Összes cikk
<< 1   2   3   4   5  >> 5 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Bőrápolás Schüssler-sókkal

Akinek érzékeny vagy allergiás a bőre, ezért nem használhat szokványos kozmetikumokat, annak ajánlhatók a Schüssler-sókat tartalmazó krémek. Egyszerű elkészíteni, és már számtalan esetben bizonyították hatásosságukat.

» Részletek

Egyensúlyban élni

A mai ember mobilabb, mint valaha – de testének természetes mozgásimpulzusai feledésbe mentek. Az eredmény: izomfeszültségek, fájdalmak, krónikus bajok. Segíthetne a meglepően eredményes „Nowo-Balance” terápia.  

» Részletek

Életünk reformja: mozgás, meditáció 1. rész

Nem január 1-jén kell lezárni valamit és elkezdeni mást az életünkben, hanem amikor egyéni sorsunk küld figyelmeztető jeleket. Előfordulhat, hogy fiatalon vagy idősebb korban életfáradtságot érzünk, már szinte mindenféle feladatneurózisban szenvedünk. Elhanyagoltnak érezzük magunkat, segítenünk kellene másokat, de segítségre szorulunk – kimerültek belső erőtartalékaink.  

» Részletek

Fedezzük fel saját totemállatunkat!

Mindannyian kedveljük az állatokat, éljenek akár a szabadban, akár velünk a házban, a lakásban. Közben nem biztos, hogy tudatában vagyunk annak: az állatok legközelebbi rokonaink, és lelki síkon nagyon közel állnak hozzánk. Erőt adó állataink, az úgynevezett totemállatok vigasztalóink, tanácsadóink, tanítóink és barátaink lehetnek.

» Részletek

Fűben-fában allergia?!

Ki-ki döntse el, hogy melyik a helyes megközelítés. Magam is több mint 40 évig erősen allergiás voltam. Az orvostudomány számtalan praktikáját kipróbálták rajtam, de ha nem álltam volna én a küzdőtérre, ma is beteg lennék. Csakhogy mára nyoma sincs a volt állapotnak.

» Részletek

Gondolatok az öngyógyításról 1. rész

Bár­mely gon­dunk­nak ma­gunk le­he­tünk az ér­de­mi meg­ol­dó­ja. Így be­teg­sé­günk­ben is: ön­ma­gunk le­he­tünk an­nak leg­jobb gyó­gyí­tó­ja! A gyó­gyu­lás tel­je­sen bel­ső ügy, a kül­ső se­gí­tők mun­ká­ját sem­mi­vé por­laszt­hat­juk, vagy épp el­len­ke­ző­leg: tel­je­sen ki­aknáz­hat­juk. Az ön­gyó­gyí­tás alap­ja min­dig ön­be­csü­lé­sünk és ...

» Részletek

Gondolatok az öngyógyításról 2. rész

Ami­kor – im­már fel­nőtt­ként – el­kez­dünk ak­tí­van dol­goz­ni szel­le­mi szin­ten ma­gunk­kal, rá­éb­re­dünk, hogy ne­ga­tív él­mé­nye­in­ket ma­gunk hoz­tuk lét­re. Ek­kor még in­kább meg­ne­he­zül­het – tö­ké­let­len­sé­gün­ket át­lát­va – el­fo­gad­ni, azaz sze­ret­ni ön­nön sze­mé­lyün­ket! Ezért a tu­da­tos, szel­le­mi szin­tű elő­relé­pés el­ső ...

» Részletek

Görögdinnye

A hagyományos kínai orvoslást nemcsak mellékhatásoktól mentes természetes gyógymódjai tették világszerte elismertté, hanem a betegségmegelőzés terén szerzett gazdag tapasztalatai is. Ki ne ismerné a híres kínai mondást, miszerint a legjobb orvosság a megelőzés. Ennek érdekében nélkülözhetetlen annak ismerete, hogyan hatnak ránk mindennapi táplálékaink. A kínaiak a táplálékokat különböző csoportokba sorolják aszerint, hogy azoknak milyen szervekre, milyen hatása van. Kínában, ha az emberek valamilyen ...

» Részletek

Gyógyító trópusi gyümölcsök

A trópusi gyümölcsök nemcsak finomak, de tele vannak vitális anyagokkal, mikrotápanyagokkal. Aki rendszeresen fogyasztja ezeket, sok betegség ellen felvértezi szervezetét.  

» Részletek

Ha elgyengít a reuma

Számos reumás beteg szenved krónikus kimerültségtől, amely megfosztja őket energiatartalékaiktól, és a leghétköznapibb feladatokat is kihívássá teszi számukra. Egy már önmagában is súlyos betegségnek ezek a kísérő tünetei nemcsak magát a beteget viselik meg, hanem súlyos terhet rónak a családtagokra, barátokra is. A reumatikus panaszok hagyományos terápiája általában nem javítja a krónikus fáradtság tüneteit. A természetgyógyászati megközelítés azonban enyhülést ígér.

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2019. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.