Psziché

Pozitív pszichológia

Éljünk teljes életet, fejlesszük az erősségeinket!

A jó közérzet, az elégedettség, a boldog élet senkinek nem pottyan az ölébe, tenni is kell érte! A modern boldogságkutatás és a pozitív pszichológia megmutatja, mi teszi értékessé az életet. Abban, hogy mihez kezdünk az életünkkel, meghatározó szerepet játszanak az erősségeink és az egyéni személyiségvonásaink. Hozzájárulnak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és átélhessük a flow érzését.


A kreativitás fontos karaktererősség, amely hozzájárul a boldog élethez

 

A modern, élvezetekre alapuló társadalomban régimódinak tetszik az a gondolat, hogy valakit erénynek számító adottságai tesznek boldoggá. Mégis a modern boldogságkutatás pontosan ezt az eredményt találta, amikor megpróbált utánajárni annak a kérdésnek, mitől érezzük úgy, hogy valóban érdemes élnünk, valóban értelmes életet élünk. Saját személyiségünk erényei és egyéni erősségei eredményezik életünk legnagyobb boldogságát a mindennapokban, a kapcsolatainkban és a munkánkban egyaránt.

 

Míg az eddigi pszichológia inkább a kudarcokra, a gondokra, a problémákra koncentrált, és konfliktusok, betegségek, krízisek és katasztrófák analízisével foglalkozott, addig a pozitív pszichológia a megoldást és a jövőorientáltságot állítja érdeklődése középpontjába. Milyen jövőre vágyom? Mit tehetek ma azért, hogy holnap úgy érezzem, szép múltra nézhetek vissza? Mire akarom és tudom használni a jelenlegi, részben fájdalmas tapasztalataimat, hogy meglássam bennük a jót?

 

 

Fordítsunk hátat a szenvedésnek!

A boldogságkutatás megmutatja, hogy aki „jó életre” vágyik, annak jót kell cselekednie. Megvan a szabadságunk ahhoz, hogy kihasználjuk a jövő alakítására adott játékterünket, és ne engedjük, hogy a múltunk határozzon meg minket. Éppen ellenkezőleg: az, ahogyan ma aktívan alakítjuk a jelenünket, meghatározza a múltunk hatását.

 

Valamennyi kutatási eredmény arra utal, hogy az embereket minden sorscsapás ellenére az tartja egészségesen, ha a szívük nyitott, együtt érző, és ha egy olyan célra összpontosítanak, amelyet minden ellenállással szemben is követni fognak, mert valami nagyobb, fontosabb dologért küzdenek, nemcsak önmagukért, hiszen az ön- és felebaráti szeretet egyensúlya irányítja őket. Az aranyszabály úgy hangzik: amit nem szeretnél, ha veled tennének, azt te se tedd másokkal! És megfordítva: amit szeretnél, ha mások adnának neked, azt add te is másoknak! Másképp megfogalmazva: szeresd önmagadat, akkor mások is szeretni fognak.

 

Nehéz feladat mindig önmagunk hibái ellen küzdeni. Egyszerűbb és nagyobb sikert ígér, ha meglévő erősségeinkre összpontosítunk, és ezeket minél jobban fejlesztjük és kihasználjuk. Minden emberre jellemző négy-öt olyan személyiségvonás, amely esetében különösen fejlett, ezek a fő erősségei. Ha ezeket lehetőleg gyakran és az élet minden fontos területén használja (munka, szerelem, gyereknevelés), akkor a jutalma bőséges lesz, és autentikus, tartós boldogságban lesz része.

 

A pozitív pszichológia azt vizsgálja, hogyan fedezhetjük fel és alkalmazhatjuk az erősségeinket és a képességeinket oly módon, hogy megkönnyítsék a saját életünket és mások életét. Ilyen erőforrások  például a lelkesedés, a kitartás, a kommunikációs készség, a kreativitás, az együttérzés, a segítőkészség, a szolidaritás, a remény, az odaadás és a humor. A pozitív pszichológia modern karaktermodelljének középpontjában hat nagyon tradicionális erény áll, amely nagyjából valamennyi nagy világvallás spirituális tradíciójában megtalálható: a bölcsesség, a bátorság, az emberiesség, az igazságosság, a mértékletesség és a transzcendencia. Az összesen 24 karaktererősség határozza meg annak a konkrét módját, ahogyan ezt a hat erényt személyesen alakítjuk és megéljük.

