Psziché
<< 1   2   3   4   5   6   ... >> 17 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

A kora gyermekkori kötődések hatása

Az általános praxist folytató orvosok egyre több olyan panasszal szembesülnek, amelyek hátterében nem lehet kimutatni szervi elváltozást. A pszichoszomatikus megközelítés az egészség szempontjából az emberekhez fűződő kapcsolataink hatását helyezi a középpontba. Ezt az ún. „kapcsolati medicinát” alátámasztják a modern génkutatások és a neurobiológiai kutatások eredményei.

» Részletek

A kris­tály­ko­po­nyák tit­ka

A kris­tá­lyok­ból mű­vé­szi­leg el­ké­szí­tett ko­po­nyák a mai na­pig meg­fejt­he­tet­len tit­kot je­len­te­nek a ré­gé­szek számá­ra. A ma­ja ha­gyo­mány azt tart­ja, hogy a ko­po­nyák az el­jö­ven­dő „idő­vál­to­zás” szent „tu­dá­sá­nak tár­ai”. Ma egy­re több kris­tály­ból ké­szült ha­lot­ti ko­po­nya tű­nik fel, és egy sze­mi­ná­ri­um elvég­zé­se után ...

» Részletek

A lét határán

Az orvosok ma már nem jelenthetik ki, hogy hallucináltak azok az emberek, akik halálközeli állapotba kerültek. Sok esetben ez a tapasztalás gyökeresen megváltoztatja az újraélesztett emberek életét.  

» Részletek

A megbocsátás hatalma

Mindannyian átéltünk már olyan szituációkat, amelyek megfosztanak bennünket a lelki békénktől. Élethelyzeteket, amelyek többé-kevésbé erős haragot, dühöt vagy bosszúvágyat váltanak ki belőlünk. Olykor elég egy grimasz, epés megjegyzés, pletyka, rágalom, a kollégák vagy a főnök kritikája. Vagy egy alapos veszekedés a partnerrel, miközben gonosz szavak, szemrehányások, vádaskodások hangzanak el. És ne feledkezzünk meg az elszenvedett erőszakos cselekedetekről sem.

» Részletek

A pozitív gondolkodás negatív hatásai

A különböző ezoterikus könyvek és magazinok oldalain nap mint nap találkozunk a pozitív gondolkodás „áldott” hatásaival. Arról viszont nemigen olvashatunk sehol, hogy esetleg a pozitívnak mondott gondolkodásnak negatív hatásai is lehetnek.

» Részletek

A rituálék rendben tartják életünket

Sokunknak lehet alapvető életérzése, hogy külső kényszerítő erők hatása alatt áll, ezek határozzák meg életét. Számos akadály teszi lehetetlenné, hogy mi szabjuk meg életvitelünket: zsúfolásig telt határidőnaplók, a saját magunkkal szemben támasztott, túlzó elvárások, a múltból megmaradt lelki ballaszt. Egészséges, rendszert adó rituálék segíthetnek megtalálni az utat a belső nyugalomhoz és békéhez. Testnek és léleknek egyaránt jót tesznek, segítségükkel ismét ...

» Részletek

A sokarcú agresszió

Amikor az aktuális téma, az agresszió megfogalmazódott bennem, az vezérelt, hogy az olvasó jusson túl azokon a sztereotípiákon, miszerint az agresszió nem más, mint brutalitás, csak rossz lehet, féljünk tőle stb. Látni fogják, hogy az agresszió igen komplex jelenség, így leegyszerűsíteni nem érdemes, sőt nem szabad.

» Részletek

A sokszínű irigység

Maga az irigység első látásra szégyenletes, elítélendő bűn, amit nem szabad kimutatni, amit el kell rejteni még magunk elől is. Szerintem inkább az érzés mögé kell tudni nézni, és megérteni a miérteket. Ne felejtsük el, hogy nincsenek véletlenül keletkezett érzések, így mindennek megvan az oka, még akkor is, ha az sokszor nem tudatos.

» Részletek

A szépség szimfóniája

» Részletek

A szerelem 12 típusa

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2018. január

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.