaspár a módszerét. Nem az első szerelem rózsaszín felhőcskéiről van szó. Nem is naivitásról vagy szorosan becsukott szemekről, hogy így kerüljenek ki a látószögből a partner hibái. Hanem a még mindig szeretett emberben lévő szépségre vetett tudatos pillantásról, amely mindig is megvolt benne. És annak a tudásáról, hogy ez a pillantás nemcsak a másikban lévő szépséget erősíti meg, hanem visszahat ugyanúgy saját magunkra is. Mint ahogy az állandó kritika és ítéletek alapján történő besorolások is végigkísérik az embert élete folyamán. Normális esetben saját elutasított részünket látjuk ilyenkor a másikba – és ítéljük el benne magunkat. Ezeket az oldalakat egyre mélyebbre rejtjük magunkban, ahelyett, hogy integrálnánk és gyógyítanánk őket.

 

 

Meditációk egyedülállóknak és pároknak

Szívkapcsolat

A hétköznap drámáinak elviselésében segítségére lehet a következő rövid meditációs gyakorlat: csukja be a szemét, és képzelje azt, hogy az íróasztalánál ül: maga előtt egy halom papír, és számtalan dolgot kell elintéznie. Most forduljon meg, és megpillant egy ajtót, amelyet éppen kinyit. Mögötte lépcső, amelyen lemegy. Lenn egy további ajtó. Nyissa ki ezt az ajtót is, és egy tágas, világos teremben találja magát, egy szent teremben, mint egy templom vagy egy katedrális, meleg, szolid és tele van szépséggel. Nos, a saját szívébe jutott, hallgassa figyelmesen, hogyan szól önhöz.

 

Önszeretet

Ehhez a gyakorlathoz egy kis tükörre vagy egy fali tükörre van szüksége: csukja be a szemét és lélegezzen párszor mélyen be, majd fújja ki a levegőt. Nyissa ki a szemét és nézze meg magát.

 

A szerelmi kapcsolatok belül kezdődnek, az önmagunk iránt érzett szeretettel. Jól nézze meg ezért magát, mint ahogy egy szeretett barát tekintene önre – ne figyeljen a sminkjére, a hajára vagy a szemráncaira. Tekintsen mélyebbre. Lássa meg valódi énjét, a szeretet csillogását, amely ön, maga. És mondja ki azt a mondatot, amely ezt kifejezi.

 

Ima a szeretetért

Üljenek vagy álljanak egymás elé úgy, hogy a homlokuk összeérjen. Csukják be a szemüket. Fogalmazzanak meg egy imát, amely kifejezi szeretetüket, ahogy a szívükből jön, és úgy, hogy a társuk is hallja. Legyenek hálásak azért, ami megadatott, kérjenek segítséget és vezetést. Aztán maradjanak egy pillanatra mind a ketten csendben, és figyeljenek. Érezzék a másikat. Majd álljanak föl, és nézzenek egymásra.

-roland-
IX. évfolyam 12. szám

Címkék: meditáció, párkapcsolat, szeretet

Aktuális lapszámunk:
2021. január

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.