 

Ezeket illetően szembeszökő egybehangzások találhatók a legkülönfélébb kultúrákban: a barátságosság, a méltányosság és a kíváncsiság több mint negyven országban áll az értékskála csúcsán. Németországban szintén előkelő helyezés jutott a következőknek: szeretet/kötődés, integritás/ önazonosság, a tapasztalatokra való nyitottság. Ezzel szemben a tabella alján tanyáznak olyan tulajdonságok, mint az előrelátás és az önuralom  – a mértékletesség erénye tehát a mai kor nyugati emberét nem túlságosan jellemzi. Németországban,  Ausztriában és Svájcban ezen kívül a spiritualitásnak sem jutott előkelő helyezés.

 

A boldogságon dolgozni kell

Az az ember érzi úgy, hogy élete igazán teljes, aki fő erősségeire támaszkodhat. Óriási motivációt jelent, ha valaki olyasmit akar megmutatni a világnak, amiben adottságainál fogva jó. Az ilyen tevékenységek valósággal szárnyakat adnak neki, elfeledkezik önmagáról, átéli, hogy közelít a céljához és képes győzni. Ez a különös lelkiállapot az „áramlat”, vagy angol nevén a flow, amely már önmagában jutalmat jelent, és tovább erősíti a pozitív visszajelzés, ha az érintett sikere mások számára is valami jót hoz. Minél inkább kifejlesztjük önnön erényeinket és fő erősségeinket, annál teljesebb lesz az életünk. A boldogsághoz persze arra is szükség van, hogy dolgozzunk rajta és olykor legyőzzük önmagunkat, mivel élvezeti potenciálunk erős genetikai meghatározottsággal vágyik gyors kielégülésre. Az élettel való elégedettséget azonban nem érhetjük el pusztán élvezetek árán. A boldogság nem közvetlenül megcélzott következménye annak, ha egy olyan célért küzdünk, amely nagyobb a saját kicsi egónknál.

 

A karaktererősségek következetes fejlesztése (például terápia keretében) hosszabb távon is segít legyőzni a depressziót. A traumakutatásban a legfontosabb egészségügyi faktornak a bátorság, a kreativitás, a szépség értékelése, a barátságosság és a kíváncsiság bizonyultak. Az élettel való elégedettség helyreállításában nyilvánvalóan fontos szerepet játszik, hogy észrevegyük a szépet, míg testi betegség esetén a humor és a pozitív beállítódás a leglényegesebb.

 

Szánjunk rá 24 órát, hogy kitaláljuk, esetünkben a 24 karaktererősségek közül melyik igazán fejlett! Ehhez keretes írásunk kérdései nyújtanak segítséget. Hasznos lehet, ha felidézzük életünk olyan szituációit, amikor átéltük az erősségeinket. Akkor átgondolhatjuk, milyen életterületeken és milyen módon nyílna erre gyakrabban lehetőségünk. Ha ellazult állapotban ezeket a tulajdonságainkat élénk színnel magunk elé képzeljük, akkor már egy nagy lépést tettünk előre. Akkor már csak aktívnak kell lennünk, és az erősségeinket cselekvéssé változtatnunk!

 

Utána vizsgáljuk meg, hogyan éreztük magunkat, átéltük-e a flow-t. Ha igen, akkor olyan értékeket valósítunk meg és olyan érzésekben van részünk, amelyek javítják a hangulatunkat, az élettel való elégedettségünket, és pozitív hatással vannak az egészségi állapotunkra. A pozitív pszichológia már adott néhány választ arra, hogyan is érhető el a jó és boldog élet.

 

 

A három fő eredmény a következő:

Valamennyi karaktererősség három lényeges utat nyit meg a boldogság előtt: az élet értelme, elkötelezettség és hedonizmus. A humor az élet élvezetét segíti elő, a hála az értelmességet, a lelkesedés az elkötelezettséget. Valamennyi karaktererősség elősegít, hogy érzelmileg jól érezzük magunkat. A leghatásosabb boldogsághozó a hála, az elragadtatás, a remény/optimizmus, a kötődés és a kíváncsiság. Valamennyi karaktererősség célzottan erősíthető.

