Psziché

Válaszol a gyermekpszichológus - 2005. május


Olvasói levél

T. Pszichológusok! 35 éves férfi vagyok, Zala megyében élek. Nagy érdeklődéssel olvastam előző havi cikküket a korai tehetségjegyekről. Bár nekem nincsen gyermekem, mégis kíváncsi lennék, mik azok a tehetségjegyek, melyek elkísérnek egy tehetséges embert az életén át, vagy melyek azok, amelyek átvezethetnek a felnőtt korba. Eddigi pályafutásom alatt sokszor neveztek tehetségesnek, de sosem derült ki igazán, hogy ez a fogalom valójában mit takar, vagy milyen összetevőket rejt magában, talán még a „miben” kontúrjai sem rajzolódtak ki igazán. A kérdésem tehát arra irányul, hogy a koraihoz hasonlóan azonosíthatóak, felismerhetőek-e a tehetségjegyek felnőtt korban is, illetve azonosíthatóak-e a „felnőtt-tehetségjegyek”, és ha igen, melyek azok?

 

Tisztelt Uram!

Cikksorozatunk fókuszában eddig elsősorban a tehetséges gyermekek álltak, de írásaink során mindig igyekeztünk arra törekedni, hogy ne csak a tehetségről, a tehetségesekről és ne csak a gyermekekről szóljunk. Madártávlatból a tehetség jelensége sokkal messzebb mutat, mint a gyermekkorban felismert, felismerhető kiemelkedő készségekről. A jelenség esszenciája és jelentősége elsősorban és általában az önmeghatározás, az önismeret, az önkifejezés, önmegvalósítás fontosságáról, a tehetséges és ennél fogva a kiemelkedő produktumok társadalmi jelentőségén túl a lelki egészségről kell, kellene hogy szóljon. Ebben a tekintetben kérdése teljes mértékben releváns, tehát az, hogy a tehetség vagy az önkifejezés személyre szabott formái mikor bontakoznak ki, illetve ami még fontosabb, hogy mikor ismerszik és mutatkozik meg. A tehetség felismerése tehát csak optimális esetben kötődik a gyermekkorhoz, mivel a tevékenységek többségének elsajátításához, képességektől függetlenül idő, energia és sok tanulás szükséges.

 

Az előző cikkhez kapcsolódóan, mint egy kibővítésként és folytatásként megpróbáljuk felvázolni azokat a - nem specifikus, tehát nem adott területhez köthető - jegyeket (Szűcs, Herskovits, 2003-2004 alapján), melyek jellemezhetnek egy tehetséges felnőttet vagy gyereket. Fontos megjegyezni, hogy ezen jellemzők valamelyikének önálló, elszigetelt jelenléte egy egyénben nem garancia, sem a tágabb értelemben vett tehetségre, sem pl. egy kiemelkedő mű - legyen az bármilyen területen - megszületésére. Jelen cikkünkben négy kategória (intellektuális, motivációs, szociális/vezetői jegyek és a kreativitás) mentén osztjuk szét a tehetségre utaló jegyeket, vonásokat, jellemzőket.

 

Az intellektuális jegyek közé tartozik pl. a gazdag szókincs, jó kifejezőkészség, nagy ismeretanyag különböző területekről, jó emlékezet, jó következtető- és logikai készség, jó helyzetmegítélő, összehasonlító-különbségtevő, elemzőkészség, jó kritikai készség. De idesorolhatnánk még a gyors észlelést, lényeglátást, jó absztrakciós, kombinációs és tájékozódó készséget is. És ide sorolhatjuk pl. az olyan sajátos képességeket is, mint a grafikai, matematikai, zenei stb.

 

A készségek és képességek mellett rendkívül fontos, hogy motiváltak legyünk az „alkotásra, teremtésre”. A talentum nem árt, ha tehetsége mellett kíváncsi, érdeklődő, képes lelkesedni dolgokért, kockázatvállaló és vállalja az esetleges újításokkal járó tévedést is. Önálló, aktív, energikus, van egy vagy több viszonylag jól körülhatárolható érdeklődési területe, és érdekelt bizonyos problémák megértésében és megoldásában. Teljesítményorientált, kitartó és keresztül tudja vinni elképzeléseit. Emellett többnyire élvezi az adott tevékenységet és elmélyül benne, a kudarc csak kis időre töri le, és utána abból építkezve nagyobb lendülettel és tapasztalattal halad tovább.

 

Elengedhetetlenül fontos tényezők a készségen és a motiváción kívül a kreativitás és a szociális (és/vagy vezetői) tulajdonságok megléte. Egy műalkotás vagy pl. egy kiemelkedő találmány, paradigmaváltásra sarkalló elmélet stb. véghezviteléhez, eladásához elengedhetetlenek a következő jellemzők: önérvényesítés, magabiztosság, magunk és alkotásunk másokkal való elfogadtatása, mások igényeire való fogékonyság, empátia, beleérző képesség. Másokkal való együttműködés során fontos az érzelmi kiegyensúlyozottság, emocionális érettség, jó szervező- és tervezőképesség, gyors és hatékony döntéshozatal, könnyű és rugalmas alkalmazkodás új és idegen helyzetekhez, könnyű kapcsolatteremtés és az elkötelezettség.

 

A kreativitás talán az egyik legfontosabb és legjellegzetesebb eleme a „tehetség” fogalma által fémjelzett jelenségnek, és minél inkább megfeleltethető a szótárban a páratlan vagy egyszeri kifejezésnek, annál inkább rátalálhatunk annak igazi jelentésére, és annál inkább kifejezhetőek annak fokozatai is. A sok jegy és vonás mellett a kreativitás vagy egyediség az, ami igazán tehetségessé tesz valakit. A kreatív jelleg tesz valamit igazán egyedivé, kiemelkedővé. Ilyen jegyek pl. a gondolkodásban, szemléletmódban, hozzáállásban való eredetiség, ötletgazdagság, szokatlanság, újdonság, színes, eredeti fantáziavilág és képzelőerő (esetleg művészi beállítottság). Rugalmasság érzelmi és intellektuális szinten egyaránt felfedezői kíváncsiság, az ismeretek, tapasztalatok rugalmas és szokatlan, új helyzetekben, illetve többféle területen való felhasználása.

 

Fontos, hogy ezen jegyek vagy jellemzők közül számosnak az együttes jelenlétére, továbbá biológiai, környezeti, társadalmi, politikai stb. tényezők szerencsés együttállására, konstellációjára van szükség ahhoz, hogy valakit valóban tehetségesnek nevezzünk a szó gyakorlati értelmében, amit magának a tehetséges produktumnak a jelenléte fémjelez. Bármennyire tehetséges valaki, ha azt sem önmaga, sem mások számára nem képes kifejezni, formába önteni, kamatoztatni. Így ezen jegyek inkább jelzésértékűek a tehetség vagy a jó képességek meglétére.

Dr. Strommajer Attila
XI. évfolyam 5. szám

Címkék: gyerekek, psziché

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.