Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Jakab István - Léteznek-e ma még polihisztorok?

Kez­det­ben volt a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat, és egy má­sik kez­det­ben volt a Ter­mé­szet­gyó­gyá­szat. Az idők so­rán mind­ket­tő meg­halt egy ki­csit, ma már vi­szont új­ból él a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat, és van Ter­mé­szet­gyó­gyász Ma­ga­zin is. Sőt, van­nak Ezo­te­ri­kus Ka­rá­cso­nyi Fesz­ti­vá­lok is, ahol az egyik ál­lan­dó­an vissza­té­rő elő­adó Ja­kab Ist­ván. Fog­lal­ko­zik a ...

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.