Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Kerek repkény (Glechoma hederacea)

Iga­zi ha­zá­ja Eu­ró­pa, de már Észak-Ame­ri­ká­ban is meg­ho­no­so­dott. Mi­vel a XII. sz. óta is­mert va­don ter­mő gyógy­nö­vény, majd­nem min­den­ütt meg­ta­lál­ha­tó és in­gyen gyűjt­he­tő, ezért ré­gen a sze­gé­nyebb nép­ré­teg va­gyoni hely­ze­te miatt gya­kor­ta elő­for­du­ló tbc há­zi gyógy­sze­re volt. Kül­ső­leg kis­sé ha­son­lít a bo­ros­tyán­hoz, de ro­kon­ság nincs ...

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.