Psziché
<< 1   2   3   4   5   6   ... >> 18 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

A kilúgozott csoda is csoda

Vajon miért vonzódunk a rendkívülihez, miért vágyunk csodákra? Mert a csoda lenyűgöz? Felemel? Miért szeretjük az emberfeletti kitartásról, erőről, hitről szóló beszámolókat? Mert az már-már határos a csodával? És miért utáljuk, amikor jönnek az okostojások és mindent megmagyaráznak? A magasztos utáni vágyat leforrázza a racionális magyarázat? És miért van az, hogy egyesek viszont egyenesen kiütést kapnak már csak a „csoda” hallatán is, mintha attól elveszítenék a talajt a lábuk alól. Ők ...

» Részletek

A kora gyermekkori kötődések hatása

Az általános praxist folytató orvosok egyre több olyan panasszal szembesülnek, amelyek hátterében nem lehet kimutatni szervi elváltozást. A pszichoszomatikus megközelítés az egészség szempontjából az emberekhez fűződő kapcsolataink hatását helyezi a középpontba. Ezt az ún. „kapcsolati medicinát” alátámasztják a modern génkutatások és a neurobiológiai kutatások eredményei.

» Részletek

A kris­tály­ko­po­nyák tit­ka

A kris­tá­lyok­ból mű­vé­szi­leg el­ké­szí­tett ko­po­nyák a mai na­pig meg­fejt­he­tet­len tit­kot je­len­te­nek a ré­gé­szek számá­ra. A ma­ja ha­gyo­mány azt tart­ja, hogy a ko­po­nyák az el­jö­ven­dő „idő­vál­to­zás” szent „tu­dá­sá­nak tár­ai”. Ma egy­re több kris­tály­ból ké­szült ha­lot­ti ko­po­nya tű­nik fel, és egy sze­mi­ná­ri­um elvég­zé­se után ...

» Részletek

A lelki ellenálló képesség titkai

Életünk során mindannyian elszenvedünk kisebb-nagyobb katasztrófákat, veszteségeket, sorscsapásokat. Míg egyesek teljesen összeomlanak, mások meglepő lelki szilárdságról tesznek tanúbizonyságot, és állják a sors rájuk mért csapásait.

» Részletek

A lét határán

Az orvosok ma már nem jelenthetik ki, hogy hallucináltak azok az emberek, akik halálközeli állapotba kerültek. Sok esetben ez a tapasztalás gyökeresen megváltoztatja az újraélesztett emberek életét.  

» Részletek

A megbocsátás hatalma

Mindannyian átéltünk már olyan szituációkat, amelyek megfosztanak bennünket a lelki békénktől. Élethelyzeteket, amelyek többé-kevésbé erős haragot, dühöt vagy bosszúvágyat váltanak ki belőlünk. Olykor elég egy grimasz, epés megjegyzés, pletyka, rágalom, a kollégák vagy a főnök kritikája. Vagy egy alapos veszekedés a partnerrel, miközben gonosz szavak, szemrehányások, vádaskodások hangzanak el. És ne feledkezzünk meg az elszenvedett erőszakos cselekedetekről sem.

» Részletek

A pozitív gondolkodás negatív hatásai

A különböző ezoterikus könyvek és magazinok oldalain nap mint nap találkozunk a pozitív gondolkodás „áldott” hatásaival. Arról viszont nemigen olvashatunk sehol, hogy esetleg a pozitívnak mondott gondolkodásnak negatív hatásai is lehetnek.

» Részletek

A rák, mint esély a változtatásra

A rák korunk talán legrettegettebb betegsége. Sokk minden beteg életében, amikor közlik vele a diagnózist. A sikeres gyógykezelés után a beteg esélyt kap rá, hogy hosszú távon gyökeresen változtasson az életén. A rák minden érintett esetében változást jelent.

» Részletek

A rituálék rendben tartják életünket

Sokunknak lehet alapvető életérzése, hogy külső kényszerítő erők hatása alatt áll, ezek határozzák meg életét. Számos akadály teszi lehetetlenné, hogy mi szabjuk meg életvitelünket: zsúfolásig telt határidőnaplók, a saját magunkkal szemben támasztott, túlzó elvárások, a múltból megmaradt lelki ballaszt. Egészséges, rendszert adó rituálék segíthetnek megtalálni az utat a belső nyugalomhoz és békéhez. Testnek és léleknek egyaránt jót tesznek, segítségükkel ismét ...

» Részletek

A sokarcú agresszió

Amikor az aktuális téma, az agresszió megfogalmazódott bennem, az vezérelt, hogy az olvasó jusson túl azokon a sztereotípiákon, miszerint az agresszió nem más, mint brutalitás, csak rossz lehet, féljünk tőle stb. Látni fogják, hogy az agresszió igen komplex jelenség, így leegyszerűsíteni nem érdemes, sőt nem szabad.

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2019. június

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.