Psziché

Psziché, a lélek lélegzete

A kinyilatkoztatott vallások szerint Isten a lelkek teremtője

  A korábbi cikkekben már érintettük a psziché fogalmát, itt most részletesen tárgyaljuk. A görög „pszüché” szó eredetileg lélegzetet és pillangót is jelent. A mitológiában a pillangó a könnyűség és az éltető szellem illékonyságának szimbóluma. A psziché-pillangó a lélegzet megszemélyesítése. A psziché szféráját jelöli, vagyis az érző lelket és a gondolkodó tudatot, elmét.


  A prána életerőt és lélegzetet is jelent, illetve azt a finomenergetikai testet is, amely a megtestesülést lehetővé teszi

   

  A fogalom története

  A pszi betű a görög ábécéhez tartozik, és a pszichológia szimbóluma és ikonja is. A „pszüché” szó az antik görög költészetben és Homérosznál születik meg az „élet lehelete”-ként, vagyis anemosként, illetve a későbbi filozófiai hagyományokban animaként fordították le, lélekkel bíró lénynek. Az a lehelet, amely a testnek a lelket és tudatot ajándékozza. Minden egyes egyénre jellemző az életében, majd az élet végén a halál pillanatában elhagyja a testet, a szájon vagy egy súlyos sérülésen át kilépve abból. A fogalmat aztán Arisztotelész használta újra. Ez a szó ilyen értelemben biztosan kapcsolatban van az indiai „prána” szóval és az ahhoz kapcsolódó tanításokkal. Aprána ugyanúgy életerőt és lélegzetet is jelent, illetve azt a finomenergetikai testet is, amely a megtestesülést lehetővé teszi. Descartes újraértelmezte a fogalmat „res cogitans = gondolkodó dolog”-ként, vagyis az emberben rejlő isteni elemként, a testtel, mint „rex extensá”-val = kiterjedt dologgal, vagyis általában véve a kozmikus anyag részével szembeállítva azt. Ezek az általa meghatározott háromféle szubsztanciából a két végesnek nevezettek, míg a harmadik a végtelen, azaz Isten. Majd a XIX. századtól kezdve, a pszichológia megszületésével, a fogalom elveszti mitikus és vallásos tartalmát, hogy magára öltse az „agyműködés” technikai jelentését.

   

   

  A cikk folytatását a Természetgyógyász Magazin szeptemberi lapszámában olvashatják!

   

   

  Majoros János Károly
  XXIII. évfolyam 9. szám

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.