 

Erőforrás-aktivizáló kérdések

• Milyen erősségeim vannak?
• Mi a legnagyobb erősségem?
• Mikor éltem át ezt az erősségemet?
• Mikor segített nekem ez az erősségem? (Ez utóbbi szituációt éljük át képzeletben újra!)
• Milyen érzés, ha ezt most tudatosítom?
• Mire használom az erősségeimet?
• Melyiket szeretném fejleszteni? (Képzeljük el, hogy az erősségeinket jó szolgálatba állítva használjuk, és az élet különböző területein bevetjük.)
• Mivel érem el a flow-állapotot? Mikor érzem az odaadást, a szépséget?
• Mikor érzem magam biztonságban?
• Minek van számomra értelme?
• Milyen bölcsességet tanácsolnék az életutamhoz?
• Hol lennék szívesen egy, öt vagy tíz év múlva?
• Mit tanulhatok egy fájdalmas tapasztalatból?
• Mi segített túlélni?
• Hogyan gondoskodom a sérült személyiségrészekről?
• Milyen pozitív értékrendet próbáltam elérni az eddigi problémás magatartásommal?
• Milyen értékes élettapasztalatokat szereztem gyerekként és felnőttként?

 

 

A 6 erény és a 24 karaktererősség

Bölcsesség és tudás: itt nem az intelligenciáról van szó, hanem tapasztalatokon alapuló, okos, az életet ismerő és jóra használt tudásról. Az ehhez tartozó karaktererősségek a következők:

kreativitás: új és hatékony utakat találni,
• kíváncsiság,
• ítéletalkotási képesség,
• a tanulás szeretete,
• bölcsesség: képesség arra, hogy jó tanácsokat adjunk.

 

Bátorság: olyan érzelmi személyiségjegy és erősség, amely lehetővé teszi, hogy legyőzzük a külső és belső ellenállást és elérjük a fontos célokat. Ez az erény magában foglalja a félelem legyőzését, az értékorientált és etikus integrációs képességet és azt az akaratot, hogy legyőzzük a veszélyes és nehéz helyzeteket. Az ehhez tartozó karaktererősségek a következők:

autenticitás/integritás: igazat mondani és becsületesnek lenni,
• bátorság: nem engedni a fenyegetésnek és a fájdalomnak, elfogadni a kihívásokat,
• kitartás: befejezni, amit elkezdtünk,
• lelkesedés: a világot elragadtatással, szenvedéllyel és energiával szemlélni.

 

Emberiesség: az az erősség, hogy másokkal szeretetteljes kapcsolatot alakítsunk ki. Szociális és altruista magatartás, beleérző képesség és együttérzés. Az ehhez tartozó karaktererősségek a következők:

barátságosság: jót cselekedni másokkal, segítőkészség,
• kötődési képesség/szeretet: értékelni az emberi közelséget, és képesnek lenni megteremtésére,

• szociális intelligencia: tudatában lenni a saját és mások motivációjának és érzéseinek

 

Igazságosság: az a képesség, hogy pozitívan alakítsuk a közösség és az egyén kapcsolatát. Az erény azon az alapelven nyugszik, hogy „egyenlőség mindenki számára”, ugyanakkor figyelembe veszi az egyéni szükségleteket. Az ehhez tartozó karaktererősségek a következők:

méltányosság,

• vezetői képesség,
• csapatmunka és felelősség a közösség iránt.

 

Mértékletesség: nem engedni a túlzásoknak, védelem a mértéktelenségtől és az extremitásoktól. Az ehhez tartozó karaktererősségek a következők:

odaadási képesség,
• szerénység,
• előrelátás/óvatosság,
• önfegyelem: mértékletesség mindabban, amit teszünk és érzünk.

 

Transzcendencia: az az erősség, ami értelmet ad az életnek, és az embert közelebb hozza egy felsőbb hatalomhoz. Az ehhez tartozó karaktererősségek a következők:

észrevenni és értékelni a szépséget az élet minden területén,
• hála és annak kifejezési képessége,
• remény és optimizmus: jót várni és azon dolgozni, hogy ezt elérjük,

• humor.

 

Spiritualitás: kifejleszteni azt a meggyőződést, hogy van az életnek valamiféle felsőbb értelme. Tudatossággal és csodálattal viszonyulni a nagyobb, mindent átfogó valósághoz.

-mörk-
XVII. évfolyam 10. szám

Címkék: boldogság, pozitív pszichológia, pszichológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.