Psziché
<< ...  5   6   7   8   9   10   11   12   13   ... >> 17 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Így könnyebb az együttélés

Csak nagyjából 30 000 éve kommunikálunk szavakkal. Előtte a szakértők szerint nagjyából 270 000 évig gesztusokkal értettük meg egymást. Manapság szinte menővé vált hűvösnek, rezzenéstelennek maradni, nem kimutatni semmit. De ha megtanuljuk, hogyan használhatjuk pozitívan a testbeszédünket, sikeresebben és könnyebben élhetjük az életünket.

» Részletek

Intuíció

„…a gyermekek jobb hatásfokkal képesek tanulni, ha azt kérik tőlük, ne gondolkodjanak, inkább meditáljanak egy probléma megoldásán.”

» Részletek

Írjuk ki magunkból a problémáinkat!

Aki felírja, hogy mit él meg, mi érinti meg mélyen, az nem csak jobban fel tudja dolgozni élete eseményeit, de megtalálhatja az utat önmagához is. Az írás- és költészetterápia nem véletlenül az egyik leghatásosabb terápia a holisztikus irányultságú praxisokban, klinikákon.

» Részletek

Ismerjük fel az értékeinket!

Az emberek közötti jó kapcsolatok alapját egymás kölcsönös tisztelete és a másik megbecsülése adja. Mindenki erre vágyik, hiszen mindenki azt szeretné, ha a többiek értékelnék és tisztelnék valódi lényét. Ehhez azonban az alapfeltételeket nekünk kell megteremtenünk. Mert csak azt szerethetik mások, aki önmagát szereti.

» Részletek

Ismét egyenes derékkal

Alta major - ez a neve annak az útnak, amely a gerincoszlop kiegyenesítésével a lélek felemeléséhez vezet.

» Részletek

Játszmákból játékok

Emberként létezni jobbára azt jelenti: emberek közt létezni. Születésünktől halálunkig életünk legmeghatározóbb hatásait embertársaink gyakorolják ránk, emberi kapcsolataink jelentik legnagyobb örömeinket és megpróbáltatásainkat. De vajon miért is van ez így, miért ilyen fontosak számunkra a másokkal való viszonyok, és ha ezekben az interakciókban valóban életünk kegyelme rejlik, miért züllenek kapcsolataink gyakran olyan szintre, amilyet leginkább az óvodások közötti csetepatékban tapasztalhatunk? A válasz ...

» Részletek

Jó kis csapat vagyunk

Az emberekben él az a nagy illúzió, miszerint ők irányítják az életüket, ismerik a bennük zajló folyamatokat, s minden remekül működne, ha nem szólna közbe néha a „sors”, nem hoznának „elhamarkodottan” elhibázott döntéseket, nem veszítenék el néha a fejüket. Valójában az a helyzet, hogy ezek a kizökkent pillanatok világítják meg igazi természetünket. Amire azt hisszük, kivétel, ott hasad fel a kulissza vászna, és pillantunk be a felszín alatti ismeretlen működésekbe.

» Részletek

Kapcsolatzavart személyiségek

Az első, vonatkoztatási pontot jelentő személyektől valamennyien biztonságot, szeretetet, elfogadást és tartást igénylünk. Ha ezek a meghatározó élmények hiányoznak, és sérülést szenved a korai kötődés, akkor ez nehézségeket okoz az érzelmi szabályozásban: az érintettek képtelenek uralkodni érzelmeiken, helyette hagyják, hogy érzelmeik vegyék át fölöttük az uralmat. Így például az illető későbbi partnerétől fogja várni, hogy az gondoskodjon zavart érzelmi szabályozásáról.

» Részletek

Karácsony szülötte és az in­di­án élet­ke­rék

Min­den nép­nek, min­den kul­tú­rá­nak meg­van a ma­ga cso­dá­lat­ra mél­tó szel­le­mi örök­sé­ge, kul­tú­ran­tro­po­ló­giai ha­gyo­má­nya. Az em­be­ri­ség ki­mond­ha­tat­la­nul nagy nye­re­sé­ge, hogy elér­ke­zett­nek tű­nik a „szel­le­mi glo­ba­li­zá­ció ide­je”, va­gyis fej­lő­dé­sünk­nek az a pe­rió­du­sa, ami­kor ezek az ér­té­kek át­me­het­nek a kö­zös ...

» Részletek

Kémbúvárok

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.