Psziché

Pszichogenetika

  Chris Grsicom napjaink egyik legjelentősebb spirituális tanítója. Könyvei, szemináriumai és előadásai, valamint az általa alapított „Light Institute” közelebb hozták a szélesebb közvéleményhez a New Age életérzését.  


   

  Gondok

   

  Új könyvének a „Pszichogenetika” címet adta. De mit kell érteni e fogalom alatt? A genetika génjeinkre, az öröklés biokémiai folyamataira vonatkozik. A pszichogenetika energiarendszerünk következő szintje. Ez azt jelenti, hogy testünknek új, pszichés aspektusai tárulnak fel. Emocionális és spirituális DNS-ünkben pszichogenetikai energiacsatornák léteznek. Ezek részei a génjeinket formáló erőknek. Génjeink biokémiai természetűek, azonban erős hatást gyakorolnak rájuk gondolataink, életérzéseink, mentális, spirituális élményeink. A pszichogenetika révén lehetőségünk van, hogy emberi létünk összes oldalát a maga teljességében lássuk.

   

  Egy példa: ha valaki állandóan a homlokát ráncolja, annak ez az arckifejezés előbb-utóbb részévé válik, hiszen a ráncok bevésődnek és már a szándéktól függetlenül is megmaradnak.

   

  A homlokráncolás azzal is összefügghet, hogy nem értjük élethelyzetünket, bosszúsak vagyunk valami miatt. Ez az érzelmi megnyilvánulás, amit általában egy családtagtól, hozzátartozótól tanulunk el, végül egész genetikai rendszerünk részévé válik. A negatív életérzés nem csak ráncokat eredményez a homlokunkon, más fizikai tulajdonságokban is megnyilvánulhat, pl. meggyengült látásban.

   

  Tapasztalatból tudjuk, hogy ez igaz, de a folyamatot eddig nem sikerült bizonyítani, mert nincsenek olyan műszereink, amivel pontosan megvizsgálhatnánk az emberi elmét. Ugyanakkor tudjuk, hogy léteznek morfogenetikus mezők. A pszichogenetika tehát olyan kifejezés, amelynek segítségével értelmezni tudjuk azokat a jelenségeket, amelyek emocionális környezetünket alkotják.

   

  A psziché is lehet örökletes. Ha olyan családban nevelkedik valaki, amelyben az apa gyakran kiabál, ez mindenképp hatással lesz rá. Valamilyen módon megéljük, kiéljük azt, amit a szüleinktől tanultunk. Lehet, hogy az illető nem az édesapja példáját fogja követni, tehát nem fog ordítozni, hanem édesanyja reakcióját követve grimaszolni fog vagy elbújik, esetleg más reakciómintát sajátít el. Azonban mindenképp örökli az életperspektívát: „Az életemnek ilyennek és ilyennek kell lennie.” Először persze mindenki megfogadja, hogy nem fogja szülei hibáit elkövetni, de legkésőbb 40 éves korunkban azon kapjuk magunkat, hogy úgy gondolkodunk, mint ők, és kívülről-belülről egyaránt hasonlítunk rájuk – ez az öröklés hatalma. Ezeket a tulajdonságokat nemzedékről nemzedékre átörökítjük, ez pedig nagyon erősen befolyásolja testünk fizikai, biológiai tulajdonságait.

   

  Stressz, öröm, félelem, szeretet, boldogság, gyűlölet

   

  Az öröklés hatalma nem elhanyagolható, mindenképp kihívást jelent mindnyájunknak. Nagyon fontos, hogy az emberek tisztában legyenek e jelenség természetével. Nem elegendő tudniuk, hogy szüleiktől, nagyszüleiktől milyen pszichés tulajdonságokat örököltek, azzal is tisztában kell lenniük, hogy rokonaiknál miért alakultak ki ezek a mentális energiák. A kiút a tudatosságban rejlik, amellyel fizikai, érzelmi és spirituális DNS-ünket képesek vagyunk megváltoztatni. A jelenségek okát, okait kell felderítenünk, meg kell tapasztalnunk a választás szabadságát, élnünk kell lehetőségével, ez minden ember veleszületett joga.

   

  Ha az örökletes betegségeket pszichogenetikai, emocionális hátterük tükrében szemléljük, felderíthetjük azok valódi okait. Amit ma tudunk, és még öt évvel ezelőtt nem tudtunk, hogy a gének egyszerű, páros biokémiai energiák. Minden biokémiai folyamatot befolyásolnak a környezeti hatások, a gondolatok és más kémiai, biokémiai anyagok, energiák, mágnesesség stb. Most már tudjuk azt is, hogy az elektromágnesesség is hatással lehet testünkre. Ha mindezt valóban megértjük, az is világossá válik, hogy a megoldás kulcsa nem a gének manipulálásában, megváltoztatásában rejlik, hanem a kórokozó tényezők kiküszöbölésében. Nem magukat a géneket, hanem a bennük rejlő potenciált kell manipulálnunk. Meg kell tanulnunk, hogy belelássunk saját génjeinkbe. Világszerte óriási összegeket költenek az emberi genom feltérképezésére. Ehelyett egyszerűbb lenne, ha behunynánk szemünket, és azt mondanánk: „Mutasd meg, mi rejlik a génjeimben, amiről tudnom kell.” Ez lehet egy genetikai diszharmónia, ami testi panaszokat idéz elő, vagy érzelmi diszharmóniát okozhat. Tudatunk erejével megvizsgálhatjuk testi-lelki állapotunkat, felderíthetjük a negatív mintákat, egyúttal megvan bennünk az erő, hogy változtassunk a hibás mintákon. Ha megkérdezzük testünket, „Mi a helyes?”, megadja a választ.

   

  A DNS az RNS segítségével kettőzi meg önmagát, aminek következtében a sejt is megkettőződik. Mindez egy ultraibolya, folyékony közegben zajlik. Ha kihasználjuk a magas rezgésszámú fényfrekvenciák energiáját, megkérdezhetjük testünket, milyen rezgésszám szükséges a negatív minták kioltásához. E kutatások még gyerekcipőben járnak, de az első sikereket már elkönyvelhettük.

   

  Szenvedély

   

  Teljes génállományunk holografikus és sokdimenziós szerkezetű. Emocionális DNS-ünk a testi DNS hátán utazik, az emocionális genom a testi genomhoz kötődik, méghozzá igen szorosan. A spirituális DNS a másik két DNS-típust öleli körül, foglalja magába. Együttesen pedig holografikus energiaképletet alkotnak. A pszichogenetikában az a legizgalmasabb, hogy önmagunk legesszenciálisabb részét megtanuljuk észlelni és befolyásolni, tehát valóban képesek vagyunk génállományunkat megszabadítani minden szennyeződéstől, károsodástól. Lehetséges ugyan, hogy bizonyos betegségekre öröklött hajlamunk van, mivel génjeink magukban hordozzák azt a pszichogenetikus mintát, amely a betegséget kódolja, előidézi. Ha mindezt tudatosítjuk magunkban, képesek leszünk rá, hogy feloldjuk ezt a negatív pszichogenetikai mintát. Ez a valódi gyógyulás, az igazi megszabadulás. Ha tudatában vagyunk a pszichogenetika tényének, inkarnációs tréning és speciális fénymeditációk segítségével feloldhatjuk mindama zavarokat, amelyek betegségbe torkollnak. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem vagyunk génjeinknek kiszolgáltatva, nincs elkerülhetetlen végzet.

   

  Az orvosi genetikában recesszív és domináns génekről beszélünk. Mindez vonatkoztatható az emocionális és spirituális DNS-re is, ám e téren nem olyan éles az elkülönülés. Éppen ez adja meg annak lehetőségét, hogy saját elhatározásunk szerint megváltoztassuk őket. Arra is akad példa, hogy valaki spirituális tréningek hatására megtapasztalta haj- és szemszíne változását. Ehhez azonban nem elegendő az, hogy az ember elhatározza magában: „Barna szemek helyett kéket szeretnék”. Olyan referenciákról van szó, amelyeket a test generációk során egy bizonyos tulajdonsághoz kötött. A földön élő sok milliárd ember közül egyetlen sem különbözik tőlünk jobban, mint a negyvennegyedik unokatestvérünk. Ennyire kicsi a genetikai eltérés az emberek között. Fontos, hogy génállományunkat őseink és családjaink perspektívájából szemléljük, és olyan dolgokat keressünk, amelyek az eljövendő generációkat erősítik. E tulajdonságunkra kell összpontosítanunk.

   

  Néhány, a testünket alkotó sejttípus élettartama mindössze néhány nap. Tudatunk hatalmával génállományunkat képesek vagyunk újraprogramozni, ezáltal generációk során, de akár néhány hónap vagy nap elteltével is új, megváltozott genetikájú sejtek fejlődhetnek ki bennünk. Néhány gyermek fekete hajjal születik, később pedig kiszőkül a hajuk – valóban értjük, hogy mindez mit jelent? Számtalan ilyen változás lehetséges. Ezek a környezettől függő jelenségek, és a tudatunkból származnak. Génjeink nincsenek megváltoztathatatlanul „belevésve” abba az anyagba, ami táplálja őket.

   

  Düh

   

  A legfontosabb, hogy felismerjük, a DNS-ünkben rejlő választási lehetőségek állandóan jeleznek nekünk azáltal, hogy folyton olyan helyzetekbe irányítanak bennünket, amelyekben kifejeződhetnek. A legfontosabb, hogy figyelmünket megtanuljuk e helyzetekre, a bennünk rejlő lehetőségekre fókuszálni. A felismert képességek, adottságok gyakorlása megváltoztatja genetikai kódunkat és részünkké válik.

   

  Mit kell tenni, ha valaki a génállományomat szeretné megváltoztatni, kijavítani? Az imagináció során látjuk saját DNS-ünket és fényt használunk ahhoz, hogy valamit leválasszunk, eltávolítsunk a DNS-ből, vagy megerősítsünk egy másik szakaszt. A Light Institute-ban mindezt nagyon hatásosan és erőteljes módon végzik: vizualizálják a családi konstellációkat és a pszichogenetikus csatornákat, úgy, hogy az egymáshoz kapcsolt elemekből összeálló hologramot és a benne kifejeződő attribútumokat a páciens megláthassa. Ha mindez sikerül, tiszta, megbízható információ birtokába jutnak.

  V.T.
  IX. évfolyam 10. szám

  Címkék: pszichogenetika

   Aktuális lapszámunk:
   2020. augusztus

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.